SPA Dąbie

[dodane 21.03.2005, g. 23:28 przez 0, ostatnio modyfikowane: 15.02.2017, g. 11:29 przez –– jas59]
strona główna »
lista alfabetyczna »
baza danych »
księga taborowa »
drukuj »
« SPA KlonowicaSzczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. »
Aktualizacjepokaż szczegóły »

Więcej informacji...

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
"Dąbie"

ul. Struga 10
70-784 Szczecin

Siedziba SPA Dąbie
Siedziba SPA Dąbie
1024x768; 105.7 KB
Dąbska baza autobusowa rozpoczęła swoją działalność w roku 1978. Usytuowana jest w prawobrzeżnej części Szczecina, przy ulicy Struga. Nazwa zajezdni - Dąbie, jest dzisiaj jednak uważana za nieco niepoprawną (baza mieści się na skraju Osiedla Słonecznego), jednak w chwili jej otwarcia była jak najbardziej poprawna.

Zajezdnia ta powstała m.in. w celu zmniejszenia kosztów obsługi prawobrzeżnej części miasta przez zajezdnię Klonowica. Wyliczenia ekonomiczne wykazały, iż na oszczędnościach związanych z likwidacją dojazdów na prawobrzeże, koszt wybudowania zajezdni zwróci się już po pierwszym roku jej eksploatacji. W chwili otwarcia była jedyną zajezdnią przygotowaną do rozpoczęcia eksploatacji nowych autobusów takich jak Ikarus 280, które zagościły na niej 3 lata po otwarciu - w 1981 roku. Kolejne autobusy to Jelcze L11 i M11 - ich eksploatacja rozpoczęła się w 1989 roku. W 1996 roku miasto zakupiło pierwszy w Szczecinie autobus niskowejściowy - Jelcz M121M (do dziś w całym mieście istnieje tylko jeden egzemplarz tego typu) z przeznaczeniem dla tejże zajezdni. W 1997 Dąbie rozpoczęło eksploatację Autosanów H6 (obecnie wszystkie egzemplarze należą do SPA Klonowica) oraz kilkunastu Jelczy 120MM/1. Rok później na Struga trafiły przegubowe autobusy Volvo B10MA / N204. W roku 1999 zajezdnia została wydzielona ze struktur MZK, w efekcie czego powstało Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie sp. z o. o. W 2002 roku do dąbskiej zajezdni trafiły nowoczesne niskopodłogowe autobusy MAN NL223 (5 szt.), a w styczniu 2005 - pierwsze w Szczecinie autobusy Solaris Urbino 12 (2 sztuki). W 2005 roku władze SPA Dąbie zainteresowały się taborem używanym - w sierpniu 2005 roku park taborowy wzbogacił się o cztery używane MAN-y NL262 z BVG Berlin, a w styczniu 2006 roku o dziewięć pierwszych w Szczecinie niskopodłogowych autobusów przegubowych - MAN-ów NG272, eksploatowanych wcześniej w Berlinie, Poczdamie, Cottbus i Madgeburgu.

Jednak przedsiębiorstwo zadowolone było z zakupów zza zachodniej granicy. We wrześniu 2006 roku spółka zakupiła pięć MAN-ów NL202. Były to

pierwsze szczecińskie autobusy z układem drzwi 2-2-0. Pochodziły z miasta Braunschweig Posiadały one dość specyficzne wyświetlacze w porównaniu do obecnych - klapkowe, pracujące u nas w negatywie. Kolejne zakupy udały się więc kilka tygodni później zakupiono takie same pojazdy. Od poprzednich różniły się tym, że drugie drzwi były odskokowo - wychylne, posiadały mozaikowe wyświetlacze oraz pochodziły z Dortmundu. Autobusy solowe były kupowane z myślą o wycofaniu Jelczy M11 oraz 120MM/1 będących w najgorszym stanie technicznym.

W kolejnym roku swej działalności spółka dalej kupowała używane wozy. Na początku roku zakupiono trzy MAN-y NG272 wcześniej jeżdżące w DSWAG Dortmund. Wszystkie były z 1993 roku i nadano im numery od 2314 do 2316.

