Encyklopedia

Historia komunikacji w Szczecinie w latach 2018 - 2022

dodane przez jas59 ; zmodyfikowane przez jas59 

Opowieść o następnym pięcioleciu historii komunikacji miejskiej Szczecina rozpoczęto w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę (11 listopada 1918 roku), 139 - lecie komunikacji szczecińskiej i 73- lecie komunikacji miejskiej po II wojnie światowej tudzież 775 rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi (1243). Opowiedziana historia, to zbiór faktów i zdarzeń zebranych w jednym miejscu, jest spojrzeniem subiektywnym i może być dla czytających innym oglądem rzeczywistości niż piszącego. A oto fakty z poszczególnych lat.

2018

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 101 autobusów różnych marek takich jak: VOLVO B10MA - 3, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 3, MAN A11 - 3, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 NG 313 - 8, NEOPLAN N4411 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 3.

Po wielu latach bytności linii 81 na trasie Przecław - Dworzec Główny (1 lutego 1997), od 1 stycznia 2018 roku jeździ na skróconej trasie do placu Kościuszki. Przystanek końcowy znajduje się na placu Kościuszki w ciągu alei Piastów w kierunku Przecławia na wysokości skweru/parku Janiny Szczerskiej. Linia kursuje w godzinach 6:30-20:30 ze zwiększoną częstotliwością. W dni powszednie obowiązywać będzie następująca częstotliwość kursowania:

• w godzinach 6:30 - 8:00 oraz 14:00 - 17:30 co 10 minut,
• w godzinach 5:00 - 6:00, 8:00 - 14:00, 17:30 - 20:00 co 20 minut,
• w godzinach 20:00 - 23:00 średnio co 30 minut.

Korekta trasy przejazdu nastąpiła ze względu na duże opóźnienia linii na odcinku Dworzec Główny, Wyszyńskiego (Owocowa), plac Brama Portowa, Krzywoustego i skarg pasażerów korzystających z tej linii, a zamieszkałych na terenie Przecławia, Kołbaskowa. Zdaniem organizatora komunikacji ma to polepszyć sytuacje.

Stan taboru na 1 stycznia 2018 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 4, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 103 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,41 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 5, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34.

Wydawało się, że trwające kilka miesięcy konsultacje z mieszkańcami i Radami Osiedlowymi prawobrzeża przyniosą konkretne rozwiązania w sprawie nowych połączeń komunikacyjnych w tej części miasta. Projekty, jakie wówczas prezentował ZDiTM wraz z UM, wyglądały prawie zachęcająco. Tymczasem okazało się, że góra urodziła mysz - zamiast prawdziwej siatki połączeń komunikacyjnych na prawobrzeżu powstała atrapa.

4 stycznia 2018 roku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przedstawił radnym komisji ds. gospodarki komunalnej, rewitalizacji i ochrony środowiska nową siatkę połączeń w związku z oddaniem do eksploatacji autobusowej części pętli "Turkusowa". Rozwinęła się dyskusja. Jak się okazało, jest ich niewiele bo nie wszystkie propozycje udało się wprowadzić (do wcześniejszych założeń). Jak tłumaczył ZDiTM zresztą jak zawsze, zaważyły względy ekonomiczne.

W statucie miasta zawarte są zapisy mówiące, że Prezydent wraz z zależną firmą budżetowa ZDiTM zobowiązani są zgodnie z nim (§ 8 i 9) muszą brać pod uwagę zdanie i potrzeby mieszkańców na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej. Nie mogą wprowadzać arbitralnych decyzji w jej zwijaniu ze względów ekonomicznych.

Oto niektóre zmiany w stosunku do planów przedstawionym radnym komisji:

• Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii 54. Będą jeździły przez cały dzień, z częstotliwością co 20 minut. Według wcześniejszych propozycji poza szczytem miały kursować z częstotliwością co 30 minut.

• linia 64, która na wniosek RO Kasztanowe – Załom, miała docierać na osiedle Kasztanowe. ZDiTM stwierdził, że rocznie trzeba by wydać dodatkowe ponad 2 mln złotych. I jak stwierdzili autorytatywnie, nie ma szans by linia 64 jeździła tak daleko.

• Dobrą informacją jest fakt, że linia 64 będzie kursować przez cały dzień i jeździła będzie z częstotliwością co 20 minut. Była propozycja by po godzinie 18:00 co drugi kurs kończył się na pętli Podjuchy, gdyż ilość pasażerów na odcinku od Podjuch do Autostrady jest niewielka, ale ZDiTM nie wziął tej propozycji pod uwagę.

• zniknie linia 55 ale jej rolę przejmie całodzienna linia 66,

• Linia 79 będzie kursować przez Rondo Ułanów Podolskich aż do pętli „Turkusowa”. Pierwotnie linia miała jechać przez ulicę Jasną. Wywalczyli to mieszkańcy Jezierzyc. Autobusy będą jeździć przez cały tydzień.

• Na wniosek Zakładów Mięsnych wybranymi kursami autobusy linii 84 będą podjeżdżać pod ich zakłady przy ulicy Pomorskiej.

• Rada Osiedla w Załomiu chciała likwidacji linii 96, ale zaprotestowali mieszkańcy i stwierdzili, że jest potrzebna, bo na zwykłej taryfie można dojechać do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. ZDiTM obcesowo stwierdził, że nie ma takiej opcji, bo linia 96 powstała kosztem linii 56 i jest jej uzupełnieniem komunikacyjnym do Basenu Górniczego.

• linia C będzie jeździła co 40 minut a w rozkładzie specjalnym z częstotliwością co 60 minut, ale trudno nazwać taką częstotliwość za odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Mieszkańcy tych osiedli od wielu lat walczą o zwiększenie częstotliwości kursowania linii C. Kolejny raz ZDiTM, "olał" mówiąc kolokwialnie mieszkańców Załomia i Osiedla Kasztanowego.

Może znajdą się jakieś fundusze na zwiększenie częstotliwości kursowania linii C, po likwidacji linii szczytowych D i E, jak chciał Włodzimierz Sołtysiak prezes Spółki Autobusowej Dąbie, który w trakcie dyskusji złożył wniosek o ich likwidacje z początkiem ferii zimowych, bo przynoszą tylko straty ze względu na małą frekwencję. Padła też propozycja wydłużenia linii B do pętli na Osiedlu Bukowym.

Radni z komisji stwierdzili, że przedstawione propozycję nie zadowalają mieszkańców, a ich petycje i apele nie zostały wzięte pod uwagę i dogłębnie przeanalizowane. Komisja chce wrócić do sprawy w połowie roku. Jednocześnie zobowiązała ZDiTM do przedłożenia komisji uzasadnienia do negatywnie rozpatrzonych złożonych petycji i apeli mieszkańców i rad osiedli. Po prostu chcą poznać powody odmowy.

Ocenie pasażerów, miastu i firmie zarządzającej komunikacją nie przyszło do głowy, aby przy okazji tworzenia nowej siatki połączeń na prawobrzeżu, stworzyć z prawdziwego zdarzenia komunikacje autobusową dostosowaną do potrzeb jej mieszkańców.

Narzucanie rozwiązań urzędniczych (twierdzą, że mimo wielu zorganizowanych spotkań było małe zainteresowanie społeczności. (Nie zastanowili się dlaczego?) pomimo propozycji mieszkańców, powoduje niechęć społeczności do wypowiadania się na tematy komunikacji, bo urzędnicy zrobią jak będą chcieli. Społeczność doszła do wniosku, że to nie ma sensu.

Do póki urzędnicy nie będą traktowali mieszkańców poważnie będzie małe zainteresowanie. Urzędnikom zabrakło odwagi w kreowaniu śmielszych rozwiązań i przyszłościowej wizji komunikacji miasta, szczególnie prawobrzeża, gdzie w jego granicach mieszka około 100 tysięcy ludzi.

Pod koniec stycznia, kiedy zostanie uruchomiona pętla autobusowa na pętli "Turkusowa" czeka nas na początku mała apokalipsa?

5 stycznia 2018 roku Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta poinformowało o wyborze oferty Solarisa, która okazała się najkorzystniejszą w przetargu na dostawę 16 autobusów hybrydowych. Była to jedyna oferta złożona na część I i II zamówienia. Przetarg na te autobusy ogłoszono 19 października 2017 roku.

Zakup autobusów hybrydowych - współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Autobusy mają zjawić się w Szczecinie na przełomie listopada i grudnia.

Z okazji 26-go Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie w dniu 14 stycznia 2018 roku uruchomiono darmową linie specjalną. Autobus kursował pomiędzy dwoma przystankami: Tkacka (przystanek linii 52) i Łasztownia (na terenie byłego nabrzeża "Starówka" kilkanaście metrów za budką strażników).

Tkacka < — > Wendy

Grodzka - Sołtysia - Wyszyńskiego - Most Długi - Heyki/św.Floriana - Bulwar Gdański - Bytomska - Władysława IV - Zbożowa - Wendy (z powrotem Zbożowa - Władysława IV - św. Floriana - Energetyków - Most Długi - Wyszyńskiego - Tkacka)

• Odjazdy z przystanku Tkacka: 13:00; 13:30; 15:10; 15:40; 16:10; 16:40; 17:10; 17:40; 18:10; 18:40; 19:10; 19:40 i 20:10.
• Odjazdy z Łasztowni: 13:20; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:25.
W godzinach 14-15 zorganizowany został bieg uliczny, w związku z tym autobus oczekiwał na odjazd na przystanku na terenie "Starówki" na Łasztowni.

Wreszcie linie 2, 7 i 8 kończące swój bieg na pętli tramwajowej "Turkusowa" doczekały się otwarcia swojej siostrzanej - pętli autobusowej. Nastąpiło to 29 stycznia 2018 roku. Stosowny komunikat ukazał się 18 stycznia, w którym ujawniono wprowadzone zmiany w kursowaniu linii autobusowych obsługujących Prawobrzeże.

Likwidacja/zawieszenie?

• W komunikacie podano, w pierwszej jego części, że linie zlikwidowano, a w drugiej, że linie D i E zawieszono. To jak właściwie jest? Linie D i E uruchomiono 10 lutego 1992 roku i po 26 latach znikają z krajobrazu miasta. Kursowały na trasie - D - Osiedle Słoneczne <-> Plac Rodła, E - Osiedle Bukowe <-> Plac Szarych Szeregów.

Utworzono nowe linie:

• H - Plac Rodła < - > Dąbie Osiedle

al. Niepodległości - Wyszyńskiego - Gdańska - Przestrzenna - Gierczak - Goleniowska
Kursuje w dni powszednie w godzinach 6:30 - 18:00 z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w pozostałym okresie. W soboty, niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie nie kursuje.

• 91 - Turkusowa < - > Zakłady Mięsne
Przelotowa - Łubinowa - Struga - Pomorska
Linia kursuje wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu co 20 minut.
• 97 - Osiedle Bukowe <-> Dąbie Osiedle <-> Zakłady Drobiarskie kursująca na trasie:
Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Struga - Gryfińska - Gierczak - Racławicka - Goleniowska - Kniewska
Do Zakładów Drobiarskich jeździ w dni powszednie w godzinach szczytu oraz jeden kurs w dni powszednie w godzinach wieczornych. Kursuje w dni powszednie w godz. 5:30 - 19:00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00 - 17:00 z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu i co 40 minut w pozostałym okresie oraz w soboty, niedziele i święta. W Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie linia nie kursuje.

W komunikacie przedstawiono też wykaz linii, na których dokonano zmiany rozkładu jazdy i trasy. Są to następujące linie:
• linie ze zmianą trasy kursujące z/do pętli "Turkusowa" to linie 54, 55, 65, 71, 79, 84
• linie bez zmianą trasy - C, G, 64,
• linie 66 wydłużono niektórymi kursami do Żydowiec i Klucza

Uruchomiono nowe przystanki dla linii 65, 66, 72, 73, 84 i 91, zmieniono lokalizacje niektórych przystanków dla linii 73, 79, 91, 93, nastąpiło też wyłączenie przystanków jak: Walecznych, Klęskowo, Pszenna, Kijewo Autostrada.<a href"http:="" www.mkm.szczecin.pl="" news="" 1516279059,zmiany-na-prawobrzezu"="" style="font-family: verdana, arial, tahoma, helvetica, sans-serif;">

Jak informował prezydent Szczecina 25 stycznia 2018 roku na swoim profilu na Facebooku, po przekazaniu placu budowy na Arkońskiej "Eurovii", będzie dalszy ciąg inwestycji tramwajowych, torowisko zostanie pociągnięte dalej, aż do pętli na Krzekowie (która zostanie zlikwidowana).

Wybudowana ma być także nowa, dwupasmowa ulica aż do Sosabowskiego. Wszystko to w ramach jednego zdania. Przetarg miasto ma ogłosić w drugiej połowie tego roku. W ramach inwestycji wybudowane zostanie torowisko tramwajowe na ulicy Szafera na odcinku od alei Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo - Sportowej. Przy hali powstanie pętla tramwajowo - autobusowa oraz parkingi Park & Ride i Bike & Ride. Przeniosą się tu pojazdy komunikacji miejskiej, które dziś kończą swoją trasę na Krzekowie.

Prezydent Krzystek w swoim wywodzie mówi, że ulica Szafera zostanie przedłużona. Powstanie jej nowy, dwupasmowy odcinek, biegnący od ronda Szafera - Romera - Szeroka - Modra do ulicy Sosabowskiego. Realizacja inwestycji ma odbywać się w latach 2018-2020. Koszt przebudowy ulicy Szafera oszacowano na 72,8 mln zł, gdzie zapowiedziano to w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Następną inwestycją planowaną przez miasto jest budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster). Inwestycja obejmuje przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ulicy Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka torowiska dwutorowego od ulicy Kwiatowej do nowo projektowanej pętli Mierzyn.

W ramach prac przebudowana ma być północna jezdnia ulicy Ku Słońcu na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Przygodnej. Dodatkowo prace obejmą również wymianę nawierzchni i przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulicy, budowę dwóch parkingów rowerowych, budowę budynku dyspozytorsko - socjalnego, podstacji trakcyjnej oraz systemu monitoringu wizyjnego na pętli tramwajowej Mierzyn. Inwestycja ma być realizowana w latach 2019-2021.

Powyższe inwestycje otrzymały dofinansowanie z z Unii Europejskiej. Łączny koszt trzech inwestycji to ponad 195 mln zł, z czego dofinansowanie ich, to 85 mln zł. Jest rok wyborczy, okaże się czy są to obiecanki przedwyborcze czy prawdziwe działanie.

Na XXXVII sesji Rady Miasta, 30 stycznia 2018 roku radni pojęli uchwałę o bezpłatnej jeździe komunikacją miejską wszystkich dzieci do ukończenia nauki w szkole podstawowej. Jazda dzieci bez biletu ma odbywać się za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, jeśli odwożone jest przez opiekunów.

Bezpłatne przejazdy obejmują też dzieci dojeżdżające do Szczecina komunikacją miejską z miejscowości okalających miasto, jeśli władze tych miejscowości wyrażą taką chęć i zawrą odpowiednie porozumienia ze Szczecinem. Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

Jednocześnie na tej samej sesji radni uchwali wyższe stawki za jazdę bez ważnego lub braku biletu. Są to odpowiednio - 200 złotych płatne w ciągu 7 dni i 400 złotych powyżej tego terminu. Mniejsze opłaty będą dla pasażerów, którzy nie będą mieli przy sobie dokumentu stwierdzającego prawo do ulgowego przejazdu - odpowiednio kwota 180 złotych zapłata w ciągu tygodnia lub 360 złotych po tym terminie. Opłaty te wejdą w życie po 14 dniach od ukazania się zarządzenia w Wojewódzkim Dzienniku Ustaw.

Realizowana była pierwsza część przetargu ogłoszonego 20 lutego 2017 roku na zakup 20 autobusów (10 autobusów 12 metrowych i 10 autobusów 18 metrowych). 28 kwietnia 2017 ogłoszono informację o wyborze firmy SOLARIS Bus & Coach S.A. jako wykonawcę zadania.

1 lutego 2018 roku, ZDiTM zmienił trasę i rozkład jazdy autobusów linii 76. W ramach tych zmian zlikwidowano dotychczasowy przystanek końcowy "Tkacka", który został przeniesiony na aleję Niepodległości "Brama Portowa" na wysokości KFC. Zmieniona trasa przebiega następująco - od ulicy Wyszyńskiego przez aleję Niepodległości (nawrót przez plac Żołnierza Polskiego, aleje Nieodległości i dalej po stałej trasie). Linia po nawrocie odjeżdża ze wspólnego przystanku tramwajowo - autobusowego "Brama Portowa" w kierunku Wyszyńskiego. Jednocześnie zarządzający komunikacją miejską wprowadził dodatkowe kursy przez ulicę Logistyczną.

Do Zajezdni w Dąbiu trafiły od 6 lutego 2018 roku pierwsze egzemplarze z partii 10 autobusów 12 metrowych autobusów "Solaris", które miały być dostarczone w lutym. Partia następnych 10 sztuk autobusów 18 metrowych "Solaris" trafi do zajezdni w marcu.

8 lutego 2018 roku ruszyła długo oczekiwana budowa nowej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Arkońskiej - dawna Spacerowa. Po ponad pięciu latach od zakończenia przebudowy ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej do pętli w Lesie Arkońskim wraz z pętlą, ziszcza się marzenie o tym odcinku trasy.

Już w czasach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej myślano o przedłużeniu trasy właśnie przez ulicę Spacerową do alei Wojska Polskiego.

W kwietniu 1982 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wystąpiło z wnioskiem do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Dróg i Mostów z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie odkrywek na wiadukcie w ciągu ulicy Spacerowej w celu wykonania ekspertyzy technicznej wiaduktu pod kątem określenia możliwości poprowadzenia trasy tramwajowej. Ekspertyzę wykonał zespół Koła Naukowego Studentów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Szczecińskiej pod kierownictwem dr inż. Wiesława Paczkowskiego, a roboty odkrywkowe wykonywały brygady Wydziału Drogowego WPKM pod nadzorem inż. Leona Rusieckiego. Na podstawie dokonanych ekspertyz nie stwierdzono przeciwwskazań dla puszczenia przez wiadukt dwutorowej linii tramwajowej.

Przetarg na roboty magistrat rozpisał w maju 2017 roku. Po kilkukrotnym wydłużaniu terminu na ich składanie, otwarcie ofert nastąpiło w drugiej połowie sierpnia 2017. Informację o wyborze oferty na wykonanie tego zadania ogłoszono 27 października 2017 roku. Wykonawcą została " Eurovia Polska SA", która zaproponowała cenę brutto 88 978 947 zł za wykonanie całości prac. Umowę miasto podpisało 22 stycznia 2018.

Jeszcze przed podpisaniem umowy "Eurovia" rozpoczęła prace przygotowawcze. Geodeci wyznaczyli granice inwestycji, saperzy sprawdzali teren, na odcinku ulicy od pętli tramwajowej do Arkonki zostały oznakowane drzewa stanowiące granicę pasa przyszłej drogi - do wycięcia.

24 stycznia 2018 "Eurovia" przejęła formalnie plac budowy i od tego momentu miała 18 miesięcy na wykonanie zadania.

Od pętli „Las Arkoński”, którą "Eurovia" przebuduje na pętlę tramwajowo-autobusową, powstanie nowa jezdnia o takich samych parametrach jak na ulicach Niemierzyńskiej i Arkońskiej od skrzyżowania z ulicą Wszystkich Świętych do pętli.

Oprócz remontu instalacji podziemnych oraz nawierzchni jezdni "Eurovia" zmodernizuje wiadukt (wybudowany prawdopodobnie 1928 roku - brak w archiwum dokumentacji) znajdującym się przy kąpielisku „Arkonka", po którym będą biegły tory tramwajowe.

Budowa torowiska była koniecznością, jako alternatywny objazd dla tramwajów przez ulice Arkońską, bez którego nie można było zacząć prac przy obwodnicy śródmiejskiej i budowie węzła Łękno. Ta inwestycja spowodowała przerwanie na jakiś czas trasy tramwajowej biegnącej wzdłuż alei Wojska Polskiego po wiadukcie tramwajowo - drogowym nad torami kolejowymi stacji Łękno. Obecnie jest to jedyna trasa do/z zajezdni Pogodno, a niewybudowanie nowego objazdu groziłoby nie wyjazdom składów tramwajowych z zajezdni.

Na końcu ulicy Arkońskiej na skrzyżowaniu z aleją Wojska Polskiego wybudowane zostanie nowe rondo, które zastąpi obecny układ skrzyżowania i z powodu planowanego przedłużeniem trasy tramwajów z Arkońskiej za halę widowiskowo-sportową na obrzeżach osiedla Zawadzkiego - Klonowica, na wyspie ronda o średnicy wewnętrznej 33 m mieścić się będą wyloty torów we wszystkich kierunkach z wszystkimi relacjami skrętnymi, w kształcie tzw. rozety.

Jezdnia ronda ma mieć dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 10 m. Wlotowe odcinki ulic dochodzących do przyszłego ronda zostaną przebudowane (al. Wojska Polskiego od strony Głębokiego ok. 110 m i od strony centrum ok. 300 m oraz ul. Władysława Szafera ok 170 m). Każdy wlot na rondo będzie dwupasmowy z wyspami przystankowymi.

21 lutego 2018 roku, Piotr Krzystek Prezydent Miasta, podpisał umowę na zakup autobusów z firmą Solaris Bus&Coach SA, która dostarczy do Szczecina 16 nowych autobusów o napędzie hybrydowym. W ramach zamówienia planowany jest zakup 8 sztuk autobusów jednoczłonowych i 8 sztuk autobusów dwuczłonowych (przegubowych), niskopodłogowych, fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, hybrydowych z silnikiem zasilanym olejem napędowym (spełniającym normę emisji spalin EURO VI). Pojazdy dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. 16 nowych hybryd trafi do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica.

Nadszedł kres dawnej końcówki tramwajowej znajdującej się w ciągu alei Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Władysława Szafera do Franciszka Jarzyńskiego, która musiała ustąpić potrzebom rozwijającego się miasta. 21 marca 2018 roku brygady budujące linie tramwajową na odcinku od pętli w Lesie Arkońskim do skrzyżowania Wojska Polskiego i Szafera, rozbierają ostatnie dwa tory końcówki tramwajowej przy torze kolarskim. Na części rozebranych torów powstanie rondo, na którym położone zostało torowisko tramwajowe w kształcie tzw. rozety (wszystkie kierunki jazdy). W ten sposób znika z krajobrazu miasta relikt dawnej myśli technicznej w komunikacji miejskiej.

Jak poinformował Urząd Miasta w dniu 26 marca 2018 roku, Szczecin otrzymał ponad 170 mln zł dofinansowania na przebudowę torowisk tramwajowych. Głównym celem projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie skrócenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, dojdzie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszy się również negatywne oddziaływanie transportu na środowisko (akustyczne i atmosferyczne). W ramach dofinansowanego projektu realizowane będą następujące inwestycje:

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna: w ciągu al. Niepodległości - Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia; w ciągu ul. Kołłątaja ul. Asnyka - pętla Niebuszewo; w ciągu pl. żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła). Realizacja 2019-2021.

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego. Realizacja 2020-2021.

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem). Realizacja 2020.

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna na pl. Szarych Szeregów. Realizacja 2020.

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w węźle Wyszyńskiego. Realizacja 2019-2020.

• przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin. Realizacja 2020-2020.

• przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba. Realizacja 2021-2023.

• budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego. Realizacja 2019-2020.

• przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska. Realizacja 2018-2019.

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem. Realizacja 2020-2021.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Koszt inwestycji to 334 464 842,48 zł brutto, wysokość dofinansowania 174 691 000,00 zł.

6 kwietnia 2018 roku ZDiTM umieścił na swojej stronie zapytanie na złożenie oferty cenowej na wykonanie opracowania koncepcji dla zadania pn.: "Budowa 2 przystanków tramwajowych i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzywoustego w obrębie skrzyżowania z ul. Bogusława X”. Termin realizacji zamówienia do 20 sierpnia 2018 roku, a pisemną ofertę należało złożyć do 17 kwietnia 2018 roku. 29 maja 2018 roku ogłoszono wybór firmy, została nią firma Macieja Sochanowskiego, która wykona koncepcję za 36.285 zł brutto.

Z dokumentacji wynika, że koncepcja miała zawierać budowę dwu przystanków na skrzyżowaniu Krzywoustego i Bogusława X, przebudowę sygnalizacji wraz ze zmianą oprogramowania, dostosowanie przejść dla pieszych, które mają być wykonane po obu stronach skrzyżowania z Bogusława X.

Przystanki te ustanowione były od początku istnienia linii tramwajowej w ciągu ulicy Krzywoustego właśnie przy tym skrzyżowaniu i funkcjonowały do połowy lat 80 XX wieku. Zlikwidowano je z dniem 15 kwietnia 1985 roku. Po dwu miesiącach od likwidacji, WPKM usunął „wysepki", zaś PEDiM poszerzył jezdnie o ich powierzchnię.

Jak w tamtym okresie tłumaczono, likwidacja przystanków — miała charakter czasowy. Do sprawy przywrócenia przystanków (ale już w kształcie bezpiecznym) miano powrócić, gdy będzie możliwość modernizacji tej ulicy. W styczniu 2006 roku oddano do użytku zmodernizowano ulicę Krzywoustego, ale nie przywrócono przystanków. W ten sposób utworzono "autostradę" w centrum miasta, pozwalając na wyludnienie się ulicy i upadek handlu. 15 kwietnia 2018 roku obchodzimy 33 rocznice braku przystanków w ciągu Krzywoustego ale z nadzieją, że może powstaną.

Tramwaje Szczecińskie w dniu 17 kwietnia 2018 roku ogłosiły przetarg na przebudowę torowiska w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Brzozowskiego (wraz z przejazdem) do mostu Akademickiego (ulica Twardowskiego). Prace miały polegać na przebudowie torowiska i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa obejmie 1,5 km trasy tramwajowej. Wykonywane prac przewidziano w roku 2019.

Dokumentacja projektowa jest już w posiadaniu zlecającego, którą wykonało biuro projektowe Projekt-Infra Sp. z o.o., oraz Żak Tomasz WPT Projekt w 2017 roku. Oferty należało przesłać na adres Tramwajów Szczecińskich do 20 czerwca, 10 lipca, a później jako ostateczny termin 18 lipca tego roku.

18 lipca 2018 roku otwarto oferty, zgłosiła się tylko jedna firma tj. Konsorcjum: TOR-KAR-SSON Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul, która chciała wykonać zadanie za 53 622 729,72 zł, Tramwaje Szczecińskie wraz z miastem przeznaczyły na ten cel 24.897.768,27 zł.

Nie wiadomo też, czy będzie następna próba znalezienia tańszego wykonawcy. Zagrożony jest projekt ogólny modernizacji torowisk w mieście w związku z niebotycznymi cenami, przedstawiony przez Prezydenta miasta, między innymi aleja Wyzwolenia na odcinku od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego, skrzyżowania torowisk na placu Rodła, torowisko w ciągu alei Powstańców Wlkp. z pętlą na Pomorzanach. Zobaczymy co zrobi miasto.

Po długotrwałych analizach, 24 sierpnia 2018 Tramwaje Szczecińskie unieważniły przetarg ze względu na wysokość ceny zaproponowanej przez oferenta 53,6 mln złotych, firma mogła przeznaczyć na ten cel kwotę 24,8 mln złotych.

W dniach 22 - 28 kwietnia 2018 roku wstrzymano ruch tramwajów na trasie od Basenu Górniczego do Pętli Turkusowa co wymusiło uruchomienie linii zastępczej 807 i 808. Linie tramwajowe 2, 7, 8 swój bieg kończyły na pętli Basen Górniczy.

Powodem wstrzymania ruchu tramwajów i uruchomienia linii zastępczych była konieczność doposażenia torowiska w urządzenia wyrównawcze w rejonie łuku pod wiaduktem w ciągu ulicy Hangarowej, które mają poprawić i skorygować geometrię torów, jak też wyregulować siły podłużne w obu torach. Prace te, mają zabezpieczyć torowiska przed nadmiernym gromadzeniem się naprężeń termicznych w rejonie łuku i zabezpieczenie przed ewentualną utratą stateczności.

Na stronie internetowej spółki autobusowej "Dąbie", ukazało się 24 kwietnia 2018 roku ogłoszenie o sprzedaży 13 starych autobusów. Ogłoszenie jest wynikiem dostawy 20 nowych autobusów marki "Solaris". Oferty należy składać do dnia 10 maja 2018 roku w siedzibie firmy.

Na kupujących czekają wystawione autobusy różnych marek: MAN NL263 2100, MAN NG313 2151, 2152, 2362, MAN Lion's City G 2651, Solaris Urbino 12 2552, Neoplan N4411 2401, MAN NG312 2892, MAN NG262 2893, Volvo 7700A 2710, Volvo B10MA 2873, MAN NL223 2204, 2205.

Efektem tego ogłoszenia jest też między innym sprzedaż i skreślenie z listy taboru "dąbskiej" spółki pierwszego w historii komunikacji szczecińskiej autobusu "Solaris Urbino 12" numer boczny 2552 - ZS 1627C, VIN SUU2411665BPN1032, wyprodukowanego w 2005 roku. Jeździł 13 lat, przejechał 1.166.245 km. Autobus po kolizji, którego nie opłacało się naprawiać.

Na Noc Muzeów oraz jubileusz 43-lecia eksploatacji wagonów 105N/Na w Szczecinie, uruchomiono z tej okazji w dniu 19 maja 2018 roku specjalną linię tramwajową 43. Kursowała ona na trasach w dwu wariantach:
• w godzinach 15:45 - 18:08 kursy wykonywane od przystanku Filharmonia (przystanek linii 1 kierunek Potulicka) na pętlę Turkusowa z częstotliwością 30 minut,
• w godzinach 18:16 - 23:03 na trasie Turkusowa - Las Arkoński (peron linii 10) z częstotliwością 50 minut.
Linia obsługiwana składami 105Na 762+763 oraz 105Ng/2015 533+534. Obowiązują zwykłe bilety komunikacji miejskiej.

W Urzędzie Marszałkowskim 21 maja 2018 roku prezydent Piotr Krzystek i marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisali umowę na dofinansowanie zakupu 5 autobusów elektrycznych. Wartość tego projektu wyniesie 15 mln złotych a dofinansowanie 5,7 mln złotych. Pierwsze pojazdy mają pojawić się na ulicach miasta na początku 2020 roku.

Zakup autobusów jest możliwy dzięki projektowi pn:"Zakup taboru autobusowego elektrycznego", który ujęto w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W tym samym czasie ma dotrzeć do miasta kolejnych 6 autobusów elektrycznych zakupionych z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 mln złotych. Ogólny koszt przedsięwzięcia to 18,5 mln złotych w ramach programu Gepard.

Zakupy te, wymuszają przeprowadzenie przebudowy zajezdni na Klonowica w celu dostosowania obiektu do potrzeb autobusów elektrycznych tj. modernizacja placu postojowego z przygotowaniem stanowisk zasilających pojazdy elektryczne, zasilania obiektu w energię elektryczną, jak też hali warsztatów i stacji paliw. Wymuszają też, budowę stacji szybkiego ładowania na terenie miasta.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 23 maja 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 103 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 10,41 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 5, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

Stan taboru na 14 czerwca 2018 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Firma BIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane ze Szczecina zakończyła prace przy budowie pętli - węzła przesiadkowego znajdującego się przy ulicy Wyszyńskiego na obrzeżach Polic. Wybudowany węzeł, to jedna z najważniejszych inwestycji usprawniających komunikację w Policach, i wpisuje się on w większą całość, jest jednym z etapów budowy tzw. w Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym biorą udział gminy ościenne, takie jak Stargard. Świnoujście, Gryfino i inne.

Na węźle wybudowano 4 perony postojowe dla autobusów i perony dla wsiadających pasażerów, busów, taksówek, rowerów. Wybudowano też infrastrukturę socjalną dla kierowców. Koszt inwestycji to około 4 milionów złotych a dofinansowanie z RPO wyniosło 3,2 miliona złotych.

Wybudowano też przyjazne dla kierowców wjazdy i wyjazdy, od strony miasta (Polic) dwukierunkowy (7 metrów), natomiast od strony Pilchowa/Siedlic jest jednokierunkowy i będą mogły wjeżdżać tylko autobusy - szerokość jezdni też 7 metrów.

Perypetie z budową węzła wraz z parkingiem wydłużyły termin oddania obiektu do eksploatacji. Po przeprowadzonych konsultacjach z Projektantem i Gminą Police, podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych warstw wzmacniających z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości odpowiednio 15 cm na pętli autobusowej i 25 cm na zatokach autobusowych. Miała to, oczywiście konsekwencje finansowe musiano wyłożyć z kasy Gminy około 650 000 zł.

Wymienione roboty nie były ujęte w umowie, a były one ściśle związane z wykonaniem zamówienia podstawowego. Obiekt został udostępniony do eksploatacji 1 lipca 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowane było na 31 października 2017 roku.

Skutkiem oddania pętli do eksploatacji było skierowanie linii samorządowej, 107 i F z obecnej końcówki przy centrum Hosso do ich nowego punktu początkowego i końcowego do Pętli Police Wyszyńskiego "Polana"

Od 1 lipca 2018 roku dzieci mieszkające w granicach administracyjnych Szczecina mają możliwość darmowego korzystania z komunikacji miejskiej. Po wakacjach, od września, dołączyły do nich dzieci mieszkające na terenach trzech sąsiednich gmin: Polic, Kołbaskowa i Dobrej. Z darmowych przejazdów będą korzystać dzieci posiadające Szczecińską Kartę Aglomeracyjną i/lub Szczecińską Kartę Rodzinną z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

Od 2 lipca 2018 pasażerowie posiadający bilet okresowy na komunikację miejską w Szczecinie mogą bez dopłaty korzystać na terenie Szczecina z autobusowej linii 1, kursującej na trasie Szczecin — Gryfino, mogą z niej korzystać również osoby zwolnione z opłat. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a PKS Szczecin. Sprzedaż biletów jednorazowych dla pozostałych pasażerów prowadzi PKS Szczecin.

Autobusy linii 1 jeżdżą na trasie: Dworca Autobusowego Szczecin (plac Grodnicki), Energetyków, Gdańską, Leszczynową, Batalionów Chłopskich, Metalową, Dmowskiego, Rymarską i dalej do Gryfina.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 10 lipca 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak: VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 11 lipca 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 102 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 10,28 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 5, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 – 34

Na stronie Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Policach  23 lipca 2018, ukazało się ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym na zakup 5 fabrycznie nowych autobusów 3 solowe i 2 przegubowe. Termin składania ofert upływał z dniem 7 września 2018 roku. Jest to ostatni przetarg z puli 15 autobusów, które były współfinansowane ze środków UE. W poprzednich latach zakupiono 5 Solarisów i 5 MAN-ów.

7 września nastąpiło otwarcie ofert na zakup 5 autobusów niskopodłogowych. Wpłynęła tylko jedna oferta z firmy MAN, która zaproponowała sprzedaż za kwotę 7 503 000,00 zł. Policka spółka przeznaczyła na ten cel 6 500 550,00 zł brutto. 26 września SPPK wybrała jedyną ofertę, która wpłynęła do firmy na zakup 5 autobusów. Spółka znalazła dodatkowe środki i zakupi kolejne autobusy MAN. W ciągu około 8 miesięcy od podpisania umowy autobusy mają przyjechać do Polic.

ZDiTM w dniach 27 i 28 lipca 2018 roku w nocy uruchomił dodatkowe specjalne autobusy odwożące uczestników Dąbskich Wieczorów Filmowych. Autobusy z ulicy Żaglowej (okolice Kąpieliska Dąbie) jechały w kierunku placu Rodła, Podjuch i Struga Zajezdnia. Odjeżdżały o godzinie 0:30 w trzech kierunkach. Autobusy zatrzymywały się na przystankach znajdujących się wzdłuż tras ich przejazdu. Wszystkie przystanki były „na żądanie”, tylko dla wysiadających.

1 i 3 września 2018 roku ZDiTM uruchomił dwie nowe linie autobusowe na żądanie, które obsługują Osowo, Warszewo i Gumieńce. Z propozycją wprowadzenia takiej formy transportu wyszli mieszkańcy osiedli i Rada Osiedla Gumieńce.

Planowana trasa linii 98 (od 3 września)
Maczka – Polskich Marynarzy – Ku Słońcu – Kwiatowa – Św. Kingi – Wrocławska – Samborska – Harnasiów – Zbójnicka - Europejska – Krakowska – Rondo Uniwersyteckie – Południowa – Krygiera – Cukrowa.

Planowana trasa linii 99 (od 1 września)
Warszewo – Szwedzka – Dzierżonia – Złotowska – Perlista – Duńska – Wapienna – Północna – Andersena – Miodowa - Osów.

Linie obsługiwane zgodnie z planowanymi kursami w godzinach 6:00 – 22:00 w dni powszednie oraz w godzinach 9:00 – 19:00 w soboty, niedziele, dni świąteczne, Wielkanoc Nowy Rok i Boże Narodzenie.

