Szczecin Blog

Regulamin zakładania oraz korzystania
z konta użytkownika Serwisu KOMIS

1. Właściciel Serwisu „Komunikacja Miejska Szczecin” udostępnia na swojej stronie internetowej możliwość bezpłatnej rejestracji.

2. Możliwość rejestracji jest dobrą wolą Właściela. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia bądź zablokowania możliwości rejestracji bez podawania uzasadnienia.

3. Ograniczenie bądź zablokowanie, o którym mowa w punkcie 2, może nastąpić w szczególności w przypadku zakłócania działania Forum, całości Serwisu lub działania na szkodę Właściciela.

4. Rejestracja polega na zapamiętaniu adresu e-mail użytkownika oraz skojarzeniu go z unikatowym loginem oraz hasłem. Adres e-mail nie będzie prezentowany publicznie i służyć będzie wyłącznie Redakcji do kontaktu z użytkownikiem. Wyjątek od tej zasady został opisany w punkcie 11. niniejszego regulaminu.

5. Niezbędnym warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezapoznania się z regulaminem przez osobę dokonującą rejestracji.

6. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik oświadcza, że podany adres e-mail jest poprawny.

7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania swojego hasła w tajemnicy. Za wszelkie nadużycia dokonane przy użyciu danego loginu oraz hasła odpowiadać będzie osoba, która wypełniła formularz.

8. Właściciel Serwisu oświadcza, że hasła wszystkich użytkowników szyfrowane są za pomocą funkcji jednostronnych i ich odczytanie jest niemożliwe.

9. Konto użytkownika nie jest usługą ani towarem w jakiejkolwiek interpretacji prawnej RP. Założenie konta użytkownika nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności prawnej ze strony Właściciela Serwisu.

10. Właściciel oraz Administracja Serwisu zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, jeśli:
 - stwierdzono podanie nieprawdziwego adresu e-mail,
 - stwierdzono działanie na szkodę Serwisu bądź Właściciela
 - użytkownik uporczywie łamie postanowienia regulaminu Forum Publicum,
 - użytkownik nie logował się w Serwisie w ciągu 60 dni,
 - z innych powodów nieokreślonych w regulaminie, a które Właściciel lub Administracja uzna za wystarczające.

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez użytkownika, Właściciel oraz Administracja Serwisu mogą przekazać będące w jej posiadaniu dane użytkownika organom ścigania.

12. Za egzekwowanie niniejszego regulaminu odpowiedzialna jest Administracja, którazobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki rzetelnie oraz obiektywnie.

13. Administrator może podjąć wszelkie działania opisane w regulaminie oraz wszelkie inne, które uzna za skuteczne. Za swoje działanie odpowiada przed pozostałymi członkami Administracji Serwisu oraz Właścicielem Serwisu.

14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania niniejszego regulaminu w czasie i trybie przez siebie wybranym przy jednoczesnym poinformowaniu użytkowników o dokonanych zmianach.

Patrz również: Regulamin Forum Publicum

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)