Od poprzedników różniły się tym, że drugie drzwi otwierały się na zewnątrz. Były to pierwsze, a zarazem nie ostatnie zakupy w 2007 roku. Następne zakupy w postaci kolejnych MAN-ów NG272 przybyły do zajezdni SPA "Dąbie" na przełomie maja i czerwca 2007 roku. Przybyły ich cztery sztuki - 1 z 1993 roku oraz 3 z 1994 roku. W trakcie zakupów sukcesywnie udawało się wycofywać najgorsze Jelcze oraz Ikarusy. Do tej pory ostatnim zakupem okazały się dwa MANy NL202 oraz jeden NL262. NL202 były z 1995 roku a NL262 z 1996 roku. W 2007 roku spółka wycofała również jedynego znajdującego się w zajezdni Dąbie Jelcza L11 399.

Na dobry początek, w lutym 2008 roku do SPADu dotarły 4 fabrycznie nowe Solaris Urbino 12. Wyjechały one w dniach 8-9 luty 2008 roku obsługując linie 54, 64, 65 oraz 84. Nie spowodowało to większych zmian taborowych. Kilka dni wcześniej, bo 30 stycznia 2008 roku, spółka sprzedała Jelcza M11 2005, natomiast 12 lutego 2008 roku, na lawecie został wywieziony Ikarus 280 2298 będący w fatalnym stanie technicznym. Oba pojazdy trafiły na złomowisko w Bobrownikach niedaleko Włocławka. Warto również nadmienić fakt, iż człon B z 2298 został podmieniony z członem B Ikarusa 2093 (po wypadku). Akcja przeszczepu się udała, 2093 jeździł do końca służby Ikarusów 280 w SPAD.

Na początku marca 2008 roku spółka zakupiła MANa NG312 z 1998 roku. Nadano mu numer 2891. Autobus bez przemalowania wyjechał w białych barwach, z żółtymi obrysami drzwi.

11 czerwca 2008 roku na ulicy Hangarowej miał miejsce wypadek, przez który kasacji uległ pierwszy "niskopodłogowiec". MAN NG272 2304 rozpoczynający służbę, uderzył w słup. Skutki okazały się na tyle poważne, że zadecydowano o kasacji pojazdu.

Pod koniec września 2008 roku do zajezdni przy ulicy Struga dojechały dwa czerwone autobusy z 1999 roku. Oba MANy NL262 były wcześniej eksploatowane przez AS Sporveisbussene w Oslo. Autobusy nieprzemalowane wyjechały na linie z numerami 2001 oraz 2002.

Początek listopada 2008 roku przyniósł spółce kolejne autobusy. BVG Berlin sprzedało 4 sztuki MANów NG312 z 1996 roku. Pojazdy otrzymały numerację w zakresie 2601 - 2604. Trzy z nich zostały przemalowane w nowe barwy "Floating Garden". Ważnym elementem, godnym pochwały jest instalowanie monitoringu we wszystkich fabrycznie nowych jak i używanych pojazdach. Również w listopadzie odbyły się testy Neoplana N4011 pod wiaduktem na ulicy Marynarskiej (trasa linii52). Testy wypadły pomyślnie, dzięki czemu w 2009 roku park taborowy SPA "Dąbie" poszerzy się o 3 takie pojazdy. Dzięki tym pojazdom firma ostatecznie pozbędzie się przestarzałych Jelczy M11.

Rok 2009 w spółce zaczął się dosyć obiecująco. Do dąbskiej zajezdni przyjechały trzy Neoplany N4011 eksploatowane wcześniej przez SVE Euskirchen. Pojazdy zostały zakupione z myślą o linii 52, zostały wyprodukowane w 1998 roku i posiadają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Wraz z nimi do zajezdni przybyły kolejne dwa autobusy eksploatowane wcześniej przez BVG Berlin. Są to MAN-y NG312 z 1995 roku.            
26 stycznia 2009 roku SPAD wzbogacił się o fabrycznie nowe Solarisy Urbino 18 w ilości ośmiu sztuk. Pojazdy posiadają klimatyzację w obu sekcjach oraz monitoring wnętrza.