Z dniem 3 września 2018 roku, ZDiTM uruchomił też nową linie autobusową 94, która jeździ na trasie Turkusowa — Zakłady Mięsne. Kursuje w dni powszednie w godzinach szczytu. Obsługiwana jest przez SPA Dąbie. Utworzono na jej potrzeby nowe przystanki:
• „Maciejowicka nż” przy skrzyżowaniu ulic Maciejowickiej i Botanicznej (nr 89021 w kierunku Turkusowej i 89022 w przeciwnym),
• „Szymborskiej nż” na ulicy Szymborskiej w rejonie posesji 20 (nr 89111 w kierunku Turkusowej i 89112 w przeciwnym),
• „Struga nż” na ulicy Szymborskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Struga (nr 80722 w kierunku Turkusowej i 80721 w przeciwnym).

Jak zapowiada Urząd Marszałkowski w I kwartale 2020 roku flota Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica", w ramach dwóch projektów zostanie uzupełniona 11 sztukami autobusów elektrycznych o długości 12 m. Pojazdy pojawią się w miejscach, w których uciążliwość tradycyjnego napędu spalinowego i jego skutki środowiskowe są najbardziej odczuwalne dla otoczenia. W wymiarze ekonomicznym zakup pozwoli ograniczyć koszty eksploatacyjne, w tym zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w paliwo. Będzie to pierwsze wdrożenie autobusów elektrycznych w Szczecinie. Przetarg łączy finansowanie z dwóch projektów:

• Projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego elektrycznego - w ilości sztuk 5” zapewnia dotację z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) dla zakupu pierwszych 5 autobusów elektrycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 15 mln zł brutto, a dofinansowanie z RPO WZ 5,7 mln zł (48,23%).

• Projekt pn.: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin” obejmujący zakup kolejnych 6 autobusów elektrycznych o tożsamych parametrach, wspierany środkami krajowymi z pilotażowego programu GEPARD realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 18 450 000,00 zł brutto, a dofinansowanie z NFOŚiGW 6 mln zł (40%).

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a 7 września 2018 roku ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej. Otwarcie ofert nastąpiło 18 października 2018 roku.

Wpłynęły dwie oferty od: SOLARIS Bus & Coach S.A. na kwotę zł 49.384.500,00 i Konsorcjum URSUS BUS z Lublina/Spółka Akcyjna “Kompania Samochodowa Bogdan Motors” – spółka prawa ukraińskiego - Ukraina na kwotę 38.289.900,00 zł. Miasto przeznaczyło na ten cel kwotę 33 450 000 zł brutto.

Stowarzyszenie "Ocalmy Zabytek" poinformowało, że Wojewódzki Konserwator Zbytków w dniach 11 i 18 września 2018 roku wpisał w rejestr zabytków będące na stanie Tramwajów Szczecińskich - tramwaje N techniczno - gospodarcze tj. cztery pługi lemieszowe o numerach 004 - 1954, 023 - 1954, 025 - 1949 i 034 - 1956 i cztery holowniki o numerach 001 - 4N 1952, 020 - N 1958, 027 - 4N 1958 i 041 - 4N 1962.

Na liście zabytków znalazły się też wagony typu 105N (720+701) z lat 1979 i 1978 i 105Na (011, 012) z 1984. Tramwaj dwukierunkowy typu N z 1954 (167H), i z 1956 (216H) i skład z wagonem typu 4N z 1962 (293H) i doczepką 4ND z 1958 (343H).

Miasto winno zabezpieczyć środki finansowe, które pozwoliłoby je zabezpieczyć i odpowiednio wyeksponować. Po renowacji stanowiłyby atrakcję turystyczną Szczecina i przyciągały turystów.

1 października 2018 roku na stronie TS ukazało się ogłoszenie o przetargu na renowacje 48 krzyżownic wraz z rampami najazdowymi i 120 metrami szyn rowkowych na węzłach komunikacyjnych w mieście, metodą napawania elektrycznego. Oferty należało składać do 10 października 2018 roku. Renowacja miałaby się odbyć na następujących skrzyżowaniach:
• Mickiewicza - Wawrzyniaka (18)
• Jagiellońska - Bohaterów Warszawy (6)
• Dworcowa - 3 Maja (17)
• Wyszyńskiego - Tkacka (1)
• regeneracja 120 metrów szyn rowkowych na wjeździe/wyjeździe pętli Gocław znajdującej się w ciągu ulicy Lipowej (4x30 napawania bocznego szyny).

25 października 2018 otwarto jedyną ofertę, która wpłynęła do TS, wykonanie prac zgłosiła chęć firma TOR-MEL Sp. z o.o., z Komornik za kwotę 495.690,00 zł. Tramwaje Szczecińskie chciały przeznaczyć na prace kwotę w wysokości 273.945,60 zł brutto.

ZDiTM, 5 października 2018 roku ogłosił przetarg na "Budowa obiektu socjalnego wraz z zamykanymi boksami do przechowywania rowerów na pętli Gocław w miejscu istniejącego obiektu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu". Termin zgłaszania ofert do 22 października. Niszczejący budynek, ZDiTM chciał zastąpić nowym budynkiem z prawdziwego zdarzenia, który będzie odpowiadał wszystkim wymaganym przez prawo przepisom. Niestety nie udało się wykonać tego zadania. ZDiTM ogłosił 23 października 2018 roku unieważnienie przetargu, bo nie zgłosił się żaden wykonawca.

„Od 1976 roku w budynku z poczekalnią dla pasażerów i pomieszczeniami dla załogi MPK, kasą biletową i toaletami nic się nie działo, oprócz napraw bieżących. Później zlikwidowano kasę biletową. Pełni dziś jedynie rolę pomieszczeń socjalnych dla motorniczych i kierowców.”

Miasto, 10 października 2018 roku poinformowało, że odstąpiono od budowy trasy tramwajowej na 26 kwietnia w kształcie proponowanym przez projektantów Biura Projektów Budownictwa Komunalnego ze Szczecina z ulicy Dworcowej, które to biuro wykonywało te projekty w latach 1978 - 1991 (etapowanie prac - etap I _ IV i VI wykonano do 1988, etap V, to budowa toru tramwajowego na odcinku od Bohaterów Warszawy do Derdowskiego nie wykonana do dnia dzisiejszego). Generalnym wykonawcą miała być Dyrekcja Budowy Tras Komunikacyjnych.

Inne widzenie przebiegu trasy linii tramwajowej przez 26 Kwietnia znalazło się w zamówionej przez miasto „Analizie techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych uwarunkowań wykorzystania tramwaju dwukierunkowego w systemie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Szczecin”.

Analizę przygotowała Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra Niedzielskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Według niej tramwaje jechałyby od Turzyna ulicą 26 Kwietnia skręcając w Santocką, a później w Witkiewicza. Przystanek końcowy znajdowałby się na wysokości sklepu "Syriusz" na osiedlu Kaliny. Magistrat uznał, że zawarte w analizie opracowanie jest dobrym pomysłem na jego zrealizowanie. Analiza powstała we wrześniu 2018 roku.

Na trasie od skrzyżowania Krzywoustego/Bohaterów Warszawy powstałoby 6 przystanków - Turzyn, Twardowskiego, 26 Kwietnia, Oś. Przyjaźni, Witkiewicza i przystanek końcowy Oś. Kaliny. Jednocześnie w ramach przebudowy ulicy Kolumba na wysokości Dworca Głównego dobudowano by dodatkowy tor, który byłby wykorzystywany jako końcowy przystanek tramwajów dwukierunkowych, co umożliwiło by im zawracanie.

(Już w 2011 roku miłośnicy komunikacji miejskiej postulowali o takim przebiegu trasy rozwijając ją dalej w stronę Pogodna, a także na ulice Zawadzkiego (np. jako odgałęzienie od ulicy Mickiewicza przez ulice Janickiego).

Jeździłyby tramwaje dwukierunkowe, które nie będą potrzebowały pętli, wybudowano by tzw. mijankę, taką jak znajduje się przy Dworcu Głównym. Tramwaje wjeżdżając w ulice Santocką i Witkiewicza przejęłyby pasażerów linii 75. Miasto chce skierować tramwaje do Dworca Głównego.

Inwestycje można by rozpocząć dopiero po 2022 roku z funduszy następnej perspektywy unijnej. Najpierw miasto musi przygotować wszystkie plany i pozwolenia tak, by zgrać je z rozdzielaniem nowej puli unijnej po 2022 roku.

Wieści z budowy trasy tramwajowej na Arkońskiej stan na dzień 21 października 2018

Rozpoczęta w lutym 2018 roku przebudowa Arkońskiej i budowa torowiska tramwajowego wraz infrastrukturą podziemną i nadziemną i sprzyjającą budowlańcom pogodą napawała nadzieją na zakończenie inwestycji w przewidzianym w umowie terminie.

Postęp robót widoczny z każdym miesiącem uzmysławiał widzom tej inwestycji, że z budową torowiska firma "Stanled" nie miała problemu i dotarła na wysokość pętli Arkońska, a z drugiej strony na połowie ronda Wojska Polskiego. Teraz firma czeka na zamknięcie pętli aby móc przystąpić do prac połączeniowych torowisk z pętlą i samą przebudową pętli. Inne firmy współpracujące z Eurovią też nie miały problemu z wykonaniem przydzielonych im zadań. Wykonano już większość prac brukarskich na parkingu vis a vis stadionu, układane są dalej płyty chodnikowe.

Od 13 października 2018 roboty przeniosły się na stronę od ulicy Szafera, co wymusiło wstrzymanie tramwajów 1 i 9 w kierunku do/z Głębokiego. Trasa tramwajów została skrócona do Unii Lubelskiej (nawrót w kierunku Potulickiej odbywał się przez zajezdnię Pogodno), a przesiadki z tramwaju na autobus odbywały się na przystanku „Unii Lubelskiej”. Pojawiła się też linia zastępcza 809 kursująca na trasie Wernyhory – Głębokie Kąpieliskowa. Pierwotnie tramwaje miały zawracać przez Wawrzyniaka, a pasażerowie mieli przesiadać się tam do autobusów. Jednak zrezygnowano z tego, gdyż autobusy utknęły by w korkach.

(Ciekawostką jest, że były problemy z zawróceniem tramwajów zdążający do centrum miasta przez zajezdnię. Chodzi o system komputerowy, który po modernizacji zajezdni steruje całym ruchem na jej terenie i manewrami. Nie przewidziano w nim jej objazdu przez regularne linie tramwajowe. Rozwiązano problem poprzez przeprogramowanie systemu sterujący ruchem w zajezdni. Wykonała to firma zewnętrzna.)

Ruch samochodów przerzucono na nowo wybudowaną połówkę ronda. W tej chwili od strony ulicy Szafera trwają roboty ziemne, które przygotowują podbudowę pod nową jezdnię i drugą połowę ronda w obrębie starego śladu początkowego odcinka Szafera. Prowadzone są tam roboty przy uzbrajaniu terenu w infrastrukturę podziemną.

Niestety prawie wszystkie inwestycje szczecińskie były opóźnione, ta też nie jest wyjątkiem. Opóźniona jest już o ponad trzy miesiące.

Z wypowiedzi Piotra Zielińskiego z Centrum Informacji UM wynika, że miasto przygotowało aneks do umowy na zmianę terminu zakończenia budowy ronda z 22 grudnia 2018 na 30 lipca 2019, co również wiąże się z przedłużeniem terminu całości inwestycji z 22 lipca na na 30 października 2019 roku.

Przyczyna opóźnień:
• to remont i rewitalizacja wiaduktu, w pierwotnym założeniu przewidywano, że wiadukt z 1928 roku zostanie tylko wzmocniony i wyremontowany. Po odsłonięciu konstrukcji okazało się, że jej stan jest dużo gorszy, niż przewidywano w projekcie. Roboty na wiadukcie zostały wstrzymane, zaczęto przygotowywać nową dokumentację (brak pierwotnych planów z budowy tego obiektu). Zakres przebudowy będzie znacznie szerszy. Stare plany zakładały, że wiadukt będzie miał nośność do 30 ton, teraz ma mieć najwyższą klasę „A”, czyli nośność do 50 ton. Roboty związane z przebudową wiaduktu były prowadzone od marca.

• drugą przyczyną opóźnienia budowy ronda było wprowadzenie zmian w zakresie robót wykonawcy w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej. Chodzi o uzbrojenie podziemne. W trakcie przebudowy Arkońskiej miasto znalazło dodatkowe pieniądze na przebudowę ulicy Szafera i linię tramwajową do nowej pętli przy Netto Arenie. Pierwotne plany uzbrojenia podziemnego w tym rejonie nie przewidywał takiego zakresu w chwili obecnej. Jednak inwestor doszedł do wniosku, że trzeba wykonać od razu docelową sieć, także w kierunku Szafera.

• następną przyczyną opóźnień na inwestycji jest zła logistyka prac, bo miasto przy okazji przebudowy ulic Krasińskiego/Niemierzyńskiej/Arkońskiej zakończonej w 2012 roku winno pętlę przebudować do docelowego układu w ramach pierwszego etapu modernizacji ulicy Arkońskiej, co się w tej chwili mści, bo tego nie przewidziano. Była ku temu okazja, bo tramwaje na modernizowanym ciągu ulic i tak nie kursowały. Gdyby to, zrobiono nie byłoby problemu z wpasowaniem się nowo wybudowanych torów w pętlę. A teraz jest problem ponownego zamknięcia pętli i unieruchomieniem komunikacji tramwajowej na liniach 3 i 10 od ronda Giedroycia do Lasu Arkońskiego. W styczniu 2019 roku rozpocznie się przebudowa pętli tramwajowej Las Arkońskim.

Tramwaje Szczecińskie 16 października 2018 roku ogłosiły drugi przetarg na wykonanie modernizacji torów wciągu Mickiewicza. W poprzednim przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która zaproponowała dwukrotność ceny, jaką spółka chciała przeznaczyć na ten cel (24,89 mln zł). Pierwszy przetarg został ogłoszony w kwietniu 2018 roku. Termin składania ofert upływał z dniem 14 stycznia 2019 roku.

A, Urząd Miasta również 16 października 2018 roku ogłosił przetarg na budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn przy CH Ster. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 22 listopada, 4 grudnia 2018, 15 stycznia 2019 roku.

Następne przesunięcie daty otwarcia ofert na wspomniany przetarg wynikał z luki w dokumentacji przetargowej wypatrzonej przez zainteresowaną firmę. Jena z części dokumentacji tj: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót miała tylko stronę tytułową. Brakowało opisu, co miało wpływ na wycenę prac. Zainteresowany wykonawca zwrócił się w tej sytuacji o uzupełnienie dokumentów, ale także wyznaczenie nowego terminu otwarcia ofert, wydłużonego o tyle dni, ile będzie trwało uzupełnienie brakujących danych.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie dwutorowe torowisko w ciągu ulicy Ku Słońcu od ronda Gierosa do nowej pętli, która pełnić będzie rolę pętli tramwajowo - autobusowej. Dotychczasowa pętla przy ulicy Kwiatowej zostanie zachowana. W planach jest również zabudowa rozjazdu w torze 2 przed wjazdem na rondo Gierosa, który będzie umożliwiał wjazd na torowisko od strony ulic Leopolda Okulickiego i Kwiatowej. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na wykonanie prac budowlanych od chwili podpisania umowy.

23 października 2018 roku, została podpisana przez przedstawicieli miasta i wykonawcę prac, konsorcjum firm Roverpol i Rover Alcisa umowa na przebudowę węzła przesiadkowego „Łękno". Wykonawca na ukończenie inwestycji ma dwa lata - licząc od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000 zł w tym dofinansowanie w wysokości 73 mln zł.

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycja obejmie również przebudowę torowiska tramwajowego w alei Wojska Polskiego, wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ulicy Pawła Jasienicy.

20 listopada 2018 roku, Burmistrz Polic poinformował, że od 1 stycznia 2019 przejazdy linią samorządową będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.

Autobusy linii zatrzymują się między innymi na przystankach na żądanie, są to: Piaskowa Szkoła, Siedlecka Dworzec, Grunwaldzka(w obu kierunkach), Kanał(w obu kierunkach), Taśmociąg (w obu kierunkach), Messer (w obu kierunkach), Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach), Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach), Dębostrów III (w obu kierunkach), Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach), Osadników nż(w obu kierunkach), MOK, Tanowo II, Wieńkowo II, Trzeszczyn, Police Starostwo. Pozostałe przystanki są przystankami stałymi.

6 grudnia 2018, Tomasz Hinc wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję zezwalającą na przebudowę węzła przesiadkowego "Głębokie" w Szczecinie oraz modernizację skrzyżowania Wojska Polskiego z Zegadłowicza, Kupczyka i Miodową.

10 grudnia 2018 roku, ZDiTM umieścił na swojej stronie ogłoszenie o przetargu na zadanie „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu »Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351« w formie zaprojektuj i wybuduj”. Oferty należało złożyć do 27 grudnia, ale powodu sporej ilości pytań ZDiTM zmienił treść siwz i wydłużył termin składanie ofert do 31 grudnia 2018.

Wykonawca(y) będą musieli opracować wielobranżową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 20 miesięcy, w tym 11 na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa tego węzła będzie ogromny skokiem jakościowym (od czasu oddania połowie kwietnia 1972 roku pętli autobusowej znajdującej się obecnie w rejonie ulic Metalowej i Floriana Szarego) dla pasażerów w tej okolicy i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą autobusową stanie się elementem większej całości.

31 grudnia 2018 roku otwarto koperty z trzema ofertami. Zgłosiły się firmy:
• Strabag – 14,8 mln zł, 72 miesiące rękojmi, 0,7 proc. kary umownej liczonej od wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
• Elbud – 13,9 mln zł, 68 miesięcy rękojmi, 0,5 proc. kary umownej liczonej od wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
• Müsing Bud – 11,6 mln zł, 72 miesiące rękojmi, 0,7 proc. kary umownej liczonej od wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.

ZDiTM poinformował, że na inwestycję zaplanował w budżecie 2,28 mln zł. Zadanie jest etapowe i związane z formułą zaprojektuj i zbuduj, dlatego kwota pierwotnie zabezpieczona jest bazowa. Miasto będzie dążyło do zapewnienia finansowania. W tej chwili trwa analiza dokumentów.

Do 28 grudnia 2018 roku dojechały do zajezdni na Klonowica wszystkie zakontraktowane autobusy hybrydowe z przetargu ogłoszonego 19 października 2017 roku. Są to autobusy SU18 - 1892 - ZS 687KE, 1893 - ZS 688KE, 1894 - ZS 689KE, 1895 - ZS 690KE, 1896 - ZS 691KE, 1897 - ZS 692KE, 1898 - ZS 693KE, 1899 - ZS 694KE, i SU12 - 1842 - ZS 679KE, 1843 - ZS 680KE, 1844 - ZS 681KE, 1845 - ZS 682KE, 1846 - ZS 683KE, 1847 - ZS 684KE, 1848 - ZS 685KE, 1849 - ZS 686KE.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 31 grudnia 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 115 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,98 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 4, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 8, MAN A21 - 1, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 7, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 7

2019

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 115 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,98 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 4, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 8, MAN A21 - 1, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 7, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 7

1 stycznia 2019 roku, mija właśnie siedemnaście lat, kiedy od 1 stycznia 2002 roku organizatorem transportu zbiorowego w mieście jest zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, powołany uchwałą Rady Miasta nr XLV/941/01 z dnia 22 października 2001.

Jego zadaniem jest ustalanie szczegółowego rozkładu jazdy na wszystkich liniach, dystrybucja i kontrola biletów oraz zamawianie usług przewozowych. Na jego zlecenie, linie tramwajowe obsługuje przedsiębiorstwo Tramwaje Szczecińskie, a autobusowe Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”, Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz PKS Szczecin.

Sieć tramwajowa stanowi podstawowy środek transportu publicznego w centrum miasta. Promieniście rozchodzące się z centrum linie tramwajowe zapewniają duże zdolności przewozowe z oraz do dzielnic lewobrzeżnego Szczecina. Szczeciński Szybki Tramwaj połączył prawobrzeżną część miasta z centrum.

Po mieście jeździ 209 wagonów tramwajowych i 277 autobusów. Miasto utrzymuje 118 kilometrów torów tramwajowych, a autobusy poruszają się po 798 kilometrach ulic w ramach rozkładów jazdy. Rocznie z przejazdów komunikacją miejską korzysta około 150 mln osób. Największą liczbę pasażerów przewożą linie tramwajowe: 7, 11 i 12, a autobusowe 75 i 107.

Stan taboru na 1 stycznia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Od 1 stycznia 2019 przejazdy linią samorządową są bezpłatne dla wszystkich pasażerów. O powyższym poinformował Burmistrz Polic wydając odpowiedni komunikat.

Autobusy linii zatrzymują się między innymi na przystankach na żądanie, są to: Piaskowa Szkoła, Siedlecka Dworzec, Grunwaldzka(w obu kierunkach), Kanał(w obu kierunkach), Taśmociąg (w obu kierunkach), Messer (w obu kierunkach), Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach), Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach), Dębostrów III (w obu kierunkach), Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach), Osadników nż(w obu kierunkach), MOK, Tanowo II, Wieńkowo II, Trzeszczyn, Police Starostwo. Pozostałe przystanki są przystankami stałymi.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak:
VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

Perypetie z wiaduktem – 1 stycznia 2019

Błędne założenia przy przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy III etapu trasy tramwajowej na odcinku Las Arkoński - Wojska Polskiego, a w szczególności dokumentacji dotyczącej wiaduktu przy zespole kąpielisk "Arkonka" spowodowały niepotrzebne opóźnienia w pracach na inwestycji.

Aktualizację wykonało konsorcjum firm:
• Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard S. Kowalski ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin,
• Biuro Inżynierskie DAMART Kraśniański i Wspólnicy sp. jawna ul. Czorsztyńska 39A/5, 71-201 Szczecin.

Aktualizacje dokumentacji projektowej dokonano w oparciu o wcześniej wykonane ekspertyzy stanu technicznego obiektu (w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie), takich jak:
• Projekt Architektoniczno Budowlany przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Spacerowej w Szczecinie z sierpnia 2009,
• Orzeczenie o możliwości poprowadzenia linii tramwajowej przez wiadukt na ul. Spacerowej w Szczecinie. Autor: pod kier. W. Paczkowskiego, z 1982,
• Orzeczenie techniczne dotyczące stanu technicznego i nośności wiaduktu drogowego w ul. Spacerowej w Szczecinie. KBP „Żółtowski”, z 1995.) oceniono w niej stan techniczny obiektu oraz zaproponowano sposób jego wzmocnienia w celu umożliwienia przeniesienia przez obiekt obciążeń wynikających z budowy linii tramwajowej. Wymagana klasa nośności – klasa C (300 kN).

Istniejący ustrój nośny wiaduktu to żelbetowa rama trójprzęsłowa z pomostem płytowo – belkowym opartym przegubowo na przyczółkach i zamocowanym na sztywno na dwóch podporach pośrednich. Oczekiwaną klasę nośności przewidywano uzyskać poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji nośnej, dodatkową płytą betonową zespoloną od góry z istniejącym betonem płyty pomostu. Na wiadukcie nie było odwodnienia. Konstrukcja wiaduktu przez lata chłonęła wilgoć, co doprowadziło do korozji zbrojenia, posiadającego mniejszą otulinę betonu. Taki stan rzeczy prowadził do degradacji obiektu.

Wiadukt wybudowano w 1928 roku, w archiwach miejskich nie znaleziono poprzedniej dokumentacji z czasów jego budowy. Rozebrano stare i wybudowano nowe przyczółki wiaduktu. Zdemontowano stare skorodowane i zmurszałe skrajne dźwigary betonowe, na których posadowiona była płyta chodnikowa. Położono też dodatkowo dla wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektu, wzmacniającego betonu na górze płyty jako elementu zespolonego z betonem istniejącym, ale po jakimś czasie okazało się, i co potwierdził przedstawiciel UM, że wiadukt jest w gorszym stanie niż przewidywano i projektant musiał przeprowadzić korektę planów i zwiększyć zakres robót związanych z obiektem.

Po miesiącach przerwy, w listopadzie 2018 ponownie, rozpoczęto prace przy wiadukcie, ale okazało się znowu, że jest on w jeszcze gorszym stanie niż przewidywano i uaktualnienie dokumentacji projektowej nie przyniosło pożądanych efektów. Błędne założenie w dokumentacji z 2009 i jej aktualizacja z 2015 roku, że wystarczy go tylko wzmocnić, spowodowały półroczne opóźnienia na inwestycji jako całości.

Podjęto decyzję o wyburzeniu remontowane konstrukcji, co powoduje konieczność zaprojektowania wiaduktu na nowo i wybudowania go od podstaw. Przed świętami Bożego Narodzenia 2018 wyburzone zostały dwa z trzech przęseł wiaduktu w ciągu Arkońskiej. Z wyburzonej części pozostały tylko wzmocnione przyczółki. (Kto poniesie koszty już użytych materiałów i pracy robotników? Jak zwykle mieszkańcy. Czy tym razem będzie inaczej?)

Przewiduje się, że nowy wiadukt powstanie do lipca 2019 roku i będzie miał nośność 50 ton. Wszystkie prace na tym odcinku zostały wstrzymane. Termin ukończenia całej inwestycji znowu się przesłużył, pierwotnie przypadał na 22 lipca 2019. Nowy to 30 października 2019.

3 stycznia 2019 roku na stronie internetowej Tramwajów Szczecińskich ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk wraz z siecią trakcyjną na węźle "Wyszyńskiego" oraz na placu Szarych Szeregów. Termin składania ofert wyznaczono na 28 lutego a później na 15 marca 2019 roku.

• modernizacja torów zostanie wykonana na placu Szarych Szeregów wraz z odcinkiem Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Torowisko będzie wybudowane od podstaw, ale w takim samym układzie jak obecnie. Zbudowane będą od podstaw przystanki na Piłsudskiego. Nowością natomiast będzie nawierzchnia asfaltowa między torami na placu Szarych Szeregów oraz na odcinku do placu Odrodzenia.
• na węźle Wyszyńskiego pojawią się dwa nowe skręty z Wyszyńskiego w stronę Stoczni i z powrotem i od strony Mostu Długiego jak w pierwszym przypadku.

Na stronie SPAK 4 stycznia 2019 okazało się ogłoszenie o sprzedaży autobusów. Oferty należało składać do 21 stycznia.
1. MAN NL 262, długość 12 m, nr taborowy 1001, dwie pary drzwi, przebieg 1 115 132 km rok produkcji 2000 - sprawny technicznie,
2. MAN NG 363, długość 18 m, nr taborowy 1260, cztery pary drzwi, przebieg 636 261 km rok produkcji 2002 - sprawny technicznie,
3. MAN NL 283, długość 12 m, nr taborowy 1448, trzy pary drzwi, przebieg 735 408 km km rok produkcji 2004 - awaria silnika,
4. MAN NL 283, długość 10 m, nr taborowy 1510, dwie pary drzwi, przebieg 803 560 km rok produkcji 2005 - awaria silnika,
5. VOLVO B 10 M, długość 18 m, nr taborowy 1573, cztery pary drzwi, przebieg 1 573 718 km, rok produkcji 1995 - awaria silnika,
6. VOLVO B 10 M, długość 18 m, nr taborowy 1576, cztery pary drzwi, przebieg 1 610 148 km, rok produkcji 1995 - awaria silnika,
7. VOLVO B 10 M, długość 18 m, nr taborowy 1581, cztery pary drzwi, przebieg 1 592 112 km, rok produkcji 1995 - brak badań technicznych.

Miasto powraca do planów i koncepcji budowy trasy tramwajowej od skrzyżowania ulic Niemierzyńskiej /Krasińskiego w górę Krasińskiego, skręcałaby w Przyjaciół Żołnierza później w Warcisława, Królewskiego, Łączną do Szosy Polskiej zakończonej pętlą na ulicy Bajecznej na Stołczynie.

Zburzone kamienice u zbiegu ulic Krasińskiego i Niemierzyńskiej były kanwą interpelacji Przemysława Słowika radnego KO o plany miasta dotyczące tych pustych działek.

W odpowiedzi na interpelację v-ce prezydent Daniel Wacinkiewicz 7 stycznia 2019 roku powiedział, że "przedmiot dyskusji publicznej to jeden z istotnych elementów integracji przestrzennej i komunikacyjnej miasta. Wyburzenia kamienic przy skrzyżowaniu daje możliwość budowy trasy tramwajowej, jak też budowę skrętu w prawo w Niemierzyńską, od Krasińskiego jadąc w kierunku centrum, co ma kapitalne znaczenie w zwiększeniu obszaru obsługi i elastyczności tras tramwajowych, i co daje przy budowanej obecnie trasie tramwajowej w ciągu ulicy Arkońskiej (Spacerowej) wraz z pętlą, docelowo uzyskać strukturę o zamkniętym obiegu z możliwością redukcji liczby pętli tramwajowych oraz możliwością elastycznego kształtowania tras".

Koncepcja nowej trasy tramwajowej jest weryfikowana i analizowana, a aktualizacja tych planów ma znaleźć się w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie sporządzonych bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę” i może okazać się, że zostanie wykreślona z miejskich planów.

Ale budowa tej trasy nie nastąpi szybko, bo jeszcze musi powstać niewybudowany jeszcze fragment Trasy Północnej, na który miasto chce uzyskać decyzję o zezwoleniu na budowę jej trzeciego i ostatniego etapu. Budowa nowej trasy tramwajowej jest uzależniona od uzyskania środków z następnej perspektywy unijnej (2021 rok).

Ale nie jest to pierwsza koncepcja budowy trasy tramwajowej w tym kierunku. Już w latach 1976 - 83 snuto rozważania uruchomienia trasy tramwajowej kierunku Warszewa

Koncepcja nowej trasy tramwajowej jest weryfikowana i analizowana, a aktualizacja tych planów ma znaleźć się w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie sporządzonych bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę” i może okazać się, że zostanie wykreślona z miejskich planów.

Ale budowa tej trasy nie nastąpi szybko, bo jeszcze musi powstać niewybudowany jeszcze fragment Trasy Północnej, na który miasto chce uzyskać decyzję o zezwoleniu na budowę jej trzeciego i ostatniego etapu. Budowa nowej trasy tramwajowej jest uzależniona od uzyskania środków z następnej perspektywy unijnej (2021 rok).

1 stycznia 2019 roku był ostatnim dniem, w którym autobus marki VOLVO B10M o numerze taborowym 1571 zakończył swoją służbę na rzecz komunikacji szczecińskiej. Przez prawie 23 lata przejechał 1 630 000 kilometrów, teraz idzie na zasłużoną emeryturę i odbył swój pożegnalny kurs liniowy. Chętnych na przejażdżkę ostatnim kursem liniowym, SPA"Klonowica" serdecznie zaprosiło na godzinę 8:04, gdzie autobus z Krzekowa wyruszył w kierunku Dworca Głównego a o godzinie 9:12 wrócił na Krzekowo.

Po wymontowaniu kasowników autobus przekazany zostanie do Muzeum Techniki. Autobus zachował oryginalne malowanie, jak również oryginalną rolkę z poszczególnymi numerami i opisami tras, nie zamontowano w nim elektronicznego wyświetlacza.

Wyprodukowane w latach 1994 - 95 autobusy Volvo przypłynęły do Polski promem. Do SPA Klonowica trafiło 40 sztuk. Data pierwszej rejestracji autobusu, to 17 sierpnia 1995, od tego dnia pojazd przewiózł tysiące pasażerów.

Wymiary zasłużonego staruszka to 18,0 m długości, 2,50 m szerokości i 3,10 m wysokości. Liczba miejsc 132, miejsc siedzące 42. Typ silnika: THD 102KB, norma Euro I, układ silnika - rzędowy, poziomy, 6 cylindrów, 9,60 dm3, moc silnika 209 kW (285 KM), skrzynia biegów ZF 4 HP 500.

13 stycznia 2019 roku z okazji 27 odsłony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ZDiTM uruchomił linie autobusową na trasie Tkacka < — > Wendy, która dowoziła chętnych do uczestniczenia w tej imprezie. Linia była bezpłatna.
Orkiestrowa linia odjeżdżała z przystanku "Tkacka"
• 13.00, 13.30, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40.
• z Łasztowni/Wendy: 13.20, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.25.

Komisja Europejska wyraziła pozytywną opinię w sprawie przyznania dofinansowania na jeden z największych projektów tramwajowych, który będzie realizowany w Szczecinie. Pozytywna decyzja Komisji oznacza, że Szczecin na pewno otrzyma dofinansowanie unijne. O powyższym poinformowało miasto 14 stycznia 2019 roku. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna: w ciągu al. Niepodległości - Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia; w ciągu ul. Kołłątaja ul. Asnyka - pętla Niebuszewo; w ciągu pl. żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna na pl. Szarych Szeregów.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w węźle Wyszyńskiego.
• Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba.
• Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

Głównym celem projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie skrócenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, dojdzie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszy się również negatywne oddziaływanie transportu na środowisko (akustyczne i atmosferyczne).

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Koszt inwestycji to 334 464 842,48 zł brutto, wysokość dofinansowania 174 691 000,00 zł.

Z dniem 21 stycznia 2019 roku na stronie internetowej organizatora komunikacji pojawiły się nowe wersje językowe strony. Oprócz dotychczasowego języka polskiego pojawiły odsłony strony w języku angielskim, niemieckim czy też ukraińskim. Jest, to ukłon firmy w stosunku do coraz liczniejszej grupy władającymi tymi językami osób osiedlających się w Szczecinie.

23 stycznia 2019 roku Urząd Miasta podpisał umowę z konsorcjum Ursus Bus na dostawę 11 autobusów elektrycznych niskopodłogowych, jednoczłonowych, z przetargu ogłoszonego 7 września 2018 roku. Autobusy do Szczecina mają trafić na początku 2020 roku. Pojazdy pomieszczą minimum 75 osób. Wyposażone będą w system odzyskiwania energii podczas hamowania. W kabinie pasażerskiej znajdą się m.in. w dwie dwuportowe ładowarki USB a także wydzielone i oznakowane miejsce dla psa przewodnika.

Koszt zakupu wyniesie 38 289 900,00 zł i wsparty będzie dofinansowaniem pochodzącym z dwóch źródeł:
• 5,7mln zł pochodzić będzie ze środków w ramach działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
• 6 mln zł Miasto otrzymało w ramach programu GEPARD realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autobusy trafią do SPA "Klonowica".

28 stycznia 2019 roku ZDiTM poinformował o wybraniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie węzła przesiadkowego w Podjuchach z ogłoszonego przetargu w dniu 10 grudnia 2018 roku. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy "Müsing Bud" ze Szczecina, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 11 642 435,59 zł. ZDiTM podpisze z nią umowę.

W przetargu brały udział jeszcze 2 firmy tj. "Konsorcjum Elbud Szczecin sp. z o.o. – Elbud Sajewicz sp. Jawna" i "Strabag". Na realizację umowy wykonawca będzie miał 20 miesięcy, w tym nie więcej niż 11 na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji powstanie parking park and ride, nowa pętla autobusowa z zagospodarowaniem terenu wraz z zapleczem socjalno-kasowym, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, System Informacji Pasażerskiej.

Budowa węzła przesiadkowego w Podjuchach jest jednym z elementów związanych z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu »Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351».

31 stycznia 2019 roku Tramwaje Szczecińskie zamieściły informacje z otwarcia ofert na przebudowę torowiska w ciągu ulicy Mickiewicza. Zgłosiło się 6 firm chcących wykonać zadanie. Na sfinansowanie zamówienia TS zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 27.443.579,14zł brutto.

Zgłosiły się firmy:
• ZUE S.A. KRAKÓW, która zaproponowała kwotę brutto: 35 210 297,07
• STANLED I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością STARGARD, która zaproponowała kwotę brutto: 39 476 732,56
• TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa WARSZAWA, która zaproponowała kwotę brutto: 30 105 421,60
• Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ZAWIERCIE, która zaproponowała kwotę brutto: 41 111 400,06
• Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Ul. Postępu 18a 02-676 Warszawa Aldesa Construcciones S.A. C/Bahia de Pollensa 13 28042 MADRYT HISZPANIA COALVI S.A. c/Madre Rafols 2-6 Planta 50-004 SARAGOSSA HISZPANIA, która zaproponowała kwotę brutto: 38 646 387,07
• Balzola Polska Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 12 00-124 WARSZAWA (Lider konsorcjum) Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana 20 3°, 48013 BILBAO HISZPANIA, która zaproponowała kwotę brutto: 28 539 096,21

Wszystkie firmy zaproponowały też 96 miesięczny okres gwarancji. Tramwaje Szczecińskie analizują dokumentację.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 lutego 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,07 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 3, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8.

Miasto ogłosiło 19 lutego 2019 roku przetarg na przebudowę ulicy Szafera wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej. Otwarcie ofert miało nastąpić 28 marca, 10 maja 2019, a później przesunięto na 7 czerwca 2019 ze względu na mnogość pytań.

Inwestycja na razie ma objąć I etap przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. W zakres prac wchodzi m.in.:
• Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
• Budowę obustronnych chodników i dróg rowerowych.
• Przebudowę uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasmowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasmowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
• Budowę skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
• Budowę dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.
• Budowę pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
• Budowę budynku socjalnego z kasami biletowymi.
• Budowę parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

SPPK pochwaliło się 1 marca 2019 nowym/starym nabytkiem, czyli holownikiem Iveco 410 E 428x8 Eurotrakker z nadanym numerem 007. Holownik trafił do Polic przez pośrednika z duńskiej armii pod koniec 2017 roku. Ma 18 lat i 53 tysiące kilometrów przebiegu. Waży prawie 25 ton. Na dachu kabiny ma pomost manewrowy. Jego wyposażenie stanowi żuraw HDS, trzy wyciągarki hydrauliczne i specjalny dyszel do holowania pojazdów. Pojazd ma silnik diesla o pojemności 13 798 cm i moc 420 KM. Po przystosowaniu holownika dla potrzeb spółki trafi do służby.

