Hasło z serwisu Komunikacja Miejska Szczecin
http://www.mkm.szczecin.pl

Konstal 4N

Tramwaj 4N to rozwojowa wersja typu N. W nowych wagonach zastosowano dwuskrzydłowe drzwi, dobudowano stopnie na zewnątrz, wydłużono pudło w dolnej części, zmieniono układ siedzeń oraz wprowadzono udoskonalenia w układzie hamulcowym. W 1953 roku przygotowano dokumentację techniczną do produkcji 4N i 4ND. Wagony 4N produkowano wyłącznie jako dwukierunkowe.

Pierwsze pojazdy opuściły fabrykę w 1956 i trafiły do Szczecina oraz Warszawy. Seryjna produkcja rozpoczęła się w 1957, a tramwaje typu 4N wytwarzano w chorzowskim Konstalu zaledwie do końca tegoż roku. Razem wyprodukowano 90 egzemplarzy, które dostarczono m. in. do: Gdańska, Katowic, Poznania, Szczecina i Warszawy. W samym czasie powstała także seria 39 wagonów wąskotorowych 5N.

Do tramwaju 4N zaprojektowano doczepkę 4ND. Była to unowocześnioną wersja wagonów ND. Ich wąskotorowy odpowiednik oznaczono symbolem 5ND.

Opracowano także jednokierunkową wersję 4N z przeznaczeniem dla stolicy. Ostatecznie, w 1957 roku wyprodukowano tylko jeden tramwaj nazywany 4NJ. W Warszawie otrzymał on numer 838. W 1966 został przeniesiony do Szczecina, gdzie wpisano go na stan zajezdni Golęcin jako 295. W 1996 roku powrócił do Warszawy, odzyskując pierwotny numer i stając się zarazem pojazdem historycznym.

Eksploatacja:

Przez lata eksploatacji wagony 4N były przebudowywane z dwukierunkowych na jednokierunkowe. Poddawano je także różnym modernizacjom i ulepszeniom m. in.: montażowi hamulców szynowych i elektrycznych napędów drzwi (przy wykorzystaniu silników od wiertarek).

W naszym mieście wagony 4N stacjonowały we wszystkich trzech, ówczesnych zajezdniach. Z biegiem czasu zostały wycofywane, zaś niektóre egzemplarze przebudowano z przeznaczeniem na gospodarcze. Ich eksploatacja w ruchu liniowym zakończyła się w 1996 roku. Podczas służby w Szczecinie prawie wszystkie pojazdy 4N przebudowano na jednokierunkowe, likwidując drugie stanowisko motorniczego i drzwi po lewej stronie pudła. Jedynym ocalałym, nie zmodernizowanym wozem 4N jest historyczny 216.

4N w wielu polskich miastach obecnie pełnią jedynie rolę wagonów gospodarczych, a pojedyncze egzemplarze zachowano w roli zabytków.

na podstawie: Wikipedia oraz informacji własnych
opracował: Wojciech Lipiński