9 marca 2010 roku dotarły autobusy marki "Solaris" - 4 dwunastometrowe • ZS 6051S 2011, • ZS 6052S 2012, • ZS 6053S 2013, • ZS 6054S 2014 i 8 osiemnastometrowych • Z0 SPAD 2051, • Z1 SPAD 2052, • Z2 SPAD 2053, • Z3 SPAD 2054, • Z4 SPAD 2055, • Z5 SPAD 2056, • Z6 SPAD 2057, • Z7 SPAD 2058.

Ciekawostką są indywidualne tablice rejestracyjne w SU 18, które zafundował lesingodawca w związku z dobrą współpracą zajezdni Dąbie polegającą m.in na terminowym regulowaniu każdorazowych płatności. Zajezdnia nie poniosło dodatkowych kosztów z tym związanych.

Autobusy dwunastometrowe zostały zakupione przez Spółkę z własnych środków. Wszystkie autobusy mają na pokładzie zainstalowane automaty biletowe. Siedzenia w obydwu typach autobusów są już w barwach "pływających ogrodów", a poręcze w kolorze seledynowym.

7 i 8 września 2010 roku dostarczono do zajezdni 10 autobusów SU 18 wyposażonych w automaty biletowe. Na pokładzie pojazdów znajdują się również 2 wyświetlacze informacji pasażerskiej. Oznaczono niektóre fotele znakami dla niepełnosprawnych. Pojazdy o numerach bocznych: • 2059 ZS 7228T, • 2060 ZS 7229T, • 2061 ZS 7230T, • 2062 ZS 7231T, • 2063 ZS 7232T, • 2064 ZS 7233T, • 2065 ZS 7234T, • 2066 ZS 7235T, • 2067 ZS 7238T, • 2068 ZS 7236T.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. w okresie od 10 lipca 2008 do 21 grudnia 2010 roku realizowało projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" sp. z o.o. w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

SPA „DĄBIE” Sp. z o.o. pozyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 18.683.993,50 zł. W ramach tego projektu zakupiono 27 sztuk autobusów marki Solaris, w tym 23 sztuki autobusów przegubowych. Zakupione pojazdy spełniają normy emisji zanieczyszczeń EEV i odpowiadają standardom środowiskowym, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji spalin do środowiska naturalnego.

22 grudnia 2010 roku Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie zamówiło 12 autobusów marki Solaris, które m.in. zostaną wyposażone w urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, połączone z immobilizerem.

Pierwsze pojazdy pojawiły się i wyjechały na trasy w maju 2011 roku, były to autobusy Solaris Urbino 12, które dostał numery boczne - 2101 - ZS 1901V, 2102 - ZS 1902V, 2103 - ZS 1903V , 2104 - ZS 1904V, 2105 - ZS 1905V, pozostałe autobusy z tego przetargu tj. 7 sztuk ma dojechać w 2012 roku (wersja przegubowe – Urbino 18).

W dniach 11 - 12 stycznia 2012 roku dotarło do Dąbia siedem fabrycznie nowych Solarisów Urbino 18. Nowością, jest umieszczona na zewnątrz pojazdu kamera, która pozwala obserwować kierowcy 2, 3 i 4 drzwi oraz przyciski otwierania drzwi, które dodatkowo opisano językiem Braille'a. Nowością są także siedzenia - miękkie i wyprofilowane.

Dostały one numery boczne: 2211 ZS - 5511W, 2212 - ZS 5512W, 2213 - ZS 5513W, 2214 - ZS 5514W, 2215 - ZS 5515W, 2216 - ZS 5516W, 2217 - ZS 5517W.