Stary 29-cio letni pojazd pomocy technicznej o numerze 743 idzie na zasłużoną emeryturę. Pozyskano go z wycofanego z eksploatacji autobusu liniowego (Ikarus 280 z 1990). W marcu 2007 roku skrócono go o człon B i od tej chwili służył jako pogotowie techniczne polickiej spółki. Prawdopodobnie zostanie sprzedany lub zlikwidowany.

W poniedziałek 4 marca 2019 roku firma "Eurovia", wykonawca przebudowy i budowy trasy tramwajowej na odcinku pętla "Las Arkoński" - Wojska Polskiego wraz z rondem i kawałkiem ulicy Szafera przystąpiła do przebudowy pętli "Las Arkoński", która jest jednym z elementów inwestycji. Pętla została zbudowana od podstaw. Układ torów uległ zmianie, gdzie tramwaje z pętli będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać zarówno od strony centrum, jak i od strony stadionu.

Z tego powodu, aż do odwołania wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Kołłątaja — Las Arkoński na liniach tramwajowych 3, 10, uruchomiono też linie autobusową zastępczą 803.

• Linia 3 kursowała na zmienionej trasie Dworzec Niebuszewo — Pomorzany wg. specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości.
• Linia 10 kursowała na trasie Gumieńce — Plac Rodła (powrót przez ul. Matejki) wg specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości.
• Linia 803 kursowała na trasie: Arkońska - Dworzec Niebuszewo.

Dodatkowo na liniach 4, 8 i 12 nastąpiła zmiana rozkładów jazdy. Na linii 4 nastąpiło zwiększenie częstotliwości kursowania do 12 minut, natomiast na pozostałych liniach pozostanie ona bez zmian.

Po prawie pięciu miesiącach przebudowy pętli i po przejazdach technicznych, 20 lipca 2019 roku tymczasowo udostępnioną ją tylko dla tramwajów. Tramwaje wjeżdżały na pętlę bez pasażerów, gdzie oczekiwały na kursy do centrum miasta. Pasażerowie wysiadali i wsiadali na przystanku Wojciechowskiego. Takie rozwiązanie pozwoliło Eurowii zejście z kosztów ponoszonych za komunikację zastępczą. Pętla była w dalszym ciągu placem budowy, gdzie trwały prace wykończeniowe okolic pętli. Zostanie całkowicie udostępniona dla ogółu po ukończeniu całej inwestycji.

Śmiałe plany miasta na rewitalizację torowisk, jak na razie rozjeżdżają się. Czy miasto organizując przetargi nie bierze pod uwagę cen obowiązujących w danej chwili na rynku, a ceny proponowane za wykonanie danego zadania bierze (przepraszam za kolokwializm) z „sufitu”? Czy w mieście brak jest fachowców z prawdziwego zdarzenia? Czy do końca 2023 roku miasto zdąży z tymi ważnymi dla miasta inwestycjami?

Okazuje się, że znalezienie na rynku firm specjalistycznych chcących wykonać tego typu roboty nie jest najłatwiejsze. A czas nagli biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięć. Planowane przez miasto przebudowy torowisk wraz z siecią trakcyjną między innymi:

• w ciągu al. Niepodległości przez pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia i pl. Rodła do Ronda Giedroycia. W ramach tego etapu zmodernizowane ma być też torowisko w ciągu ul. Kołłątaja i ul. Asnyka do pętli Niebuszewo, a także od placu Żołnierza Polskiego przez . Hołdu Pruskiego, Matejki, Piłsudskiego do placu Rodła.

• przebudowa torowiska na al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z jej rozbudową, a także przebudowa torowiska w ciągu Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z Brzozowskiego.

• remonty mają objąć także tory wraz z siecią napowietrzną na trasie "trójki" i "szóstki" od ulicy Podwale, przez Kolumba po pętlę na Pomorzanach oraz w ciągu ulicy Nowej wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem kolejowym. Przebudowane będą także torowiska i sieć przy Wyszyńskiego.

Wciąż brak jest dokumentacji projektowych na najważniejsze odcinki. Trzy projekty tworzące w sumie plan modernizacji i przebudowy torów od Niepodległości przez Wyzwolenia, plac Rodła, rondo Giedroycia aż do Dworca Niebuszewo oraz odcinek placu Żołnierza Polskiego - poprzez Hołdu Pruskiego – Matejki - Piłsudskiego (do placu Rodła) mają być gotowe w pierwszym kwartale 2019. Dopiero wówczas będzie można ogłosić przetarg. W optymistycznym wariancie prace mogłyby się zacząć jesienią 2019.

Nie ma jeszcze dokumentacji na modernizację torów wzdłuż Powstańców Wielkopolskich wraz przebudową pętli Pomorzany. Bardzo ważną jest przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic Nabrzeże Weleckie i dalej Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany. Przebudowane mają być też tory wzdłuż ulic Nowej i Dworcowej (także z dodatkowym zakrętem przy wiadukcie kolejowym). Dokumentacja prawdopodobnie ma być gotowa dopiero w drugim kwartale 2019.

O przebudowie zajezdni Golęcin jakoś nic się nie mówi - sprawa ucichła.

Ciągnące się w nieskończoność przetargi – unieważnienia i organizowanie następnych, w już ogłoszonych zadawane pytania wykonawców powodują zmiany terminów otwarcia ofert. Dochodzą do tego proponowane ceny za wykonanie inwestycji podwójne niż zakładał zleceniodawca np.: przetarg na Mickiewicza, CH „Ster” czy Wyszyńskiego i Szarych Szeregów.

Miasto ogłosiło następny przetarg (19 lutego 2019) na przebudowę ulicy Szafera wraz z budową pętli tramwajowo - autobusowej przy hali widowiskowo - sportowej. Otwarcie ofert ma nastąpić 28 marca 2019 roku. Inwestycja obejmuje I etap przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. Czy w tym przypadku też trzeba będzie przedłużać termin otwarcia ofert? Czy miasto znowu nie doszacowało kosztów wykonania inwestycji? Okaże się.

A wyeksploatowane torowiska powodują zagrożenie dla pasażerów i taboru np. ostatnio częste wykolejenia w rejonie placu Rodła, na Matejki, Wyzwolenia, Stalmacha czy na krzyżówce Kolumba i Nowej (21 i 28 stycznia a później 31 stycznia 2019 tramwaje pod wiaduktem wypadają z szyn). Doraźne łatanie już nie wystarcza. Ograniczenie prędkości do 10 km też.

Kłaniają się wieloletnie zaniedbania i odkładanie kapitalnego remontu tego odcinka jezdni i torowiska od Wyszyńskiego do Pomorzan, zdegradowane do granic eksploatacyjnych możliwości. Ostatni kapitalny remont tego szlaku komunikacyjnego rozpoczął się 30 lipca 1985 a zakończył 21 stycznia 1990 roku. Minęło prawie 30 lat i czas najwyższy przystąpić do kapitalnego remontu jezdni i torowiska wraz z siecią napowietrzną, bo infrastruktura zdekapitalizowała się poprzez nadmierną eksploatację, w związku ze znaczącym wzrostem ruchu samochodowego, w tym ciężarowego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało informacje, że miasto dostanie blisko 175 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na przebudowę kilkunastu kilometrów torowisk, o które miasto aplikowało. Komisja Europejska przychyliła się do szczecińskiej aplikacji i wyraziła zgodę. Koszt wszystkich prac to 334,46 mln zł. Inwestycje mają zakończyć się w 2023 roku.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 18 marca 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 112 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,83 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 3, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

CH „Ster” oddano do użytku w październiku 1999 roku, jako „King Cross”. Wykonawca obiektu z tego co pamiętam chciał partycypować w kosztach budowy około jednego kilometra torów do obiektu. Miasto nie było zainteresowane ofertą (świadczy to o klasie polityków miejskich tamtego okresu), a szkoda.

Później, ZKM odpowiedzialny za harmonijny rozwój usług komunikacyjnych w lutym 2001 roku przekazał informację ówczesnemu wiceprezydentowi Janowi Dużyńskiemu (był taki) o zamierzeniach w latach następnych budowy  pętli tramwajowo-autobusowej Mierzyn

W połowie kwietnia 2019 roku w ZDiTM-ie nastąpiła znana na stanowisku dyrektora naczelnego. Dotychczasowy dyrektor Radosław Tumielewicz został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., a nowym szefem został Krzysztof Miler dotychczasowy kierownik działu Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów. Z firmą związany jest od 2010 roku.

Około godziny 7, 5 kwietnia 2019 roku, skład tramwajowy linii 3 (Tatra 237+238) zderzył się z autobusem linii pospiesznej "B" (1298) na Bramie Portowej. Motornicza, jest w stanie ciężkim. Ma uraz głowy, szyi i klatki piersiowej. W sumie poszkodowanych zostało 11 osób. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła motorniczą o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 24 kwietnia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru na 29 kwietnia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 57 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

30 kwietna 2019 na stronie ZDiTM ukazało się ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracja transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formule zaprojektuj i zbuduj". Oferty należy składać do 9 maja.

* * * * * *

9 maja 2019 otwarto oferty, zgłosiło się 7 firm proponując za wykonanie usługi kwoty od 190 do ponad 500 tysięcy złotych. ZDiTM przeznaczył kwotę 407 485,25 zł brutto na wykonanie zadania. 29 maja 2019 roku, ZDiTM wybrał najtańszą ofertę z siedmiu przedstawionych do oceny. Została wybrana firma "VIA Projekt Łukasz Szawaryński ze Szczecina".

Tramwaje Szczecińskie odnawiają swoją flotę samochodów technicznych. Samochód spawalniczym marki Renault, który kosztował 440 tysięcy złotych netto, a którego dostawcą jest firma Volvo Polska sp. z o.o., do spółki dostarczono go 15 maja 2019 roku. Jest czwartym samochodem, który umożliwi pracę brygadom spawalniczym dbającym o utrzymanie w należytym stanie technicznym torowisk i natychmiastowo reagują na każdą usterkę. Jest ich około 120 km toru pojedynczego.

Spółka dysponuje w tej chwili 29 pojazdami, które wykorzystywane są przez pracowników wydziału Infrastruktury torowo-sieciowej. Są to pojazdy wieżowe (utrzymanie sieci), spawalnicze, brygad torowych, pojazdy dźwigowe, a także do zadań związanych z utrzymaniem czystości, transportu materiału i dozoru prac.

Na czas trwania Jarmarku Skandynawskiego 18 maja 2019 roku mieszkańcy Szczecina i turyści mieli okazję do darmowej przejażdżki historycznym tramwajem typu N. Tramwaj w skandynawskim stylu jeździł specjalną pętlą do ulicy Potulickiej między godziną 12:00, a 15:00.

Trasa przejazdu tramwajem historycznym przebiegała koło Jarmarku Skandynawskiego ulokowanego na placu Żołnierza Polskiego. Do pojazdu można było wsiąść na każdym przystanku pośrednim i wybrać się w podróż bez biletu! Tramwaj zrobił 3 okrążenia i startował o godzinie 12:00, 13:00 i 14:00 z pętli na ulicy Potulickiej. Trasa przejazdu to:
Potulicka - Brama Portowa – pl. Kościuszki – Boh. Warszawy – pl. Gałczyńskiego – Al. Wojska Polskiego – pl. Szarych Szeregów - pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – Matejki Filharmonia – (Jarmark Skandynawski) - pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa - Potulicka

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 czerwca 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak:
VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

7 czerwca 2019 roku otwarto oferty na na budowę węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach. Przetarg został ogłoszony 16 maja 2019. Zamówienie obejmowało - rozbiórki istniejących jezdni i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego, instalację tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z wyodrębnieniem części przeznaczonej dla obsługi pasażerów oraz części drogi publicznej, urządzenie terenów zielonych wraz z instalacją elementów małej architektury (wiaty, ławki).

19 czerwca 2019 wybrano "Strabag" jako wykonawcę zadania. Wpłynęła tylko jedna oferta z firmy "Strabag" z Pruszkowa, która zaoferowała kwotę 2 150 589, 68 zł brutto za wykonanie zadania. Police przeznaczyły na inwestycję 1 650 000 zł brutto. Wykonawca będzie musiał wykonać zadanie do 31 października 2019 roku.

UM Police, 24 czerwca 2019 poinformował, że od 1 lipca 2019 roku uruchomiona zostaje Linia Plażowa z Polic do Trzebieży. Autobusy kursowały codziennie w okresie wakacji. Jej celem jest ułatwienie dostępu dla mieszkańców Polic do kompleksu plażowego w Trzebieży. W dni powszednie jeden kurs rano do Trzebieży o godz. 10:00 (powrót z Trzebieży o 18:30). W soboty, niedziele i święta poranne kursy w godz. 10:00 i 11:30, a kursy powrotne 17:00 i 18:30.

Linia kursowała będzie trasą jak Linia Samorządowa, ustalone zostały cztery przystanki stałe: Police Osiedle Chemik – Police Rynek – Jasienica Pętla – Trzebież Pętla, pozostałe przystanki są „na żądanie”. Podobnie jak LS, Linia Plażowa jest bezpłatna. Jest to linia wakacyjna, ostatni dzień jej funkcjonowania to 31 sierpnia 2019. Linię obsługuje SPPK na zlecenie Gminy Police.

W swoim wydaniu internetowym 27 czerwca 2019 roku "wyborcza.pl" informowała szczecinian w sprawie rezygnacji miasta z zapowiadanych planów odnośnie modernizacji tras tramwajowych, tnąc wydatki o 250 mln złotych.

Uchwały na te inwestycje podjęte zostały na ostatniej, wtorkowej (25.06.19) sesji rady miasta. Chodzi o uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na rok 2019 i lata następne tudzież Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2019–2023.

Prezentując uchwały, skarbnik miasta Stanisław Lipiński nie wspomniał o cięciach. Nie zabrał głosu też odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. Zmiany zostały przedstawione jako techniczne, bez większego znaczenia, co skutkowała tym, że radni nie mogli wyrazić swojej opinii w tej sprawie. Rządzący miastem zamiast stanąć z otwartą przyłbicą zachowali się jak tchórze, którzy nie mieli odwagi powiedzieć radnym i mieszkańcom wprost o cięciach w inwestycjach torowych.

Radykalne cięcia objęły inwestycje torowe. W planach była budowa od podstaw torów na odcinku od Niepodległości do Dworca Niebuszewo wzdłuż Kolumba i wzdłuż Powstańców Wielkopolskich wraz z budową pętli. Na żadną z tych inwestycji miasto nie ogłosiło nawet przetargu. Udało się to tylko w przypadku modernizacji torów wzdłuż Mickiewicza. Oferty znacząco przekroczyły budżet. Okazało się, że miasto unieważniło przetarg. Wciąż nie jest też rozstrzygnięty przetarg na modernizację torów na placu Szarych Szeregów i na skrzyżowaniu Wyszyńskiego z mostem Długim, nie jest rozstrzygnięty też przetarg na wydłużenie trasy tramwajowej do Mierzyna.

Prezydent Szczecina 25 stycznia 2018 roku na Facebooku, po przekazaniu placu budowy na Arkońskiej "Eurovii", obiecał mieszkańcom, że będzie dalszy ciąg inwestycji tramwajowych, torowisko zostanie pociągnięte dalej, aż do pętli na Krzekowie (która zostanie zlikwidowana). To samo dotyczy inwestycji na wydłużenie trasy tramwajowej do Mierzyna. Powyższe inwestycje otrzymały dofinansowanie z z Unii Europejskiej. Łączny koszt trzech inwestycji to ponad 195 mln zł, z czego dofinansowanie ich, to 85 mln zł.

28 marca 2018 roku Urząd Miejski pochwalił się, że otrzymał ponad 170 mln zł dofinansowania na przebudowę torowisk tramwajowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Koszt inwestycji to 334 464 842,48 zł brutto, wysokość dofinansowania 174 691 000,00 zł. Wg projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” było zwiększenie poprawy stanu technicznego tras tramwajowych i miano zrealizować niżej wymienione inwestycje:

• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna: w ciągu al. Niepodległości - Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia; w ciągu ul. Kołłątaja ul. Asnyka - pętla Niebuszewo; w ciągu pl. żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła). Realizacja 2019-2021.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego. Realizacja 2020-2021.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem). Realizacja 2020. Przetarg unieważniony. Realizacja w terminie późniejszym,
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna na pl. Szarych Szeregów. Realizacja 2020. Przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty, inwestycje wykona ZUE Kraków.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w węźle Wyszyńskiego. Realizacja 2019-2020. Przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty, inwestycje wykona ZUE Kraków.
• Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin. Realizacja 2020-2020.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba. Realizacja 2021-2023.
• Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego. Realizacja 2019-2020.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska. Realizacja 2018-2019. Inwestycja zrealizowana.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem. Realizacja 2020-2021.

Jak z powyższego wynika śmiałe plany miasta i prezydenta rozjeżdżają się. Oprócz jednej inwestycji już zrealizowanej i dwu, na które zostały ogłoszone przetargi i nierozstrzygnięte, na pozostałych wciąż brak dokumentacji projektowych na najważniejsze odcinki.

Trzy projekty tworzące w sumie plan modernizacji i przebudowy torów od Niepodległości przez Wyzwolenia, plac Rodła, rondo Giedroycia aż do Dworca Niebuszewo oraz odcinek placu Żołnierza Polskiego - poprzez Hołdu Pruskiego – Matejki - Piłsudskiego (do placu Rodła).

Nie ma też dokumentacji na modernizację torów wzdłuż Powstańców Wielkopolskich wraz przebudową pętli Pomorzany tudzież na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic Nabrzeże Weleckie i dalej Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany. Przebudowane mają być też tory wzdłuż ulic Nowej i Dworcowej (także z dodatkowym zakrętem przy wiadukcie kolejowym).

Później, bo tego samego dnia (27 czerwca 2019) Urząd Miasta wydał oświadczenia ustami Michała Przepiery - Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji (chyba przestraszyli się reakcji mieszkańców) stwierdzając że:

Miasto Szczecin nie rezygnuje z przebudowy torowisk tramwajowych oraz Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ostatnie zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych to wynik systemowego podejścia do realizacji inwestycji.

Modernizacja torowisk a także budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to wciąż jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, które chcemy zrealizować w tej perspektywie unijnej. Ostanie zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych miasta, są zmianami technicznymi i w żadnym wypadku nie wiążą się z rezygnacją z tych ważnych dla miasta i jego mieszkańców projektów.

W przypadku przebudowy torowisk nie ujęliśmy pełnej kwoty tego zadania z uwagi na to, że wciąż nie mamy pełnych kosztorysów do wszystkich poszczególnych zadań. Podchodząc do tego projektu rzeczowo, chcemy mieć jasno określone ramy finansowe, które następnie będziemy mogli ująć w naszych dokumentach. Do tej pory przyjętą przez nas praktyką, było wpisywanie kwot do dokumentów finansowych w oparciu o ogólne szacunki, które przy obecnym rynku wykonawczym rozmijały się z cenami oferowanymi w przetargach, a nawet przy kosztorysach otrzymywanych w wyniku zakończenia przez nas prac projektowych. Postanowiliśmy skończyć z tą praktyką i dokonać systemowej zmiany, która usprawni proces przygotowywania się do realizacji inwestycji. Z chwilą posiadania ostatecznych kosztorysów, kwoty do dokumentów wieloletnich będą wpisywane celem ogłoszenia przetargów na wykonawstwo. Wpisywanie kwot do WPF i WPRS w oderwaniu od tego i tak uniemożliwiało nie tylko rozstrzyganie przetargów, ale wręcz ich ogłaszanie.

Absolutnie nie rezygnujemy z przebudowy pl. Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Kolumba i Powstańców Wielkopolskich z pętlą Pomorzany czy Wyzwolenia do Dworca Niebuszewo. W tej perspektywie nie zrealizujemy natomiast przebudowy ul. Mickiewicza. Dofinansowania na inwestycje tramwajowe nie utracimy, ponieważ przy obserwowanych wzrostach cen przesuwamy je na pozostałe droższe inwestycje wymienione wyżej.

Należy równocześnie podkreślić, że w ramach zmian budżetowych i dokumentów wieloletnich zwiększyliśmy kwoty na finansowanie budowy torowiska w ulicy Szafera, przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Szarych Szeregów czy pętli tramwajowej przy Głębokim. W dwóch pierwszych przypadkach mamy do czynienia z otwartymi przetargami i znanymi cenami, które postanowiliśmy zaakceptować, w ostatnim zaś z zamkniętym projektem wraz z kosztorysem. Wszystkie trzy zadania wiążą się ze środkami unijnymi. Mając więc konkretne informacje dokonujemy zmian w budżecie, bez tego zaś nie chcemy wpisywać abstrakcyjnych kwot.

W przypadku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej po analizie kosztów i mając na uwadze obecne uwarunkowania rynkowe, zdecydowaliśmy się dokonać optymalizacji dokumentacji projektowych pod kątem ograniczenia zakresu rzeczowego planowanych inwestycji. Pragnę zapewnić, że powstaną wszystkie zaplanowane przez nas węzły przesiadkowe, tylko w zmienionej i dostosowanej do naszych potrzeb formie. Ograniczaliśmy zadania o niewchodzenie w obce, niemiejskie tereny, po to by nie było kosztownych wykupów i odszkodowań. Tylko na tym uda się nam zaoszczędzić około 30 mln zł. Racjonalizacja projektów dotyczy też infrastruktury, gdzie m.in. na Niebuszewie i w Dąbiu nie będziemy budować kosztownych dróg równoległych do już istniejących. Kosztorysy dla tych zadań pojawią się na przełomie roku 2019 i 2020 i wówczas na ich podstawie będziemy mogli wprowadzić stosowne i dokładne kwoty do budżetu 2020.

Pragnę również zaznaczyć, że w związku z powyższym nie grozi nam utrata ani jednego EURO dofinansowania.

Co takiego stało się, czyżby miasto przeszarżowało z inwestycjami i teraz prezydent wycofuję się i tnie wydatki na modernizację torowisk w mieście? Trzeba było wytłumaczyć to mieszkańcom na pewno by to zaakceptowali, bo rzeczą ludzką jest mylenie się. A wyszło, że prezydent nie dotrzymuje obietnic złożonych mieszkańcom, a wyrażanym przez Niego w licznych wywiadach prasowych przed wyborami samorządowymi. Nie przekonują mnie tłumaczenia zastępcy prezydenta, cytat:

"że zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych miasta, są zmianami technicznymi i w żadnym wypadku nie wiążą się z rezygnacją z tych ważnych dla miasta i jego mieszkańców projektów. W przypadku przebudowy torowisk nie ujęliśmy pełnej kwoty tego zadania z uwagi na to, że wciąż nie mamy pełnych kosztorysów do wszystkich zadań. Wiceprezydent twierdzi, że miasto po prostu postanowiło skończyć z wpisywaniem do dokumentów planistycznych kwot, które później rozmijają się z realiami."

Dlaczego wcześnie tego nie robiono?

W dniach 1 lipca - 26 sierpnia 2019 roku został wstrzymany ruch tramwajowy na odcinku Bohaterów Warszawy - Turzyn - Plac Kościuszki z powodu remontu torowiska na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy i ulicy Krzywoustego.

• Tramwaje linii 1 jeździły na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut we wszystkie dni tygodnia,
• Tramwaje linii 7 jeździły na zmienionej trasie Krzekowo - Jagiellońska - plac Rodła - Matejki - Brama Portowa - Turkusowa według specjalnego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością,
• Tramwaje linii 8 jeździły na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania,
• Tramwaje linii 9 jeździły na zmienionej trasie Głębokie - Jagiellońska - aleja Piastów - Pomorzany według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut w dni powszednie w godzinach szczytu i 20-24 minuty w pozostałym okresie. Dodatkowo przystanki tramwajowe "Spacerowa" zostały przemianowane na "Rondo Olszewskiego". W międzyczasie, bo w dniach 5 sierpnia - 2 września 2019 jej kursowanie zostało zawieszone w celu poprawy przepustowości odcinka jednotorowego na wysokości budowanego węzła Łękno w ciągu alei Wojska Polskiego. Odcinek jednotorowy trasy tramwajowej znajdował się na odcinku od skrzyżowaniami Bohdana Zaleskiego za skrzyżowanie ulic Bolesława Prusa i Ludwika Solskiego. Od 2 września przywrócono kursowanie linii na jej stałej trasie tj. Głębokie < -- > Potulicka.

Natomiast autobusy linii 75 i 521 w kierunku Krzekowa jeździły objazdem - na odcinku od skrzyżowania ulic Krzywoustego i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania ulicy Krzywoustego i alei Bohaterów Warszawy drugą jezdnią ulicy Krzywoustego (pod prąd),
Autobusy linii 527 w kierunku Dworca Głównego jeździły objazdem z nawrotem na skrzyżowaniu ulic 26 Kwietnia i Twardowskiego (brak możliwości bezpośredniego skrętu z alei Bohaterów Warszawy w ulicę Krzywoustego).
Przy okazji tych zmian przystanek "Bolesława Śmiałego" dla linii 75, 521 i 527 został zlokalizowany bezpośrednio za placem Kościuszki.

Tramwajom Szczecińskim udało się wreszcie wybrać wykonawcę, o czym poinformowały 22 lipca 2019 roku na przebudowę dwóch węzłów, wykonawca ma 450 dni na wykonanie zlecenia. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów, których wytworzenie może trwać nawet kilka miesięcy. Same prace budowlane to okres około 120 dni dla każdego "węzła". Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace na ulicy Wyszyńskiego.

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" objął między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo - tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Zakres zmian na węźle "Szarych Szeregów" objął między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów oraz torów w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronu przystankowego. Prace obejmą także sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice, oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie nie zmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Powyższe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa zostanie podpisana z firmą ZUE S.A. na kwotę 44.894.559,07.

Z powodu prowadzonych prac przy przebudowie pętli autobusowej „Police Rynek” z dniem 22 lipca 2019 wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która trwała do 31 października. Przez węzeł "Police Rynek" przejeżdża 12 linii autobusowych.

Od tego dnia nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 101, 102, 103, 106, 111, 524, 526, Linii Samorządowej, Linii Plażowej, Linii Działkowej a od 2 września 2019 również linii 109 i 110. Przystanki „Police Rynek” dla wszystkich linii zostały czasowo wyłączone z użytkowania.

Na ten czas postanowiono, że tymczasowa pętla (przystanek węzłowy) będzie zlokalizowana na przystanku "Police Kołłątaja" przy skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Grunwaldzkiej, będzie też podwójny przystanek w kierunku Jasienicy i nowy przystanek w kierunku osiedla.

Stan taboru na 29 lipca 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 56 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Na czas trwania prac budowy kanalizacji na ulicy Bałtyckiej w Wielgowe od 29 lipca 2019 roku aż do odwołania autobusy 73, 93, G i 534 linii jeździły na skróconych trasach wg. tych samych częstotliwości, a niektóre z nich miały specjalny rozkład jazdy. Powstała też linia zastępcza 893 obsługiwana autobusikiem na trasie Wielgowo — Bałtycka — Wiślana — Borsucza — Wielgowo Borsucza.

W dniach 30 - 31 sierpnia 2019 z terenu zajezdni w Policach wyjechały sprzedane autobusy marki MAN NG 313 - 757, MAN NL 223 - 3023 i 3027 i MAN NL 313 - 3021. W tym samym okresie przyjechały nowe autobusy marku MAN (3 solówki i 2 przegubowe) z ogłoszonego przetargu z dnia 23 lipca 2018 roku, w którym 26 września tego roku wybrano jako dostawcę firmę MAN Track & Bus Polska S.A

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 2 sierpnia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

2 sierpnia 2019 roku Urząd Miasta podał do wiadomości rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy Szafera. Inwestycję prowadzić będzie firma EUROVIA POLSKA S.A. (Przetarg ogłoszono 19 lutego 2019, którego rozstrzygnięcie - złożenie ofert miało nastąpić 28 marca 2019, ale związku z mnogością pytań przesunięto na 10 maja, 24 maja, a później jako ostateczny termin 7 czerwca 2019 roku. Dp przetargu stanęło 9 firm, które zaproponowały wykonanie zadania od 115 do 221 mln złotych).

Koszt inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą to 125 190 424,45 zł brutto. Miasto pierwotnie zamierzało przeznaczyć na realizację tego zamówienia 115 mln złotych. Jednak zdecydowało się dołożyć brakującą kwotę do zaproponowanej przez Eurovię. Teraz zgodnie z przepisami musi upłynąć czas na wniesienie ewentualnych odwołań. W dalszej kolejności konieczne będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. Wejście na plac budowy przewidziano na wrzesień/październik tego roku. Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Szafera na odcinku od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą.

Projekt ów objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

W zakres prac wchodzi m.in.:

• Budowa pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
• Budowa budynku socjalnego z kasami biletowymi.
• Budowa parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
• Budowa parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

21 sierpnia 2019 ukazało się oświadczenie Urzędu Miasta w sprawie budowy trasy do Mierzyna. Stwierdzono w nim że jak to ujęto:
"Analiza dokumentacji projektowej i kosztorysów dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn, okazała się niewystarczająca. Miasto nie rezygnuje z inwestycji, ale do czasu dokładniejszego zoptymalizowania kosztorysu oznacza to wykreślenie jej z budżetu.

Za analizę optymalizacji projektu ma od tej chwili odpowiadać nowo utworzona spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Nie wiadomo też, jak długo spółka będzie analizowała mityczne "zoptymalizowanie projektu i kosztorysów", oby jak najkrócej.

Tramwaje Szczecińskie 23 sierpnia 2019, przystąpiły do likwidacji pozostałych torowisk znajdujących się na wysokości Toru Kolarskiego, po dawnej końcówce tramwajowej. Część torowiska rozebrały 21 marca 2018 brygady budujące trasę tramwajową na odcinku od pętli w Lesie Arkońskim do skrzyżowania Wojska Polskiego i Szafera. Znika bezpowrotnie z krajobrazu miasta relikt dawnej myśli technicznej komunikacji miejskiej. Zostanie jedynie w pamięci mieszkańców i na zrobionych zdjęciach.

23 sierpnia tego roku przypadała 140 rocznica powstania komunikacji miejskiej w mieście (pierwszą linie tramwajową uruchomiono w 1879 roku), 20-lecie spółek autobusowych SPA "Dąbie" i SPA "Klonowica" oraz dziesięciolecie spółki "Tramwaje Szczecińskie".

W związku z tym, w dniach 7 i 8 września, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej wraz z Urzędem Miasta Szczecin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, ZDiTM Szczecin, SPA Dąbie, SPA Klonowica, Tramwajami Szczecińskimi oraz Muzeum Techniki i Komunikacji chcąc uczcić 140-lecie komunikacji miejskiej w naszym mieście zapraszali wspólnie na imprezy organizowane z tej okazji.

Na podstawie uchwały Rady Miasta od 28 sierpnia 2019 roku, posiadający status „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Szczecinie.

Stan taboru na 30 sierpnia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

31 sierpnia 2019 na trasy wyjechały nowo zakupione autobusy marki MAN LIONS CITY (3 solowe - 3061 - ZPL 73661, 3062 - ZPL 73662, 3063 - ZPL 73663 i przegubowe MAN NG 323 LIONS CITY G 792 - ZPL 73592, 793 - ZPL 73593). Była, to ostatnia dostawa realizowanego od 3 lat projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w ciągu trzech lat zostało zakupionych 15 autobusów. W 2017 roku - autobusy marki Solaris (5 szt.), w latach 2018 - 2019 dostawy autobusów marki MAN po 5 szt w każdym roku. Autobusy wyposażone są w silniki Diesla spełniające normę emisji spalin Euro 6, są w pełni klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 września 2019 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się zarządzenie nr 384/19 Prezydenta miasta zmieniające regulamin przewozu osób. Zarządzenie to wprowadza istotne zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskie.

Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Linie zwykłe kursujące na terenie Szczecina do tej pory umieszczane były w zakresie 51–99, który został już prawie w całości wykorzystany. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. 

W dniach 7 - 8 września 2019 na terenie Spółek, w związku z organizacją przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej obchodów „140 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie” oraz 20 – lecia Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. i Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" udostępniony do zwiedzania został tabor autobusowy historyczny oraz aktualnie użytkowany. Autobusy można było oglądać w tych dniach na terenie spółek.

W tym roku przypadała też (1 listopada) 20 rocznica Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" i "Klonowica" utworzonych - wydzielonych ze struktur byłego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie. Spółki autobusowe działają na zasadzie prawa handlowego.

Jest też rocznicą powstania w 2009 roku Tramwajów Szczecińskich, które w dniu 8 września pokazały na terenie zajezdni Pogodno swój tabor jeżdżący po Szczecinie, jak też wagony typu N, wspomagały je samochód wieżowy i dźwig.

Z powodu zmian w częstotliwości kursowania niektórych linii autobusowych oraz utrudnieniami związanymi z prowadzonymi w Szczecinie remontami od 1 października 2019 roku można było jeździć z biletami komunikacji miejskiej także w niektórych pociągach.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z przewoźnikiem kolejowym Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w pociągach REGIO kursujących do i ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin (między stacjami: Szczecin Główny, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy) do końca roku były honorowane wszystkie bilety okresowe ZDiTM.

Przewozy Regionalne Sp. z.o.o. również w swoich pociągach honorowały wszystkie ulgi i zwolnienia, z których korzystają pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie.

10 września 2019 roku radni miejscy bez dyskusji przyjęli zmiany w budżecie na 2019 dotyczą głównie wycięcia inwestycji na łączną kwotę 68 mln zł. Z planu wydatków radni ostatecznie zdjęli między innymi prawie 16 mln zł na budowę tramwajowych torów do Mierzyna (koło CH Ster). Ta inwestycja nie będzie realizowana, bo startujące w przetargu firmy zaproponowały kwoty za wykonanie zadania od 90 - 140 mln złotych brutto, a miasto na nie stać. Tramwaj do Mierzyna musi poczekać.

14 września 2019 roku, ogłoszono przetarg na budowę Węzła Głębokie. To pierwsze zadanie nowo powstałej spółki - Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Przebudowane ma zostać skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z ulicami Zegadłowicza i Kupczyka aż do granicy miasta. Węzeł Głębokie to budowa dużego ronda, ale także pętli autobusowo-tramwajowej i nowej ulicy w kierunku Wołczkowa wraz z drogą rowerową. Na wykonanie prac zwycięzca przetargu będzie miał dwa lata. Do 21 października 31 października 2019 zainteresowane firmy miały czas na składanie ofert.

W przedłużonym o kilka dni, do 31 października 2019 terminie swoje oferty złożyły Budimex S.A. z Warszawy (całe to to przedsięwzięcie wycenił najdrożej, bo na 83 556 412,89 zł), konsorcjum polsko-hiszpańskich spółek Roverpol z Warszawy i - Rover Infraestructuras SA z Walencji (wynagrodzenie skalkulowało na 77 367 000 zł) oraz pruszkowski Strabag (podał cenę 65 808 473,15 zł). W pozostałych kryteriach, branych pod uwagę przy weryfikacji i ocenie ofert, wszystkie zainteresowane podmioty zaproponowały udzielenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty na 6 lat.

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ma zabezpieczone 63 901 179,00 zł brutto. Złożone oferty będą analizowane. Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

6 grudnia 2019 roku ogłoszono wybór oferty na powyższe zadanie, została wybrana firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Zanim została podpisana umowa z wykonawcą, zgodnie z przepisami musi minąć 10-dniowy termin na wniesienie ewentualnych odwołań.

Od 3 października 2019 roku prowadzone były kolejne prace związane z naprawą pękniętych spawów w torowisku na ulicy Gdańskiej. Roboty prowadzone były w nocy tak, aby zachować ciągłość kursowania tramwajów.

Zadanie polegało na wykonaniu około 6 metrowych wstawek szynowych w 22 miejscach (20 w konstrukcji bezpodsypkowej i 2 w konstrukcji podsypkowej). Prace miały na celu naprawę pękniętych złączy szynowych, które ujawnione zostały na całej długości torowiska od Mostu Długiego do Basenu Górniczego w okresie od jesieni 2018 do lata tego roku.

Wykonawca zobowiązał się wykonać prace przy zachowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego:
• zdemontowanie zabudowy szyn z rozróżnieniem na rodzaj konstrukcji torowiska,
• wykonanie wstawki szynowej długości ~6,00 m (5,50 m - 6,50 m) kotwionej zgodnie z przyjętymi pierwotnie rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
• odtworzenie systemu otulin oraz konstrukcji okołoszynowej z rozróżnieniem na rodzaj konstrukcji torowiska.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. a firmą Stanled I Sp. z o. o. na kwotę 809.094,00 zł. Prace zakończyły się 29 listopada 2019 roku.

Przebudowę torowiska na ulicy Gdańskiej w ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” wykonywała firma ENERGOPOL-SZCZECIN S. A. Od jesieni 2015 roku, kiedy oddano torowisko do użytku, do zakończenia gwarancji wykryto 218 wadliwie wykonanych spawów. Od jesieni ubiegłego roku do teraz ujawniło się kolejnych 22 i to one są obecnie usuwane.

W kwestii roszczeń wobec firmy firma ENERGOPOL-SZCZECIN S. A w pierwszej kolejności Gmina Miasto Szczecin podjęła kroki w zakresie wypłaty na rzecz GMS kwoty 1 196 634,03 zł ustanowionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Obecnie pozew przeciwko ubezpieczycielowi jest kierowany do sądu.

