Rzutem na taśmę

end za SPAD, 10.03.2010
Kategoria: Autobus
[dodane 10.03.2010, g. 11:58 przez –– end]
strona główna »
wydarzenia »
zgłoś informację »

Na forum
Dyskusja na temat tej informacji jeszcze się nie rozpoczęła. Możesz być pierwszym, który napisze do niej komentarz! Wejdź na forum.
Więcej...
Kolejne pytania do przetargu SPAD андекалбин
(15.2.2010)

8 marca do SPA Dąbie wpłynęło pytanie dotyczące przetargu na dostawę 10 nowych autobusów przegubowych.

W jaki sposób Zamawiający oceni ofertę podmiotu zagranicznego nie zawierającą dokumentu F-01/I-01, skoro dokument taki nie funkcjonuje w krajach UE, a specyfikacja nie precyzuje jaki inny dokument może być uznany za ekwiwalentny do F-01/I-01?

Szczecin Blog

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca zwrócił się z pytaniem z naruszeniem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), tzn. wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Działając na podstawie art. 38 pkt 1a) ustawy Pzp, Zamawiający postanowił jednak udzielić wyjaśnień do wniosku wykonawcy w treści następującej:

Zamawiający wyjaśnia, że kwestię dokumentów, które może wymagać Zamawiający i winien złożyć Wykonawca zagraniczny reguluje §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Jednocześnie zgodnie z art. 138c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie zamówienia sektorowego, może żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.

W związku z powyższym Zamawiający dopuści ofertę podmiotu zagranicznego, która nie będzie zawierała F01/I-01, w przypadku gdy w kraju właściwym dla siedziby Wykonawcy dokument taki lub jemu odpowiedni nie funkcjonuje. Fakt ten winien być potwierdzony przez właściwy, upoważniony do tego organ danego kraju.

Czytaj także na stronie: SPA Dąbie »

źródło: SPA Dąbie
brak komentarzy | wersja do druku |

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)