16 maja 2012 roku testy w Dąbiu rozpoczął niskopodłogowy 12 metrowy autobus hybrydowy marki Solaris. Pojazd był testowany na liniach 64, 65, 71, 79. Autobusy hybrydowe mają dwa silniki: elektryczny i spalinowy. Ten pierwszy wykorzystywany jest przy ruszaniu oraz przy jeździe z niewielką prędkością. Pozwala to zaoszczędzić paliwo. Autobus jest też znacznie bardziej cichy od pojazdu z tradycyjnym napędem.

W dniu 5 lipca 2013 roku zaprezentowano zakupiony przez SPA "Dąbie" z ogłoszonego w dniu 27 marca 2013 roku przetargu pierwszy w Szczecinie hybrydowy autobus. Solaris, to dwunastometrowy autobus z 2010 roku, który już wcześniej był testowany przez spółkę. Ma 28 miejsc siedzących i 56 miejsc stojących, jedno miejsce przygotowane jest dla wózka. Kosztował około 850 tysięcy złotych netto. Dostał numer boczny 2000 - ZS-200AG.

Jednocześnie z hybrydą, "Dąbie" zakupiło drugi autobus przegubowy z konwencjonalnym napędem. Jest najdłuższym autobusem przegubowym eksploatowanym w Polsce. Wyprodukowany został w 2012 roku ma długość 18,75 metra, kosztował ponad 1 mln złotych netto. Dostał numer boczny 2200 - ZS 190AG.

Stan taboru na 30 kwietnia 2014 roku w zajezdni Dąbie wynosił 102 autobusy różnych marek tj. VOLVO B10MA, VOLVO 7000A, VOLVO 7700, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18, NEOPLAN N 4011.

Stan taboru na 30 kwietnia 2015 roku w zajezdni Dąbie wynosił 102 autobusy różnych marek tj. VOLVO B10MA - 14, VOLVO 7000A, VOLVO 7700, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223 - 5, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18, NEOPLAN N 4011.

Stan taboru na 30 kwietnia 2016 roku w zajezdni Dąbie wynosił 100 autobusów różnych marek tj. VOLVO B10MA - 13, VOLVO 7000A - 1, VOLVO 7700 - 1, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18 - 23, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18 - 56, NEOPLAN N 4011 - 2, Mercedes Benz O530, Mercedes Benz O530G - 4.

Stan taboru na 15 lutego 2017 roku w zajezdni Dąbie wynosi 105 autobusów różnych marek takich jak:

VOLVO B10MA - 8, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 4, MAN A11 - 4, MAN NL 262 - 1, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 - 6, MAN NG313 - 2, NEOPLAN N4411 - 1, MERCEDES BENZ 0530G - 3, MERCEDES BENZ 0530 - 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 6, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 2, SOLARIS URBINO 12 - 23, SOLARIS URBINO 18 - 36, SOLARIS URBINO 12 HYBRIT - 1.

na podstawie: SPA Dąbie oraz informacji własnych
opracował: Jacek Kurek
uzupełnienie: Michał Pilaszkiewicz, Janusz Światowy