Czynności w zakresie egzekucji pozostałych roszczeń wobec Energopolu będą kolejnym etapem działań ze strony Gminy Miasto Szczecin. Gmina podejmie w je w najbliższym czasie w pełni uznając winę Wykonawcy za wadliwe wykonanie zleconych prac.

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa na przebudowę węzłów komunikacyjnych Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów. Poprawi to infrastrukturę tramwajowa na dwóch ważnych dla miasta węzłach komunikacyjnych. Wpłynie to na płynność przejazdu w rejonie ulicy Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów.

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

To kolejne ważne zadanie, które niebawem się rozpocznie w naszym mieście. Duży projekt poprawiający infrastrukturę tramwajową. Istotny w kontekście poprawy jakości komunikacji miejskiej i przewozów tramwajowych, ale także, komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz kierowców – mówił Piotr Krzystek prezydent Miasta Szczecin.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca będzie miał 450 dni. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów. Same prace budowlane to okres około 120 dni dla każdego "węzła". Planuje się, aby w pierwszej kolejności rozpocząć prace na Placu Szarych Szeregów. Prace wykona firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07.

Powyższe zadanie ma być prowadzone w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5 listopada 2019 roku, flota spółki Tramwaje Szczecińskie wzbogaciła się o nowy, piąty już, samochód spawalniczy. Wykorzystywany będzie przez brygady pogotowia torowego.

Koszt dostarczonego przez „VOLVO POLSKA” Sp. z o.o., pojazdu to 439.900,00 netto. Brygady torowe, które będą miały do dyspozycji nowe auto, zajmują się utrzymaniem bieżącym zwrotnic, wszelkimi pracami spawalniczymi wykonywanymi na infrastrukturze torowej oraz pracami interwencyjnymi polegającymi na usuwaniu awarii zgłaszanych przez Centralę Ruchu, obchodowych i motorniczych. Pracują 24/h na dobę, każdego dnia czuwając nad stanem technicznym szczecińskich torowisk i natychmiastowo reagują na każdą usterkę. Przypominamy, że w naszym mieście jest około 120 km torowisk.

Spółka dysponuje w tej chwili ponad 30 pojazdami, które wykorzystywane są przez pracowników wydziału Infrastruktury torowo-sieciowej. Są to pojazdy wieżowe (utrzymanie sieci), spawalnicze, brygad torowych, pojazdy dźwigowe, a także do zadań związanych z utrzymaniem czystości, transportu materiału i dozoru prac.

12 listopada 2019 roku, po zakończeniu przebudowy pętli „Police Rynek” linie 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524, 526 i Linia Samorządowa powróciły na swoje stałe trasy i rozkłady jazdy z przed przebudowy. Przydział peronów dla poszczególnych linii jest taki sam jak przed modernizacją. Przebudowa pętli autobusowej „Police Rynek” rozpoczęła się 22 lipca 2019.

12 listopada 2019 roku, autobusy linii 80 i 525 powróciły na swoje stare trasy. Na czas budowy nowego wiaduktu w ciągu ulicy Arkońskiej kursowały one objazdem przez ulicę. Międzyparkową.

Od 18 listopada 2019 roku rozpoczęła się realizacja przebudowy i budowy stacji kolejowych wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalne, od stacji kolejowej w Gryfinie, w projekcie Szczecińskiej Kolej Metropolitalnej.

Gotowe są już projekty przystanków i węzłów przesiadkowych nie tylko w Szczecinie, ale i na terenie miast wchodzących w obszar szczecińskiej aglomeracji. Szczecińska Kolei Metropolitalna ma być gotowa jako całość w czerwcu 2022 roku. SKM zmieni nie tylko system komunikacji Szczecina i okolic, ale również układy komunikacyjne miejscowości położonych wokół Szczecina, w tym takich gmin, jak: Police, Stargard, Gryfino czy Goleniów.

W „satelickich” miastach powstaną węzły przesiadkowe łączące transport szynowy, autobusowy, samochodowy, a w samym Szczecinie także tramwajowy. W rejonie węzłów zmieni się organizacja ruchu, układ komunikacyjny, co wiąże się z przebudową ulic. Przebudowane i zmodernizowane linie kolejowe będą miały prawie 24 km długości.

Szczecińska Kolej Metropolitalna, jest jedyną w Polsce i najbardziej kompleksowym przedsięwzięciem, finansowanym z udziałem środków UE. Jest także pierwszym w kraju projektem komunikacyjnym, który jest wdrażany przez 10 partnerów: PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz gminy: Szczecin, Stargard, Goleniów, Gryfino, Police, Stargard, Kobylanka, a także Województwo Zachodniopomorskie oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymało ponad 500 mln zł unijnej dotacji na infrastrukturę tej inwestycji.

W ramach projektu ma powstać 10 nowych przystanków: Szczecin Cmentarz Centralny, Szczecin Niemierzyn, Szczecin Stołczyn Północny, Szczecin Skolwin Północny, Police Dąbrówka, Szczecin Żydowce, Szczecin Łasztownia, Szczecin Dunikowo i Trzebusz, Goleniów Park Przemysłowy z łącznej puli 27 stacji i przystanków, a na jednotorowym szlaku Szczecin Główny - Turzyn ma zostać położony drugi tor, co ma zwiększyć przepustowość trasy i pozwolić na punktualną jazdę taboru.

Objęte projektem stacje mają zostać wyposażone między innymi w monitoring, system dynamicznej informacji pasażerskiej, nowe wiaty i ławki. Mają też być dostosowane dla osów niepełnosprawnych.

Prace przy budowie i przebudowie - SKM będą wykonywane na odcinkach linii kolejowych: Stargard – Szczecin Główny (nr 351), Gryfino – Szczecin Główny (nr 273), Szczecin Dąbie - Goleniów (nr 401) oraz Szczecin Główny – Police (nr 406).

25 listopada 2019 roku, rozpoczęły się prace I etapu przebudowy ulicy Szafera, wymusiły one wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w jej okolicach. Spowodowało, to utrudnienia w ruchu samochodów, jak też zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na liniach 75, 80, 53, 521, 529 i 531

Wraz z rozpoczęciem prac drogowych w ciągu ulicy Szafera nastąpiło otwarcie dotychczas niedostępnej części ronda Olszewskiego od strony ulicy Szafera dla pojazdów zmierzających w ciągu Wojska Polskiego w kierunku centrum - obiema jezdniami.

Przebudowa ulicy Szafera spowoduję, że ta część miasta diametralnie zmieni się. Powstanie w ciągu ulicy nowe torowisko tramwajowe, biegnące do nowej pętli tramwajowo - autobusowej przy hali Netto Arena i dalej aż do ulicy Modrej i Szerokiej, zmieni się też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zmianie ulegnie układ drogowy, a to za sprawą budowy aż czterech rond, parkingu park&ride, a także nowej jezdni z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Za prace budowlane odpowiada firma EUROVIA POLSKA S.A., która złożyła najlepszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Koszt prac został wyceniony na 125 190 424,45 zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., której powierzono funkcję zastępstwa inwestorskiego oraz funkcję inżyniera kontraktu.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Projekt przebudowy ulicy Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Podpisy pod kontraktem na przebudowę ulicy Szafera złożyli 21 października 2019 roku, prezydent Piotr Krzystek i Nicolas Dépret, prezes zarządu firmy Eurovia Polska - wykonawcy inwestycji. Od tego dnia budowlańcy będą mieli 1,5 roku na wykonanie wszystkich prac.

Budowa na dzień 4 grudnia 2019 roku, zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą w ciągu tzw. Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie przebiega w dobrym tempie.

Jak każdy wie miasto ogłosiło przetarg 2 lutego 2018 roku. Do 19 marca 2018 roku, wpłynęły 3 oferty od BUDIMEX S.A Warszawa, STRABAG Sp. z o.o. Pruszków i konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. Warszawa i Rover Alcisa SA C\Botanico Cavanilles, Walencja, Hiszpania. Firmy te zaproponowały kwoty od 128,9 do 163,9 milionów złotych za wykonanie zadania. Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 116.580.000,00 zł. brutto.

15 czerwca 2018 roku UM ogłosiło wyniki przetargu. Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover Alcisa SA wygrało przetarg na budowę Węzła Łękno. Miasto dołożyło brakującą kwotę do kwoty zaproponowanej przez wykonawcę.

Inwestycja ma być ukończona w terminie 24 miesięcy. Projekt, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania wynosiła 73 mln zł.

22 października 2018 roku, została podpisana umowa przez przedstawicieli miasta i wykonawcę prac, konsorcjum firm. Od tego dnia wykonawca przejął plac budowy. Wykonawca na ukończenie inwestycji ma dwa lata - licząc od momentu podpisania umowy.

Przebudowa węzła „Łękno", to jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Z projektu wynikało, że inwestycja składała się z dwóch etapów: budowy kolejnego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej (od Arkońskiej, gdzie się do tej pory kończyła, do Wojska Polskiego) oraz całkowitej modernizacji skrzyżowania alei z Traugutta (połączonej z przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni). „Łękno" ma w przyszłości pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Przebudowa układu drogowego Międzyodrza, to największa inwestycja komunikacyjna, która będzie realizowana w mieście w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny, który będzie budowany w następnych etapach projektu.

W związku z tym 4 grudnia 2019 roku, nowo powstała spółka miasta - Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na Przebudowę ulicy Górnośląskiej, w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 3. To pierwszy z przetargów tego projektu, realizowanego przez miasto.

Ulica Górnośląska usytuowana na prawobrzeżu na obszarze osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka (na wschód od Centrum miasta). Położona pomiędzy Basenem Górnośląskim, Basenem Górniczym (Kaszubskim) i rzeką Parnicą. Obsługuje tereny inwestycyjne. Od południa ma połączenie z drogą obsługującą DK10 tj. z ulicą Gdańską.

W ramach inwestycji zaplanowano - przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji, przebudowę infrastruktury podziemnej tj. sieci elektroenergetycznych, sanitarnych, wodociągowych, teletechnicznych, przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic, i innych prac związanych z przebudową.

Inwestycja ma być zrealizowana w terminie 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na składanie ofert do 8 stycznia 2020 roku.

W siedzibie spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie 31 stycznia 2020 roku, otwarto oferty w przetargu na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Złożone zostały cztery oferty. Były to firmy:

• Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, która chce wykonać zadanie za 20 254 694,71 zł brutto,
• Konsorcjum Firm ROVERPOL Sp. z o.o. – lider konsorcjum z Warszawy i Rover Infraestructuras, SA – partner konsorcjum z Walencji, Hiszpania, którzy zaproponowali kwotę 24 294 500,00 zł brutto,
• MUSING BUD Sp. z o.o. S.K ze Szczecina - wykonanie zadania za 17 136 338,65 zł brutto,
• BUDIMEX Spółka Akcyjna z Warszawy - wykonanie zadania za 22 086 562,69 zł brutto.

Wszystkie firmy dały 72 miesiące gwarancji i rękojmi i po 10 tysięcy złotych kary umownej za każdy dzień opóźnienia zadania. SIM na inwestycję zabezpieczył 27 364 054,33 zł brutto.

16 kwietnia 2020 roku podano informację o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Realizacją inwestycji zajmie się firma Müsing Bud ze Szczecina, która zaoferowała wykonanie robót budowlanych za 17 136 338,65 zł brutto. 29 czerwca 2020 roku podpisano umowę, a 10 lipca 2020 roku przekazano plac budowy. Firma miała 15 miesięcy na modernizacje ulicy.

12 grudnia 2019 roku, Tramwaje Szczecińskie spółka z o.o, otrzymała od miasta sześć milionów złotych na zakup dwóch tramwajów dwukierunkowych - częściowo niskopodłogowych i w pełni klimatyzowanych w ramach podwyższone kapitału. Szacunkowy koszt jednego wagonu to 4,5 mln złotych. Brakującą kwotę TS dołoży z własnych funduszy.

Spółka prowadzi analizy rynku dostawców, a z początkiem nowego roku rozpocznie przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Jeśli uda się to przeprowadzić, będzie to pierwszy tego typu tabor w mieście. Jak widać po kilku latach dyskusji magistrat – zdecydował się zmienić politykę taborową.

Przebudowa podstacji Kaszubska zasilającej trakcję napowietrzną w rejonie śródmieścia wykonywana była w latach 2018 - 2019. Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń budynków podstacji do potrzeb wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Nastąpiła wymiana urządzeń elektroenergetycznych na nowe o lepszej sprawności elektrycznej i mniejszych gabarytach, m.in. nowe zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych (w zależności od potrzeb), nowe rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 k V, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660 V i na potrzeby własne 400 V.

Zainstalowano nową automatykę sterująca urządzeniami SN i nN. Wyremontowano budynek, uległy przebudowie pomieszczenia w przypadku zmiany rozmieszczenia urządzeń w budynku podstacji. Wymieniono wyeksploatowane i zużyte kable zasilające SN i trakcyjne nN na nowe. Ułożono nowe instalacje wewnętrzne m.in.: oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania, klimatyzacji i/lub wentylacji itp.. Podłączono podstację do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego.

2020 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z 4 września 2019 roku zmieniającym regulamin przewozu osób, mówiący o zmianie dotychczasowej numeracji linii zwykłych kursujących dotychczas na terenie miasta, który został prawie w całości wykorzystany.

Nowe zakresy podane w zarządzeniu umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. W związku z tym linia 95 zostaje zmieniona na 904, linii 98 na 908, linii 99 na 901.

Jednocześnie ze zmianą numeracji linii nż, zmieniono rozkłady jazdy linii 76, A, B i "zawieszono" kursowanie linii F. Są to poważne cięcia w rozkładach jazdy i kursowaniu tych linii, które padły pod naporem oszczędnościowych zapędów prezydenta Piotra Krzystka.

Jeśli chodzi o linie pospieszne A i B, ZDiTM tudzież miasto po raz kolejny udowadnia, że ma w głębokim poważaniu mieszkańców, pogarszając z każdą zmianą połączenia lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Później urzędnicy narzekają, że miasto jest zakorkowane, bo na czterystotysięczną populację jest trzysta tysięcy samochodów.

W związku z powyższym cisną się na usta pytania, jak długo miasto i ZDiTM będą prowadziły taką politykę transportową? Mając za nic swoje wcześniejsze ustalenia - uchwały w sprawie polityki transportowej.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak: VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

Stan taboru na 1 stycznia 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy: MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły 3 stycznia 2020 roku, przetarg na budowę podstacji prostownikowej "Chmielewskiego". Dokumentacje projektową opracowała firma "Sesto” Sp. z o. o. z Łodzi. Dokumentacja ta obejmuje:

• budowę podstacji trakcyjnej „Chmielewskiego” wraz z przyłączami: telekomunikacyjnym, wodno-kanalizacyjnymi oraz zewnętrznymi instalacjami: elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

• budowę sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linie tramwajowe w ciągu ulic Chmielewskiego, Kolumba, Smolańskiej i pętlę tramwajową Pomorzany w ramach tego zadania.

• budowę sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linie tramwajowe w alei Powstańców Wielkopolskich w ramach zadania.

• budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 1kV na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny w km 211,539 oraz linią kolejową Szczecin Główny – Stobno w ramach zadania.

Obecnie sieć trakcyjna obejmująca ulice Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al.Powstańców Wielkopolskich, Al. Piastów wraz z pętlą Pomorzany zasilana jest z dwóch stacji trakcyjnych „Kolumba” i „Kordeckiego”.

Oferty należało złożyć w siedzibie Tramwajów Szczeciński na Klonowica do 7 lutego 14 lutego później do 18 lutego 2020 roku. Termin przedłużono ze względu na mnogość pytań.

18 lutego 2020 roku odbyło się otwarcie ofert. Na sfinansowanie zamówienia firma zamierzała przeznaczyć kwotę w wysokości 9 715 957,62 zł brutto. Zostały złożone 3 oferty na kwoty od prawie od 10 do 14,2 mln złotych brutto. 

Inwestycja została dofinansowana ze środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po czterokrotnym podejściu do przetargu na budowę autobusowego węzła przesiadkowego w Załomiu, 13 stycznia 2020 roku, gminie Goleniów wreszcie udało się wybrać firmę "Elbud" ze Szczecina, która chce poprowadzić inwestycję za nieco ponad 10 mln zł.

"Elbud" do 30 września 2020 roku ma czas na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, a budowa całości przedsięwzięcia ma być zrealizowana do 30 września 2021 roku.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym wykonany zostanie w nowym śladzie odcinek ulicy Leśnej, którym do węzła będą dojeżdżać autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej, a w drugim - samo centrum przesiadkowe. Wybudowana zostanie między innymi poczekalnia dla pasażerów, parking dla samochodów i rowerów oraz trzy perony dla autobusów. Cały obiekt będzie monitorowany.

Od 15 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana tras i rozkładów jazdy linii 1, 87, 523, 524 z powodu rozpoczynających się prac na placu Szarych Szeregów. W pierwszym etapie wykonywane były prace na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli „Głębokie”. Nastąpiła rozbiórki starych torowisk, sieci i słupów trakcyjnych. Usunięte zostały kolizje w infrastrukturze podziemnej.

Na węźle „Szarych Szeregów” nastąpiła między innymi całkowita zmiana konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowane zostały torowiska wraz z przebudową przystanków w alei Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowa torowiska w Wojska Polskiego oraz Piastów z rozjazdami.

W ramach prac wykonany został także remont jezdni placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace objęły również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostał niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego. I etap trwał do sześciu tygodni.

Roboty prowadziła firma ZUE S.A. z Krakowa, znana już z wykonywanych prac w Szczecinie między innymi z remontu kapitalnego zajezdni Pogodno, czy też budowy ronda Karskiego na przecięciu ulic Wernyhory, Żołnierskiej, Mickiewicza i Reduty Ordona w 2016 roku.

Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o w dniu 21 stycznia 2020 roku wystawiło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o sprzedaży wycofanych z eksploatacji następujących autobusów:

• autobus miejski MAN NL 313 rok produkcji 2002 nr rej. ZPL 25122, nr ewidencyjny - boczny 3022
• autobus miejski MAN NL 283 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32328, nr ewidencyjny - boczny 3028
• autobus miejski MAN NG 313 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32360, nr ewidencyjny - boczny 760

Oferty cenowe należało składać do 27 stycznia 2020 roku w siedzibie spółki do godziny 10:00.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 3 lutego 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosił 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Tramwaje Szczecińskie 4 lutego 2020 roku ogłosiły przetarg na przebudowę torowisk wraz z siecią trakcyjną od placu Żołnierza poprzez Wyzwolenia, plac Rodła, Wyzwolenia, plac Giedrojcia, dalej plac Sybiraków, Asnyka do dworca Niebuszewo. W tym samym przetargu ujęto też trasę tramwajową w ciągu placu Żołnierza poprzez plac Hołdu Pruskiego małym odcinkiem Matejki i Piłsudskiego do placu Rodła. Termin składania ofert dla zainteresowanych firm ustalono na 29 kwietnia 2020. Jednak ze względu na wielość pytań potencjalnych wykonawców oraz modyfikacje dokumentacji spowodowały przesunięcie terminu przyjmowania ofert do 8 maja 2020, 14 maja 2020 roku.

Remont torowisk i trakcji napowietrznej został podzielony na etapy ze względu na ich skomplikowanie. Roboty obejmą przebudowę torowisk w ciągu ulic Niepodległości, Wyzwolenia wraz z placami Żołnierza, Rodła, Giedrojcia dalej ulic Kołłątaja, Asnyka i przebudowę pętli koło dworca Niebuszewo.

Projekt również przewiduję przebudowę infrastruktury przystankowej, przebudowę wydzielonych peronów. Budowę miejsc postojowych, ścieżek rowerowych przebudowę chodników, oświetlenia, trakcji napowietrznej czy też sygnalizacji świetlnej na ciągach komunikacyjnych.

14 maja 2020 roku, w siedzibie Tramwajów Szczecińskich otwarto oferty na przebudowę tego ciągu komunikacyjnego. Na sfinansowanie zadania zamawiający przeznaczył kwotę 185 233 158,07. W przetargu wzięły udział 3 firmy:

• TORPOL S.A z Poznania – 186 586 760,28 zł
• Budimex z Warszawy – 208 923 158,62 zł
• ZUE S.A z Krakowa– 174 429 663, 24 zł.

5 lutego 2020 roku Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na realizację zadania związanego z rozbudową i przebudową ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Termin składania ofert upływa 9 marca 2020 roku. Przyszły wykonawca zadania będzie miał 24 miesiące na realizację zadania.

Według dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę "Egis" Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy wynika, że prace w ciągu Gdańskiej stanowią podzadanie nr 2. W ramach jego wyremontowana i wzmocniona zostanie Estakada Pomorska na całej jej długości.

Będzie się to wiązała z wyłączeniem/demontażem nowo położonego torowiska, które oddano do eksploatacji w 2015 roku i wstrzymaniem ruchu tramwajów linii 2, 7 i 8.

Z dokumentacji wynika też, że miasto już w 1998 roku wiedziało z ekspertyzy technicznej dla wiaduktu opracowanego przez Pracownię Projektową Dróg i Mostów dr inż. J. Hołowatego, o złym stanie obiektu, w którym określono niezbędny zakres robót do wykonania i miasto nic z tym nie zrobiło w tym kierunku przez 22 lata.

Była ku temu okazja, gdy trwał remont torowiska w ciągu ulicy Energetyków i Gdańskiej aż do Basenu Górniczego wraz z pętlą, która trwała ponad rok. Służby miasta nie skoordynowały prac. I znowu mieszkańcy zapłacą za niefrasobliwość urzędników.

8 kwietnia 2020 roku otwarto złożone oferty. Zgłosiło się sześć firm do przetargu na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.

Złożone oferty opiewały na kwoty od 44 do 80 mln brutto zapewniające gwarancje na 72 miesiące, jak również kary umowne 10 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Inwestycje miejskie na realizację inwestycji zabezpieczyły 50 065 533,30 zł brutto. 

30 kwietnia 2020 roku, podano informację o wyborze oferty na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Inwestycję poprowadzi firma "Strabag" sp. z o.o z Pruszkowa, która zaoferowała 44.732.739,02 zł. brutto za wykonanie zadania. 15 września 2020 podpisano umowę, a 5 października 2020 przekazano plac budowy. Firma miała 24 miesiące na rewitalizacje estakady i jezdni w jej pasie.

Z dniem 14 lutego 2020 linie 3 i 10 powróciły na pętlę w Lesie Arkońskim, po oddaniu do ruchu zmodernizowanej ulicy Arkońskiej na odcinku od pętli Las Arkoński do ronda Olszewskiego.

Po prawie dziesięciu latach od uruchomienia Muzeum, 21 lutego 2020 roku Szczecińskie Inwestycję Miejskie ogłosiły przetarg na „Rozbudowę, przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką tarasu zewnętrznego”.

W ramach projektu jest modernizacja ponad stuletniej kamienicy (1912/13) i budowę łącznika do hal wystawowych Zajezdni Sztuki. W czasach przedwojnia i powojnia mieściła się tam dyspozytornia, pomieszczenia techniczne zajezdni, a na piętrach mieszkania i pracownia krawiecka, która świadczyła usługi dla braci tramwajarskiej. Po remoncie kamienica zyska nowe życie, a w jej pomieszczeniach znajdą się potrzebne usługi żywotne dla działalności muzeum.

Dokumentację projektową opracowało konsorcjum: CH2 ARCHITEKCI & NAAN ARCHITEKCI ze Szczecina. Firmy chcące zrealizować ten projekt mają czas na składanie ofert do 13 marca, 27 marca, 9 kwietnia, 14 kwietnia 2020. Termin otwarcia ofert przedłużono ze względu na mnogość zapytań. Całość projektu powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.

Do 14 kwietnia 2020 wpłynęło siedem ofert w przetargu na przebudowę Muzeum Techniki i Komunikacji. Wszystkie mieszczą się też w zakładanym budżecie. Swoje oferty złożyły następujące firmy:

• HD Construction Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, Cena: 18.888.240,39 zł brutto
• ERBUD S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Cena: 21.763.899,12 zł brutto
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz, Cena: 18.265.500,05 zł brutto
• Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, Cena: 21.558.537,50 zł brutto
• EXPERT Sp. z o.o. ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice, Cena: 22.866.561,00 zł brutto
• Lepiko Sp. z o.o. ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań - Skórzewo, Cena: 20.981.750,57 zł brutto
• Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o.o. ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin, Cena: 18.899.988,91 zł brutto
Na realizację inwestycji zabezpieczono 24.252.765,97 zł brutto. Złożone oferty będą teraz analizowane.

30 kwietnia 2020 roku ogłoszono wyniki wyboru oferty. Wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o., która zajmie się przebudową Muzeum Techniki i Komunikcji. Oferta tej firmy opiewająca na kwotę 18.265.500,05 zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą.

Stan taboru na 21 lutego 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 55 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 27 lutego 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 105 autobusy różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 46, MERCEDES BENZ - 22.

Stan taboru na 2 marca 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 54 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 1, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

W pierwszym etapie przebudowy zostało wykonane torowisko tramwajowe w relacji aleja Wojska Polskiego – Piastów oraz tymczasowe połączenie umożliwiające przejazd tramwajów w kierunku alei Piastów. Gotowe jest też przejście dla pieszych przez torowisko w alei Wojska Polskiego.

W drugim etapie od 14 marca 2020 roku prowadzone były prace związane z przebudową torowiska w obrębie alei Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Od tego dnia wstrzymany został ruch tramwajów w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Rodła tudzież zmieniła się organizacja ruchu kołowego na przejeździe przy ulicy Piłsudskiego.

Czasowo wznowiono też ruch tramwajowy w ciągu alei Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Wawrzyniaka do placu Szarych Szeregów. Tramwaje i autobusy przejeżdżające przez plac Szarych Szeregów zmieniły swoje trasy i rozkłady jazdy.

Linia 1 Głębokie <—> Pomorzany,
5 Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska a niektórymi kursami do Ludowej przez Bohaterów Warszawy, Krzywoustego, plac Brama Portowa, Niepodległości, Wyzwolenia i dalej po stałej trasie,
11 Potulicka <—> Ludowa,
12 Dworzec Niebuszewo <—> Pomorzany przez Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Niepodległości — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego.

Uruchomiono linię zastępczą 812 na czas przebudowy tego odcinka torowisk. Wzmocniono też linie 4 uruchamiają linie 14 na trasie Pomorzany <—> plac Gałczyńskiego.

Od 16 marca 2020 wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak wiele miast w Polsce, Szczecin również opustoszał. Mniej osób pojawia się na ulicach i w pojazdach komunikacji miejskiej. Nie ma korków, nawet w godzinach szczytu komunikacyjnego. Ma to związek z pandemią koronawirusa, co wymusiło zamknięcie szkół, przedszkoli, szkół wyższych, kin, teatrów i innych obiektów kultury i zmniejszoną ilością pasażerów. Zalecono pozostanie w domach, kto nie musi, celem zapobiegnięcia dalszych zarażeń.

Wiele osób opiekuje się dziećmi lub korzysta z pracy zdalnej, co znacząco wypłynęło na napełnienie autobusów i tramwajów. ZDiTM monitoruje i analizuje sytuację na bieżąco i nie wyklucza kolejnych zmian. Kasy Kaliny i Turzyn są zamknięte do odwołania.

Zawieszono kursowanie autobusów linii 109, 110. Linie 901, 904 i 908 nie wykonywały kursów rozkładowych w dni nauki w szkołach. Na liniach 53, 60, 69 i 107 wprowadzono letnie rozkłady jazdy.

Wprowadzono środki ostrożności dla kierujących jak i pasażerów pojazdami komunikacji miejskiej – wydzielono strefy bezpieczeństwa – strefy buforowe, polegających na wyłączeniu przednich siedzeń dla pasażerów i przednich drzwi znajdujących się przy kabinach kierowców i motorniczych.

Zakazano sprzedaży biletów przez kierowców i motorniczych zalecając ich zakup przez aplikacje mobilne bądź w automatach. Wstrzymanie się z ich zakupem w kasach stacjonarnych czy w punktach kasowo-dyspozytorskich.

Zobowiązano motorniczych i kierowców do wietrzenia pojazdów na pętlach i otwierania drzwi pasażerom aby nie dotykali tzw. gorących guzików, a służby zajezdni do czyszczenia częściej poręczy i uchwytów. Wprowadzono na ten okres, zatrzymywanie się pojazdów na wszystkich przystankach również na żądanie.

Od 21 marca 2020 roku wprowadzono dalsze zmiany w rozkładach jazdy i nowe godziny otwarcia kas biletowych. 

W odpowiedzi na sugestie mieszkańców Szczecina i w trosce o ich bezpieczeństwo, od 25 marca 2020 roku, ZDiTM wprowadził kolejne korekty w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Przywrócił kursowanie komunikacji miejskiej według powszednich rozkładów jazdy, jak w dni wolne od nauki w szkołach. Dotyczy to godzin szczytów przewozowych (5–8 i 13–16:30). W pozostałych godzinach linie kursują według sobotnich rozkładów jazdy.

26 marca 2020 roku, miasto zerwało kontrakt z Konsorcjum URSUS BUS z Lublina/Spółka Akcyjna na dostawę 11 autobusów niskopodłogowych z napędem elektrycznym klasy MAXI jednocześnie naliczając 2 miliony złotych kary za nie wykonanie zadania.

Dla przypomnienia przetarg ogłoszono 7 września 2018 roku. 18 października 2018 roku otwarto oferty na zakup tych autobusów elektrycznych. Wpłynęły dwie ofert od: SOLARIS Bus & Coach S.A. na kwotę zł 49.384.500,00 i Konsorcjum URSUS BUS z Lublina/Spółka Akcyjna “Kompania Samochodowa Bogdan Motors” – spółka prawa ukraińskiego na kwotę 38.289.900,00 zł. Miasto przeznaczyło na ten cel kwotę 33 450 000 zł brutto.

21 grudnia 2018 roku Urząd Miasta ogłosił wyniki przetargu. Wygrała oferta złożona przez Konsorcjum URSUS BUS. Termin realizacji zamówienia miał nastąpić w I kwartale 2020 roku. Operatorem autobusów miało być Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o..

Od 31 marca 2020 roku na polecenie Centrali Ruchu ZDiTM wydłużono do Zakładów Mięsnych wybrane kursy linii 54, 84 i 94.

• linia 54 — kurs o godz. 13:38 z przystanku „Turkusowa” — planowy przyjazd godz. 13:52
• linia 84 — kurs o godz. 13:12 z przystanku „Turkusowa” — planowy przyjazd godz. 13:42
• linia 94 — kurs o godz. 5:39 z przystanku „Turkusowa” ­— planowy przyjazd godz. 5:48.

1 kwietnia 2020 nastąpiły zmiany w rozkładach jazdy linii 62 i 103, a także przywrócono działkowe rozkłady jazdy w związku z sezonem działkowym.

W związku z pogłębiającą się pandemią koronawirusa COVID-19, ZDiTM wprowadził z dniem 7 kwietnia 2020 roku kolejne korekty w komunikacji tramwajowej i zastępczej komunikacji autobusowej. W dni powszednie tramwaje kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.

W godzinach szczytu komunikacyjnego tramwaje jeździły bez zmian, a w godzinach 8:30–14:00 i 17:00–23:00 z częstotliwością co 20 minut — jak po godz. 20:00, przy czym:

• linia 1 w godzinach 8:30–14:00 i 17:00–23:00 kursowała na skróconej trasie — do Zajezdni Pogodno,
• linia 10 kursowała do godziny 18:00 (poza godzinami szczytu — jak w Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie),
• linia 11 będzie kursować do godziny 20:00 (ostatni kurs: z Ludowej 19:56, z Potulickiej 19:27),
• do odwołania zawieszono kursowanie linii 4 i 14,
• linia 812 w dni powszednie w godzinach 8:30–14:00 i 17:00–23:00 kursowała co 10 minut.

Od 27 kwietnia 2020 roku, w odpowiedzi na postulaty pasażerów, dotyczące niedogodności związanych z przejazdem komunikacji miejskiej przez plac budowy (przyczyną był pył, który wdzierał się do autobusów, które przejeżdżały przez rozkopany odcinek ulicy Szafera), została podjęta decyzja o wycofaniu autobusów z ulicy Szafera, aż do odwołania. Linie 80, 529 i 531 pojadą objazdem. Pozwoliło to także wykonawcy na sprawniejsze prowadzenie robót na odcinku, po którym do tej pory odbywa się ruch pojazdów.

Autobusy tych linii w obu kierunkach kursowały zmienioną trasą od przystanku „Klonowica Zajezdnia” ulicami Klonowica, Unii Lubelskiej i alei Wojska Polskiego do ronda Olszewskiego i dalej bez zmian.

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Szczecinie 5 maja 2020 ogłosiło przetarg na zakup 8 autobusów elektrycznych. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu miały czas na składanie ofert do 5 czerwca tego roku. Jest to drugie podejście na zakup tych autobusów.

W ramach zamówienia i zgodnie z ogłoszoną specyfikacją zostaną zakupione fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym. Autobusy powinny mieć m.in.: maksymalnie 18,1m długości, pojemność całkowitą na 120 osób, system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii, możliwość ładowania plug-in lub poprzez pantograf. Oświetlenie kabiny pasażerskiej ma być wykonane w technologii LED, ponadto na pokładzie pojazdu muszą być zainstalowane ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerskiej.

Wymogi zamawiającego, to minimum 4-letni okres gwarancji bez limitu kilometrów. W ramach zamówienia, dostawca musiał przeszkolić kierowców oraz techników odpowiedzialnych za naprawy i obsługę autobusów. Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 392 dni od dnia zawarcia umowy.

7 lipca 2020 otwarto oferty. Wpłynęła jedna z firmy SOLARIS Bus & Coach S.A., która zaproponowała kwotę 32.344.080,00 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 29.583.345,00 zł brutto. 12 sierpnia 2020 ogłoszono wybór firmy SOLARIS Bus & Coach S.A., a 15 września 2020 podpisano umowę.

Zakup objęty dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to 20 404 250,00 zł.

13 maja 2020 roku został przekazany plac budowy pod budowę nowego węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu »Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351« w formie zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach budowy węzła powstał parking park and ride, nowa pętla autobusowa z zagospodarowaniem terenu, nowe jezdnie, chodniki i oświetlenie, parking Bike&Ride, wiaty przystankowe, montaż elementów Systemu Informacji Pasażerskiej, zaplecze socjalno-kasowe.

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Jest to, ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego od czasu budowy pętli autobusowej w Podjuchach znajdującej się w okolicy ulic Metalowej i Floriana Szarego, którą oddano do eksploatacji w kwietniu 1972 roku.

Tzw. „dworzec autobusowy” czyli pętla, eksploatowana jest do dnia dzisiejszego. W tamtym czasie była jedną z nowocześniejszych w mieście. Posiadała cztery duże perony z nawierzchni z sześciokątnych płyt betonowych. Na każdym z nich znajdował się sygnalizator świetlny. Na wprost peronów stanęła dyspozytornia wraz z kasą biletową, wyposażona w wiatę. Dodatkowo, tuż obok pętli wybudowano kanał naprawczy.

Wykonawcą jest firma MÜSING BUD Sp. z o.o. Sp.K., a koszt przedsięwzięcia wynosił 11,6 mln zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziany się na koniec tego roku.

23 czerwca 2021 roku ZDiTM udostępnił kierowcom parking, na którym znajduje się 140 miejsc parkingowych w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, do tego parking kiss and ride i część dla taxi.

20 maja 2020 roku, odbył się przejazd techniczny tramwajów po nowo wybudowanym odcinku trasy tramwajowej Las Arkoński - rondo Olszewskiego. Współgrało, to z oddaniem do eksploatacji (po remoncie i unowocześnieniu stacji prostownikowej "Arkońska" znajdującej się przy ulicy Międzyparkowej). Nie był to pierwszy przejazd techniczny na tym odcinku. Kilka miesięcy wcześniej przeprowadzono próby sprawdzające ustawienie sieci trakcyjnej.

23 maja 2020 roku (sobota) rozpoczęły się prace przy pierwszym etap przebudowy węzła Wyszyńskiego. W tym etapie prac zaplanowano zdjęcie sieci trakcyjnej wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego i na łuku w Kardynała Wyszyńskiego, jak i ulicy Sołtysiej w kierunku mostu Długiego, demontaż słupów trakcyjnych oraz budowę nowych fundamentów słupów. Zawieszenie kursowania linii 6 umożliwiło rozbiórkę torowiska na Nabrzeżu Wieleckim od strony dworca, i od Jana z Kolna, bez rozbiórki przejazdu na Małej Odrzańskiej. Z tego powodu linia 6 zmieniła trasę przejazdu, a w jej miejsce zorganizowano komunikację zastępczą uruchamiając linie 806. Budowane jest od podstaw torowisko tramwajowe z nowymi rozjazdami w kierunku Stoczni Szczecińskiej.

Od 27 czerwca 2020 (dla linii nocnych 27/28 czerwca) też do odwołania wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Brama Portowa – Turkusowa. Wprowadzono też zmiany w kursowaniu linii autobusowych, których trasa przebiegała przez Wyszyńskiego.

