Encyklopedia

Tatra KT8D5

dodane przez kajetansz; zmodyfikowane przez kajetansz

27.03.2008
Aktualizacja hasła. kajetansz
W pierwszej połowie lat 80-tych XX wieku zakłady ČKD otrzymały z wydziału komunikacji CSSR „prośbę” o stworzenie trójczłonowego przegubowego dwukierunkowego tramwaju. Pierwsze dwa prototypy tramwaju oznaczonego jako typ KT8D5 o numerach 0018 i 0019 wyprodukowano w 1984 roku i testowano na ulicach Pragi, a po dwóch latach wyprodukowano 10 egzemplarzy tramwaju KT8D5 z tzw. serii zerowej dla: Brna (2), Koszyc (2), Mostu (2) i Pragi (4).

Produkcja dwukierunkowego tramwaju dla przedsiębiorstw, które już dawno pożegnały się z taborem dwukierunkowym była nielogiczna. Przybycie tramwajów KT8D5 do wielu przedsiębiorstw nie było mile widziane ze względu na dużą liczbę miejsca jaką zajmowały drzwi po drugiej stronie tramwaju, jak i druga kabina motorniczego. Dla czechosłowackich przedsiębiorstw nie było alternatywy by nie przyjąć tych tramwajów ze względu na to, że tramwaje T3 nie były już produkowane, a wozy T3SUCS były technicznie przestarzałe, a tramwaje rodziny T6 były przeznaczone jedynie na eksport.

Prototypy

W 1984 wyprodukowane pierwsze 2 prototypy tramwajów KT8D5 o numerach 0018 i 0019. Po dwóch latach jazd próbnych prototyp 0018 przekazano do Moskwy, a następnie do Wołgogradu, gdzie kursował na tamtejszej linii szybkiego tramwaju z numerem 5834. Obecnie odstawiony z powodu braku części zamiennych. Prototyp 0019 został przekazany do Ostrawy, gdzie do dziś dzień jest w eksploatacji liniowej.

Eksploatacja tramwajów KT8D5 w Czechach

Brno - Pierwsze 2 tramwaje KT8D5 dostarczono do Brna w 1986 roku, a w 1989 roku dostarczono kolejne 21 wagonów. W latach 2002 – 2003 dostarczono również 3 tramwaje z Koszyc, z których w dwóch wymieniono człon środkowy na niskopodłogowy. Obecnie tramwaje KT8D5 z Brna są modernizowane z montażem członu niskopodłogowego.

Most i Litwinow - Pierwsze 2 tramwaje KT8D5 dostarczono do Mostu w 1986 roku, a w 1989 roku dostarczono kolejne 6 wagonów. Ze względu na to, że sieć tramwajowa w Moście i Litwinowie jest zbyt mała wszystkie 8 tramwajów przekazano w latach 1996 – 1997 do Miszkolca.

Ostrawa - W 1989 roku do Ostrawy dostarczono 15 tramwajów KT8D5. Dodatkowo dostarczono również prototyp 0019. Obecnie 14 pojazdów zostało zmodernizowanych do typu KT8D5.RN1.

Pilzno - W 1989 roku do Pilzna dostarczono 12 tramwajów KT8D5. Wszystkie zmodernizowano w latach 2000 – 2003 do typu KT8D5.R, jeden z nich w 2007 roku przebudowano na KT8D5.RN2, a dwa kolejne w 2008 roku.

Praga - Pierwsze 4 tramwaje KT8D5 dostarczono do Pragi w 1986 roku, a w latach 1989 – 1990 dostarczono kolejne 44 wagony. Począwszy od 2005 roku wszystkie tramwaje przechodzą modernizację do typu KT8D5.RN2. Obecnie zmodernizowanych jest 19 sztuk.

