Encyklopedia

description SPA Dąbie

dodane 21.03.2005, godz. 23:28 przez Jacek; zmodyfikowane 15.02.2017, godz. 11:29 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

15.02.2017
Dodano informacje o stanie taboru na dzień 15 lutego 2017 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
14.02.2017
Dodano in formacje o stanie taboru w 2015 i 2016 roku zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
10.10.2014
Dodano informacje o zdarzeniach z lat 2010 -2013 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.11.2010
Dodano informację o dostawach autobusów w 2010 roku zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
21.02.2009
Uzupełnienie informacji od początku roku 2008 do stycznia 2009 zdjęcie profilowe użytkownika hubertdz hubertdz
17.07.2007
Dodano informacje o zakupie kolejnych pojazdów używanych. zdjęcie profilowe użytkownika X X
Dąbska baza autobusowa rozpoczęła swoją działalność w roku 1978. Usytuowana jest w prawobrzeżnej części Szczecina, przy ulicy Struga. Nazwa zajezdni - Dąbie, jest dzisiaj jednak uważana za nieco niepoprawną (baza mieści się na skraju Osiedla Słonecznego), jednak w chwili jej otwarcia była jak najbardziej poprawna.

Zajezdnia ta powstała m.in. w celu zmniejszenia kosztów obsługi prawobrzeżnej części miasta przez zajezdnię Klonowica. Wyliczenia ekonomiczne wykazały, iż na oszczędnościach związanych z likwidacją dojazdów na prawobrzeże, koszt wybudowania zajezdni zwróci się już po pierwszym roku jej eksploatacji. W chwili otwarcia była jedyną zajezdnią przygotowaną do rozpoczęcia eksploatacji nowych autobusów takich jak Ikarus 280, które zagościły na niej 3 lata po otwarciu - w 1981 roku. Kolejne autobusy to Jelcze L11 i M11 - ich eksploatacja rozpoczęła się w 1989 roku. W 1996 roku miasto zakupiło pierwszy w Szczecinie autobus niskowejściowy - Jelcz M121M (do dziś w całym mieście istnieje tylko jeden egzemplarz tego typu) z przeznaczeniem dla tejże zajezdni. W 1997 Dąbie rozpoczęło eksploatację Autosanów H6 (obecnie wszystkie egzemplarze należą do SPA Klonowica) oraz kilkunastu Jelczy 120MM/1. Rok później na Struga trafiły przegubowe autobusy Volvo B10MA / N204. W roku 1999 zajezdnia została wydzielona ze struktur MZK, w efekcie czego powstało Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie sp. z o. o. W 2002 roku do dąbskiej zajezdni trafiły nowoczesne niskopodłogowe autobusy MAN NL223 (5 szt.), a w styczniu 2005 - pierwsze w Szczecinie autobusy Solaris Urbino 12 (2 sztuki). W 2005 roku władze SPA Dąbie zainteresowały się taborem używanym - w sierpniu 2005 roku park taborowy wzbogacił się o cztery używane MAN-y NL262 z BVG Berlin, a w styczniu 2006 roku o dziewięć pierwszych w Szczecinie niskopodłogowych autobusów przegubowych - MAN-ów NG272, eksploatowanych wcześniej w Berlinie, Poczdamie, Cottbus i Madgeburgu.

Jednak przedsiębiorstwo zadowolone było z zakupów zza zachodniej granicy. We wrześniu 2006 roku spółka zakupiła pięć MAN-ów NL202. Były to
zdjęcie
pierwsze szczecińskie autobusy z układem drzwi 2-2-0. Pochodziły z miasta Braunschweig Posiadały one dość specyficzne wyświetlacze w porównaniu do obecnych - klapkowe, pracujące u nas w negatywie. Kolejne zakupy udały się więc kilka tygodni później zakupiono takie same pojazdy. Od poprzednich różniły się tym, że drugie drzwi były odskokowo - wychylne, posiadały mozaikowe wyświetlacze oraz pochodziły z Dortmundu. Autobusy solowe były kupowane z myślą o wycofaniu Jelczy M11 oraz 120MM/1 będących w najgorszym stanie technicznym.

W kolejnym roku swej działalności spółka dalej kupowała używane wozy. Na początku roku zakupiono trzy MAN-y NG272 wcześniej jeżdżące w DSWAG Dortmund. Wszystkie były z 1993 roku i nadano im numery od 2314 do 2316.
zdjęcie
Od poprzedników różniły się tym, że drugie drzwi otwierały się na zewnątrz. Były to pierwsze, a zarazem nie ostatnie zakupy w 2007 roku. Następne zakupy w postaci kolejnych MAN-ów NG272 przybyły do zajezdni SPA "Dąbie" na przełomie maja i czerwca 2007 roku. Przybyły ich cztery sztuki - 1 z 1993 roku oraz 3 z 1994 roku. W trakcie zakupów sukcesywnie udawało się wycofywać najgorsze Jelcze oraz Ikarusy. Do tej pory ostatnim zakupem okazały się dwa MANy NL202 oraz jeden NL262. NL202 były z 1995 roku a NL262 z 1996 roku. W 2007 roku spółka wycofała również jedynego znajdującego się w zajezdni Dąbie Jelcza L11 399.