• linia 2 została zawieszona,
• linia 7 kursowała na zmienionej trasie Krzekowo – Brama Portowa – Potulicka według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania,
• linia 8 kursowała na zmienionej trasie Gumieńce – Brama Portowa – Dworzec Niebuszewo według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania
, • linia 10 kursowała według specjalnego letniego rozkładu jazdy,
• uruchomiono też zastępcza linie autobusową 807, kursująca na trasie Turkusowa – Walecznych – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa.
• autobusy linii 75, 521, 527 i 528 wycofane zostały z Wyszyńskiego i skierowane przez ulice Nową i Dworcową. Wyłączone z użytkowania dla tych linii zostaną przystanki „Dworcowa” (tylko linia 75) oraz „Wyszyńskiego”. W zamian uruchomiono przystanek „Plac Tobrucki” wspólny z linią 3. Na węźle „Brama Portowa” autobusy będą się zatrzymywać na przystankach wspólnych z liniami 61 i 87 (w obu kierunkach). Linie kursować będą według normalnych rozkładów jazdy.

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg 24 czerwca 2020 roku na dostawę dwóch nowych nadwozi i elementów wyposażenia do montażu pod nadzorem wykonawcy, tramwajów dwukierunkowych, przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych. Zlecający oczekuje do 31 lipca 2020 roku na złożenie ofert.

Dostawa ma obejmować też niezbędne specjalistyczne wyposażenie obsługowo-naprawcze, wraz ze szkoleniem pracowników. Pierwszy komplet części powinien być dostarczony do 180 dni od momentu podpisania umowy, drugi do 240 dni. Przetarg obejmuje też opcję dostawy kolejnych dwóch nadwozi, przy czym zamawiający do 31 grudnia 2021 roku ma powiadomić wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o ilości tramwajów dwukierunkowych przewidzianych do realizacji w ramach opcji.

31 lipca 2020 otwarto oferty. Zgłosił się tylko "Modertrans" z oferta na kwotę 12,558 mln złotych przy budżecie określonym na 12,300 mln złotych brutto. "Modertrans" zaoferował 120 miesięcy gwarancji, a 26 sierpnia 2020, wybrano ofertę firmy Modertrans Poznań na dostawę dwóch częściowo niskopodłogowych, dwukierunkowych wagonów tramwajowych do samodzielnego złożenia przez pracowników firmy.

Zakończenie prac w rejonie ulicy Arkońskiej umożliwiło uruchomienie nowej trasy tramwajowej od pętli „Las Arkoński” do ronda Olszewskiego. Z tego powodu od 25 lipca 2020 linia 3 kursuje wg. nowego rozkładu jazdy, co drugim kursem od Lasu Arkońskiego do Zajezdni Pogodno.

Na wydłużonej trasie obowiązują przystanki w kierunku Zajezdni Pogodno: „Las Arkoński” nż, „Stadion Arkonia” nż, „Międzyparkowa” nż, „Rondo Olszewskiego”, „Zajezdnia Pogodno”.

w kierunku Pomorzan: „Rondo Olszewskiego”, „Międzyparkowa” nż, „Stadion Arkonia” nż, „Las Arkoński” nż (— przystanek przelotowy, poza pętlą).

Od 27 lipca 2020 roku do odwołania linia 70 jeździła po zmienionej trasie na czas modernizacji alei Jana Pawła II na odcinku plac Grunwaldzki - skrzyżowanie Felczaka. Wykonawca modernizacji — LIDER KONSORCJUM: Roverpol Sp. z o.o., PARTNER KORSORCJUM: Rover Infraestructuras S.A. na wykonanie zadania ma 16 miesięcy. Termin umowny zakończenia inwestycji wartej 23 862 000,00 zł brutto przypada na drugą połowę października 2021 roku. Oczywiście linia jeździła objazdem alternatywnymi trasami do Urzędu Miasta od Elektrownii Pomorzany, Kamieńca, Pargowa.

Przejście do następnego etapu przebudowy węzła przesiadkowego Głębokie i przebudowie od podstaw pętli tramwajowo - autobusowej, wymusiło w dniach 1 sierpnia - 1 grudnia 2020 wstrzymanie ruchu tramwajów linii 1 i 9 na odcinku Rondo Olszewskiego – Głębokie. Wprowadzone zostały na ten czas zmiany w niedostępności tych linii tramwajowych na tym odcinku:

Tramwaje linii 1 i 9 jeździły na swoich normalnych trasach od pętli „Potulicka” do przystanku „Rondo Olszewskiego”, a następnie skierowane zostały przez Arkońską do pętli „Las Arkoński”. Jeździły według specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania i z zachowaniem godzin odjazdów na stałej części trasy.

Jednocześnie uruchomiono zastępczą linie autobusową 809, kursująca na trasie Rondo Olszewskiego – al. Wojska Polskiego – Zegadłowicza – Głębokie Kąpieliskowa. Na trasie obowiązują przystanki Rondo Olszewskiego, Tor Kolarski nż, Goplana nż, Kasyno nż, Głębokie – przystanki po południowej stronie skrzyżowania, Głębokie Kąpieliskowa – przystanek na ulicy równoległej do Zegadłowicza, pomiędzy ulicami Majową a Kąpieliskową.

W niedzielę 23 sierpnia 2020 wprowadzone zostały czasowe ograniczenia i zmiany w komunikacji miejskiej z powodu wydobywania bomby lotniczej na terenie Łasztowni (ul. Władysława IV). Wprowadzenie zmian uzależnione było od czasu przeprowadzenia ewakuacji mieszańców, której rozpoczęcie zaplanowane zostało na godz. 5:00.Zamknięto też ulice dojazdowe od strony prawobrzeża tj. ulic Gdańska, Trasa Zamkowa oraz w centrum miasta

Do czasu zamknięcia dla ruchu ulic komunikacja jeździ zgodnie z obowiązującymi w niedzielę rozkładami jazdy z wyjątkiem tramwajów linii 6 i 8, które do czasu zakończenia działań związanych z wydobyciem bomby zastąpią autobusy komunikacji zastępczej linie 806 i 808.

Od 1 września 2020 uruchomiona została linia autobusowa 98, kursująca w relacji Kopańskiego – Osiedle Przyjaźni. Powstała ona w celu umożliwienia dojazdu uczniom z terenu osiedla Gumieńce do Szkoły Podstawowej 51 znajdującej się przy ulicy Jodłowej.

W kierunku Osiedla Przyjaźni trasa linii przebiega ulicami: Polskich Marynarzy – Ku Słońcu – Santocka – 26 Kwietnia, z następującymi przystankami: Kopańskiego, Osiedle Kapitanów, Hrubieszowska, Gumieńce, Kręta, Ku słońcu, Piękna, Santocka, Osiedle Przyjaźni.

W kierunku Kopańskiego trasa linii przebiega ulicami: 26 Kwietnia – Derdowskiego – Ku Słońcu – Polskich Marynarzy, z następującymi przystankami: Osiedle Przyjaźni, Zielonogórska, Kmieca, Ku Słońcu, Kręta, Gumieńce, Polskich Marynarzy, Kopańskiego.

Linia kursuje wyłącznie w dni nauki w szkołach w godzinach 6:30–17:30 z częstotliwością co około 20 minut.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oczekiwało na oferty do 9 października 2020 roku z ogłoszonego przez siebie przetargu (8 września 2020) na zakup czterech autobusów hybrydowych, w tym dwóch 12-metrowych i dwóch przegubowych. Termin realizacji zamówienia w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

Autobusy mają być klimatyzowane, wyposażone w kasowniki, tablice informacyjne, instalację głośnomówiącą, moc silnika ma zapewnić odpowiednią dynamikę jazdy, zbiornik paliwa o pojemności dla zasięgu min. 600 km, napęd hybrydowy z magazynowaniem energii elektrycznej. Akumulacja energii może pochodzić z rekuperacji oraz nadmiaru chwilowej mocy silnika wysokoprężnego.

16 października 2020 otwarto oferty na dostawę autobusów. Zgłosiły się 2 firmy - MAN Truck & Bus Polska Nadarzyn, zaoferował kwotę 5 997 480,00 zł i 48 miesięcy gwarancji, EvoBus Polska z Wolicy zaoferował kwotę 6 763 770,00 i 36 miesięcy gwarancji. Police przeznaczyły na zakup autobusów kwotę 6 150 000 zł brutto.

Tramwaje Szczecińskie 10 września 2020 roku, ogłosiły następny przetarg na naprawę pękniętych spawów i wymianę odcinków szyn na trasie Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej wraz z Basenem Górniczym do pętli Turkusowa po spartaczonej inwestycji, którą prowadziła firma "Energopol", 21 września otwarto oferty, z której wynikało, że zgłosiła się tylko firma "Stanled" ze Stargardu, z którą podpisano 5 października umowę na wykonanie zadania. Od 21 października rozpoczęto roboty. Firma ma wykonać prace do 10 grudnia 2020 za kwotę 889 000 zł.

14 września 2020 Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę układu ulic na Łasztowni. Jest to pierwszy z dużych przetargów na przebudowę układu komunikacyjnego Międzyodrza umownie zwany rondo Energetyków. Termin nadsyłania ofert wyznaczono do 14 października 2020. Trzykrotnie przedłużano terminy składania ofert, tj. do 6 listopada 2020, 10 listopada 2020, 13 listopada 2020, ze względu na mnogość pytań od wykonawców (350).

Inwestycja wykonywana będzie w ramach projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego.

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Zakres prac na wspomnianej inwestycji obejmie między innymi: budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym, ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, przebudowę torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, parkingów, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, oświetlenia ulicznego, sieci, wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni.

Drugim przetargiem ogłoszonym przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie, był przetarg z 18 września 2020 roku na przebudowę następnych ulic na Łasztowni tj. ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w ramach inwestycji związanej z modernizacją dostępu drogowego do portu i przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Oferty należało złożyć do 21 października 2020 roku.

Zmieni się ich nawierzchnia, i geometria jezdni. U zbiegu Hryniewieckiego i Logistycznej zaplanowano rondo. Powstaną chodniki i drogi rowerowe, remont przejdą przejazdy kolejowe. Zakres prac obejmie także m.in. sieci podziemne i nadziemne, system odwodnienia i oświetlenie uliczne. Prace mają potrwać prawie 2 lata od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych.

Przedłużono w obu przypadkach terminy składania ofert. W pierwszy do 6 listopada 2020, 10 listopada 2020, 13 listopada 2020, a w drugim do 30 października 2020, 6 listopada 2020 ze względu na mnogość pytań od potencjalnych wykonawców łącznie 350 pytań w tych postępowaniach. Analiza pytań i czas konieczny na zapoznanie się z odpowiedziami, był powodem ich przedłużenia.

6 listopada 2020 otwarto oferty drugiego przetargu. Miasto zamierzało wydać na ten cel 77,5 mln zł. Zgłosiło się 8 firm, które zaproponowały dużo niższe kwoty niż przewidywano tj. od 45 do ponad 54 milionów.

13 listopada 2020 otwarto oferty pierwszego przetargu. Zgłosiły się 4 firmy, które zaproponowały kwoty od 77 - 101 mln złotych. Na realizację inwestycji zabezpieczono 148 233 197,72 zł brutto. Jak widać i w tym przypadku firmy zaproponowały niższe ceny od zabezpieczonej kwoty.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 22 września 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,65 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 7 października 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 111 autobusów różnych marek takich jak - MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ - 22

Miasto chciało obniżyć stawki za bilety nawet o 25% i 14 października 2020 roku na sesji miasta zaproponowało zmniejszenie opłat za bilety okresowe, dobowe i wielodobowe, które mają być zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej, w związku z podniesieniem opłat w strefie płatnego parkowania, a które miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku. Działania są spójne i zawierają się nie tylko w polityce transportu zrównoważonego, ale także części parkingowej. Plany są długofalowe, a ich kierunek został już nadany.

Jednak, 20 października 2020 prezydent Krzystek zdjął projekt obniżki cen biletów z obrad sesji miasta odbywającej się tego dnia. Powodem, jak twierdził był sprzeciw radnych opozycyjnych, jaki koalicji wspierającej prezydenta, że to za mało. Małe obniżki, jak twierdzą nie zachęcą kierowców do podróżowania komunikacją miejską. Prezydent twierdzi, że jest jeszcze czas na dodatkowe przemyślenia, i że sprawą po uzgodnieniach radni zajmą się na następnej sesji w listopadzie.

Stan taboru na 20 października 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Od 24 października 2020 roku rozpoczęły się zmiany nazw linii tramwajowych i autobusowych. Na początek poszła linia tramwajowa 14 pochodna linii 10 kursującej w ostatnich latach na trasie Gumieńce - Filharmonia na D10, linia 15, którą przemianowano na D15, tudzież linie autobusowe jeżdżące tylko w dniach Wszystkich Świętych 853 na D53, 860 na D60, 862 na D62, 867 na D67, 877 na D97 i 880 na D07.

Jest, to zgodne z zarządzenie nr 384/19 Prezydenta miasta z dnia 4 września 2019 roku, które zmieniło regulamin przewozu osób, i wprowadziło zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskiej. Najistotniejszą cechą jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu.

30 października 2020 (dla linii nocnych od nocy z 30/31 października) przywrócony został ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa — Turkusowa oraz wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych, których trasa przebiegała przez Wyszyńskiego. Zmieniła się lokalizacja części przystanków, a autobusy nie korzystają jeszcze z buspasa i przystanków wspólnych na wyremontowanym węźle przy Wyszyńskiego/Most Długi.

Z godnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 30 października 2020 (późne godziny popołudniowe) zostały zamknięte wszystkie na terenie kraju cmentarze w dniach 31 października - 2 listopada 2020. Z tego powodu odwołano zaplanowane wcześniej kursowanie linii szczecińskiej komunikacji w rejony cmentarzy. Decyzję podjęto z powodu szalejącej pandemii covid-19 na terenie kraju.

Po okresie zakazu wstępu na cmentarze powrócono do organizacja komunikacji miejskiej w podobnym zakresie, co z przed, w dniach 3 - 8 listopada 2020 roku.
• w dniach 3 - 6 listopada (wtorek – piątek) komunikacja miejska funkcjonowała zgodnie z wcześniejszym planem na 2 listopada.
• uruchomienie linii D10 w dniach 3 - 6 listopada
• 7 listopada (sobota) obowiązywała organizacja jak 24 października
• 8 listopada (niedziela) – jak 25 października
• uruchomiono dodatkową linie D15 (Gumieńce – Dworzec Niebuszewo) z częstotliwością 24 minuty w godz. 9–17.
• uruchomienie linii cmentarnej w Policach w dnia 3 - 8 listopada 2020.

5 listopada 2020 SPA"Dąbie" ogłosiło przetarg na instalację i konfiguracja systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do internetu dla pasażerów, w 30 pojazdach spółki autobusowej, które mają być wpięte do istniejącego oprogramowania obsługującego pozostałe pojazdy wyposażone w wi-fi. 17 listopada wybrano jedyną ofertę, która wpłynęła. Firma KFK Sp. z o.o. ze Szczecina zaproponowała wykonanie zadania za cenę 156 210,00 zł brutto. SPAD przeznaczył na zadanie 157 317,00 zł brutto.

Osobnym przetargiem, 6 listopada 2020 roku, „Tramwaje Szczecińskie” zaprosiły chętnych do budowy budynku socjalno - kasowego, wraz z infrastrukturą na powstającej pętli "Szafera" (Osiedle Zawadzkiego) obok „Netto Areny”. W budynku znajdą się kasy biletowe, dyspozytornia oraz toalety publiczne. Będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem płaskim pełnym. Termin składania ofert do 23 30 listopada 2020 roku w siedzibie TS. Termin zmieniono ze względu na zmiany w siwz, co skutkowało przedłużeniem terminu. 1 grudnia 2020 otwarto oferty, zgłosiło się 9 firm, które zaproponowały kwoty od 790 - 1.400 tysięcy złotych za postawienie budynku. Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły na ten cel 900 tysięcy brutto.

SPA "Klonowica" 6 listopada 2020, ogłosiło przetarg na budowę sześciostanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych w ramach modernizacji zajezdni autobusowej. Termin wykonania zadania nie dłuższy niż 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Nadsyłanie ofert do 24 listopada, 2 grudnia (zmiany w siwz i pytania). 2 grudnia 2020 nastąpiło otwarcie ofert wpłynęła tylko jedna od konsorcjum firm Ekoenergetyka Sales Sp. z o.o z Łodzi i Westa Building Sp. z o.o z Sieradza, które zaproponowały 1.646.392,46 złotych za wykonanie zadania, SPAK zarezerwował kwotę 2.144.895,06 złotych. (15 września 2020 podpisano umowę z firmą SOLARIS Bus & Coach S.A., która ma 13 miesięcy na dostawą tych autobusów niskopodłogowych z napędem elektrycznym klasy MAXI. Urząd Miasta 5 maja 2020 ogłosił przetarg na zakup 8 autobusów).

24 listopada 2020, na odbywającej się sesji RM radni zgodzili się na obniżkę (nowa wersja) cen biletów miesięcznych na wszystkie linie kursujące po mieście. Tańsze będą między innymi bilety okresowe:

• Imienny na linię zwykłą dzienną: 60,00 zł N, 30,00 zł U,
• Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych: 80,00 zł N, 40,00 zł U,
• Imienny na 1 linię pospieszną: 80,00 zł N, 40,00 zł U,
• Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 140,00 zł N, 70,00 zł U,
• Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 150,00 zł.

Nowe ceny mają obowiązywać od kwietnia 2021 roku, w powiązaniu z podniesieniem opłat za parkowanie w wyznaczonych strefach miasta.

Tramwaje Szczecińskie 25 listopada 2020, na platformie portalu plsmartpzp.pl ogłosiły przetarg na nadzór inwestorski dla robót przy przebudowie torowisk na odcinku od placu Żołnierza do dworca Niebuszewo. Termin składania ofert w powyższej sprawie do 12 stycznia 2021 roku.

26 listopada 2020 roku, Spółka Inwestycję Miejskie ogłosiła przetarg na przebudowę Alei Wojska Polskiego. Projekt rewitalizacji przedstawiła i wykonała Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 29 grudnia 2020, 14 stycznia 2021, 1 lutego 2021 roku, bo pojawiło się ponad 100 pytań od firm zainteresowanych udziałem w przetargu.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy - w pierwszym etapie ma być wykonana przebudowa układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od alei Piastów do alei Wojska Polskiego, odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

Inwestycja obejmuje ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego, jak też nasadzenia drzew i krzewów.

Natomiast w drugim etapie - przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Ma zostać przebudowany układ torowy na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowa peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowa nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z aleją Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

1 lutego 2021 roku, otwarto oferty, zgłosiły się 4 firmy są to ROVERPOL Sp. z o.o. – konsorcjum - 80 995 500,00 zł brutto, EUROVIA POLSKA S.A. - 87 214 470,04 zł brutto, Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. - 80 728 637,11 zł brutto, BUDIMEX S.A. - 98 884 571,01 zł brutto. Inwestycje Miejskie przeznaczyły na inwestycję 86 mln złotych brutto.

Na początku grudnia 2020 roku ZDiTM przesłał informacje do SPPK Police o zmianie numeracji linii autobusowych kursujących między Policami a Szczecinem. Zmiany miałyby wejść od 1 stycznia 2021 roku, w oparciu o zarządzenie Prezydenta Szczecina zgodnie, z którym linie 101, 102, 103, 107 miano by zmienić odpowiednio na 201, 202, 203, 207

Zakończył się jeden z ważnych etapów budowy Węzła Przesiadkowego "Głębokie". Od 1 grudnia 2020, przywrócony został ruch tramwajów na pętlę “Głębokie”, przebudowanej od podstaw na pętle tramwajowa - autobusową. Tramwaje jeżdżą wg. nowych rozkładów jazdy bez zmian częstotliwość kursowania, natomiast autobusy wg. dotychczasowy rozkładów. Ustanowiono nową organizacje przystanków na pętli „Głębokie”: tor zewnętrzny – linia 9, tor środkowy – linia 1, tor wewnętrzny – rezerwowy, peron zewnętrzny – linia 103 na początku peronu, tj. od strony Polic, peron zewnętrzny – linia 106 na końcu peronu, tj. od strony centrum, peron środkowy – linia 51, peron wewnętrzny – linia 121.

W ramach zrealizowanych do tej pory prac wybudowano ok 1,1km pojedynczego toru tramwajowego. W kolejnych etapach inwestycji, przebudowane zostanie skrzyżowanie w sąsiedztwie pętli na skrzyżowanie typu rondo. Pojawi się także parking. Z kolei na samej pętli powstanie budynek, pełniący funkcję poczekalni dla pasażerów oraz pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla kierowców i motorniczych.

7 grudnia 2020 roku, miasto podało do wiadomości informacje, o zwiększeniu dofinansowanie projektu, związanego z poprawą dostępności do Portu w Szczecinie i przebudową układu drogowego na Międzyodrzu o dodatkowe 120 mln zł. Stosowne dokumenty w tej sprawie zostały podpisane z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki dodatkowym środkom, łączna pula dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu wyniesie maksymalnie 220 879 574,95 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji inwestycji.

Inwestycja jest w fazie realizacji i została podzielona na etapy. Aktualnie wykonywane są prace budowlane przy przebudowie ulicy Górnośląskiej oraz przy przebudowie Estakady Pomorskiej. Jednocześnie toczą się dwa kolejne postępowania przetargowe. Jedno dotyczy przebudowy układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków, drugie związane jest z przebudową układu drogowego w rejonie ulic Hryniewieckiego i Kujota. W obu postępowaniach trwa analiza ofert złożonych przez firmy budowlane.

11 grudnia 2020 roku, została podpisana umowa z firmą ZUE S.A. z Krakowa na przebudowę torowisk wraz z siecią trakcyjną w ciągu alei Niepodległości — placu Żołnierza Polskiego — Matejki — alei Wyzwolenia — placu Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego. Wykonawca ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Zadanie, ze względu na jego złożoność zostało podzielone na kilka etapów. Tym samym w styczniu 2021 rozpoczynają się prace - pierwszy z nich będzie wykonywany odcinkowo w rejonie Dworca Niebuszewo oraz placu Żołnierza Polskiego.

12 grudnia 2020 roku, wyborcza.pl podała za radnym Koalicji Obywatelskiej Łukaszem Kadłubowskim informację o nowych liniach autobusowych 89, 92 i 99, którą upublicznił na swojej stronie na Facebooku. Miałyby kursować na nowych trasach od lutego 2021 roku.

• linia autobusowa 89 połączy pętlę „Kołłątaja” z osiedlem Małe Błonia oraz osiedlem TBS, które powstało vis a vis niego przy ulicy Łącznej. Autobusy mają kursować trasą: Kołłątaja – Warcisława – Królewskiego (Trasa Północna) – Świergotki (os. Małe Błonia).

• linia autobusowa 92 pojedzie do pętli „Podbórz”, ale inną trasą niż linia 87. Autobusy linii 92 pojadą tak jak autobusy 51 i 78, przez ulice Orzeszkowej i Chopina (osiedle Arkońskie), i dalej do pętli „Osów”. Tam skręcą w prawo, w ulicę Miodową. którą dotrą do pętli "Podbórz".

• linia autobusowa 99 pojedzie z „Kołłątaja” na Warszewo śladem linii 87, przez ulice Orzeszkowej, Krasińskiego i Duńską. Na rondzie koło warszewskiego kościoła skręcą w prawo, w ulice Rostocką, później skręci w lewo w ulice Łączną, która przechodzi w zmodernizowaną ulice Hożą. Dalej autobusy pojadą ulicami Robotniczą, Dębogórską do przystanku końcowego przy Zajezdni Golęcin.

Powyższą informację o uruchomieniu linii w północnej części miasta, ZDiTM potwierdził 16 grudnia 2020 roku w wydanym komunikacie, uzasadniając podjętą decyzje tym, że prowadzone inwestycje miejskie wymuszają wprowadzanie zmian w komunikacji miejskiej, poza tym nie mniejsze znaczenie miał też fakt rozrastania się tkanki miejskiej w tym rejonie. Na razie są to propozycje, które zostały przedstawione Radom Osiedli.

14 grudnia 2020 dotarł do miasta pierwszy z zamówionych tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta MF 29 AC BD. Dostawa w ramach umowy zawartej we wrześniu firmą Modertrans Poznań Sp. z o.o., która przewiduje dostawę dwóch takich pojazdów z możliwością skorzystania z prawa opcji na kolejne dwa tramwaje. Montaż tramwaju został wykonany przez pracowników Tramwajów Szczecińskich w hali produkcyjnej u Wykonawcy, co pozwoliło na szybsze włączenie pojazdu do eksploatacji.

17 grudnia 2020 roku od godzinie 17:00 do odwołania nastąpiła zmiana w kursowaniu linii 1, C i H spowodowana organizacją pokazu historycznego w 50 rocznicę Grudnia ’70, odbywającego się na terenie placu Żołnierza Polskiego. Linia 1 kursowała trasą linii 9, a autobusy linii C i H od placu Żołnierza Polskiego kursowały trasą przez plac Hołdu Pruskiego (jak linia G). Postój autobusów na przystanku „Plac Rodła” przy wejściu do hotelu Radisson Blu (przystanek końcowy linii G).

23 grudnia 2020 roku Urząd Miasta poinformował o chęci zakupu kolejnych autobusów elektrycznych. Niezbędne dokumenty zostały wysłane do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Zamówienie obejmuje zakup 6 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym. Pojazdy powinny mieć długość maksymalną 12,50 m i pojemność całkowitą na 75 osób. Układ napędowy powinien być wyposażony w system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystywania jej do doładowania magazynu energii (tzw. rekuperacji).

Ponadto, autobusy winny być wyposażone w system ładowania plug-in, pantograf oraz panel fotowoltaiczny na dachu. Oświetlenie kabiny pasażerskiej ma być wykonane w technologii LED, muszą zamontowane być ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Gepard – Bezemisyjny transport publiczny, nazwa przedsięwzięcia: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin”.

Długo wyczekiwany przetarg na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu alei Powstańców Wielkopolskich, ulic Smolańskiej, Chmielewskiego, Kolumba, Nowej, Dworcowej, oraz Nabrzeże Wieleckiego wraz z rozbudową pętli Pomorzany został ogłoszony 28 grudnia 2020 roku przez Tramwaje Szczecińskie.

Zadanie, jest wspólną inwestycją trzech zamawiających tj. Gminy Miasto Szczecin (GMS/TS)(przebudowa torowisk i trakcji), Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC)(remont istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z wymianą na sieć preizolowaną o średnicy 2x Dn 250 mm na wiadukcie przy ulicy Budziszyńskiej) oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) (przełożenie istniejących 2-ch magistral wodociągowych o średnicy dn 600 wraz z demontażem rurociągów i kładki w ulicy Budziszyńskiej). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 lutego 2021, 10 marca 2021 roku. Termin wykonania inwestycji w ciągu 720 dni od dnia podpisania umowy.

2021

Stan taboru na 1 stycznia 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 111 autobusów różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ - 22

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,65 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Linie jeżdżące na terenie miasta i w gminach ościennych, stan na dzień 1 stycznia 2021 roku:

• 12 linii tramwajowych dziennych,
• 2 linie tramwajowe dzienne specjalne - kursujące w okresie wzmożonych przewozów pasażerskich w kierunku Cmentarza Centralnego,
• 1 linia mikołajkowo - świąteczna - kursuje w okresie dnia św. Mikołaja i dnie poprzedzające Boże Narodzenie,
• 1 linie tramwajowa dzienna turystyczna - kursująca w miesiącach letnich,
• 2 linie autobusowe dzienne turystyczne - kursująca w miesiącach letnich,
• 3 linie autobusowe - transport na żądanie - zawieszone,
• 5 linii autobusowych pospiesznych,
• 57 linii autobusowych dziennych zwykłych,
• 21 linii autobusowych dziennych zastępczych - kursujących w okresach remontów, imprez i innych zdarzeń,
• 7 linii autobusowych dziennych specjalnych - kursujących w okresie wzmożonych przewozów w kierunku Cmentarza Centralnego, nekropolii w Dąbiu i Policach,
• 16 linii autobusowych nocnych w tym 2 linie zawieszone (535, 536) do odwołania ze względu na panujące pandemie COVID-19 i spadek ilości pasażerów.

Od 1 stycznia 2021 roku, zawieszono kursowanie transportu na żądanie tj. linii 904, z pętli przy ulicy Szlamowej do górnych Podjuch i z powrotem. Linii 908 obsługującej Gumieńce. Niewielkim zainteresowaniem i oszczędnościami szczeciński ZDiTM tłumaczył zawieszenie ich kursowania do odwołania. Wcześniej, bo od 30 listopada 2020 roku, z powodu zawieszenia zajęć w szkołach oraz niewielką frekwencją z powodu panującej pandemii COVID-19, do odwołania zawieszone zostało też kursowanie linii 901.

9 stycznia 2021 roku rozpoczęły się prace I etapu przebudowy torowisk tramwajowych, które prowadzi krakowska firma ZUE. Prowadzone będą na odcinku od ronda Giedroycia do pętli „Dworzec Niebuszewo” przy całkowitym zamknięciu ruchu w ciągu tego odcinka.

W ramach tego etapu przebudowane zostanie torowisko, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną. Z tego powodu wprowadzono zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych. 

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 15 stycznia 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosił 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 10,65 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

15 stycznia 2021 roku, Inwestycje Miejskie przedłużyły do 1 lutego 2021 termin składania ofert w przetargu na “Rewitalizację obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego”, bo pojawiło się blisko 100 pytań ze strony firm zainteresowanych udziałem w przetargu. Dokonano również 5 modyfikacji SIWZ, by umożliwić firmom zapoznanie się ze zmianami oraz z odpowiedziami.

1 lutego 2021 roku w siedzibie Inwestycji Miejskich odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Do udziału w przetargu zgłosiły się cztery firmy. Są to:

• Konsorcjum Firm ROVERPOL Sp. z o.o. – Lider konsorcjum i ROVER Intraestructuras, S.A. Walencja, Hiszpania - oferta 80 995 500,00 zł brutto.
• EUROVIA POLSKA S.A. - oferta 87 214 470,04 zł brutto.
• Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. - oferta 80 728 637,11 zł brutto.
• BUDIMEX S.A. Warszawa - oferta zł 98 884 571,01 zł brutto.

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA 31 marca 2021 roku została wybrana w postępowaniu na przebudowę śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 80 728 637,11 zł brutto.

6 stycznia 2021 po raz pierwszy wyjechał na trasę w relacji Turkusowa <--> Krzekowo linia 7, nowo zakupiony tramwaj dwukierunkowy Moderus Beta MF 29 AC BD o numerze bocznym 621. Dotarł do miasta 14 grudnia 2020.

Tramwaje Szczecińskie w dniu 22 stycznia 2021 roku ogłosiły wybór wykonawcy na budowę budynku socjalno - kasowego wraz z infrastrukturą techniczną na powstającej pętli ("Szafera") Osiedle Zawadzkiego obok „Netto Areny”, z ogłoszonego osobno przetargu 6 listopada 2020 roku. Została nią firma pn: Przedsiębiorstwo Budowlane FEST ze Szczecina, która omawiane zadanie wykona za kwotę 867.677,66 zł brutto, a umowę z tą firmą podpisano 26 lutego 2021 roku. Budowa obiektu socjalno - kasowego na pętli Szafera ma nastąpić w ciągu 180 dni tj. do końca sierpnia 2021 roku.

Od 23 stycznia 2021 wprowadzono zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych z powodu rozpoczynającego się kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w tzw. ciągu alei Wyzwolenia. Wyłączony z ruchu został odcinek torów od placu Żołnierza Polskiego przez plac Hołdu Pruskiego i ulicę Matejki do ulicy Piłsudskiego.

• tramwaje linii 1 kursowały według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Głębokie – Stocznia Szczecińska (w dni powszednie w godzinach 5:30-20 oraz wybrane kursy w soboty wydłużone do Ludowej

• autobusy linii 70 w kierunku Dworca Głównego, Elektrowni Pomorzany, Kamieńca i Pargowa od przystanku „Plac Rodła” kursowały przez Wyzwolenia, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego do ulicy Małopolskiej i dalej bez zmian.

• autobusy linii C i H w kierunku prawobrzeża kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku początkowego „Plac Rodła” nawracały na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Matejki, następnie jechały przez plac Rodła i Wyzwolenia do placu Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Dodatkowo uruchomiono przystanek „Plac Rodła” wspólny z liniami A i B w kierunku prawobrzeża.

1 lutego 2021 roku, na sieci autobusowej pojawiły się trzy nowe linie tj. 89, 92 i 99, a na liniach 51, 56, 58, 59, 61, 68, 69, 71, 87, 96, 97, 101, B, C, ZDiTM wprowadził korekty i nowe rozkłady jazdy. Nowo powstałe linie jeżdżą na razie objazdami w związku z przebudową torowisk w rejonie Niebuszewa na odcinku od ronda Giedrojcia poprzez Kołłątaja, Asnyka, Orzeszkowej, Boguchwały.

• autobusy linii 89 jeżdżą na trasie Kołłątaja < — > Świergotki
Kołłątaja — Barbary — Długosza — Naruszewicza (z powrotem: Naruszewicza — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja) — Kołłątaja — Warcisława I — Królewskiego — Łączna — Przepiórki — Świergotki (z powrotem: Świergotki — Łączna)

• autobusy linii 92 jeżdżą na trasie Kołłątaja < - > Podbórz
Kołłątaja — Barbary — Długosza — aleja Wyzwolenia (z powrotem: aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja) — Krasińskiego — Chopina — Chorzowska — Miodowa

• autobusy linii 99 jeżdżą na trasie Kołłątaja < - > Zajezdnia Golęcin
Kołłątaja — Barbary — Długosza — aleja Wyzwolenia (z powrotem: aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Rostocka — Łączna — Hoża — Robotnicza (z powrotem: Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka) — Dębogórska — Wiszesława.

8 lutego 2021 roku (poniedziałek) ciągłe opady śniegu spowodowały zakłócenia w kursowaniu tramwajów i autobusów w mieście. Wystąpiły spore opóźnienia w rozkładach jazdy w komunikacji miejskiej. Przykładowo na linii 61 opóźnienia przekraczały pół godziny, na liniach pospiesznych A, B do 20 minut, a na C i H aż do 40 minut. Zakorkowane zostały wszystkie główne ulice miasta.

Opady śniegu spowodowały wykolejenie tramwaju na pętli Krzekowo. Powstały problemy ze zwrotnicami, a wieczorem stanęła komunikacja szynowa w kierunku prawobrzeża. Silne mrozy i duże wahania temperatur w ciągu doby powodowały awarie i wstrzymania ruchu.

Brygady pogotowia uwijały się przez całą dobę, bo w mieście jest 120 km torów i ponad 250 zwrotnic, a zmieniająca się temperatura powodowała naprężenia w szynach, a opady śniegu tudzież zamarzająca woda powstała z topiącego się śniegu powodowała zakłócenia w pracy urządzeń torowych takich jak zwrotnice, grzałki, smarownice czy krzyżownice.

12 lutego 2021 roku do Szczecina powrócił wagon 4ND o numerze 369, staraniem Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej. Unikatowy wagon do początku lat 90. ubiegłego wieku jeździł po mieście. W 1997 roku został zakupiony przez Tramwaje Warszawskie i na kolejne lata wrócił do stolicy. Wagon uchował się w oryginalnej wersji, jest wagonem doczepnym. Do czasu rozpoczęcia remontu, dzięki uprzejmości prezesa Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”, pana Włodzimierza Sołtysiaka wagon będzie stacjonował na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Struga.

23 lutego 2021 roku otwarto oferty na zakup 6 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym. Zgłosił się jedynie Solaris z ofertą na kwotę 16,662 mln zł brutto. Miasto przeznaczyło kwotę 18,450 mln zł brutto.

Przetarg ogłoszono 28 grudnia 2020 roku z datą składania ofert do 2 lutego, a później 23 lutego 2021 roku ze względu na zmiany siwz i mnogość pytań. Na dostawę autobusów, jeśli "Solaris" wygra będzie miał 365 dni. Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Gepard. 29 marca 2021 roku ogłoszono wyniki - SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o. dostarczy 6 nowych elektrycznych autobusów. Koszt zakupu autobusów to 16 661 826,00 zł brutto.

9 kwietnia 2021 roku podpisano umowę na dostawę sześciu elektrycznych Solarisów. Pojazdy mają być dostarczone w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Umowę podpisali Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris i Prezydent miasta Piotr Krzystek.

26 lutego 2021 roku Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na 3 ładowarki pantografowe do ładowania autobusów elektrycznych, które mają być zainstalowane w takich lokalizacjach jak: Kołłątaja, Kolumba i Owocowa. Przetarg powiązany jest z kupnem przez miasto autobusów elektrycznych, docelowo 22 sztuki, które będą wykorzystywane na liniach 75 i 87. Oferty można składać do 31 marca 2021 roku. Realizacja zamówienia w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamówienie obejmuje m.in.:
• dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych ładowarek szybkich pantografowych o znamionowej mocy wyjściowej 400kW, wraz z konstrukcją nośną kaptura ładowarki do ładowania baterii trakcyjnych autobusów miejskich niskopodłogowych;
• dostawę 3 nowych abonenckich stacji transformatorowych;
• dostawę systemu telemetrycznego;
• przeszkolenie teoretyczne i praktyczne osób w zakresie obsługi ładowarek i systemu telemetrycznego;
• wykonanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej w miejscu montażu.

9 kwietnia 2021 roku SIM ogłosił, że wpłynęła tylko jedna oferta na dostawę trzech ładowarek pantografowych do ładowania autobusów elektrycznych. Akces do wykonania tego zadania zgłosiła firma z Zielonej Góry "EKOENERGETYKA – Polska S.A.". Zaproponowała kwotę 3 510 445,70 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia zabezpieczono 3 700 000,00 zł brutto.