nr tab.typrok prod.rejestracjarozp. eksp.zajezdniaexuwagi
Dostępne zdjęcie pojazdu2000Solaris Urbino 12 Hybrid2010ZS 200AG12.07.2013Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2011Solaris Urbino 122010ZS 6051S16.03.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2012Solaris Urbino 122010ZS 6052S16.03.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2013Solaris Urbino 122010ZS 6053S16.03.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2014Solaris Urbino 122010ZS 6054S16.03.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2051Solaris Urbino 182010Z0 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2052Solaris Urbino 182010Z1 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazdu2053Solaris Urbino 182010Z2 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2054Solaris Urbino 182010Z3 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2055Solaris Urbino 182010Z4 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2056Solaris Urbino 182010Z5 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2057Solaris Urbino 182010Z6 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2058Solaris Urbino 182010Z7 SPAD16.03.2010Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2059Solaris Urbino 182010ZS 7228T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2060Solaris Urbino 182010ZS 7229T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2061Solaris Urbino 182010ZS 7230T17.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2062Solaris Urbino 182010ZS 7231T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2063Solaris Urbino 182010ZS 7232T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2064Solaris Urbino 182010ZS 7233T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2065Solaris Urbino 182010ZS 7234T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2066Solaris Urbino 182010ZS 7235T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2067Solaris Urbino 182010ZS 7238T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2068Solaris Urbino 182010ZS 7236T16.09.2010Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2101Solaris Urbino 122011ZS 1901V21.05.2011Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2102Solaris Urbino 122011ZS 1902V24.05.2011Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2103Solaris Urbino 122011ZS 1903V23.05.2011Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2104Solaris Urbino 122011ZS 1904V22.05.2011Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2105Solaris Urbino 122011ZS 1905V23.05.2011Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2200Solaris Urbino 18,752012ZS 190AG16.07.2013Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2211Solaris Urbino 182012ZS 5511W24.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2212Solaris Urbino 182012ZS 5512W24.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2213Solaris Urbino 182012ZS 5513W24.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2214Solaris Urbino 182012ZS 5514W24.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2215Solaris Urbino 182012ZS 5515W28.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2216Solaris Urbino 182012ZS 5516W24.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2217Solaris Urbino 182012ZS 5517W24.01.2012Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2301Mercedes-Benz O5302003ZS 868EP02.09.2015Dąbie (ex 87 (Niederrheinwerke Viersen))
2302Mercedes-Benz O5302003ZS 655GF28.10.2016Dąbie (ex 910 (ViP Potsdam))
Dostępne zdjęcie pojazdu2303Mercedes-Benz O5302003ZS 279GK16.02.2017Dąbie (ex 905 (ViP Potsdam))
Dostępne zdjęcie pojazdu2351Mercedes-Benz O530G2003ZS 221CS25.11.2014Dąbie (ex 226 (SWN Neuss))
Dostępne zdjęcie pojazdu2352Mercedes-Benz O530G2003ZS 396CR01.11.2014Dąbie (ex 230 (SWN Neuss))
Dostępne zdjęcie pojazdu2361MAN NG3132003ZS 045FC21.01.2016Dąbie (ex 360 (HEAG Darmstadt, 2008-2015), exex 426 (HEAG Darmstadt, 2003-2008))
Dostępne zdjęcie pojazdu2402Solaris Urbino 122004ZS 400CT23.03.2015Dąbie (ex 595 (STOAG Oberhausen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2403Mercedes-Benz O5302004ZS 869EP21.09.2015Dąbie (ex 53 (Niederrheinwerke Viersen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2471Mercedes-Benz O530G2004ZS 651GF28.10.2016Dąbie (ex 955 (HST Hagen))
2472Mercedes-Benz O530G2004ZS 652GF01.12.2016Dąbie (ex 960 (HST Hagen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2473Mercedes-Benz O530G2004ZS 653GF28.10.2016Dąbie (ex 961 (HST Hagen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2474Mercedes-Benz O530G2004ZS 654GF28.10.2016Dąbie (ex 962 (HST Hagen))
2475Mercedes-Benz O530G2004ZS 165GJ19.01.2017Dąbie (ex 957 (HST Hagen))