Na dobry początek, w lutym 2008 roku do SPADu dotarły 4 fabrycznie nowe Solaris Urbino 12. Wyjechały one w dniach 8-9 luty 2008 roku obsługując linie 54, 64, 65 oraz 84. Nie spowodowało to większych zmian taborowych. Kilka dni wcześniej, bo 30 stycznia 2008 roku, spółka sprzedała Jelcza M11 2005, natomiast 12 lutego 2008 roku, na lawecie został wywieziony Ikarus 280 2298 będący w fatalnym stanie technicznym. Oba pojazdy trafiły na złomowisko w Bobrownikach niedaleko Włocławka. Warto również nadmienić fakt, iż człon B z 2298 został podmieniony z członem B Ikarusa 2093 (po wypadku). Akcja przeszczepu się udała, 2093 jeździł do końca służby Ikarusów 280 w SPAD.

Na początku marca 2008 roku spółka zakupiła MANa NG312 z 1998 roku. Nadano mu numer 2891. Autobus bez przemalowania wyjechał w białych barwach, z żółtymi obrysami drzwi.

11 czerwca 2008 roku na ulicy Hangarowej miał miejsce wypadek, przez który kasacji uległ pierwszy "niskopodłogowiec". MAN NG272 2304 rozpoczynający służbę, uderzył w słup. Skutki okazały się na tyle poważne, że zadecydowano o kasacji pojazdu.

zdjęcie
Pod koniec września 2008 roku do zajezdni przy ulicy Struga dojechały dwa czerwone autobusy z 1999 roku. Oba MANy NL262 były wcześniej eksploatowane przez AS Sporveisbussene w Oslo. Autobusy nieprzemalowane wyjechały na linie z numerami 2001 oraz 2002.

Początek listopada 2008 roku przyniósł spółce kolejne autobusy. BVG Berlin sprzedało 4 sztuki MANów NG312 z 1996 roku. Pojazdy otrzymały numerację w zakresie 2601 - 2604. Trzy z nich zostały przemalowane w nowe barwy "Floating Garden". Ważnym elementem, godnym pochwały jest instalowanie monitoringu we wszystkich fabrycznie nowych jak i używanych pojazdach. Również w listopadzie odbyły się testy Neoplana N4011 pod wiaduktem na ulicy Marynarskiej (trasa linii52). Testy wypadły pomyślnie, dzięki czemu w 2009 roku park taborowy SPA "Dąbie" poszerzy się o 3 takie pojazdy. Dzięki tym pojazdom firma ostatecznie pozbędzie się przestarzałych Jelczy M11.

Rok 2009 w spółce zaczął się dosyć obiecująco. Do dąbskiej zajezdni przyjechały trzy Neoplany N4011 eksploatowane wcześniej przez SVE Euskirchen. Pojazdy zostały zakupione z myślą o linii 52, zostały wyprodukowane w 1998 roku i posiadają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Wraz z nimi do zajezdni przybyły kolejne dwa autobusy eksploatowane wcześniej przez BVG Berlin. Są to MAN-y NG312 z 1995 roku.            
26 stycznia 2009 roku SPAD wzbogacił się o fabrycznie nowe Solarisy Urbino 18 w ilości ośmiu sztuk. Pojazdy posiadają klimatyzację w obu sekcjach oraz monitoring wnętrza.

9 marca 2010 roku dotarły autobusy marki "Solaris" - 4 dwunastometrowe • ZS 6051S 2011, • ZS 6052S 2012, • ZS 6053S 2013, • ZS 6054S 2014 i 8 osiemnastometrowych • Z0 SPAD 2051, • Z1 SPAD 2052, • Z2 SPAD 2053, • Z3 SPAD 2054, • Z4 SPAD 2055, • Z5 SPAD 2056, • Z6 SPAD 2057, • Z7 SPAD 2058.

Ciekawostką są indywidualne tablice rejestracyjne w SU 18, które zafundował lesingodawca w związku z dobrą współpracą zajezdni Dąbie polegającą m.in na terminowym regulowaniu każdorazowych płatności. Zajezdnia nie poniosło dodatkowych kosztów z tym związanych.

Autobusy dwunastometrowe zostały zakupione przez Spółkę z własnych środków. Wszystkie autobusy mają na pokładzie zainstalowane automaty biletowe. Siedzenia w obydwu typach autobusów są już w barwach "pływających ogrodów", a poręcze w kolorze seledynowym.