1 marca 2021 roku przywrócono kursowanie linii 904 i 908 funkcjonujących w ramach Transportu na Żądanie. Nastąpiła zmiana peronów na pętli „Podbórz”. Przeniesiono również przystanek „Wyszyńskiego” dla linii A, B, C, G, H w kierunku placu Rodła na torowisko tramwajowe.

4 marca 2021 roku do odwołania, ZDiTM skrócił trasę linii 75 i 521 do ulicy Romera z powodu kolejnego etapu przebudowy ulicy Szafera i zamknięciem jej dla komunikacji miejskiej.

Skrócono trasy linii do/z przystanku Romera i zawieszono ich kursowanie na odcinku Romera — Krzekowo. Autobusy zawracały przez plac budowy na rondzie Błękitnej Armii, a przejazd był wykonywany bez pasażerów. Przystanki „Krzekowo” i „Krzekowo Kościół” dla linii 75 i 521 zostały zawieszone do odwołania.

Romera < — > Dworzec Główny - linia 75
Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Romera < — > Dworzec Główny - linia 521
Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

8 marca 2021 roku - dwa miesiące zostały do uruchomienia węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej w Podjuchach. Dalej kontynuowane są prace związane z kładzeniem nawierzchni z kostki kamiennej oraz chodników, a także podbudów na peronach zatoki autobusowej.

Powstająca pętla ma cztery perony. Na każdym z nich staną wiaty przystankowe i dwustronne tablice Systemu Informacji Pasażerskiej, a obok parking typu Park&Ride i rowerowy Bike&Ride.

Prace prowadziła firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. od 13 maja 2020 roku w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych 273 - integracja transportu.

8 marca 2021 roku - Rząd zapowiada budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina, w związku z tym władze miasta zapowiadają współpracę z podmiotami, które zajmą się realizacją inwestycji drogowych poza jego granicami administracyjnymi. Miasto czeka na konkretne rozwiązania, tak aby planowane włączenia w infrastrukturę drogową były ze sobą jak najlepiej skoordynowane.

Miasto deklaruje, że ze swojej strony zajmie się realizacją inwestycji dostosowujących własny układ komunikacyjny, tak aby wpisywał się on w założenia planowanej obwodnicy. Te inwestycje to m.in:

• III etap Trasy Północnej - trwa aktualizowanie dokumentacji projektowej;
• Przebudowa ul. Przęsocińskiej - zadanie po stronie Gminy Miasto Szczecin zrealizowane;
• Przebudowa ul. Modrej i Koralowej - planowany początek realizacji 2022 rok;
• Obwodnica Wołczkowa - inwestycja w fazie przygotowawczej/projektowej - podmiot wiodący Gmina Dobra;
• Kolejne etapy przebudowy ul. Szafera;
• Przebudowa torowiska i układu drogowego do Mierzyna do granicy z Gminą Dobra;
• Dostosowanie układu komunikacyjnego w ramach budowy drogi DK 10 poza Szczecin w kierunku Lubieszyna - Gmina Miasto Szczecin jest gotowa sfinansować część zadania dla fragmentu leżącego w granicach administracyjnych Miasta.

Od 8 marca 2021 roku do odwołania prowadzone były prace brukarskie związane z wymianą konstrukcji zatoki autobusowej zlokalizowanej w jezdni północnej ulicy Wyszyńskiego — kierunek Brama Portowa. W związku z tym linie autobusowe 52, 62, 70, 75, 76, 521, 522, 527, 528, 531 i 532 zatrzymywały się na przystanku tramwajowo-autobusowym. Prace wykonywane w ramach bieżącego utrzymania.

11 marca 2021 roku - jak podaje ZDiTM w roku 2020 na terenie miasta zdarzyło się 738 wypadków i kolizji z udziałem tramwajów i autobusów, to o 101 mniej niż w roku 2019, co jest skutkiem pandemii i lockdownów, jak też ograniczeniem kursowania autobusów i tramwajów.

Na trakcji tramwajowej było 268 zdarzeń drogowych, o 26 zdarzeń mniej niż w roku poprzednim, a na trasach autobusowych 470 zdarzeń drogowych, o 75 mniej niż w roku poprzednim.

Według danych Zarządu Dróg do kolizji z udziałem tramwajów najczęściej dochodzi w rejonie ulic: Krasińskiego – Słowackiego, Felczaka/Kołłątaja, Boh. Warszawy/Jagiellońskiej, placu Odrodzenia, ronda Giedroycia, placu Grunwaldzkiego czy placu Rodła. Powodującymi te kolizje są kierowcy i samochody z rejestrami z poza miasta. Najwięcej kolizji, bo 208 powstało z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, z czego 16 spowodowali kierowcy autobusów komunikacji miejskiej, a 5 powstało z winy motorniczych.

Najbardziej "niebezpieczne" linie, do których dochodzi do kolizji, to przypadku linii tramwajowych jest linia 12 (31 kolizji), 3 (30), 5 (25), 6 (22), 9 (20). Z kolei na trasach autobusowych najwięcej kolizji było na linii 807, która w czasie przebudowy węzła na styku ulicy Wyszyńskiego i mostu Długiego, zastępowała tramwaje na trasie Brama Portowa–Turkusowa. Było 31 kolizji, a w następnej kolejności były linie 75 (22), 86 (21), B (17), 61 (15), 53, 67, 87 oraz 107 (14).

Osobno należy potraktować wypadki, w wyniku których były ranne osoby. W trakcji tramwajowej odnotowano 39 wypadków, o 3 mniej niż w roku poprzednim. Podczas tych wypadków 44 osoby doznały obrażeń ciała. Natomiast na liniach autobusowych było 92 wypadki, 39 mniej niż w 2019 roku. W sumie rannych zostało 111 osób.

Najliczniejszą grupę podobnie jak w roku 2019 stanowiły wypadki, które powstały wewnątrz autobusów, najczęściej z powodu konieczności gwałtownego hamowania spowodowanego zaistniałą sytuacją na drodze, było 44. Najwięcej wypadków było na trasach linii przebiegających przez centrum miasta, jak również przez główne punkty węzłowe o dużym natężeniu ruchu tramwajowego, kołowego i pieszego.

Były to linie tramwajowe - 8 (7), linia 7 (6), linia 12 (5), linia 1 (5), linia 3 (5), linia 11 (4) i autobusowe - B (10), 807 (5), 75 (5), 107 (5), 60 (4), 61 (4), 52 (4). Zdarzały się też przypadki wykolejenia. W 2020 roku było ich 22, o trzy mniej niż w 2019 roku. Po mieście w godzinach szczytu kursuje ponad 330 tramwajów i autobusów.

29 marca 2021 roku w siedzibie Tramwajów Szczecińskich otwarto oferty do przetargu, które wpłynęły na przebudowę ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą. Zainteresowanych kolejnym etapem przebudowy torowisk było pięć firm, które zaproponowały następujące kwoty za wykonanie zadania:

• BUDIMEX S.A. - 274 250 468,86
• ZUE S.A. - 261 951 993,27
• Roverpol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - 267 980 100,00
• TORPOL S.A. - 259 715 741,55
• TRAKCJA S.A. - 292 421 878,22

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 272 135 163,43 zł brutto. Na wynik i podpisanie umowy trzeba poczekać kilka miesięcy ze względu na weryfikacje złożonych dokumentów i kontrolę uprzednią unijną. Przetarg został ogłoszony 28 grudnia 2020 roku przez Tramwaje Szczecińskie.

1 kwietnia 2021 roku, ZDiTM uruchomił dwie linie autobusowe okólne 90 i 95, kursujące tylko w dni powszednie, z częstotliwością co 15 minut w godzinach 6:20-18:15. Linie obsługiwane przez zajezdnię Klonowica taborem klasy MIDI.

Uruchomienie linii jest konsekwencją działań miasta rozpoczętych w 2020 roku przygotowań do rozszerzenia obszaru Strefy Płatnego Parkowania. Zmiany objęły zarówno zwiększenie Strefy Płatnego Parkowania, jak też podwyższenie cen za parkowanie w jej obszarze. Zmiany te mają zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, jak też zmniejszenie ilość samochodów poruszających się po ścisłym centrum miasta. Wraz ze zwiększeniem strefy przygotowano zmiany w taryfie biletowej (zmniejszono ceny niektórych biletów komunikacji miejskiej - sieciowych).

Linia 90 - Dworzec Główny (Owocowa)< — > Dworzec Główny (Owocowa)  
3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — Śląska — rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej — Śląska — Wielkopolska — Wąska — Felczaka — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — Narutowicza — 3 Maja Trasa okrężna — kursy wykonywane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym kierunku kursuje linia 95

Linia 95 - Dworzec Główny (Owocowa)< — > Dworzec Główny (Owocowa)  
3 Maja — Narutowicza — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — Wąska — Wielkopolska — Śląska — rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej — Śląska — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja Trasa okrężna — kursy wykonywane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W przeciwnym kierunku kursuje linia 90.

Jak wspomniałem wyżej od 1 kwietnia 2021 roku, ZDiTM zmienił ceny biletów w powiązaniu z rozszerzeniem obszaru Strefy Płatnego Parkowania. Jak wiadomo komunikacja miejska jest jednym z elementów miastotwórczych uzależnionych od polityki zrównoważonego transportu prowadzonej przez miasto. Proces zmian rozpoczął się kilka lat temu i wciąż trwa.

Nastąpiło, to w wyniku szerokiej dyskusji na ten temat. Wprowadzono zmiany w strefie płatnego parkowania, a co za tym idzie postanowiono zmienić ceny biletów - między innymi bilety okresowe. Od 1 kwietnia w obrębie strefy kursują też nowe linie — 90 i 95 w dni powszednie od 6 do 18 z częstotliwością co 15 minut. Linie o charakterze okólnym.

Nowe ceny biletów
• Imienny na linię zwykłą dzienną: 60,00 zł N, 30,00 zł U
• Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych: 80,00 zł N, 40,00 zł U
• Imienny na 1 linię pospieszną: 80,00 zł N, 40,00 zł U
• Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 140,00 zł N, 70,00 zł U
• Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 150,00 zł
Zmieniono też ceny biletów ulgi dla dzieci i rodziców w tzw. strefie "Szczecin przyjazny rodzinie"

Od 10 kwietnia 2021 roku, ZUE wraz z podwykonawcami przystępują do kolejnego podetapu przebudowy torowisk placu Żołnierza Polskiego, co wiąże się z wprowadzeniem zmian organizacji ruchu w rejonie placu aż do odwołania. Niemożliwy będzie przejazd dla ruchu ogólnego od strony Bramy Portowej w kierunku placu Rodła.

W związku z tym od alei Niepodległości skręt w prawo możliwy będzie z dwóch pasów ruchu na wschodniej jezdni alei Wyzwolenia pomiędzy placem Żołnierza Polskiego a ulicą Mazowiecką wprowadzony został ruch dwukierunkowy w celu umożliwienia dojazdu do posesji wzdłuż alei Wyzwolenia oraz na ulicy Małopolskiej. Dojazd do odcinka dwukierunkowego odbywał się poprzez ulicę Roosvelta oraz Mazowiecką.

Z tego powodu zmieniła się też trasa linii 76, która od mostu Długiego kursowała przez ulicę Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) — Nabrzeże Wieleckie — Dworcową, Niepodległości, Wyszyńskiego (przystanek początkowy i końcowy - wspólny z linią 75 w kierunku Dworca Głównego).

Nabrzeże Ewa < — > Brama Portowa
Hryniewieckiego — [Logistyczna —] Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa — aleja Niepodległości — Wyszyńskiego
Logistyczna < — > Brama Portowa
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa — aleja Niepodległości — Wyszyńskiego

12 kwietnia 2021 roku na zaproszenie Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina i Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego odbyło się spotkanie tzw. okrągłego stołu w sprawie projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej", zagrożeń w jej budowie i utraty w związku z tym częściowego finansowania przez UE.

Spotkanie z udziałem samorządowców SSOM – partnerów projektu Budowy SKM oraz przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a także firmy TRAKCJA SA, generalnego wykonawcy zadań, za które odpowiada PKP PLK SA miało wyjaśnić wszystkie niejasności związane z realizacją tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji. W oczekiwaniu samorządowców było też okazją do przedstawienia listy działań naprawczych, które partner projektu – PKP Polskie Linie Kolejowe SA podejmie w celu realizacji kluczowych dla całego przedsięwzięcia zadań.

Przedstawiciele samorządów zrzeszonych w SSOM przedstawili stan swoich inwestycji i trudności jakie napotykają w związku z nierealizowaniem zgodnie z harmonogramem części „kolejowej”. Z kolei generalny wykonawca zadań PKP PLK SA – firma TRAKCJA SA w obszernym wystąpieniu przedstawił informacje na temat powodów, dla których ich zdaniem prace nie toczą się zgodnie z terminem oraz działań, które zdaniem TRAKCJI mogłyby sprawić, że SKM, zostanie oddana do użytku w bieżącej perspektywie finansowej. Reprezentujący PKP Polskie Linie Kolejowe SA dyrektor Maciej Korzeniewski poinformował, że nie odniesie się publicznie do wypowiedzi reprezentantów wykonawcy stwierdzając, że jest to kwestia w trakcie procedowania pomiędzy „zamawiającym, a wykonawcą”.

Spotkanie zakończyło się wnioskiem o przedstawienie przez TRAKCJĘ SA oraz PKP PLK SA partnerom samorządowym projektu działań naprawczych oraz harmonogramu prac, które zagwarantują realizację budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Prezydent Piotr Krzystek komentując przebieg spotkania stwierdził: „Nie jestem optymistą. Sytuacja wokół SKM nie zmierza w dobrą stronę. A to ogromny problem dla samorządów realizujących swoje zadania”.

21 kwietnia 2021 roku podano informację, że z budżetu miasta zostanie przekazanych 18 mln zł spółce "Tramwaje Szczecińskie", jako dokapitalizowanie, na zakończenie modernizacji 16 wozów przegubowych Tatr Kt4Dt i zakupu części i montażu dwóch kolejnych tramwajów dwukierunkowych. Opcję zamówienia dodatkowego zakupu zastrzeżono przy podpisywaniu z firmą "Modertrans" umowy na pierwsze dwa pojazdy.

27 kwietnia 2021 roku, na sesji RM miała zapaść decyzja o dokapitalizowaniu Tramwajów Szczecińskich kwotą 18 milionów złotych, aby firma mogła skorzystać z opcji zakupu i montażu dwóch kolejnych częściowo niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Niestety, wbrew tym zapowiedziom na ostatniej sesji nie pojawiła się ta propozycja.

Jak wiadomo, po mieście jeżdżą dwa z zamówionych tramwajów dwukierunkowych (621 i 622) Moderus Beta MF 29 AC BD. Dostawa ta, była w ramach umowy zawartej we wrześniu 2020 roku z firmą "Modertrans" Poznań Sp. z o.o., która przewidywała dostawę dwóch następnych takich pojazdów z możliwością skorzystania z prawa opcji na kolejne dwa tramwaje.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 5 maja 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 111 autobusów różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ - 23

7 maja 2021 roku zostały podpisane umowy na przebudowę układu drogowego Międzyodrza, za które odpowiada firma Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., to ponad 120 mln zł brutto. Umowy podpisano w obecności Piotra Krzystka Prezydenta Miasta oraz Marka Ignatowskiego Prezesa Zarządu i Ireneusza Marcinika Wiceprezesa Zarządu z Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. W spotkaniu brał udział również Radosław Tumielewicz Prezes Zarządu spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która w imieniu Miasta będzie nadzorować przebieg prac budowlanych. Firma MTM zajmie się jednocześnie realizacją dwóch zadań inwestycyjnych.

Kolejne zmiany na liniach nastąpiły z dniem 29 maja 2021 roku i trwały do 23 lipca 2021 roku z powodu wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku Brama Portowa — plac Rodła — Dubois i przystąpienia ZUE i podwykonawców do następnych prac przy przebudowie trasy tramwajowej, tym razem w rejonie placu Rodła i wzdłuż alei Wyzwolenia pomiędzy placem Żołnierza a placem Rodła, jak również wzdłuż alei Niepodległości pomiędzy ulicą Bogurodzicy a placem Żołnierza Polskiego.

Tramwaje kursowały do odwołania, według specjalnych rozkładów jazdy, bez zmiany częstotliwości. Uruchomiono linie zastępcza 835 w relacji Dworzec Główny — Nowa — Brama Portowa — aleja Niepodległości — aleja Wyzwolenia — Piłsudskiego (z powrotem: Malczewskiego) — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Stocznia Szczecińska.

Również autobusy linii A, B, C, G, H, 522, 529, 531 i 532 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku placu Rodła kursowały przez plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego i ulice Matejki.

W dniach 5 - 6 czerwca 2021 wstrzymano kursowanie tramwajów na odcinku Wyszyńskiego < — > Turkusowa z powodu prac na wiadukcie kolejowym nad ulicą Gdańską w rejonie ulicy Pieszej. Z tego powodu linie 7 i 8 kursowały na skróconej trasie przez ulice Dworcową. Na ten czas uruchomiono linie 807 kursującą na trasie Brama Portowa < - > Turkusowa.

9 czerwca 2021, Spółka policka ogłosiła przetarg na zakup 3 - 4 używanych autobusów miejskich przegubowych, niskopodłogowych, zasilanych olejem napędowym (diesel) wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2009 roku, sprawnych technicznie. Oferty należało złożyć w siedzibie Spółki w terminie najpóźniej do 20 sierpnia 2021.

Od 26 czerwca 2021 roku likwidacji uległy strefy buforowe we wszystkich pojazdach. Zniesiony został także limit liczby pasażerów. Ponownie możliwe jest wsiadanie i wysiadanie pierwszymi drzwiami, a kierujący pojazdami prowadzić będą sprzedaż biletów (w pojazdach niewyposażonych w biletomaty lub w przypadku awarii biletomatu). Bez zmian pozostał obowiązek zakrywania ust i nosa przez pasażerów.

Ulewne opady deszczu od popołudnia 30 czerwca do popołudnia 1 lipca 2021 (100 litrów wody na metr kw.) zrujnowały już położone maty rozchodnikowe na skarpie na odcinku rondo Olimpijczyków - rondo Olszewskiego w ciągu ulicy Szafera, które ułożyła szczecińska firma Green Fingers na powierzchni ok. 700 m kw. Po prostu maty zjechały ze skarpy wraz z jej podłożem, bo nie zdążyły się zakorzenić. Do prac odtworzeniowych przystąpiono 15 lipca 2021.

Z powodu awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bartoszewo od 1 lipca 2021 roku do odwołania zostało zawieszone kursowanie linii 103 w obu kierunkach do przystanku „Bartoszewo” (nr 56511). Kierowcy byli zobowiązani do odczekania ok. 4 minut od czasu zgodnego z obowiązującym rozkładem jazdy na przystankach końcowych linii - „Police Zakłady Chemiczne” oraz „Głębokie” - w celu wyrównania czasu podróży.

Powodem tej sytuacji były niespotykane od ponad czterdziestu lat (30 czerwca - 1 lipca 2021) opady ulewnego deszczu (100 litrów wody na metr kw.). Sieć wodno-kanalizacyjna nie wytrzymała takiego naporu wody, co doprowadziło do jej awarii.

Z tego samego powodu co wyżej w dniach 6 - 9 lipca 2021 roku została zamknięta dla ruchu zalana ulica Szczawiowa na odcinku od Elektrowni Pomorzany do ulicy Ustowskiej, co spowodowało podzielenie linii 70 na dwie niezależne części. Linia 70 kursowała na trasie Urząd Miasta – Dworzec Główny - Elektrownia Pomorzany w dni powszednie i jeździła wg. specjalnego rozkładu jazdy. W godzinach 07:30 - 13:20 linia kursowała na skróconym odcinku Urząd Miasta – Dworzec Główny.

Natomiast nowo utworzona na ten czas linia 870 kursowała na trasie Rondo Uniwersyteckie – Ustowo – Kołbaskowo – Moczyły/ Rosówek – Kamieniec – Pargowo, i jeździła codziennie wg. specjalnego rozkładu jazdy. Autobusy linii zatrzymywały się na dotychczasowych przystankach linii 70 na odcinku Ustowo – Pargowo. W kierunku Pargowa autobus jechał ulicą Południową – rondem Hakena – Krygiera – Ustowską i dalej dotychczasową trasą linii 70, w kierunku ronda Uniwersyteckiego od miejscowości Ustowo ulicami: Ustowską – Krygiera – Rondo Hakena – Południową, zawracając na rondzie Uniwersyteckim do przystanku znajdującego się na początku ulicy Południowej.

4 i 5 lipca 2021 roku Inwestycje Miejskie ogłosiły przetargi na wykonanie:

• wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej,
• wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska) w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 353, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,
• wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany wraz z rozbudową ulicy Mieszka I oraz budową ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną,
• wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowę ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną. Termin nadsyłania ofert 6 sierpnia 2021 roku.

Stan taboru na 9 lipca 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 49 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Powoli udostępniana jest od nowa przebudowana ulica Szafera wraz torowiskiem tramwajowym. Od 16 lipca 2021 roku przystanek Rondo Olszewskiego nr 31341 (kierunek Stocznia Szczecińska, Ludowa) dla linii 53, 80, 529 i 531 został przeniesiony na nowo wybudowane torowisko tramwajowe.

19 lipca 2021 roku oddano do eksploatacji zatokę autobusową (po jej remoncie) w zespole przystankowym „Wyszyńskiego” w kierunku Prawobrzeża i Dworca Głównego. Z uwagi na powyższe przywrócono stałą lokalizację przystanków dla linii: 62, 522, 531 i 532 – 10913; 52, 76 – 10912; 75, 521, 527 oraz 528 – 10911. Linie A, B, C, G, H pozostają na przystanku tramwajowo - autobusowym 10914.

Kolejny etap przebudowy torowisk tramwajowych wymusił od 24 lipca 2021 roku wprowadzenie kolejnych zmian w kursowaniu linii autobusowych (patrz: Dalsze zmiany w rejonie placu Rodła).

W ramach tego etapu w dalszym ciągu wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego na ulicy Matejki w rejonie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, wzdłuż al. Niepodległości, al. Wyzwolenia od placu Żołnierza Polskiego do placu Rodła oraz ul. Piłsudskiego od placu Rodła do Matejki. W związku z tym wykonawca musi wprowadzić kolejne zmiany. 

W dniach 28 i 29 lipca 2021 roku trafiły do zajezdni Police zamówione przez spółkę 4 autobusy hybrydowe (2 przegubowe i 2 solówki) z przetargu ogłoszonego 8 września 2020 roku, w którym wygrała firma MAN. Dostarczone autobusy to MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid (794 i 795)i MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid (3064 i 3065). Zaprezentowano je w zajezdni Police 5 sierpnia 2021 i tego samego dnia jeden z nich 3064 wyruszył na trasę. Następnego dnia tj. 6 sierpnia na trasę wyjechał autobus przegubowy o numerze bocznym 794. (patrz: Prezentacja nowych autobusów w Policach)

Na czas trwania imprezy Żagle 2021 wprowadzono zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w dniach 28 lipca - 2 sierpnia 2021 roku. (patrz: Komunikacja miejska na Żagle 2021)

3 sierpnia 2021 roku Jacek Drabkowski po przepracował 35 lat w komunikacji miejskiej przeszedł na emeryturę. Był dyspozytorem Centrali Ruchu w ZDiTM. Współpracował z setkami kierowców, motorniczych, kilkudziesięcioma kierownikami, wieloma dyrektorami. Zawsze tak samo profesjonalny. Był twarzą kampanii Szczecin to Wy. Związał swoje życie zawodowe z miastem, w którym się urodził. Na zawsze pozostanie w życzliwej pamięci kolegów i współpracowników.

5 sierpnia 2021 roku Tramwaje Szczecińskie jako pełnomocnik miasta ogłosił wyniki przetargu na przebudowę torowisk w ciągu ulic Nabrzeża Wieleckiego, Nowej, Dworcowej, Kolumna, Chmielewskiego i Smolańskiej oraz w ciągu alei Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą Pomorzany.

Najlepszą ofertę złożyła firma ZUE z Krakowa, która otrzymała 100pkt i zaproponowała kwotę 261,952 mln zł brutto za wykonanie zadania. Oferta ZUE nie przekraczała kwoty, jaką Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia (272,1 mln zł brutto).

Przetarg był wspólnym przedsięwzięciem miasta, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przy okazji remontu torowisk mają być przełożone i przebudowane sieci ciepłownicze i wodociągowe.

W przetargu oprócz ZUE uczestniczyły firmy: BUDIMEX S.A. Warszawa, Roverpol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Warszawa, Rover Infraestructuras – Partner Konsorcjum Walencja Hiszpania, TRAKCJA S.A. Warszawa, które zaproponowały kwoty od 259,7 - 292,4 mln zł brutto.

Zadaniem inwestycji jest przebudowa torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu Nabrzeża Wieleckiego, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, alei Powstańców Wlkp. wraz z rozbudową pętli Pomorzany. Ma być przebudowane ponad 5 kilometrów torowisk. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 2 lata na wykonanie zadania.

5 sierpnia 2021 roku miasto podało informację, że finał prac związanych z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni Klonowica planowany jest na koniec września br.. Infrastruktura podziemna związana z dostawą prądu oraz podstacja są już gotowe. Pozostała jeszcze potrzeba podłączenia i zamontowania samych ładowarek.

Inwestycje prowadziło konsorcjum firm Ekoenergetyka Sales sp z o.o. oraz Westa Building sp z o.o, która miała za zadanie budowy 6 - stanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych. Każde urządzenie będzie mogło naładować 2 pojazdy. Koszt inwestycji to 1 646 392, 46 złotych.

Stan taboru na 6 sierpnia 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 1, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2. MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2.

Z dniem 20 sierpnia 2021 roku otwarto dla ruchu ogólnego ulicę Szafera po jej przebudowie. Powstała dwu jezdniowa z dwoma pasami w każdym kierunku arteria na odcinku 1,2 km, z torowiskiem tramwajowym po środku i pętlą tramwajowo-autobusową. Wprowadzono zmiany w kursowaniu linii 75 i 521 i od tej pory kursują na tymczasowej trasie Dworzec Główny – Szafera (w obu kierunkach) - od przystanku „Zawadzkiego Kościół” ulicą Zawadzkiego do ulicy Szafera vis a vis Netto Arena. Pasażerowie tramwajów muszą uzbroić się w cierpliwość, bo odbiory torowiska i pętli potrwają do końca roku.

30 sierpnia 2021 roku otwarto koperty z ofertą na budowę węzła przesiadkowego przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska). Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przeznaczyła na to zadanie maksymalnie wydać 288 tys. zł. Wpłynęły dwie oferty na to zadanie od firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowe ,,WAT” z Białunia, która zaproponowała kwotę 281 tys. zł i od firmy Kristone z Płotów, która zaproponowała 573 tys. zł.

• przystanku Szczecin Pomorzany. Miasto wyceniło prace maksymalnie na 1,038 mln zł, Wpłynęły dwie oferty na to zadanie od firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowe ,,WAT” z Białunia, która zaproponowała kwotę 674 tys. zł i od firmy Kristone z Płotów, która zaproponowała 1,229 mln zł.

• przystanku Szczecin Zdunowo. Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przeznaczyła na to zadanie maksymalnie wydać 3,095 mln zł. Zainteresowane tym zleceniem jest spółka Musing Bud ze Szczecina, która zaproponowała kwotę 3,011 mln zł oraz firma Kristone, która zaproponowała kwotę 3,027 mln zł.

• przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą). Unieważniono przetarg na węzeł przesiadkowy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Podobnie było wcześniej z innym przetargiem dotyczącym północy Szczecina i otoczenia planowanego nowego przystanku Szczecin Stołczyn Północny.

1 września 2021 roku, ponownie po prawie trzech latach ZDiTM ogłosił kolejny przetarg na budowę budynku socjalnego w miejscu istniejących obiektów wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu na pętli Gocław. Termin składania ofert do 16 września 2021 roku. 16 września 2021 roku, ZDiTM unieważnił postępowanie, gdyż nie było chętnych. Inwestor przeznaczył na wykonanie zadania 305 105 złotych.

W dniach 6 - 20 września 2021 roku z powodu wyłączenia z ruchu kolejowego wiaduktu nad ulicą Kolumba i pracami torowymi na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Port Centralny oraz zmianami w rozkładach jazdy pociągów, nadarzyła się po raz pierwszy okazja do jazdy komunikacją miejską Szczecina z biletami POLREGIO.

W związku z powyższym pasażerowie POLREGIO mogli jeździć na odcinkach tras linii:
• linie 7, 8 na odcinkach Brama Portowa < – > Port Centralny,
• linia 6 na odcinkach Dworzec Główny < – > Wyszyńskiego,
• linia 835 na odcinkach Dworzec Główny < – > Brama Portowa,
• linia 52 na odcinkach Brama Portowa < – > Port Centralny,
• linia 70 na odcinkach Dworzec Główny < – > Wyszyńskiego,
• linia 75 na odcinkach Dworzec Główny < – > Wyszyńskiego < - > Brama Portowa,
• linie 61,87 na odcinkach Dworzec Główny < – > Brama Portowa.

Uznanie biletów POLREGIO w pojazdach komunikacji miejskiej dotyczyło pasażerów z ważnym biletem kolejowym, chcących skorzystać z przejazdów tramwajami i autobusami ramach obowiązujących rozkładów jazdy. Przemieszczać się było można w dni powszednie w godzinach 4:00 - 24:00, soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 5:00 - 24:00. Opłaty dodatkowe za podróż bez ważnego biletu nakładane będą zgodnie z taryfikatorem ZDiTM.

Stan taboru na 8 września 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 51 autobusów różnych marek. Są to autobusy: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7, MAN NL280 Lion’s City 12 Efficient Hybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 Efficient Hybrid - 2.

W dniach 15 - 17 września 2021 roku przyjechały na teren zajezdni Klonowica pierwsze w Szczecinie autobusy elektryczne Solaris Urbino 18 Electric w ilości 8 sztuk . Przywieziono je na lawetach.

Dostawa, związana zgodnie z podpisanym kontraktem z 15 września 2020 roku z firmą SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o. na zakup 8 przegubowych zeroemisyjnych autobusów, z przetargu ogłoszonego 5 maja 2020 roku. Koszt zakupu to 32 344 080,00 zł brutto. Zakup objęty był dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą”.

15 września 2021 roku została oddana do użytku nowo wybudowana podstacja prostownikowa "Chmielewskiego", jest ściśle powiązana z pętlą tramwajową na Pomorzanach i trasami tramwajowymi wraz siecią trakcyjną biegnącą od ulicy Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Powstańców Wielkopolskich do Piastów, która również wpisuje w przebudowę tych tras w bliskiej przyszłości (przetarg wygrała firma ZUE z Krakowa).

Powstała w ramach II etapu przebudowy torowisk w mieście - wg. projektu "zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie miasta poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych". Znajduje się przy budynku Chmielewskiego 8. Adres, ten związany był z komunikacją miejską w latach 1945 - 1964. Przez okres około dwudziestu lat budynek służył załodze firmy jako hotel.

W ramach budowy powstał nowy budynek wraz z zagospodarowaniem terenu, i przyłączami telekomunikacyjnymi, wodno-kanalizacyjnymi oraz zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi. Wyposażono podstację w niezbędne urządzenia elektroenergetyczne o wysokiej sprawności elektrycznej i małych gabarytach do jej bezproblemowego działania. Wyprowadzono z niej linie kablowe w celu zasilenia istniejącej i eksploatowanej sieci trakcji tramwajowej w ciągach komunikacyjnych tras tramwajowych Piastów, Powstańców Wielkopolskich, Kolumba, Chmielewskiego i Smolańskiej wraz z pętlą Pomorzany.

Przetarg na stację ogłoszony został przez Tramwaje Szczecińskie 3 stycznia 2020 roku. Dokumentacje projektową opracowała firma "Sesto” Sp. z o. o. z Łodzi. Trzykrotnie przedłużano termin składania ofert do 7 lutego, 14 lutego, 18 lutego 2020 roku. 11 maja 2020 roku, wybrano do tego zadania Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „IREL” Ireneusz Wingrowicz, z Klinisk Wielkich, a pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi inwestycji powierzono firmie NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina wybranej 14 sierpnia 2020.

7 września 2021 roku rozpoczęła się przebudowa alei Wojska Polskiego na razie na odcinku od placu Zgody do ulicy Jagiellońskiej prowadzona przez firmę MTM z Gdyni. Po zdarciu z jezdni asfaltu ukazały się leżące pod nim tory tramwajowe najstarszej trasy tramwajowej w historii prawie 150 - letniej komunikacji szczecińskiej. Starsi mieszkańcy pamiętają trasę tramwajową w ciągi Wojska Polskiego od obecnego placu Szarych Szeregów aż do placu Zwycięstwa z odnogami w ulicę Jagiellońską i Bałuki (Obrońców Stalingradu), a dla młodszych było to odkrycie.

Fatalna decyzja z 1 grudnia 1973 roku prezydenta miasta Jana Stopyry pozbawiła ścisłe śródmieście komunikacji tramwajowej, co odbiło się na kondycji alei Wojska Polskiego i okolicznych ulic. Po odsłoniętych torach do 30 listopada 1973 roku jeździły tramwaje linii 1, 5, 7, 9 i 10. Konsekwencją tej decyzji był i jest zanik usług i handlu, kupcy i przedsiębiorcy wyprowadzili się z tego rejonu. Fatalny obraz tego rejonu tworzą brudne i puste witryny opuszczonych sklepów i nie wiem czy ta przebudowa w czymkolwiek pomoże. W ciągu tych 48 lat od likwidacji trasy tramwajowej nie udało się przywrócić należnego miejsca alei w jej śródmiejskim odcinku.

Zlikwidowanie trasy tramwajowej na alei Wojska Polskiego i odnóg, (przy okazji zlikwidowano trasę na ulicy Malczewskiego (od alei Wyzwolenia do ulicy Matejki), wymusiło budowę torów w alei Bohaterów Warszawy i Krzywoustego (od Jagiellońskiej do placu Kościuszki) oraz w alei Piłsudskiego od placu Rodła do Matejki.

W 1974 roku odcinek ten przebudowano i zmodernizowano. Położono nowe chodniki a jezdnię zalano asfaltem z częściowym demonntażem torowisk. Zamontowano sygnalizację świetlną, ustawiono elementy małej architektury, nasadzono drzewa i odnowiono fasady budynków znajdujących się w tym rejonie.

Projekt przebudowy alei nie przewidywał odbudowy tras tramwajowych, pomimo dwu wersji tego projektu o możliwości odtworzenia tras tramwajowych w śródmieściu, wybrano wariant bez tramwaju.

Pan Bartosz Lemke, założyciel grupy pn: "Ocalmy torowisko" w mediach społecznościowych, a jednocześnie miłośnik komunikacji działający w Szczecińskim Towarzystwie Miłośników Komunikacji Miejskiej poruszył niebo i ziemie aby doprowadzić do spotkania w celu zachowanie odkrytego fragmentu torowiska wraz z kostką brukową. Do rozmów zostali zaproszeni szczecińscy radni, aktywiści, urzędnicy, miłośnicy miasta.

27 września 2021 roku na budowie śródmiejskiego odcinka Wojska Polskiego pojawił się miejski konserwator zabytków pan Michał Dębowski, przedstawiciel Szczecińskich Inwestycji Miejskich oraz Muzeum Techniki i Komunikacji. Robocze spotkanie miało na celu “dokonanie oceny historycznej odsłoniętych torów”.

Zresztą mamy takie miejsca w mieście, jak przy ulicy Piotra Skargi można zobaczyć fragment torów, które zostały wkomponowane w nową nawierzchnię. W tym miejscu znajdowała się zajezdnia najstarszej trasy tramwajowej w mieście. Od 5 września 1945 aż do 1994 roku służyła pracownikom firmy jako wydział trakcji, gdzie stacjonowały wozy wieżowe i tramwaje techniczne służące do obsługi trakcji napowietrznej. Przebudowa alei Wojska Polskiego rozpoczęta w 1989 roku spowodowała odcięcie torów znajdujących się na terenie zajezdni od sieci.

Po zachodniej stronie ulicy Niepodległości w kierunku placu Żołnierza rzucają się w oczy przy budynku Dyrekcji Poczty pozostałości torów tramwajowych biegnących w podwórze gmachu. W 1919 roku szczecińska Dyrekcja Poczty zdecydowała o uruchomieniu przewozu przesyłek pomiędzy Dworcem Głównym i największymi urzędami pocztowymi w mieście. Tramwaje dostarczały i odbierały przesyłki, a potem przewoziły je do wagonów pocztowych na Dworcu Głównym. Przesyłki rozwożono po mieście przez trzy lata. Tramwaj pocztowy z bocznicy przy Dworcu Głównym przemieszczał się jak zwykłe tramwaje. Przy Bramie Portowej zjeżdżał na boczny tor koło poczty i skręcał ostro w bramę prowadzącą na wewnętrzny dziedziniec, gdzie paczki były wyładowywane. Przy pozostałych urzędach tramwaj zatrzymywał na czas wyładunku/załadunku przesyłek. Tramwaj przewożący przesyłki stracił rację bytu z powodu szybko rozwijającej się motoryzacji. W 2015 roku zlikwidowano znajdujące się przy Dworcu Głównym tory przy okazji remontu dworca i budynku pocztowego (odzyskał historyczny wygląd), bo nie współgrał z wizją architekta.