2476Mercedes-Benz O530G2004ZS 166GJ30.12.2016Dąbie (ex 963 (HST Hagen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2501Solaris Urbino 122004ZS 601CL15.09.2014Dąbie (ex 594 (STOAG Oberhausen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2502Solaris Urbino 122004ZS 164CK06.08.2014Dąbie (ex 596 (STOAG Oberhausen))
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2503Solaris Urbino 122004ZS 455CG30.06.2014Dąbie (ex 597 (STOAG Oberhausen))
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2504Solaris Urbino 122004ZS 388CF28.05.2014Dąbie (ex 598 (STOAG Oberhausen))
Dostępne zdjęcie pojazdu2510Mercedes-Benz O5302005ZS 024GU23.05.2017Dąbie (ex 118 (NVS Schwerin))
Dostępne zdjęcie pojazdu2511Mercedes-Benz O5302005ZS 511HE05.09.2017Dąbie (ex 117 (NVS Schwerin))
Dostępne zdjęcie pojazdu2512Mercedes-Benz O5302005ZS 512HE21.08.2017Dąbie (ex 119 (NVS Schwerin))
Dostępne zdjęcie pojazdu2513Mercedes-Benz O5302005ZS 122HE25.07.2017Dąbie (ex 120 (NVS Schwerin))
Dostępne zdjęcie pojazdu2514Mercedes-Benz O5302005ZS 114HJ14.09.2017Dąbie (ex 122 (NVS Schwerin))
2515Mercedes-Benz O5302005ZS 488GY04.08.2017Dąbie (ex 123 (NVS Schwerin))
Dostępne zdjęcie pojazdu2610Volvo 77002006ZS 7250U09.04.2011Dąbie (ex 919 (VGF Frankfurt am Main))
Dostępne zdjęcie pojazdu2620MAN NL3632005ZS 2576Y11.02.2013Dąbie (ex 26 (ÖVG Sölden, 2005-2012))
2652Mercedes-Benz O530G2006ZS 618JM02.08.2018Dąbie (ex 619 (STOAG Oberhausen))
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2700Solaris Urbino 122007ZS 1410X27.06.2012Dąbie (ex ? (Regiobus PillerseeTal))
Dostępne zdjęcie pojazdu2721Solaris Urbino 122017ZS 731GK13.02.2017Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2722Solaris Urbino 122017ZS 732GK13.02.2017Dąbie
2723Solaris Urbino 122017ZS 641GS20.03.2017Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2724Solaris Urbino 122017ZS 642GS20.03.2017Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2725Solaris Urbino 122017ZS 643GS20.03.2017Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2751Solaris Urbino 182017ZS 733GK13.02.2017Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2752Solaris Urbino 182017ZS 734GK13.02.2017Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2801Solaris Urbino 122008ZS 4997L09.02.2008Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2802Solaris Urbino 122008ZS 4996L09.02.2008Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2803Solaris Urbino 122008ZS 4995L09.02.2008Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2804Solaris Urbino 122008ZS 4998L08.02.2008Dąbiew leasingu do 2017
2811Solaris Urbino 122018ZS 547HY16.03.2018Dąbie
2812Solaris Urbino 122018ZS 548HY26.02.2018Dąbie
2813Solaris Urbino 122018ZS 549HY26.02.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2814Solaris Urbino 122018ZS 550HY26.02.2018Dąbie
2815Solaris Urbino 122018ZS 551HY26.02.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2816Solaris Urbino 122018ZS 552HY26.02.2018Dąbie
2817Solaris Urbino 122018ZS 553HY26.02.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2818Solaris Urbino 122018ZS 554HY26.02.2018Dąbie
2819Solaris Urbino 122018ZS 555HY26.02.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2820Solaris Urbino 122018ZS 556HY26.02.2018Dąbie
2851Solaris Urbino 182018ZS 633JE12.04.2018Dąbie
2852Solaris Urbino 182018ZS 634JE12.04.2018Dąbie
2853Solaris Urbino 182018ZS 635JE12.04.2018Dąbie
2854Solaris Urbino 182018ZS 636JE13.04.2018Dąbie
2855Solaris Urbino 182018ZS 637JE12.04.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2856Solaris Urbino 182018ZS 638JE12.04.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2857Solaris Urbino 182018ZS 639JE13.04.2018Dąbie
2858Solaris Urbino 182018ZS 640JE19.04.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazdu2859Solaris Urbino 182018ZS 641JE13.04.2018Dąbie
2860Solaris Urbino 182018ZS 642JE19.04.2018Dąbie
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2901Solaris Urbino 182009ZS 2067P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2902Solaris Urbino 182009ZS 2071P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2903Solaris Urbino 182009ZS 2069P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2904Solaris Urbino 182009ZS 2070P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazdu2905Solaris Urbino 182009ZS 2068P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazdu2906Solaris Urbino 182009ZS 2072P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem2907Solaris Urbino 182009ZS 2066P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazdu2908Solaris Urbino 182009ZS 2065P12.02.2009Dąbiew leasingu do 2017
Dostępne zdjęcie pojazdu2999Mercedes-Benz O530G1999ZS 395FR18.07.2016Dąbie (ex 960" (ViP Potsdam, 2010-2015), exex 1199 (HVL Potsdam, 2008-2010), exexex 22 (Pflieger Böblingen, 1999-2008))

