Encyklopedia

Kasownik elektroniczny

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez djdark

W roku 1993 przy montażu autokomputerów SRG 2000D instalowano również kasowniki biletów KRG-4, które dokonały rewolucji w oznaczaniu biletów w komunikacji szczecińskiej. Elektroniczny kasownik biletów przeznaczony jest do oznaczania ważności biletów w środkach komunikacji publicznej. Kasownik jest całkowicie zdalnie sterowany. Sterowanie dokonywane jest przez autokomputer, za pośrednictwem trójprzewodowej linii sterowniczej. Oznaczenie ważności biletu polega na nadruku kombinacji dziesięciu cyfr. Do oznaczenia wykorzystano miniaturową drukarkę bębnową, uzyskując
w ten sposób bardzo wysoką jakość nadruku. Drukarka wyposażona jest w wymienną rolkę barwiącą, eliminującą stosowanie zawodnej i uciążliwej taśmy barwiącej. Kasowanie odbywa się w sposób automatyczny, po włożeniu biletu w szczelinę wejściową. Kasownik posiada możliwość zdalnej blokady wydruku z pulpitu autokomputera.

Kasownik biletów KRG-6

Kasownik biletów papierowych KRG-6 jest przeznaczony do oznaczania biletów papierowych w komunikacji miejskiej. Oznaczanie ważności jest realizowane poprzez nadrukowanie na bilecie kombinacji szesnastu znaków (liter,
cyfr). Cztery ostatnie cyfry wskazują czas dokonania nadruku. Kombinacja pozostałych znaków zależy od indywidualnych wymagań użytkownika. Konstrukcja kasownika umożliwia w dowolnym momencie (nawet w trakcie eksploatacji u klienta)
rozszerzenie funkcji kasownika o opcję rejestracji biletów miesięcznych w formie karty stykowej (model KRG-6) i bezstykowej (model KRG-6 KB). Kasownik posiada automatyczny układ podgrzewania umożliwiający normalną pracę w najniższych temperaturach.

Kasownik biletów KRG-6 KB

KRG-6 KB to kasownik najnowszej generacji łączący funkcje kasownika do oznaczania biletów papierowych i rejestratora biletów miesięcznych w formie karty bezstykowej. Oznaczanie biletów papierowych odbywa się analogicznie jak w modelu KRG-6. Rejestracja ważnego „biletu elektronicznego" odbywa się przez zbliżenie karty do wyznaczonego pola obudowy kasownika na odległość kilku centymetrów. Klawiatura umieszczona na kasowniku umożliwia wybranie jednej z 10-ciu taryf do „kasowania biletu elektronicznego". W połączeniu z informacją o linii nocnej lub specjalnej, otrzymywanej z autokomputera możliwy jest wybór dalszych taryf. "Bilet elektroniczny"to elektroniczna karta zbliżeniowa, która zawiera między innymi unikalny numer seryjny, datę ważności, typ karty, informację o kilkunastu ostatnich transakcjach.

Kasownik biletów KRG-6 KS

KRG-6 KS to kasownik najnowszej generacji łączący funkcje kasownika do oznaczania biletów papierowych i rejestratora biletów miesięcznych w formie karty stykowej. Oznaczanie biletów papierowych odbywa się analogicznie jak w modelu KRG-6. Natomiast rejestracja ważnego biletu elektronicznego realizowana jest po włożeniu go do dolnej szczeliny obudowy kasownika. Pozostawienie karty stykowej w szczelinie przez min. 1 s spowoduje wyświetlanie na wyświetlaczu na przemian: ilości pozostałych jednostek (przejazdów) i ilości dni do końca ważności biletu miesięcznego. Włożenie biletu nieważnego, złą stroną , karty stykowej innego typu wywołuje długi przerywany sygnał dźwiękowy i pojawienie się poziomych kresek na wszystkich pozycjach wyświetlacza. Ponadto kasowniki mają wbudowaną funkcję zliczania ilości skasowanych biletów, mogą pracować autonomicznie lub z autokomputerami SRG 2000, SRG 3000 P. We wszystkich przypadkach urządzenia kasujące umożliwiają przekazywanie zarejestrowanych danych do Systemu Kompleksowej Obsługi Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Kasowniki produkowane są również w obudowie metalowej – wandaloodpornej
na podstawie: R&G oraz informacji własnych
opracował: Janusz Światowy