Eksploatacja tramwajów KT8D5 na Słowacji

Koszyce - Pierwsze 2 tramwaje KT8D5 dostarczono do Koszyc w 1986 roku, a w latach 1989 – 1990 dostarczono kolejne 38 wagonów. Obecnie w eksploatacji znajduje się 13 tramwajów KT8D5 i 6 wagony zmodernizowane do KT8D5R.N2. Pozostałe 21 tramwajów oddano ze względu na spadek przewozów pasażerskich do:
 • Brna - 3 tramwaje w latach 2002 – 2003
 • Miszkolca - 10 tramwajów w latach 1991 – 1992
 • Ostrawy - 1 tramwaj w 2002 roku
 • Sarajewa - 4 tramwaje w latach 1996 – 1997 i w 2001 roku
 • Strausberga - 3 tramwaje w 1995 roku

Eksploatacja tramwajów KT8D5 w Bośni i Hercegowinie

Sarajewo - W latach 1996 – 2001 do Sarajewa dostarczono 4 tramwaje KT8D5. W trakcie swojej eksploatacji przerobiono tramwaje na jednokierunkowe likwidując część drugiego stanowiska motorniczego, oraz zaślepiając drzwi po drugiej stronie wozu.

Eksploatacja tramwajów KT8D5 w Niemczech

Strausberg - Z powodu przestarzałych tramwajów produkcji NRD przedsiębiorstwo w Strausbergu rozpoczęło poszukiwania używanych dobrze utrzymanych dwukierunkowych tramwajów. W takiej formie znajdowały się wozy KT8D5 w Koszycach, które w 1995 roku przetransportowano do Niemiec. Do tej pory znajdują się one w eksploatacji.

Eksploatacja tramwajów KT8D5 na Węgrzech

Miszkolc - W latach 1991 – 1992 dostarczono 10 tramwajów KT8D5 z Koszyc a w latach 1996 – 1997 z Mostu. Do tej pory tramwaje te znajdują się w eksploatacji.

Modernizacje

KT8D5-DVC - Drobna modernizacja jednego z wagonów z Pragi polegająca na montażu przycisków otwierania drzwi przez pasażera.

KT8D5R.N2 - Modernizacja 13 tramwajów KT8D5 z Brna, 2 z Koszyc i 3 z Pilzna przeprowadzana od 2002 roku polegająca na:
 • dodaniu niskopodłogowego członu
 • uodpornieniu skrzyni tramwaju przeciw korozji
 • montaż elektrycznie sterowanych piasecznic
 • zainstalowaniu informacji pasażerskiej
 • zamontowaniu nowe drzwi wraz z możliwością otwierania ich przez pasażera
 • zamontowaniu elektrycznie ściagany pantograf

 • wymiany grzejników na 8 nagrzewnic zamontowanych pod siedzeniami
 • modernizacji kabiny motorniczego
 • wymiany oświetlenia na nowe
 • modernizacji wnętrza tramwaju by przypominało te z T6A5 bądź KT8D5N

KT8D5R - Modernizacja jednego tramwaju KT8D5 z Brna różniąca się od KT8D5R.N2 jedynie brakiem montażu niskopodłogowego członu.

KT8D5R.N1 - Modernizacja 11 tramwajów KT8D5 z Ostrawy przeprowadzona w 2003 roku. Główną cechą tego tramwaju jest jego jednokierunkowość oraz nowy niskopodłogowy środkowy człon. Likwidacja drzwi po jednej stronie i kabiny motorniczego z końcu wozu przyczyniła się do zwiększenia liczby miejsc siedzących. Dodatkowo zmodernizowano wnętrze jak i pozostawione stanowisko motorniczego.

KT8D5R.N2P - Modernizacja praskich tramwajów KT8D5 rozpoczęta w 2004 roku. Do tej pory zmodernizowano 19 tramwajów, a planowana jest modernizacja ogółem 47. Modernizacja ta obejmuje:
 • montaż nowego niskopodłogowego członu
 • montaż informacji pasażerskiej
 • modernizacja przedziału pasażerskiej jak i kabin motorniczego

 • montaż nowych odbieraków prądu
 • zasłonięcie wózków
 • montaż nowego tyrystorowego rozruchu TV Progress
opracował: Kajetan Szmuciński
Producent:
ČKD
Model:
KT8D5
Liczba członów:
3
Liczba i układ drzwi:
5 (3-4-4-4-3) po obu stronach
Długość:
30,3 m
Szerokość:
2,5 m
Wysokość:
3,145 m
Liczba osi:
8
Masa własna:
37 000 kg
Wysokość podłogi:
900 mm
Liczba i moc silników:
8 x 45 kW
Liczba miejsc siedzących:
54
Liczba miejsc ogółem:
283
Liczba zakupiona/w eksploatacji:
nie występuje w Szczecinie