Czy tor tramwajowy przy budynku byłej zajezdni znajdujący się na początku ulicy Kolumba 86/89. Oryginalne tory umiejscowione są w jezdni a po ich dawnym śladzie ciemna kostka prowadzi do wejścia budynku. Odtworzono je w czasie remontu w latach 1985 - 90 podczas remontu szlaku tramwajowego i trakcji napowietrznej w ciągu ulic Smolańskiej, Chmielewskiego i Kolumba. Ciekaw jestem czy przy okazji nowej przebudowy ulic pozostanie ślad po dawnym torowisku przy byłej zajezdni.

Jest kilka pomysłów na zachowanie pewnego odcinka torów wraz z istniejącą kostką brukową i wkomponowanie ich w nowy aranż alei, oraz postawienie w tym miejscu słupa stylizowanego na przedwojenny przystanek z funkcją informacyjną, czy postawienie na torach zabytkowego wagonu, który mógłby pełnić rolę kawiarni lub informacji turystycznej z pożytkiem dla turystów i mieszkańców. Byłby to nie tylko walor edukacyjny, historyczny ale też ciekawy element miasta w okół którego możnaby organizować fajne imprezy.

29 września 2021 roku Centrum Informacji Miasta poinformowało, że odsłonięte tory zostaną wyeksponowane i znajdą swoje miejsce w nowej aranżacji alei. Są one historycznym dowodem minionej epoki i elementem dokumentującym rozwój transportu publicznego miasta. Stwierdzono, że pochodzą z przedwojnia, a duże ich fragmenty są reliktami najstarszej szczecińskiej linii tramwajowej i pochodzą z lat 90-tych XIX w. Świadczy o tym zastosowana technika oraz materiał wykonania szyn. Zostanie wyeksponowane około 20 metrów torowiska w okolicach placu Zgody.

Ze względu na stan zachowania konieczny jest ich demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie i powtórne ułożenie, wytypowania dokładnej lokalizacji szyn, rozmowy z wykonawcą i projektantem, kosztorys prac.

20 września 2021 roku zakończyły się prace związane z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni Klonowica. Wszystkie elementy potrzebnych urządzeń są już gotowe. Z powyższą inwestycją powiązany jest przetarg z 26 lutego 2021 roku Szczecińskich Inwestycji Miejskich na 3 ładowarki pantografowe do ładowania autobusów elektrycznych, które mają być zainstalowane w takich miejscach jak: Kołłątaja, Kolumba i Owocowa.

Wpłynęła tylko jedna oferta na dostawę tych urządzeń. Akces na wykonanie tego zadania zgłosiła firma z Zielonej Góry "EKOENERGETYKA – Polska S.A.". Zaproponowała kwotę 3 510 445,70 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia SIM zabezpieczył 3 700 000,00 zł brutto. 11 czerwca 2021 roku podpisano umowę z powyższą firmą na montaż urządzeń, która ma się zakończyć w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach kontraktów nastąpi:

• dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ładowarek szybkich pantografowych o znamionowej mocy wyjściowej 400kW, wraz z konstrukcją nośną kaptura ładowarki do ładowania baterii trakcyjnych autobusów miejskich niskopodłogowych;
• dostawa 3 nowych abonenckich stacji transformatorowych;
• dostawa systemu telemetrycznego;
• przeszkolenie teoretyczne i praktyczne osób w zakresie obsługi ładowarek i systemu telemetrycznego;
• wykonanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej w miejscach montażu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka Tramwaje Szczecińskie 24 września 2021 roku poinformowała firmę Modertrans Poznań Sp. z o.o. o skorzystaniu z prawa opcji w pełnym zakresie - to znaczy dostawy nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu dwóch tramwajów. Od momentu powiadomienia Wykonawca ma do 120 dni na dostarczenie kompletu do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego oraz do 180 dni na dostarczenie kompletu do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego.

W dniach 22 - 25 września 2021 roku tramwaje linii 11 jeździły na Gumieńce, a linia 12 przez plac Gałczyńskiego na ulice Arkońską z powodu awarii żeliwnego wodociągu na alei Powstańców Wlkp., umiejscowionego w pobliżu torowiska w kierunku pętli Pomorzany.

27 września 2021 roku ZDiTM zawiesił? kursujące od 1 kwietnia autobusy linii 90 i 95. Jak stwierdziła rzecznik prasowa firmy pomysł ten okazał się niewypałem ze względu na małe zainteresowanie pasażerów.

Urząd Miasta wraz z ZDiTM wziął pod uwagę niezadowolenie mieszkańców Szafera, Romera, Modrej i Szerokiej z przebiegu trasy linii, i z dniem 1 października 2021 roku zmienił podjętą wcześniej błędną decyzję, wydłużając trasę niektórymi szczytowymi kursami w godzinach 5 - 9 i 13 - 18 do pętli Krzekowo w obu kierunkach. Nastąpiła zmiana trasy i rozkładu jazdy.

Linia na wydłużonej trasie jeździ od przystanku „Szafera” ulicami Szafera, Szeroką i Żołnierską. Na trasie uruchomione zostały przystanki:
• „Modra” (na żądanie) – zlokalizowany w ciągu ul. Szerokiej za skrzyżowaniem z ulicami Szafera i Modrą wspólny z liniami 74, 105, 527, 535 (nr 37752 w kierunku Krzekowa i 37751 w kierunku centrum),
• „Krzekowo Kościół” – wspólny z liniami 74, 105, 527, 535 (nr 32511 w kierunku Krzekowa i 32512 w kierunku centrum),
• „Krzekowo” – przystanek początkowy i końcowy dla linii 75 (nr 30141).

W dniach 2 - 3 października 2021 roku wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku zajezdnia Pogodno - plac Gałczyńskiego z powodu prac torowych w ciągu Wojska Polskiego, w rejonie przebudowywanego węzła Łękno.

Na czas prac zmieniono trasę linii 1, linie 9 zawieszono, wszystkie tramwaje wyjeżdżające/zjeżdżające z/do zajezdni Pogodno jadą przez Arkońską – Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – Plac Gałczyńskiego (zjazdy z Krzekowa przez Jagiellońską).

Uruchomiono linie 809 w zastępstwie tramwajów na trasie Głębokie – al. Wojska Polskiego – Piotra Skargi (powrót ul. Wawrzyniaka) – Plac Gałczyńskiego. Natomiast kurs linii 12 w niedzielę o godzinie 9:24 na trasie z Pomorzan od Placu Kościuszki został skierowany do Zajezdni Pogodno przez Plac Szarych Szeregów – Plac Rodła – Las Arkoński.

Od 9 października 2021 roku ZDiTM wprowadził duże zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w rejonie Placu Rodła, Niebuszewa, a także osób dojeżdżających z prawobrzeża. Zmiany z powodu dalej trwających prac torowych w śródmieściu, jak również prowadzonych prac budowlanych na trasie linii pospiesznych w rejonie ich przejazdu z prawobrzeża na lewobrzeże, powodujące duże opóźnienia w ich kursowaniu (Estakada Pomorska, Energetyków - przebudowa ulic Międzyodrza), jak również brakami kierowców. (patrz: Zmiany na liniach pospiesznych, tramwajowych i linii 65), (patrz: Zmiany w związku z przebudową torowisk – Niebuszewo), (patrz: Zmiany w związku z przebudową torowisk – plac Rodła).

Między innymi zawiesił do odwołania? kursowanie linii pospiesznych A, G i H, wydłużył kursowanie linii B do Osiedla Bukowego, uruchomił linie tramwajową 13 w relacji Turkusowa - Pomorzany, wprowadził dodatkowe kursy na linii 65 w relacji Osiedle Bukowe – Turkusowa z częstotliwością co 20 minut i wiele innych zmian.

Z wypowiedzi Prezydenta Piotra Krzystka z 6 października 2021 roku podczas programu „Studio wSzczecinie.pl” wynika, tu cytat, "że linie pospieszne zostaną zlikwidowane, i że akcent komunikacyjny coraz częściej przenoszony będzie na komunikację tramwajową. Chcemy przyzwyczaić mieszkańców do komunikacji tramwajowej. Jeżeli tego nie zrobimy, to mieszkańcy będą korzystali z linii autobusowych, które są wspomagające do komunikacji tramwajowej. Tramwaje są bardziej pojemne, niezależne od tego, co się dzieje na szlakach samochodowych".

15 października 2021 roku Urząd Miasta ogłosił, że miejskiej kasie brakuje 130 mln zł – na skutek zmian podatkowych wprowadzanych przez rząd, a także inflacji i rosnących cen. Tak wynika ze wstępnych założeń budżetowych, które poddawane są dyskusjom. Sposobem na załatanie dziury budżetowej mają być przede wszystkim oszczędności wydatków w mieście. Wydział Zarządzania Finansami Miasta zalecił wydziałom magistratu redukcję wydatków, co przełoży się na pierwsze oszczędności o wartości blisko 50 mln zł. W sekcji transport i komunikacja ścięto kwoty na komunikację autobusową zastępczą i na żądanie.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 18 października 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 115 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,83 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 10, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 2, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8.

20 października 2021 roku, firma STRABAG zgłosiła zakończenie robót budowlanych na Węźle Głębokie. Inwestycja została ukończona na dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy. W ramach inwestycji wykonana została pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, postawiono wiaty na przystankach, wybudowano nowy budynek socjalno - kasowy z poczekalnią dla pasażerów, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym. Położono torowiska o długości 663 m toru pojedynczego i zawieszono sieć trakcyjną o długość 1,67 km.

Wybudowane też nowe rondo wraz z przebudową ulic dojazdowych do ronda - fragment alei Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ulicy Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową.

Jak co roku, ZDiTM powziął ogromne zadanie logistyczne organizując komunikacje miejską w czasie Wszystkich Świętych i dnia Zadusznych w dniach 23 października - 2 listopada 2021 roku. Tramwaje i autobusy w okolicy cmentarza kursowały co 3 minuty, przygotowano 7 punktów informacyjnych i kontrolnych, 120 osób zabezpieczało i obsługiwało przedsięwzięcie, a w kulminacyjnym momencie kursowało prawie 100 pojazdów na trasach.

Uruchomiono dodatkowe linie i przystanki autobusowe, jak również jedną dodatkową linie tramwajową D8, z powodu niemożności wysłania na trasę linii D10 i D15 w związku z przebudową torowisk na trasie ich przejazdu tj. od ulicy Niepodległości poprzez plac Żołnierza, plac Hołdu Pruskiego, Matejki, plac Rodła, Wyzwolenia (też odcinek od placu Żołnierza do placu Rodła) rondo Giedrojcia, Kołłątaja, Asnyka, Orzeszkowej (dworzec Niebuszewo) i Boguchwały. W tych dniach pracowało blisko 300 kierowców, 180 motorniczych i ponad 100 osób zaplecza technicznego Tramwajów Szczecińskich. (patrz: Komunikacja na Wszystkich Świętych), (patrz: Wszystkich Świętych 2021 – cmentarny raport)

25 października 2021 roku zostały ogłoszone konsultacje społeczne na wniosek Rady Osiedla Gumieńce, która odpowiada za stronę merytoryczną procesu. Rada Osiedla zaprosiła mieszkańców miasta do wypełnienia ankiety poświęconej zbieraniu opinii na temat planów modernizacji trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ulicy Kwiatowej, z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka dwutorowego od ulicy Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli ,,Mierzyn”. Konsultacje mają potrwać do 25 listopada 2021 roku.

Projekt obejmuje również przebudowę układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróżnych. Na wysokości ul. Kwiatowej zaprojektowano węzeł rozjazdowy, umożliwiający wjazd w torowisko w ul. Kwiatową, zarówno od strony Ronda Gierosa jak i Mierzyna.

Na przebudowywanym odcinku znajdą się cztery perony tramwajowe. W ciągu układu drogowego znajdują się skrzyżowania z ul. Krętą, Różaną, Źródlaną, Przygodną, Kwiatową, Polskich Marynarzy, Hrubieszowską. Budowa torowiska do pętli Mierzyn wraz z przebudową układu drogowego będzie wymagała wycinki około 168 drzew. Plan nasadzeń drzew i krzewów zakłada: 288 nasadzeń zastępczych drzew i 940 m2 krzewów.

Przetestowany odcinek nowych torów pozwolił od 28 października 2021 roku na przywrócenie ruchu tramwajów na odcinku od Niepodległości poprzez plac Żołnierza Polskiego i Hołdu Pruskiego oraz Jana Matejki. Jest częścią przebudowanej trasy, tzw. "torowej rewolucji" realizowanej przez ZUE z Krakowa w ramach podpisanego kontraktu na przebudowę torowisk na odcinku od Niepodległości przez Wyzwolenia, plac Rodła do dworca Niebuszewo z odnogami plac Hołdu Pruskiego, Matejki i Piłsudskiego do placu Rodła. Prace rozpoczęły się 23 stycznia 2021 roku.

Tymczasowo z trasy korzystają odwieszone „dwójki", które od tego dnia zaczęły jeździć z pętli Turkusowa przez Bramę Portową, Niepodległości, plac Żołnierza, Matejki, Malczewskiego do Stoczni Szczecińskiej. Przekierowano również na nią „jedenastkę", która do tej pory z Pomorzan jeździła przez Wyszyńskiego i Jana z Kolna do Ludowej, a obecnie przez Niepodległości, plac Żołnierza i Matejki do Ludowej.

Przy okazji warto wspomnieć, że przez kilka miesięcy, kiedy trasa była zamknięta, Tramwaje Szczecińskie przeprowadziły „renowacje" odcinka torowisk znajdujących się w rejonie Matejki między ZUS a Malczewskiego nieobjętych modernizacją. Tory na tym odcinku były w fatalnym stanie, po ulewach pływały w błocie i wodzie. Wprowadzono ograniczenie prędkości. Pracownicy Tramwajów Szczecińskich wymienili część podkładów i uzupełnili podbudowę, ale ta prowizorka na długie lata chyba nie wystarczy.

W piątek 29 października 2021 roku odbył się pomyślny przejazd techniczny po nowym torowisku wagonem Moderus Beta MF 29 AC BD - 622, który wyjechał z pobliskiej zajezdni i przejechał na Szafera testując torowiska i trakcję napowietrzną wraz z postojami na wszystkich peronach.

1 listopada 2021 roku została uruchomiona część autobusowa wybudowanej pętli tranwajowo - autobusowej przy Netto Arenie - roboczo nazywanej "Szafera", której zmieniono nazwę na pętlą "Osiedle Zawadzkiego", wydłużając jednocześnie do niej linie 75 i 521 po listopadowych zmianach rozkładu jazdy. (patrz: Listopadowe zmiany w rozkładach jazdy)

Stan taboru na 2 listopada 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 53 autobusy różnych marek. Były to autobusy: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 9, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2.

9 listopada 2021 roku na stronie SPA"Klonowica" ukazało się ogłoszenie o sprzedaży 9 autobusów z lat 2005 - 6 sprawnych technicznie. Do sprzedaży przeznaczono następujące autobusy: MAN-y NM283 1610 i 1611 oraz MAN-y NG313 Lion’s City 1596, 1597, 1598, 1599, 1650, 1651 i 1653. Sprzedaż 5 autobusów dopiero po 31 grudnia 2021.

W dniach 13 i 14 listopada 2021 wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Turkusowa z powodu przekładania tramwajowych torów i trakcji pod modernizowanym wiaduktem kolejowym znajdującym się na wysokości ulicy Pieszej, po którym poprowadzona jest linia kolejowa łącząca stację Szczecin Port Centralny z zachodnią częścią portu. Ruch wahadłowy został przełożony na przeciwny tor. Z tego powodu linie 2, 7, 8 robiły nawrót przez Nabrzeże Wieleckie i Dworcową do Bramy Portowej i dalej swoimi trasami, uruchomiono też linie 807.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 15 listopada 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosił 112 autobusów różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ 0530G Citaro - 13, MERCEDES BENZ 0530 Citaro - 11.

15 listopada 2021 ukazało się ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług przewozowych na terenie działania ZDiTM w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2022 roku na:

• dzienne zwykłe - 52, 58, 59, 76, 85, 88, 98, 105, 108, 121, 122, 123, 124, 241, 242, 243, 244;
• nocne – 522, 523, 530, 531, 532, 535, 536;
• trasy stałe oraz wygenerowane dla transportu na żądanie.

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że w 2022 roku przewidywane jest uruchomienie nowych linii dziennych o numeracji 2xx, które miałyby jeździć na trasach:
• Linia 241 – w relacji Kamieniec – Kołbaskowo – Przecław – Plac Kościuszki,
• Linia 242 – w relacji Wyszyńskiego – Urząd Miasta – Dworzec Główny – Elektrownia Pomorzany – Kamieniec – Pargowo,
• Linia 243 - w relacji Plac Kościuszki – Smolęcin – Kołbaskowo,
• Linia 244 – w relacji Maczka – Warnik.

16 listopada 2021 roku została podpisana umowa z firmą ZUE z Krakowa na przebudowę torowiska z trakcją i infrastrukturą w ciągu ulic Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Powstańców Wlkp. wraz z rozbudową pętli Pomorzany. Inwestycja warta jest 262 miliony. Współorganizatorami inwestycji oprócz Tramwajów Szczecińskich są Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W dniach 13 - 22 grudnia 2021 roku testowany był autobus elektryczny MAN Lion’s City 12 E, który wyjechał na trasy linii obsługiwanych przez zajezdnie Police.

14 grudnia 2021 roku Szczecińskie Inwestycje Miejskie poinformowały, że na ulicy Owocowej i pętli Kołłątaja (każde o mocy 400 kW) stanęły dwie z trzech ładowarek pantografowych do ładowania elektrycznych autobusów. Za dostawę trzech sztuk, fabrycznie nowych szybkich ładowarek pantografowych odpowiada firma Ekoenergetyka Polska S.A. Trzecie urządzenie zostanie jeszcze postawione przy Kolumba. Wraz z ładowarkami montowane są nowe abonenckie stacje transformatorowe. Dostarczany jest również system telemetryczny. Urządzenia nie zostały jeszcze przekazane do użytkowania.

ZUE komunikatem ZDiTM z 10 grudnia 2021 uruchomił z dniem 18 grudnia 2021 prace przy przebudowie tzw. ciągu Kolumba podetap prac Ia - przebudowa w ciągu ulicy Smolańskiej, Ib - przebudowa ulic Nabrzeże Wieleckie i Dworcowa i kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych na alei Wyzwolenia, placu Rodła do Dworca Niebuszewo i trwającą przebudową alei Wojska Polskiego, wprowadzono zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych. Uruchomiono trasę tramwajową w ciągu ulicy Szafera do pętli „Osiedle Zawadzkiego”. (patrz: Grudniowe zmiany remontowe)

W grudniu 2021 podano informację o przekazaniu wybudowanego węzła w Załomiu. Nowoczesne, ładne i funkcjonalne centrum przesiadkowe powstało w Załomiu przy ulicy Lubczyńskiej. Stanowiska dla autobusów, zadaszone wejście do przeszklonego budynku, zadaszone perony, wyraźne oznakowanie dróg dla pieszych i rowerzystów, parking dla samochodów i stojaki na rowery. W poczekalni pasażerowie mają do dyspozycji toaletę oraz elektroniczną tablicę informującą o czasach odjazdu autobusów.

Obiekt został udostępniony do eksploatacji, choć ZDiTM Szczecin jeszcze nie podjął decyzji o przekierowaniu miejskich autobusów do tego centrum. Inwestycja kosztowała ponad 10 mln złotych i sprawia pozytywne wrażenie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Centrum przesiadkowe leży przy drodze ze Szczecina przez Pucice, Kliniska Wielkie do Goleniowa. Po drodze jest też Strefa Przemysłowa Goleniów. Inwestorem była Gmina Goleniów, która wykonała też część ulicy Leśnej. To ona ma połączyć obecny przystanek końcowy dla linii 77 i C na osiedlu Kasztanowym z nowym centrum. Na dojazdowym odcinku ulicy Lubczyńskiej skorygowano progi zwalniające, które autobusy mogą pokonywać bez najeżdżania na nie. Teren jest oświetlony i ma zewnętrzny monitoring.

20 grudnia 2021 roku przekazano plac budowy firmie Niwa Szczecin w związku remontem mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ciągu ulicy Heyki i Celnej. Firma będzie miała 300 dni kalendarzowych na wykonanie zadania. Prace mają rozpocząć się od stycznia 2022 roku. W ramach prac między innymi wymieniony zostanie ustrój nośmy z wykorzystaniem istniejących podpór. Wspomniane prace będą kosztowały podatników 5.421.547,64 zł brutto.

W dniach 21 - 29 grudnia 2021 roku prowadzone były prace ziemne pod budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych przy Dworcu Głównym/Kolumba.

W nocy 27/28 grudnia 2021 roku do zajezdni Pogodno dostarczona została na lawecie trzecia z kolei "Beta". Jest to zgodne z umową zawartą pomiędzy Tramwajami Szczecińskimi a poznańską firmą "Modertrans", w której była mowa o skorzystaniu z prawa opcji. O chęci skorzystania z tego prawa spółka Tramwaje Szczecińskie poinformowała 24 września 2021 roku.

Dostarczony tramwaj został złożony przez pracowników Tramwajów Szczecińskich na terenie poznańskiej fabryki pod nadzorem ekipy producenta. Drugi tramwaj ma trafić na Pogodno w pierwszym kwartale przyszłego roku. Za dwa wagony podatnicy zapłacili około 12 mln zł. Wagon oznaczono numerem taborowym 623.

2022

Z dniem 1 stycznia 2022 roku ZDiTM wprowadził zmiany w kursowaniu linii autobusowych 57, 70, 81, 82, 83, 88, 90, 904 i 908, nową numerację linii 241, 242, 243, 244 obsługujące gminy ościenne, które powstały z podziału niektórych na dwie oddzielne, przywrócił do służby liniowej linie 90 i zawiesił linie na żądanie do odwołania. (patrz: Styczniowe zmiany w rozkładach jazdy)

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma już możliwości jazdy osób posiadających bilet okresowy ZDiTM oraz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów linią autobusową 1 obsługiwaną przez PKS Szczecin na trasie: Dworzec Autobusowy w Szczecinie (pl. Grodnicki), Energetyków, Gdańska, Leszczynowa, Batalionów Chłopskich, Metalowa, Dmowskiego, Rymarska.

Możliwość taka zaistniała od 2 lipca 2018 roku, gdzie pasażerowie posiadający bilet okresowy na komunikację miejską w Szczecinie mogli bez dopłaty korzystać na terenie Szczecina z autobusowej linii 1, mogli z niej korzystać równiez osoby zwolnione z opłat. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a PKS Szczecin. Sprzedaż biletów jednorazowych dla pozostałych pasażerów prowadziło PKS Szczecin.

Od 3 stycznia 2022 roku nadal kursować będzie linia 904, która jeździ w ramach Transportu na Żądanie. 23 grudnia 2021 roku ZDiTM poinformował o zawieszeniu linii aż do odwołania. Protesty mieszkańców Podjuch, lokalnych działaczy osiedlowych, czy też radnych osiedla odniosły skutek bo 30 grudnia 2021 roku ZDiTM wycofał się z podjętej decyzji.

Urząd Miasta poinformował, że 5 stycznia 2022 roku zostaje wprowadzona stałą organizacja ruchu na Węźle Łękno, tym samym inwestycja została zakończona i węzeł został oddany do eksploatacji. Węzeł Łękno docelowo ma pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Projekt objął też budowę kolejnego fragmentu tzw. trasy średnicowej (od ulicy Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni, budowę parkingu park&ride oraz budowę skrzyżowania przy Wojska Polskiego.

Całkowity koszt prac to około 140 mln zł brutto. Wykonawcą było konsorcjum firm: Rover Infraestructuras S.A.; Roverpol SP. Z O.O. Inwestycją nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Inwestycja została oddana z półtorarocznym opóźnieniem, miała zakończyć sią latem 2020 roku.

Rozpoczęła się przebudowa torowisk tramwajowych w ramach II etapu na ulicy Kolumba (dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) z dniem 8 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych.

Między innymi wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Kolumba – Pomorzany. Tramwaje linii 6 od tej pory kursują na trasie Gocław – Wyszyńskiego (powrót przez Wyszyńskiego – Bramę Portową – plac Hołdu Pruskiego) wg specjalnego rozkładu jazdy. Podana data wprowadzenia niniejszego komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. (patrz: Kolejne zmiany na Kolumba)

W ramach trwania przebudowy ma zostać również odnowiony budynek podstacji trakcyjnej znajdującej się przy ulicy Kolumba pod numerem 86 - 89. Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń budynku podstacji dla nowych potrzeb, wymianie urządzeń elektroenergetycznych na nowe o lepszej sprawności elektrycznej i mniejszych gabarytach, (m.in. nowe zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych), nowe rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 kV, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660V i na potrzeby własne 400V. Została zainstalowana nowa automatyka sterująca urządzeniami SN i nN.

Nastąpił również remont części wewnętrznej budynku wraz z przebudową w przypadku zmiany rozmieszczenia urządzeń w budynku podstacji, wymianie wyeksploatowanych i zużytych kabli zasilających SN i trakcyjnych nN na nowe, ułożeniu nowych instalacji wewnętrznych m.in.: oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania, klimatyzacji i/lub wentylacji itp., podłączeniu podstacji do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego.

Jednocześnie zaplanowano remont, wpisanego do rejestru zabytków, budynku głównego podstacji w celu odnowienia i przywrócenia do stanu pierwotnego. Nastąpi też likwidacja zbędnych budynków gospodarczych, jak również zmiana układu zieleni na terenie podstacji (wycinki i nasadzenia zastępcze drzew) i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Podstacja, to dwukondygnacyjny budynek, w którym znajduje się m.in. hala turbin oraz pomieszczania rozdzielni i komory transformatora. Charakteryzuje się dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowej pokrytym papą. Znajdujące się tam urządzenia zasilają trakcję napowietrzną w rejonie Bramy Portowej oraz ulic 3 Maja, Dworcowej, Nowej, Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie, Kolumba, Chmielewskiego a także na Moście Długim.

13 stycznia 2022 ogłoszono wybór oferty - wygrała firma R&G PLUS Sp. z o.o. z Mielca. Tramwaje Szczecińskie chcą wymienić w 11 tramwajach typu 120NaS2 elektroniczny system informacji pasażerskiej, monitoringu, emisji reklam, które trafiły do miasta w 2013 roku. Przetarg ogłoszono 30 listopada 2021 roku.

Stan taboru na 13 stycznia 2022 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek. Są to autobusy: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 10, SOLARIS URBINO 18 - 9, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2

25 stycznia 2022 roku dokonano rozładunku ostatniego zamówionego wagonu tramwajowego Moderus Beta MF 29 AC BD o przyszłym numerze 624. Tramwaj trafił do miasta na lawecie firmy Panas. Jak wiadomo Tramwaje Szczecińskie 24 wrześniu 2021 roku skorzystały z prawa opcji i zamówiły części do wagonów u producenta – poznańskiej firmy Modertrans, która już wcześniej dostarczała elementy tramwajów do spółki.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 3 lutego 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 108 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 10,47 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 7, MAN A21 - 1, MAN A23 - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

8 lutego 2022 na stronie internetowej SPPK pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży trzech autobusów MAN SG313. Były to autobusy o numerach taborowych 770, 771, 772 z 2005 roku, każdy z nich przejechał prawie milion kilometrów, są sprawne technicznie i z ważnymi dowodami rejestracyjnymi. Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należało złożyć do dnia 22 lutego 2022. 1 marca 2022 autobusy opuściły teren zajezdni przed południem po raz ostatni.

W związku z powyższym stan pojazdów w zajezdni Police na 1 marca 2022 wynosił 49 autobusów różnych marek: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 10, SOLARIS URBINO 18 - 9, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2

W dniach 1 - 4 marca 2022 przeprowadzono rozbiórkę budynku socjalnego na pętli „Ludowa”, a 7 marca pawilon znajdujący się na pętli "Gocław". Pawilony od lat nie były używane ze względu na ich stan techniczny. ZDiTM zdecydował o ich wyburzeniu.

Urządzenie nowej infrastruktury w tych miejscach nie udało się. Wielokrotnie w przypadku budynku na pętli "Gocław", ZDiTM ogłaszał przetargi 5 października 2018 i 1 września 2021 na budowa nowego budynku socjalnego wraz z zamykanymi boksami do przechowywania rowerów wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Niestety nikt nie było chętnych więc ZDiTM unieważnił postępowanie.

8 marca 2022 roku otwarta została kolejna kasa biletowa ZDiTM. Jest, to dwunasty punkt obsługi dla pasażerów. Kasa biletowa Osiedle Zawadzkiego będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:15. Kasa prowadzi pełen zakres usług świadczonych w Punktach Obsługi Klienta.

9 marca 2022 roku radni miejscy podjęli jednogłośną uchwałę podczas III nadzwyczajnej sesji rady miasta o zagwarantowaniu darmowej jazdy komunikacją miejską na terenie miasta i gmin ościennych obsługiwanych przez ZDiTM oraz zwolnienie z opłat za opiekę przedszkolną dla obywateli Ukrainy szukających w Szczecinie schronienia przed wojną, którzy przekroczyli granicę ukraińsko - polską w dniu 24 lutego lub później, na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie. W chwili podjęcia uchwały do Polski trafiło ponad 1,3 miliona osób z Ukrainy, kobiet z dziećmi, osób starszych, w związku ze zbrodniczym atakiem putinowskiej Rosji na ten kraj. Darmowe przejazdy obowiązywać będą do 30 września 2022 roku.

17 marca 2022 roku Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na przebudowę i renowację podstacji prostownikowej Kolumba zarejestrowaną pod numerem 8/ZP/DZ/5/UM/2022. Termin składania ofert do 20 kwietnia 2022, kilkukrotnie przekładano otwarcie ofert 27 kwietnia 2022, 6 maja 2022, i wreszcie na 10 maja 2022 roku. Ewentualny zwycięzca będzie miał 390 dni na wykonanie zadania od chwili podpisania umowy. Prace będą musiały być wykonane zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem konserwatora zabytków. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-861, decyzją Kl.3-5340/117/90 z dnia 20 lipca 1990 roku.

10 maja 2022 roku otwarto oferty na wykonanie zadania, zgłosiły się dwie firmy - MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. z Tczewa, która zaproponowała kwotę 13 412 386,82 zł i Konsorcjum firm: PUE „IREL” Ireneusz Wingrowicz, Filip Wingrowicz, Łukasz Zagrodzki Sp. j., KONSART Sp. z o.o.z Klinisk Wielkich/Szczecina z kwotą 11 868 270,00 zł brutto.

Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły na realizacje zadania kwotę 8.972.032,46 zł brutto. Jak widać niższa z dwóch propozycji przekracza zakładany budżet o blisko 3 miliony złotych. Trwa analiza dokumentów i możliwości finansowych miasta.

7 czerwca 2022 roku unieważniono postępowanie bez przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na modernizacje, ze względu na brak środków finansowych do ww. kwoty. Obie oferty zainteresowanych tym zamówieniem firm uznano za zbyt wysokie. Propozycja konsorcjum spółek PUE „Irel” i Konsart była wyższa o ok. 2,9 mln zł, a oferta firmy MMT Idea aż o 4,4 mln zł.

Niezwykle ważny budynek, jakim jest podstacja prostownikowa zostanie przebudowany. Głównym celem jest dostosowanie go do współczesnych wymagań technicznych i zabezpieczenie należytego funkcjonowania. Po zrealizowaniu prac unowocześniony zostanie nie tylko sprzęt wewnątrz. W ramach przebudowy podstacji na wyspie Jaskółczej wykonane zostanie, pełne odnowienie budynku zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, nastąpi wymiana czterdziestoletnich urządzeń na nowe, nastąpi tez rozbiórka obiektów gospodarczych. Wyremontowana zostanie także elewacja, która uzyska wyjątkowe oświetlenie.

Również 17 marca 2022 roku, Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym dalszej przebudowy/budowy ulicy Szafera do pętli Krzekowo i dalej.

• etap II - od skrzyżowania z ulicami Romera/Modrą do skrzyżowania z ulicą Żołnierską wraz ze skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej/Klonowica
• etap III - od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do włączenia się w istniejący przebieg ulicy Sosabowskiego wraz ze skrzyżowaniem z u oraz skrzyżowaniem z ulicą Żniwną oraz skrzyżowaniem ulic Żniwnej/Szerokiej. Oferty należy złożyć do 28 marca 2022 roku.

28 marca 2022 otwarto oferty - zgłosiła się jedna firma Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski ze Szczecina, która zaproponowała kwotę 921 270,00 brutto. Tramwaje Szczecińskie zamierzały przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 2 269 350,00 zł brutto. 14 kwietnia 2022 wybrano jedynego zgłaszającego się na wspomnianą aktualizację dokumentacji projektowej na dalszy ciąg budowy ulicy i torów w ciągu Szafera.

W ramach drugiej umowy, SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o. dostarczył do Szczecina 22 marca 2022, kolejnych 6 autobusów o długości 12 metrów. Autobusy przeznaczone dla zajezdni Klonowica. Koszt zakupu dofinansowanego w ramach tzw. Programu Gepard to 16 661 826,00 zł brutto.

W marcu 2022 z krajobrazu miasta zniknęły powstałe w latach 60. i 70. XX wieku obiekty socjalno - kasowe na pętlach tramwajowo - autobusowych Ludowa i Gocław, które były zapleczem dla kierowców i motorniczych, jak i miejscem schronienia dla pasażerów. Były to proste konstrukcje, nie zachwycające swoją urodą, ale spełniające przez lata ich użytkowania swoją rolę.

Powodem wyburzenia był zły stan techniczny budynków. Do czasu wybudowania nowych obiektów kierowcy i motorniczy będą korzystać kontenerów socjalnych. Za wyburzenie obu obiektów ZDiTM zapłacił 129 tys. zł netto. Należy zaznaczyć, że ZDiTM podejmował próby wyłonienia wykonawcy na zadanie łączne – rozbiórka i budowa nowego obiektu na podstawie posiadanego już projektu. Niestety w postępowaniach nikt nie złożył oferty.

Jakiś czas temu taki sam los spotkał obiekty na pętli „Kołłątaja, budynki na pętli „Basen Górniczy" (przy okazji przebudowy torowisk w ciągu ulic Energetyków i Gańskiej wraz z pętlą), a w 2021 roku na pętli „Głębokie" też przy okazji przebudowy węzła przesiadkowego wraz z budową nowego obiektu socjalno - kasowego i poczekalnią dla pasażerów, czy 19 kwietnia 2022 budynek dyspozytorsko - kasowy na pętli Pomorzany przy okazji przebudowy torowisk w rejonie Nabrzeża Wieleckiego poprzez Dworcową, Nową, Kolumba, Smolańska zachaczająć o pętlę Pomorzany i Powstańców Wlkp.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 13 kwietnia 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,61 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NG 313 - 6, MAN A21 - 1, MAN A23 - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 12 Electric - 6, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

ZDiTM we współpracy z gminą Dobra 1 maja 2022 wprowadził zmianę tras i numeracji linii autobusowych kursujących na terenie gminy. Zmiany są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę na wnioski ich mieszkańców. Zmiany są również zgodne z polityką ZDiTM porządkowania numeracji linii komunikacji miejskiej obsługującej gminy ościenne.

Na większości linii wprowadzony został cykliczny, łatwy do zapamiętania rozkład jazdy. Każda linia będzie miała połączenie ze szczecińskimi liniami tramwajowymi w jednym z punktów przesiadkowych jak: Głębokie (linie 221 i 227), Krzekowo (linie 222, 225 i 227), Wernyhory (linie 222, 225 i 227), Gumieńce (linie 223, 224 i 226). (patrz: Autobusowa rewolucja w gminie Dobra)

10 maja 2022 roku na pętli Kołłątaja przeprowadzono pierwsze testy wybudowanej infrastruktury i ładowarek pantografowych do ładowania elektrycznych autobusów. Jest to jedno z trzech urządzeń (pozostałe dwa znajdują się przy ulicy Owocowej i Kolumba), którym w czasie postoju mogą się podładować autobusy elektryczne. Próby przeprowadzono w asyście autobusu Solaris o numerze bocznym 1192. Stacje szybkiego ładowania miały być gotowe już w grudniu 2021 roku, ale dostawa i montaż opóźniły się przez covidową epidemie i problemy z dostępem do części.

Zanim urządzenia zostaną przekazane do eksploatacji, konieczne jest wyregulowanie całego systemu i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. Wykonawca musi przeszkolić ponadto osoby, które zajmą się obsługą ładowarek jak również systemu telemetrycznego. Jednocześnie trwają procedury, związane uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji umożliwiających przekazanie ładowarek do użytkowania.

Od 14 maja 2022 roku nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 67 i 533 we wszystkie dni tygodnia, linii 54 w soboty oraz linii 61, 62, 64, 65, 66, 71, 241 i 243 w soboty, niedziele i dni świąteczne. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tnie rozkłady jazdy i częstotliwość kursowania autobusów komunikacji miejskiej. Powyższe cięcia spowodowane brakiem środków w budżecie miasta, ale również i braki kadrowe spółek autobusowych Dąbie i Klonowica. (patrz: Autobusem rzadziej i krócej)

Tramwaje Szczecińskie 20 maja 2022 roku ogłosiły przetarg nieogranicznony na kolejny odcinek budowy ulicy Szafera wraz z wydzielonym pasem torowisk w kierunku ulicy Żołnierskiej i dalej do ulicy Sosabowskiego, etap realizacyjny II i III z terminem zgłaszania ofert do 1 lipca 2022 roku. Sprawa nr 14/ZP/DZ/7/UM/2022. Termin wykonania prac – 24 miesiące od podpisania umowy. Ze względu na mnogość pytań od potencjalnych wykonawców przedłużano termin zgłaszania ofert na 15 lipca, 19 sierpnia, a później na 26 sierpnia 2022 roku. 26 sierpnia 2022 roku otwarto oferty. Zgłosiły się 4 firmy. które zaproponowały następujące kwoty za wykonanie zadania:

• TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Przemyska 5 61-324 Poznań ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard - 101 781 430,46 zł
• STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków - 105 790 495,23 zł
• BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa - 102 870 349,91 zł
• ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków - 123 800 000,00 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 90 890 923,00 zł brutto. Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych miasta. Potencjalny wykonawca będzie miał 2 lata na zrealizowanie zadania.

