Encyklopedia

Kurs przygotowujący do zawodu motorniczego

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez MQ

Osoba chcąca zdobyć zawód motorniczego zgłasza się do właściwej komórki organizacyjnej przewoźnika. Zostaje skierowana na specjalistyczne badania psychotechniczne i lekarskie. Po uzyskaniu pozytywnych opinii lekarskich osoba ta może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia do kierowania tramwajem. Pozwolenie te jest wydawane ogólnie bez podziału na typ wagonu jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Kwestie uprawnienia do kierowania danym typem tramwaju regulują wewnętrzne przepisy przewoźnika. Kurs składa się z dwóch części, teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu. Podczas części teoretycznej kursanci poznają przepisy ruchu drogowego, przepisy dla służby ruchu jak również zgłębiają zagadnienia związane z BHP, urządzeniami sieciowymi i torowymi, ochroną przeciw pożarową, a także poznają tajniki udzielania pomocy przedlekarskiej. Zapoznają się także z mechaniczną i elektryczną budową tramwaju ( najczęściej na przykładzie wagonów z rodziny 105N ), a także z techniką prowadzenia tramwaju.

Część teoretyczna składa się z następujących przedmiotów:
• Przepisy ruchu drogowego – 26 godzin
• Przepisy dla służby ruchu – 5 godzin
• Urządzenia torowe – 2 godziny
• Urządzenia sieciowe – 2 godziny
• Budowa i działanie urządzeń mechanicznych tramwaju – 10 godzin
• Budowa i działanie urządzeń elektrycznych tramwaju – 13 godzin
• Technika prowadzenia tramwaju – 8 godzin
• BHP i ochrona p. ppoż.. – 6 godzin
• Pierwsza pomoc – 4 godziny.

Po części teoretycznej kursanci przystępują do egzaminu wewnętrznego. Po jego pozytywnym zaliczeniu przystępują do praktycznej nauki zawodu. Skierowani do dwóch zajezdni odbywają jazdy tramwajami wraz z instruktorami, przez pierwsze cztery dni po dwie godziny jazdy, począwszy od piątego dnia trzy godziny dziennie, łącznie sześćdziesiąt godzin. Jazdy odbywają się w godzinach porannych w dni powszednie, a także sporadycznie w dni wolne od pracy. Po ukończeniu trwającego półtora miesiąca okresu praktycznej nauki zawodu kursant zdaje wewnętrzny egzamin i przystępuje do egzaminu państwowego.
na podstawie informacji własnych
opracował: Iwo Tondos