Encyklopedia

Pętla tramwajowo-autobusowa Głębokie

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez man

20.04.2022
dodano informacje o nowej siatce połączeń w gminie Dobra oraz nowych liniach zatrzymujących się na pętli Waszka
02.01.2022
Aktualizacja fragmentu o remoncie pętli oraz dodanie informacji o zmianie trasy linii 1 fan004
27.11.2020
Dodano informacje o powrocie tramwajów na pętlę jas59
16.11.2020
Dodano kilka informacji o pętli jas59
12.01.2020
Dodano informacje o podpisaniu umowy jas59
06.12.2019
Dodano informacje z lat 2016 - 2019 jas59

Pętla „Głębokie” znajduje się w willowej części miasta na osiedlu Głębokie-Pilchowo, położonej w dolinie u podnóża Wzgórz Warszewskich na terenie Puszczy Wkrzańskiej (Parki Leśne Głębokie i Arkoński) przy jeziorze noszącym taką samą nazwę, na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Miodowej i Kupczyka.

W lipcu 1955 roku „jedynka” pojechała po wydłużonej trasie do Głębokiego (odcinek torów od Toru Kolarskiego do jez. Głebokiego). Otwarcie uświetniły nowo dostarczone wagony typu N.

zdjęcie
Od dzisiaj szybciej się robi ciemno...
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Jednakże od 1928 roku na ulicach Szczecina pojawił się również autobus w komunikacji miejskiej i między innymi również odjeżdżał z końcowego przystanku linii tramwajowej do Tanowa. Więc można powiedzieć, że była to pętla tramwajowo-autobusowa.

Położono nowe tory do Głębokiego. Były przedłużeniem istniejącej dawnej linii, która kończyła się u wylotu alei Wojska Polskiego patrząc od strony północnej. Przedłużenie torów do Głębokiego umożliwiło zasiedlenie niewykorzystywanych zasobów mieszkaniowych willowego osiedla, stojących do tej pory jako pustostany. Linia jeżdżąca tą trasą była oblegana szczególnie w porze letniej ze względu na istniejące jezioro. Położenie torów do Głębokiego zakończono pętlą tramwajową.

Nie każdy wie, że na pętlę Głębokie zajeżdżały duże czteroosiowe wagony typu L. Były to wagony motorowe z początku XX wieku. Stanowiły one charakterystyczny widok na szczecińskich torowiskach na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Można było je spotkać na różnych liniach - częste wykolejenia na ostrzejszych łukach sprawiły, że skierowano je głównie do obsługi linii 1: Głębokie - Potulicka.

zdjęcie
Długi skład odpoczywa na pętli
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W 1964 roku pracownicy zajezdni Pogodno wybudowali w czynie społecznym wiatę przystankową na pętli. Była to zadaszona tzw. „poczekalnia” na podstawie betonowej. Boki i tył „poczekalni” wykonano ze szkła zbrojonego. Taki układ chronił pasażerów przed deszczem i wiatrem.

26 kwietnia 1965 roku zmieniona została trasa linii 1 i 9 i od tego dnia linia 1 jeździła na trasie Stocznia SzczecińskaGłębokie, a linia 9 - PotulickaGłębokie.

W chwili obecnej z pętli korzystają tramwaje i autobusy:

Przez Głębokie przejeżdżają natomiast autobusy linii 529.

Od 19 listopada 2019 do 30 listopada 2020 przez pętlę przejeżdżały także autobusy TNŻ, wykonujące kursy na linii 901.

W dniach 13 października 2018 - 15 lutego 2019 roku roku zawieszono kursowanie linii 1 i 9 do pętli na Głębokim z powodu następnego etapu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Arkońskiej, Wojska Pilskiego i Szafera.

Tramwaje tych linii dojeżdżały z pasażerami tylko do przystanku Unii Lubelskiej. Nawrót tramwajów w stronę centrum odbywał się przez teren zajezdni Pogodno, jako przejazd techniczny. Na czas przebudowy uruchomiono linię zastępczą 809 kursującą na trasie Wernyhory - Głębokie Kąpieliskowa.

Przebudowa pętli „Głębokie”

16 września 2019 roku Szczecińskie Inwestycję Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę pętli „Głębokie” i skrzyżowania alei Wojska Polskiego, z ulicami Kupczyka, Miodowej i Zegadłowicza na czterowlotowe rondo turbinowe oraz samej ulicy Kupczyka do granic miasta. Otwarcie ofert miało nastąpić 21 października 2019 roku, jednak przedłużono je do 31 października 2019 roku. Zgłosiły się trzy fimy, które zaproponowały wykonanie prac w zakresie cenowym 65 - 83 milionów złotych.