Kontynuacja budowy nowego odcinka ulicy Szafera składa się na budowę nowego odcinka ulicy Szafera wraz z budową dalszego ciągu torowiska, które połączy się z istniejącym w ciągu ulicy Żołnierskiej i części drogowej do ulicy Sosabowskiego.

Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się włączeniem w ulicy Sosabowskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ulicy Żołnierskiej z ulicą Sebastiana Klonowica. Trasa będzie przebiegała nowym śladem równolegle do ulicy Szerokiej.

Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Da to ciągłość drogi dwupasmowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego. Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ulicy Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Rozbiórce ulegnie pętla Krzekowo, a obsługa linii będzie przejęta przez pętlę Szafera. Torowisko zostanie połączone z ulicą Żołnierską i tam się zakończy w tym etapie. Wybudowane zostanie blisko 2000 mtp, 3 przystanki autobusowo-tramwajowe, 1 tramwajowy i 2 zatoki autobusowe.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 czerwca 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,55 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NG 313 - 6, MAN A21 - 1, MAN A23 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 12 Electric - 6, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

W dniach 10 kwietnia, 12 czerwca, 31 lipca, 4 września 2022 do godziny 12:00 wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Turkusowa za sprawą kolejnych etapów przebudowy układu torowego na powstającym rondzie Portowców.

W związku z tym kursowanie tramwajów linii 2 zostało zawieszone. Natomiast linie 7 i 8 kursowały wg. specjalnego rozkładu jazdy do pętli „Potulicka”. Na ten czas uruchomiono zastępczą linie autobusową 807, kursująca co 20 minut w godzinach 5–12 na trasie Turkusowa – Walecznych – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa.

Wstrzymanie kursowania tramwajów było konieczne, ze względu na potrzebny czas na przełożenie nakładek, by skierować ruch wahadłowy na nowy, gotowy już odcinek toru dla tramwajów od wysokości estakad Trasy Zamkowej na budowanym rondzie Portowców, z którego z niego od strony ulic Św. Floriana i Władysława IV poprowadzone zostały relacje skrętne nowych torów odnogi trasy tramwajowej w kierunku Władysława IV i dalej przez w przyszłości mający powstać Most Kłodny na Odrze Zachodniej, który ma połączyć Łasztownię z lewobrzeżną częścią miasta.

Od 27 czerwca 2022 wprowadzono zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych. Od poniedziałku nie będzie już cofania tramwajów na rondzie Giedroycia. Oddano do eksploatacji torowisko tramwajowe do pętli Dworzec Niebuszewo. W rejonie centrum przywrócono kursowanie tramwajów na odcinku alei Wyzwolenia od placu Żołnierza do placu Rodła oraz na odcinku ulicy Piłsudskiego od ulicy Matejki do placu Szarych Szeregów. Z tego powodu też wprowadzono zmiany i nowe rozkłady jazdy na wszystkich liniach tramwajowych.

Dzień wcześniej przeprowadzono jazdy testowe na nowo zbudowanych torowiskach w kierunku Dworca Niebuszewo ulicy Orzeszkowej i Boguchwały czy torowisk na placu Rodła i okolicznych torowisk na Wyzwolenia. Testy przeprowadzono tramwajem Moderus Beta o numerze bocznym 604, który prowadził jak zwykle Roman Mirek.

Powrót linii pospiesznej "A" obiecał 28 czerwca 2022 roku na sesji Rady Miasta - prezydent Piotr Krzystek. Linia miałaby powrócić do siatki połączeń na początku września (nie wróciła), ale jak z poniższego wynika skończyło się na obiecankach i przysłowiowym "pracujemy nad tym".

Jednak nie zagwarantowano środków na uruchomienie na powrót linii w czasie trwania 61 zwyczajnej sesji Rady Miasta, jedynie co zrobiono, to przeprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie środków na komunikację miejską o 9,51 mln zł, z czego:

• 6,52 mln zł to środki przeznaczone na pokrycie kosztów wzrostu ceny paliwa (czyli de facto zwiększenie stawki za wozokilometr) oraz przekazanie części linii 63 do PKS,

• 2,99 mln zł to środki na pokrycie zwiększonych kosztów bieżących Tramwajów Szczecińskich.

Linia "A" kursująca na trasie Osiedle Bukowe - Plac Rodła została zlikwidowana/zawieszona? pod pretekstem kapitalnego remontu placu Rodła. W miejsce linii "A" wydłużono trasę linii "B", co spowodowało protesty pasażerów na opóźnienia jak i na tłok w tych autobusach.

W okresie od 1 lipca - 4 września na ulicach miasta pojawiły się nowe linie autobusowe tzw. weekendowe 198 i 199, które odpowiednio kursują na trasie Plac Kościuszki – Łasztownia i Plac Rodła – Łasztownia z wyłączeniem dni 12–14 sierpnia i 19–21 sierpnia.

Przewozy organizowało ZDiTM na zlecenie spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która zgodnie z zawartą umową zapłaci za weekendowe linie, do końca wakacji, 55,5 tys. zł. W autobusach obowiązują bilety i taryfa ZDiTM. Obie linie obsługiwane przez PKS Szczecin, busami o pojemności do 21 osób. Busy kursowały na trasach.

• (198) Plac Kościuszki < — > Łasztownia
plac Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – św. Floriana – bulwar Gdański – bulwar Śląski – Władysława IV (z powrotem: Władysława IV – Energetyków) – Zbożowa – Nad Duńczycą

• (199) Plac Rodła < — > Łasztownia
Piłsudskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – Piłsudskiego) – aleja Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Wyszyńskiego – Energetyków – św. Floriana – bulwar Gdański – bulwar Śląski – Władysława IV (z powrotem: Władysława IV – Energetyków) – Zbożowa – Nad Duńczycą

W dniach 3 lipca - 28 sierpnia 2022 roku kolejny raz wyruszył na ulice miasta tramwaj linii turystycznej 0. 

Linia kursowała tym razem na trasie: Potulicka – Narutowicza – 3 Maja – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Antosiewicza – Nocznickiego – Firlika – Łady – Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – plac Brama Portowa – plac Zwycięstwa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – aleja Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – rondo Olszewskiego – Szafera – Osiedle Zawadzkiego – Szafera – rondo Olszewskiego – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka.

Na linii turystycznej obowiązywały wyłącznie bilety turystyczne wyemitowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w cenie 3,50 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). Bilety będzie można nabyć w tramwaju linii turystycznej. Linie naprzemiennie obsługiwały wagony typu N z 1954 roku - 167H i typu N4 z 1956 roku - 216H.

Na dzień 6 lipca 2022 roku w Szczecinie było blisko 1160 przystanków autobusowych i tramwajowych. Nie wszystkie są jednak takie same i nie na każdym zatrzyma się autobus albo tramwaj. Funkcją przystanku jest zapewnienie komfortowej i bezpiecznej wymiany pasażerskiej. Kierowca i motorniczy nie może wypuścić osób podróżujących w innym niż wyznaczony do tego miejscu. Jakie są rodzaje przystanków?

Warto wspomnieć, że przystanki są różne – autobusowe, tramwajowe i PAT – przystanek tramwajowo – autobusowy. Rozróżniamy także przystanki na żądanie, na których pasażer musi dać wyraźny znak, że chce wsiąść do pojazdu lub go opuścić oraz przystanki podwójne.

Przystanek podwójny – to taki rodzaj przystanku, na którym może zatrzymać się więcej niż jeden pojazd. Każdy z nich otwiera drzwi zaraz po zatrzymaniu, umożliwia się pasażerom przesiadkę, ale autobus czy tramwaj nie zatrzymuje się na nim ponownie. Takie rozwiązanie stosuje się po to, aby więcej pojazdów mogło przejechać na jednym cyklu świetlnym - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. Pozwala to płynniej przemieszczać taborowi komunikacji miejskiej szczególnie w rejonie centrum. Przystanki podwójne są specjalnie oznaczone i można z nich korzystać na Basenie Górniczym, na ulicy Bohaterów Warszawy, na Bramie Portowej, ulicy Dubois, w rejonie węzła Łękno, na Niemcewicza, Piastów, Placu Rodła, Wernyhory i Wyszyńskiego – łącznie jest ich 20.

Każdy przystanek, niezależnie od rodzaju, jest oznaczony przynajmniej specjalnym znakiem, na którym wisi tabliczka z rozkładem jazdy dla każdej z zatrzymujących się w danym miejscu linii. Rozkłady można znaleźć także w gablotach na wiatach.

Ułatwieniem w naszym mieście jest również możliwość sprawdzenia wirtualnego rozkładu jazdy, tam gdzie nie ma Tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Na każdym przystanku znajduje się tabliczka z QR kodem przekierowującym pasażera na stronę www.zditm.szczecin.pl do okna z rzeczywistymi godzinami odjazdu.

Jak na razie w mieście na 1158 przystankach stoi 598 wiat, z czego 370 należy do ZDiTM. Do tego będzie można doliczyć kolejne, które powstają w ramach inwestycji trwających w naszym mieście, a przekazane zostaną po zakończeniu robót. Na samym tylko placu Rodła pojawiło się 10 nowych wiat, a w ramach całej torowej rewolucji będzie ich kilkadziesiąt.

11 lipca 2022 roku uruchomiono nową kasę biletową. Znajduje się na placu Rodła pod numerem 1-2 po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, naprzeciw budynku ZUS. Zmiana lokalizacji kasy wymuszona została przebudową placu Rodła i zmianą lokalizacji przystanków oraz miejsc odstawczych dla autobusów znajdujących się wzdłuż ulicy Roosevelta. Konsekwencją przeniesienia przystanków końcowych w ciąg ulicy Roosevelta, jest likwidacja końcowych przystanków linii autobusowych wzdłuż budynku ZUS i hotelu Radisson. W nowym Biurze Obsługi Klienta jest także punkt socjalny dla prowadzących pojazdy.

Kasa czynna jest na razie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:15. W najbliższych miesiącach godziny otwarcia będą wydłużane, a stara kasa, znajdująca się w budynku ZUS, zostanie zlikwidowana.

29 osób pracujących w SPAK otrzymało we wtorek 12 lipca 2022 roku odznaczenia, o które zawnioskował pracodawca. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczonych zostało 29 osób. W imieniu Prezydenta RP aktu wręczenia dokonał Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki.

• Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymało 8 osób
• Srebrny Medal za długoletnią służbę 2 osoby
• Brązowy medal za długoletnią służbę 1 osoba
• Odznaka honorowa ,,Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej 18 osób

Są to odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wyróżnione w ten sposób osoby pracują od 20 do nawet 45 lat w komunikacji miejskiej.

Szczecińskisko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sprzedało w końcówce  lipca 2022 roku, 2 niesprawne technicznie autobusy miejskie:

• autobus przegubowy 18 m - SOLARIS URBINO 18 nr rej. ZPL 26936, rok prod. 2011 (774), stan licznika: 1 000 713 km, dowód rejestracyjny ważny do 02.08.2022
• autobus solowy 12 m - SOLARIS URBIONO 12 nr rej. ZPL 28044, rok prod. 2011 (3044), stan licznika 1 038 394 km, dowód rejestracyjny ważny do 06.11.2022.

Ponowny przetarg na przebudowę podstacji prostownikowej Kolumba, Tramwaje Szczecińskie ogłosiły 22 lipca 2022 toku. Termin składania ofert do 31 sierpnia.

Tramwaje Szczecińskie 7 czerwca 2022 roku (z ogłoszonego 17 marca 2022 roku pierwszego przetargu) unieważniły postępowanie bez przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na modernizacje, ze względu na brak środków finansowych do ww. kwoty.

31 sierpnia 2022 roku otwarto oferty. Zgłosiły się dwie firmy:
• Konsorcjum: PUE „IREL” Ireneusz Wingrowicz, Filip Wingrowicz, Łukasz Zagrodzki Sp. j., KONSART Sp. z o.o. Kliniska Wielkie, która zaproponowała kwotę 14 890 000,00 zł
• MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. k. Tczew, która zaproponowała kwotę 11 397 160,07 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 11 631 195,52 zł brutto.

28 października 2022 roku wybrano firmę MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. z Tczewa, która wykona prace za zaproponowaną przez siebie kwotę.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 27 lipca 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 105 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,27 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NG 313 - 3, MAN A21 - 1, MAN A23 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 27, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 12 Electric - 6, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

Jest 11 sierpnia 2022 roku, a nowo powstałe centrum przesiadkowe w Załomiu ciągle nie ma połączenia ze Szczecinem. Powodem jest brak kursów miejskich linii autobusowych z osiedla Kasztanowego do tego centrum. Wybudowała je gmina Goleniów (za 10 min zł] i oddała do użytku w połowie grudnia 2021 roku. Od tamtej pory Goleniów i Szczecin przez już siedem miesięcy nie potrafią się dogadać, jakie linie i o jakich godzinach będą kursować z tej pętli. Brak decyzji w tej sprawie zakrawa na niepoważne traktowanie ościennej gminy i jej mieszkańców. Mogliby z niej korzystać pasażerowie linii 77, 96 i pośpiesznej C.

Żagle 2022 - organizacja imprezy spowodowała wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej i organizacji ruchu w czasie jej trwania. Zmiany obowiązywały w dniach 16 - 23 sierpnia 2022 roku. Transport miejski został tak przygotowany, aby przemieszczanie się, pomimo zamknięcia wielu ulic, był jak najbardziej sprawny. (patrz: Komunikacja miejska na Żagle 2022)

2 września 2022 roku Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta ogłosiło przetarg na zakup 2 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych”. Dofinansowanie zakupu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I), tytuł projektu: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – wraz z infrastrukturą”. Umowa o dofinansowanie nr 1518/2021/Wn16/OA-TP-FN/D

Termin składania i otwarcia ofert - 29 września 2022. Realizacja dostawy wybrany wykonawca będzie miał 365 dni od dnia zawarcia umowy. Patrz < a href="https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5863785-278a-11ed-9071-8637ea33a6f9">przetarg na dostawę dwóch elektrycznych autobusów przegubowych.

18 września 2022 roku z okazji obchodów 125-lecia tramwaju elektrycznego w Szczecinie, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zorganizowano (patrz: 125 lat tramwaju elektrycznego) festyn. Festyn odbywał się na pętli „Osiedle Zawadzkiego” przy ulicy Szafera w godzinach 10:30 - 17:00. Organizacją festynu zajęło się Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej przy wsparciu Tramwajów Szczecińskich, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Żeglugi Szczecińskiej oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Na czas trwania tego wydarzenia uruchomiono linie dowozowe z terenu miasta jak: Gocławia (851), Gumieniec (852), Krzekowa (853), Pomorzan (854), Niebuszewa (855), Turkusowej (856), Potulickiej (857) i z rejonu Stoczni Szczecińskiej (858).

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" ogłosiło 19 września 2022 przetarg na sprzedaż wycofanych z eksploatacji i niesprawnych technicznie autobusów, których eksploatację zakończono w lipcu 2022 roku. Firma oczekiwała na propozycje do 30 września. Były to pojazdy - SOLARIS Urbino 12 ZS 601CL 2501, SOLARIS Urbino 12 ZS 455CG 2503, MERCEDES-BENZ O 530 ZS 868EP 2301, MERCEDES-BENZ O 530 ZS 869EP 2403, MERCEDES-BENZ O 530G ZS 395FR 2999. Cena sprzedaży od 5 500 - 7 000 tysięcy w zależności od typu pojazdu za sztukę.

26 września 2022 roku SPPK ogłosiło przetarg na dostawę dwóch autobusów 12-metrowych i dwóch 18-metrowych z napędem hybrydowym. Termin zgłoszenia ofert do 27 października, a dostawa autobusów wynosiła 270 dni od momentu podpisania umowy. Podpisanie umowy jest uzależnione od pozyskania przez SPPK dofinansowania za środków UE.

Firma przewiduje możliwość anulowania zamówienia, jeżeli nie uzyska dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) oś priorytetowa XI „REACT-EU”, działanie 11.4 „Transport miejski”.

1 listopada 2022 po otwarciu ofert okazało się, że jako jedyna zgłosiła się firma Solaris Bus & Coach, która zaproponowała kwotę 7.134.000,00 złotych brutto. SPPK zagwarantowała na zakup autobusów kwotę 7.257.000,00 złotych brutto.

Budowa SKM posuwa się do przodu pomimo niekończących się perturbacji po stronie PKP PLK. Trwa też budowa infrastruktury przesiadkowej, które budują gminy. Jak mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie jest zagrożona. Biuro SOM doprowadziło do aneksowania umowy o dofinansowaniu inwestycji, dzięki czemu nie grozi już utrata pieniędzy, bo podpisano umowę na przedłużenie realizacji zadania.

Umowa na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych została przedłużona do 31 grudnia 2023. Powodem przedłużenia były kłopoty z terminową realizacją budowy i przebudowy ze strony partnera PKP PLK i zgłaszane problemy wykonawcze związane z rosnącym zakresem robót na zdegradowanych obiektach inżynierskich. 30 września 2022 roku SSOM wystąpiło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o etapowanie projektu. Pierwsza zakłada dokończenie inwestycji samorządowych, tj. węzłów przesiadkowych oraz przebudowy na liniach kolejowych do Gryfina, Stargardu i Goleniowa do końca 2023 roku. Druga zaś, dokończenie przebudowy linii kolejowej numer 406 do Polic do końca 2025 roku. Koszt budowy SKM aktualnie wynosi ponad 1 184 mln zł. Biuro SOM chce aby dofinansowanie było na poziomie 85% z nowej perspektywy finansowej.

Niespotykany od lat kryzys kadrowy i finansowy całej komunikacji miejskiej w Szczecinie (brak kierowców i motorniczych, tabor jest coraz starszy) spowodował cięcia od 9 października 2022 tj. zmiany rozkładów jazdy i częstotliwości kursowania wszystkich linii tramwajowych - 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, która wynosić będzie 15 minut zamiast poprzednich 12. Tramwaje linii 7, 10 i 12 w godzinach szczytu przewozowego kursowały częściej. Linia 7 co 7 - 8 minut, linia 10 co 15 minut zamiast 24, linia 12 co 5 -10 minut zamiast 12. Do nowych rozkładów i częstotliwości tramwajowych zostały dostosowane rozkłady jazdy linii autobusowych 102, 103, 106, 806, 812.

Jednocześnie tego samego dnia z powodu prowadzonych prac przy wykonaniu rozjazdów nakładkowych w ciągu ulicy Krzywoustego i na placu Zwycięstwa do godziny 12:00 wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Gumieńce – plac Zwycięstwa i Bohaterów Warszawy – plac Zwycięstwa. Została uruchomiona linia autobusowa zastępcza 808. Po godzinie 12:00 obowiązywał ruch wahadłowy tramwajów aż do odwołania.

9 października nie udała się próba firmie MTM S.A. z Gdyni montażu nakładek ze względu na „nieprzewidziane problemy" na torowisku. Prawdopodobnie zmiany związane z ruchem tramwajów zostaną wprowadzone w kolejny weekend. Co było przyczyną „nieprzewidzianych problemów" nie wiadomo. Tramwaje linii 7 i 9 jeździły dalej na swoich stałych trasach przez ulicę Krzywoustego, a za linię 8 kursowały autobusy 808.

16 października 2022 roku wykonawca podjął kolejną próbę wykonania rozjazdów nakładkowych, która się udała. Rozjazdy nakładkowe zostały położone na ulicy Krzywoustego pomiędzy Bogusława i placem Zwycięstwa i na wysokości przystanku tramwajowego "Brama Portowa" na placu Zwycięstwa i od tego momentu rozpoczęła się przebudowa placu.

Największą zmianą jaka zajdzie na placu, to budowa nowego przystanku tramwajowego, zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z aleją Wojska Polskiego i Krzywoustego, w kierunku placu Kościuszki na wysokości kościoła Garnizonowego, gdzie będą wspólne pasy tramwajowo - autobusowe, a perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa zostały przebudowane.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 14 października 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek takich jak: SOLARIS URBINO 12 - 32, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ 0530G Citaro, 530 Citaro - 24.

Według stanu na 31 października 2022 roku, kontynuowane były prace modernizacyjne i torowe ulicy Wyzwolenia na odcinku Plac Rodła - Plac Giedrojcia. ZUE z podwykonawcami kontynuuje prace w kilku miejscach jednocześnie, a postęp prac zależy od odcinka. Ostatnio prowadzone były prace rozbiórkowe na peronie „Kołłątaja”, roboty torowe – spawanie termitowe oraz wykonywanie płyty torowej na alei Wyzwolenia, roboty drogowe - wykonywanie podbudowy na ulicy Felczaka i alei Wyzwolenia. W rejonie Niebuszewa i Centrum prowadzone są głównie roboty brukarskie oraz bitumiczne.

Niestety nie obyło się bez wpadki projektowej, przy budynku alei Wyzwolenia 58 i nie tylko, pozwolono na postawienie słupa oświetleniowego przy balkonach budynku w odległości około 0,5 metra, co powoduje obawę wtargnięcia do mieszkań nieproszonych gości, i co moim zdaniem ośmiesza projektanta, który opracował projekt bez oglądu sytuacji na miejscu. Sprawa stała się ogólnopolska za sprawą Faktów TVN. Przed modernizacją słupy były przy krawędzi jezdni. Mieszkańcy zwrócili się do spółki Tramwaje Szczecińskie z wnioskiem o zmianę lokalizacji masztu. Otrzymali odpowiedź, że inwestycja jest na takim etapie, że nic nie da się zrobić. Słynne szczecińskie "nie da się". Gdzie jest, i co robi Nadzór Inwestorski? W takich sytuacjach powinien reagować.

Firma ZUE w najbliższych okresie planuje, wykonanie warstw bitumicznych z asfaltu, wykonanie chodnika i nawierzchni skweru w rejonie Roosevelta / Mazowiecka, wykonywany jest chodnik przy Piłsudskiego oraz na odcinku Rondo Giedroycia – Plac Kilińskiego, budowany jest peron przy Hanza Tower, następuje spoinowanie wykonanych nawierzchni z kostki brukowej przy Wyzwolenia, Piłsudskiego, Roosevelta.

Kontynuowane są prace rozbiórkowe i ziemne prawej jezdni oraz chodniki, jak również podbudowy pod torowiska na odcinku Rondo Giedroycia – Odzieżowa, montowane są oprawy oświetleniowe, studnie teletechniczne oraz regulacja istniejących, wykonanie cokołów na ustawionych słupach trakcyjnych, wpustów drogowych kanalizacji deszczowe czy nowej sieci wodociągowej na Wyzwolenia. Wykonanie są podbudowy oraz nawierzchnie chodnika wraz z ustawianiem krawężników i obrzeży czy prac ziemnych i podbudów drogowych i nawierzchni drogowych na ulicy Orzeszkowej na odcinku od Boguchwały do wiaduktu kolejowe przy Warcisława.

Natomiast duże opóźnienie, notuje przebudowa trasy drogowo - tramwajowej od mostu Długiego przez Nabrzeże Wieleckie i Krzysztofa Kolumba do szczecińskich Pomorzan. Najbardziej zaawansowane są prace od strony centrum do wysokości górnego tarasu Krzysztofa Kolumba przed dworcem oraz na jej odcinku końcowym od skrzyżowania z Chmielewskiego i Smolańskiej czy rozbudowywanej pętli Pomorzany. Widać z powyższego, że zaplanowane harmonogramy i terminy wzięły w łeb. Zakończenie inwestycji do 6 listopada 2023 roku jest już nieaktualne. Tramwaje Szczecińskie i Miasto nie podaje nowych oficjalnych dat jej zakończenia.

Jak na razie ZUE z Krakowa i podwykonawcy zdążyli wymieć na nową infrastrukturę na krótkim odcinku Nabrzeża Wieleckiego z torowiskiem ułożonym na betonowych podkładach z podsypką z tłucznia. Od wielu tygodni kontynuowane są prace przy dowiązaniu ich do nowego układu torowego na styku z Dworcową. W tej ostatniej (na wysokości gmachu Poczty Polskiej) do tej pory zmontowane zostało na razie krótkie wyprowadzenie torów w kierunku św. Ducha wraz z rozjazdami relacji zarówno w kierunku Wyszyńskiego, jak i do Dworca Głównego. Teraz trwa zalewanie ich betonem. Nie rozpoczęto jeszcze robót na ulicy Nowej.

Położony został również fragment torów od strony Odry na łączącej się z Nabrzeżem Wieleckim przed wiaduktem kolejowym i skrzyżowaniem z ulicą Nową. Pod wiaduktem trwa utwardzanie podbudowy pod nowe tory. Ustawione zostały również nowe słupy sieci trakcyjnej. Nieco dalej, w rejonie, gdzie zbiegają się jezdnie dolnego i górnego tarasu Krzysztofa Kolumba, wciąż prowadzone są roboty ziemne. Na górnym tarasie przed zabudowaniami dworcowymi spory fragment torowiska aż do wejścia głównej hali jest praktycznie gotowy. Na tym na razie nowy szlak się kończy. I tak będzie, dopóki nie zostaną usunięte wszystkie kolizje na dalszej części ulicy Kolumba, które pozwolą na ułożenie wszystkich niezbędnych instalacji podziemnych.

Kolejnym miejscem, gdzie coś się dzieje jest rejon ulicy Chmielewskiego na całej jej długości. Kontynuowane są roboty ziemne związane z wymianą instalacji i montażem słupów trakcyjnych. Przygotowane podłoże z podsypki pod właściwą warstwę podbudowy jezdni na fragmencie od strony muru oporowego do wysokości kładki nad torami kolejowymi przy ul. św. Józefa. Ekipom drogowców udało się wytyczyć krótki fragment jednej jezdni i jednego pasa toru na wysokości zabudowań Zespołu Szkół Rzemieślniczych.

Najbardziej zaawansowanie prac na inwestycji widać wzdłuż Smolańskiej i w obrębie nowej części pętli Pomorzany. Tam gotowy jest, wyłożony płytami okalający ją nowy chodnik oraz cztery z pięciu peronów. Układane są i spawane kolejne odcinki szyn wraz z rozjazdami w nowym kształcie aż do wysokości przystanku na wysokości bloków osiedla przy pobliskiej ulicy Klemensiewicza. Trzeba pamiętać też o drugiej części inwestycji, która nie została jeszcze zaczęta od pętli Pomorzany przez torowisko w wydzielonym pasie Powstańców Wielkopolskich w pełnym zakresie z jezdnią i chodnikami.

14 listopada 2022 roku portal miejski wiadomosci.szczecin.eu podawał, że miasto przez decyzje rządu systematycznie z roku na rok traci coraz więcej pieniędzy, bo udział samorządów w podziale PIT maleje i gdyby nie te decyzje w kasie miasta byłoby aż o 335 mln zł więcej! Niestety to nie koniec, rosnące stopy procentowe zwiększyły koszt obsługi miejskich kredytów. Wysokie ceny paliwa wymusiły przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na transport publiczny. Do tego dochodzą astronomiczne podwyżki cen prądu i nieustające dopłaty do oświaty i pomocy społecznej, które są przerzucane na samorząd.

W związku z powyższym, aby ratować miejski budżet oszczędności miasto zaczęło od wyłączenia iluminacji charakterystycznych miejskich obiektów (np. Pomnik Czynu Polaków, Trasa Zamkowa, Brama Królewska) czy ograniczenie temperatury w magistracie do 19 stopni C. Oprócz tego nie będzie imprezy sylwestrowej i iluminacji świątecznych na ulicach miasta. To małe, ale potrzebne kroki do zbilansowania budżetu.

Miasto zmuszone zostało do zmniejszenia wydatków na inwestycje, które w przyszłym roku będą o blisko 300 mln zł mniejsze niż w roku obecnym. Wymusiło to rezygnację z poniższych zadań jak: przebudowa alejek spacerowych w Parku Kasprowicza, przebudowa ulic Kniewskiej/Lubczyńskiej, Smoczej/Krzemiennej, Emilii Plater, Budzysza-Wosia, Cyfrowej, Żupańskiego. Przebudowa kąpieliska Głębokie, Plaży Mieleńskiej, czy zielonych ogródków i przedogródków, wymiany asfaltu na ulicach i wiele innych pomniejszych inwestycji.

Również w przypadku braku środków z Krajowego Programu Odbudowy i Unii Europejskiej „zamrożone” zostaną także poniższe zadania: tramwaj do Mierzyna, III etap Trasy Północnej, Most Kłodny, dalsza modernizacja torowisk, zakup tramwajów i autobusów niskoemisyjnych czy rozbudowa kortów tenisowych przy alei Wojska Polskiego.

Stan taboru na 15 listopada 2022 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 46 autobusów różnych marek. Są to pojazdy: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 8, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2.

W dniach 29 listopada - 13 grudnia 2022 trwało między innymi głosowanie na zlot zabytkowych autobusów na Wałach Chrobrego w ramach SBO 2023, którego projektodawcą było Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Był to projekt numer 7, który znajdował się na liście projektów dzielnicowych obszaru „Stare Miasto, Nowe Miasto, Miedzyodrze – Wyspa Pucka”.

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej po raz kolejny wystartowało z projektem remontu autobusu Volvo B10MA, będącego wizytówką szczecińskiej komunikacji autobusowej w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Do miasta przybyło łącznie 80 pojazdów tego typu, w dwóch partiach po 40 pojazdów z przeznaczeniem dla zajezdni Klonowica i Dąbie. Zrewolucjonizowało to podróżowanie autobusami po mieście.

Projekt został rozszerzony o zlot zabytkowych autobusów, w ramach obchodów jubileuszu 95-lecia komunikacji autobusowej w Szczecinie, który odbędzie się na Wałach Chrobrego i stanowić będzie nie lada atrakcję dla mieszkańców miasta, a także przyjezdnych na to wydarzenie turystów z Polski i zagranicy.

Dyrektor szczecińskiej GDDKiA podpisał w 30 listopada 2022 roku, dwie umowy na wykonanie projektu zachodniej obwodnicy Szczecina wraz z tunelem pod Odrą. O zachodniej obwodnicy miasta mówi się od lat – ważna jest dla Szczecina i całego regionu. Ma uwolnić miasto od uciążliwego i niebezpiecznego tranzytu do zakładów chemicznych w Policach, jak też skrócić dojazd ze Szczecina nad morze oraz ze Szczecina ekspresową drogą S6 w kierunku Gdańska.

Pięćdziesięcio kilometrowa zachodnia obwodnica ma rozpoczynać się w węźle Szczecin Zachód (A6) w pobliżu Kołbaskowa, od zachodu omijać Szczecin, od północy Police, a później tunelem pod Odrą poprowadzić w kierunku Goleniowa. Całkowity koszt realizacji obwodnicy szacowany jest na ponad 6 mld zł. Zanim rozpoczną się prace budowlane, trzeba stworzyć dokumentację projektową, co niniejszym się czyni podpisując umowy na ich wykonanie.

Podpisano dwie umowy na dokumentację projektową - pierwszą z nich, to umowa na wykonanie dokumentacji na 25-kilometrowy odcinek Kołbaskowo - Police, którą zaprojektuje konsorcjum firm TPF i Databout w ciągu 13 miesięcy, a wartość umowy wynosi 14,94 mln zł.

Drugą umowę podpisano z firmą Voessing Polska, która ma przygotować projekt na dwudziestotrzykilometrowy odcinek Police - Goleniów wraz z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą w ciągu 15 miesięcy. Kontrakt wart jest 39,8 mln zł. Tunel to najbardziej skomplikowana część przedsięwzięcia. Przebiegać będzie 30 metrów pod dnem Odry. Dla porównania tunel w Świnoujściu jest wydrążony 13 metrów pod dnem Świny. Po opracowaniu projektów planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie pozyskanie nieruchomości pod drogę.

1 grudnia 2022 roku, prezydent Piotr Krzystek podczas rozmowy dnia w Radiu Plus zasugerował, że będą problemy z budową Mostu Kłodnego w projektowanym kształcie. Kryzys finansowy i poważne obcięcie budżetów samorządów, a także niepewna przyszłość unijnych dotacji sprawia, że miasto będzie musiało zmienić strategię związaną z prowadzeniem inwestycji.

Bez współfinansowania zewnętrznego miasto nie podoła temu projektowi. Jego wartość jest wysoka, a przychody miasta zbyt niskie aby miasto mogło udźwignąć tak wielkie zadanie inwestycyjne bez środków unijnych, które jak na razie stoją pod znakiem zapytania. Miasto rozważa korektę projektu i powrót do wersji bez pylonu. Będzie to inwestycja tańsza i da większą nośność mostu.

Według pierwotnego projektu obiekt miał mieć 100 m wysokości, ponad 150 m długości, 24 liny podtrzymujące pomost oraz 5,2 m minimalnego prześwitu pod obiektem.Prezydent Piotr Krzystka szacuje, że aktualnie wartość inwestycji wynosiłaby ok. 300 milionów złotych.

Tramwaje Szczecińskie 9 grudnia 2022 przekazały teren podstacji "Kolumba" do przebudowy i renowacji firmie firmie MMT IDEA Sp. z .o.o. Sp. k., która wygrała przetarg proponując kwotę 11 397 160,07 zł z wykonanie zadania.

Budynek podstacji jest wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i wymaga remontu, by zapobiec jego niszczeniu. Samo wyposażenie podstacji ma już ponad 40 lat, przez co wymaga coraz częstszych napraw. Dodatkowo nie zapewnia wymaganej współcześnie pewności i niezawodności zasilania oraz zdalnego sterowania podstacją.

W ramach przebudowy podstacji przy ulicy Kolumba 86 (Wyspa Jaskółcza) wykonane zostaną prace: pełne odnowienie budynku zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, wymiana urządzeń i instalacji wewnątrz budynku na nowe, rozbiórka obiektów gospodarczych, wykonanie iluminacji budynku oraz wygrodzenie terenu podstacji.

16 grudnia 2022 ogłoszono wybór firmy nadzorującej przebudowę podstacji Kolumba, została nią firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina, z ulicy Tadeusza Wendy 10C, z którą podpisano umowę.

17 grudnia 2022 roku wprowadzono kolejne zmiany związane z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu alei Wyzwolenia wymuszając korektę tras linii autobusowych. (patrz: Kolejne zmiany na alei Wyzwolenia)

21 grudnia 2022 roku (po 4 miesiącach od otwarcia ofert) Tramwaje Szczecińskie wybrały wykonawcę budowy dalszej części trasy tramwajowej w kierunku Krzekowa. Z czterech zgłoszonych do przetargu ofert na kwoty od 101 - 123 milionów brutto, wybrano konsorcjum firm TORMEL Sp. z o.o. z Poznania i STANLED I Sp. z o.o. ze Stargardu, która wykona prace za 101 781 430,46 zł. Sprawa nr 14/ZP/DZ/7/UM/2022.

Tramwaje Szczecińskie zamierzały przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 90 890 923,00 zł brutto. Jednak z uwagi na rosnące koszty materiałów i pracy, postanowił zwiększyć brakującą kwotę do zaproponowanej kwoty przez wykonawcę.

Ten etap (II) inwestycji zakłada rozbudowę układu drogowego od ronda „Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ” do ulicy Żołnierskiej, gdzie torowisko zostanie poprowadzone środkiem (linia dwutorowa), pomiędzy jezdniami nowo budowanej ulicy Sosabowskiego. Zostanie wybudowane prawie 600-metrowy odcinek z jezdnią do połączenia z istniejącym torowiskiem w ciągu Żołnierskiej. Torowisko będzie przystosowane do ruchu autobusowego. Na skrzyżowaniu Sosabowskiego z Żołnierską powstanie pełen węzeł rozjazdowy z krótkim wyprowadzeniem torów w kierunku starego odcinka ulicy Sosabowskiego. Pętla Krzekowo zostanie zlikwidowana.

Na podpisanie umowy musimy poczekać dziesięć dni, bo pozostali oferenci mogą zaskarżyć wybór Tramwajów Szczecińskich. Po podpisaniu umowy konsorcjum będzie miało dwa lata od dnia podpisania umowy na zakończenie inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku po mieście jeździło:
• 12 linii tramwajowych - linia 4 zawieszona,
• 62 linie autobusowe dzienne zwykłe,
• 2 linie autobusowe dzienne zwykłe — transport na żądanie,
• 2 linie autobusowe dzienne pospieszne,
• 2 linie autobusowe dzienne zastępcze,
• 14 linii autobusowych nocnych.

Opracowanie tematu następnego pięciolecia na podstawie informacji i materiałów własnych jak też Tramwajów Szczecińskich, spółek autobusowych "Dąbie", "Klonowica", "Police", ZDiTM, UM, strony miłośników komunikacji miejskiej "Komis" i mediów szczecińskich,  spółki miejskiej - Szczecińskie Inwestycje Miejskie i szczecińskiego oddziału GDDKiA. Janusz Światowy