7 i 8 września 2010 roku dostarczono do zajezdni 10 autobusów SU 18 wyposażonych w automaty biletowe. Na pokładzie pojazdów znajdują się również 2 wyświetlacze informacji pasażerskiej. Oznaczono niektóre fotele znakami dla niepełnosprawnych. Pojazdy o numerach bocznych: • 2059 ZS 7228T, • 2060 ZS 7229T, • 2061 ZS 7230T, • 2062 ZS 7231T, • 2063 ZS 7232T, • 2064 ZS 7233T, • 2065 ZS 7234T, • 2066 ZS 7235T, • 2067 ZS 7238T, • 2068 ZS 7236T.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. w okresie od 10 lipca 2008 do 21 grudnia 2010 roku realizowało projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" sp. z o.o. w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

SPA „DĄBIE” Sp. z o.o. pozyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 18.683.993,50 zł. W ramach tego projektu zakupiono 27 sztuk autobusów marki Solaris, w tym 23 sztuki autobusów przegubowych. Zakupione pojazdy spełniają normy emisji zanieczyszczeń EEV i odpowiadają standardom środowiskowym, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji spalin do środowiska naturalnego.

22 grudnia 2010 roku Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie zamówiło 12 autobusów marki Solaris, które m.in. zostaną wyposażone w urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, połączone z immobilizerem.

Pierwsze pojazdy pojawiły się i wyjechały na trasy w maju 2011 roku, były to autobusy Solaris Urbino 12, które dostał numery boczne - 2101 - ZS 1901V, 2102 - ZS 1902V, 2103 - ZS 1903V , 2104 - ZS 1904V, 2105 - ZS 1905V, pozostałe autobusy z tego przetargu tj. 7 sztuk ma dojechać w 2012 roku (wersja przegubowe – Urbino 18).

W dniach 11 - 12 stycznia 2012 roku dotarło do Dąbia siedem fabrycznie nowych Solarisów Urbino 18. Nowością, jest umieszczona na zewnątrz pojazdu kamera, która pozwala obserwować kierowcy 2, 3 i 4 drzwi oraz przyciski otwierania drzwi, które dodatkowo opisano językiem Braille'a. Nowością są także siedzenia - miękkie i wyprofilowane.

Dostały one numery boczne: 2211 ZS - 5511W, 2212 - ZS 5512W, 2213 - ZS 5513W, 2214 - ZS 5514W, 2215 - ZS 5515W, 2216 - ZS 5516W, 2217 - ZS 5517W.

16 maja 2012 roku testy w Dąbiu rozpoczął niskopodłogowy 12 metrowy autobus hybrydowy marki Solaris. Pojazd był testowany na liniach 64, 65, 71, 79. Autobusy hybrydowe mają dwa silniki: elektryczny i spalinowy. Ten pierwszy wykorzystywany jest przy ruszaniu oraz przy jeździe z niewielką prędkością. Pozwala to zaoszczędzić paliwo. Autobus jest też znacznie bardziej cichy od pojazdu z tradycyjnym napędem.

W dniu 5 lipca 2013 roku zaprezentowano zakupiony przez SPA "Dąbie" z ogłoszonego w dniu 27 marca 2013 roku przetargu pierwszy w Szczecinie hybrydowy autobus. Solaris, to dwunastometrowy autobus z 2010 roku, który już wcześniej był testowany przez spółkę. Ma 28 miejsc siedzących i 56 miejsc stojących, jedno miejsce przygotowane jest dla wózka. Kosztował około 850 tysięcy złotych netto. Dostał numer boczny 2000 - ZS-200AG.

Jednocześnie z hybrydą, "Dąbie" zakupiło drugi autobus przegubowy z konwencjonalnym napędem. Jest najdłuższym autobusem przegubowym eksploatowanym w Polsce. Wyprodukowany został w 2012 roku ma długość 18,75 metra, kosztował ponad 1 mln złotych netto. Dostał numer boczny 2200 - ZS 190AG.

Stan taboru na 30 kwietnia 2014 roku w zajezdni Dąbie wynosił 102 autobusy różnych marek tj. VOLVO B10MA, VOLVO 7000A, VOLVO 7700, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18, NEOPLAN N 4011.

Stan taboru na 30 kwietnia 2015 roku w zajezdni Dąbie wynosił 102 autobusy różnych marek tj. VOLVO B10MA - 14, VOLVO 7000A, VOLVO 7700, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223 - 5, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18, NEOPLAN N 4011.

Stan taboru na 30 kwietnia 2016 roku w zajezdni Dąbie wynosił 100 autobusów różnych marek tj. VOLVO B10MA - 13, VOLVO 7000A - 1, VOLVO 7700 - 1, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18 - 23, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18 - 56, NEOPLAN N 4011 - 2, Mercedes Benz O530, Mercedes Benz O530G - 4.

Stan taboru na 15 lutego 2017 roku w zajezdni Dąbie wynosi 105 autobusów różnych marek takich jak:

VOLVO B10MA - 8, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 4, MAN A11 - 4, MAN NL 262 - 1, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 - 6, MAN NG313 - 2, NEOPLAN N4411 - 1, MERCEDES BENZ 0530G - 3, MERCEDES BENZ 0530 - 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 6, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 2, SOLARIS URBINO 12 - 23, SOLARIS URBINO 18 - 36, SOLARIS URBINO 12 HYBRIT - 1.
na podstawie: SPA Dąbie oraz informacji własnych
opracował: Jacek Kurek
uzupełnienie: Michał Pilaszkiewicz, Janusz Światowy