Znaleziono: 104 pojazdy
Średnia wieku: 8.59 lat

Najważniejsze daty:
2010
 10 marca - Dostawa ośmiu fabrycznie nowych autobusów Solaris Urbino 18 oraz czterech Solarisów Urbino 12 dla SPAD posiadających pełen monitoring wnętrza, nowe miejskie barwy "Floating Garden", miękkie siedzenie w nowym wzorze FG, rurki w kolorze seledynowym oraz klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.
2009
 26 stycznia - Dostawa ośmiu fabrycznie nowych autobusów Solaris Urbino 18 dla SPAD posiadających pełen monitoring wnętrza oraz nowe miejskie barwy "Floating Garden" oraz klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Są to pierwsze fabrycznie nowe autobusy wyposażone w to udogodnienie dla pasażerów.
2007
 23 stycznia - Przyjazd trzech używanych MAN-ów NG272 (A11) do SPA Dąbie. Pojazdy te były wcześniej eksploatowane przez DSWAG Dortmund.
 13 kwietnia - Przyjazd czterech używanych MAN-ów NG272 (A11) do SPA Dąbie. Pojazdy te dotarły w barwach charakterystycznych dla KEVAG Koblenz, VAG Nürnberg oraz ASEAG Aachen. W ramach tej partii można wskazać aż trzy pojazdy z bogatą przeszłością.  
2006
 24 stycznia - Dostawa do SPA Dąbie dziewięciu autobusów MAN NG272 (A11), eksploatowanych wcześniej w Berlinie, Poczdamie, Magdeburgu i Cottbus.
 31 sierpnia - Dostawa czterech z pięciu używanych, dwudrzwiowych pojazdów MAN NL202 (A10) z Brunszwiku dla SPA Dąbie.
 5 października - Dostawa 7 używanych MAN-ów NL202 (A10) (ex Dortmunder Stadtwerke AG) dla SPA Dąbie. Swoistą nowością w szczecińsko-polickiej komunikacji miejskiej jest pojawienie się odskokowo-wychylnych drzwi w autobusach.
2005
 styczeń - Rozpoczęcie przez SPA Dąbie eksploatacji pierwszych w Szczecinie autobusów Solaris Urbino 12.
 16 sierpnia - Dostawa czterech używanych autobusów MAN NL202/262 (A10) z Berlina do SPA Dąbie.
2002
 grudzień - Dostawa 10 nowych autobusów MAN NL223 (A21) dla SPA Klonowica i SPA Dąbie (po 5 szt.).
1999
 1 listopada - Wydzielenie zajezdni autobusowych ze struktur MZK. Powstanie Szczecińskich Przedsiębiorstw Autobusowych "Klonowica" oraz "Dąbie".
1998
 maj - Początek drugiej dostawy autobusów Volvo B10MA do Szczecina; rozpoczęcie ich eksploatacji na zajezdni Dąbie.
1997
 styczeń - Na zajezdni Dąbie rozpoczęto eksploatację 11 nowych autobusów Jelcz 120MM/1.
 styczeń - Dostawa pierwszych autobusów Autosan H6.
1996
 grudzień - Rozpoczęto eksploatację pierwszego w Szczecinie autobusu niskowejściowego Jelcz M121M.
1989
 lipiec - Rozpoczęcie eksploatacji autobusów Jelcz L11.
1981
 listopad - Rozpoczęcie eksploatacji pierwszych autobusów Ikarus 280.
1978
 marzec - Do eksploatacji oddano nową zajezdnię autobusową przy ulicy Struga.

Encyklopedia Szczecińskiej Komunikacji wersja 3.0
Wszelkie prawa zastrzeżone.

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)