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przeanalizowała złożone oferty i 6 grudnia 2019 roku ogłosiła wybór oferty na powyższe zadanie. Została wybrana firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. 20 grudnia 2019 podpisano umowę ( w imieniu miasta podpisał ją Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, a ze strony firmy „Strabag” dyrektor Stanisław Buca), a 8 stycznia 2020 przekazano plac budowy. Projekt objęty był dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Firma miała 24 miesiące na wykonanie zadania.

Z powodu przejścia do kolejnego etapu przebudowy węzła przesiadkowego Głębokie od 1 sierpnia 2020 roku aż do odwołania wstrzymany został ruch tramwajów na odcinku Rondo Olszewskiego – Głębokie. W związku z tym, tramwaje linii 1 i 9 kursowały na normalnej trasie od pętli „Potulicka” do przystanku „Rondo Olszewskiego”, a następnie skierowane zostały przez ulicę Arkońską do pętli „Las Arkoński”. W ich miejsce na odcinku Rondo Olszewskiego – Głębokie uruchomiona została zastępcza linia 809.

zdjęcie
Przesiadka drzwi w drzwi – po szczecińsku
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W ramach inwestycji powstała nowa pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autbusowymi „door to door”, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym oraz stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.

zdjęcie
Przebudowa pętli „Głębokie” – stan na 10.11.2020
Na terenie pętli zamontowano 8 dwustronnych wiat przystankowych oraz elementy małej architektury takich jak ławki, przysiadki i kosze na śmieci. Postawiono nowy budynek socjalny z poczekalnią dla pasażerów. Węzeł wyposażono w System Informacji Pasażerskiej oraz system zasilania telefonów komórkowych – ładowany poprzez panele słoneczne. Inwestycja objęła również budowę parkingu z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.

Koszt inwestycji to 65 808 473,15 zł z czego 26 428 291,31 zł pochodziło z funduszy unijnych dostępnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Miasto zwiększyło unijne dofinansowanie na ten cel, rezygnując z budowy drogi rowerowej wzdłuż całej alei Wojska Polskiego.

zdjęcie
Tatra oczekuje na odjazd z Głębokiego
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Po przeprowadzonych próbach technicznych nowowybudowanej pętli w dniu 27 listopada 2020 dopuszczono ją do eksploatacji z dniem 1 grudnia 2020 roku. Od tego dnia tramwaje linii 1 i 9 pojawiły się ponownie na pętli. Jeździły według nowych rozkładów jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania. Tego dnia wprowadzono następującą organizację przystanków na pętli „Głębokie”:

 • tor zewnętrzny – linia 9 (nr 31751),
 • tor środkowy – linia 1 (nr 31752),
 • tor wewnętrzny – rezerwowy (nr 31753),

Rozkład jazdy linii autobusowych nie uległ zmianie i przydzielono im perony:

 • peron zewnętrzny – linia 103 na początku peronu, tj. od strony Polic (nr 31741),
 • peron zewnętrzny – linia 106 na końcu peronu, tj. od strony centrum (nr 31740),
 • peron środkowy – linia 51 (nr 31742),
 • peron wewnętrzny – linia 121 (nr 31743).

Dnia 18 grudnia 2021 roku po ponad 60 latach do pętli przestały dojeżdżać tramwaje linii 1 (pomijając oczywiście zmiany trasy spowodowane remontami), które skierowano do nowo otwartej pętli „Osiedle Zawadzkiego”.

Tego samego dnia, na okres przebudowy torowisk tramwajowych w ciągu alei Wyzwolenia i plac Rodła do pętli „Głębokie” skierowano tymczasowo linię 12, która wówczas pełniła funkcję linii szczytowej kursującej wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu w dni nauki w szkołach.

1 maja 2022 roku w gminie Dobra uruchomiono nową siatkę połączeń wraz ze zmianą numeracji. W związku z tym, linia 121 (wówczas kończące swój bieg na Głębokim) została zastąpiona przez linię 221. Ponadto, z pętli uruchomiono nową linię 227.

Obecnie na pętli obowiązuje następująca organizacja przystanków:

dla tramwajów:

 • tor zewnętrzny – linia 9 (nr 31751), 
 • tor środkowy – rezerwowy (nr 31752),
 • tor wewnętrzny – rezerwowy (nr 31753),

dla autobusów:

 • peron zewnętrzny – linia 103 na początku peronu, tj. od strony Polic (nr 31741),
 • peron zewnętrzny – linia 106 na końcu peronu, tj. od strony centrum (nr 31740),
 • peron środkowy – linia 51 (nr 31742),
 • peron wewnętrzny – linie 221 i 227 (nr 31743).

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin biuletynów informacyjnych wydawanych WPKM, MZK, ZKM oraz informacji własnych, również informacji ze strony nowo powstałej spółki miejskiej - Szczecińskie Inwestycje Miejskie opracował: Janusz Światowy

Aktualizacja: Wojciech Szłapacki (fan004), Waszka