Encyklopedia

Pętla tramwajowa Łasztownia - projekt

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez jas59

04.12.2010
Dodano informacje o rozbiórce dyspozytorni. jas59

Budowa pętli tramwajowej na Łasztowni powiązana została głównie z projektowaną budową trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju właśnie w tym rejonie.

O potrzebie budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju mówiono już w latach 50 a później 70 XX wieku. Konieczność tej tak niezmiernie potrzebnej inwestycji komunikacyjnej dla aglomeracji szczecińskiej między Prawobrzeżem a Centrum planiści dostrzegali już 35 lat temu. W międzyczasie rozpoczynano budowę Trasy Zamkowej i wiaduktów nad ulicą Energetyków. Powiązano to również z porządkowaniem dróg lokalnych i zagospodarowania na Łasztowni, budową rurociągu miedwiańskiego oraz projektowanym remontem Mostu Długiego, który miał się odbyć w 1988 roku / wymiana przęsła zwodzonego na stały i remontu podpór/.

Połączenia poprawiające komunikację powstawały prze wiele lat, że wspomnę tylko o przebudowie ulicy Gdańskiej i budowie estakady nad torami kolejowymi, oraz wspomnianą wyżej Trasę Zamkową.

Według wielokrotnie wysuwanych postulatów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej pętla tramwajowa w rejonie ulicy Energetyków pomiędzy Mostem Długim a Portowym usprawniłaby eksploatację linii tramwajowych na podejściu do i z centrum przy kierowaniu taboru w ulicę Gdańską i z powrotem oraz byłaby konieczna z chwilą zlikwidowania prawoskrętu tramwajów z ulicy Wyszyńskiego w ulicę Vasco da Gama, co przy trudnościach eksploatacyjnych wykorzystywano jako jednokierunkową prowizoryczną pętlę.

W lutym 1987 roku WPKM podał wymogi odnośnie budynku dyspozytorni na projektowanej pętli tramwajowej na Łasztowni. Odbiorcą tych wymogów była Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji – Oddział Budowy Tras Komunikacyjnych w Szczecinie mieszcząca się przy ulicy Bulwar Gdański 2.

Wymogi dla budowy budynku były następujące:• pomieszczenia dla dyspozytorów dla 3 osób /w tej części winny znajdować się urządzenia do automatycznej kontroli ruchu wg zasad dla szybkiego tramwaju, sprzęt łączności bez i przewodowej i sanitariat/,
• pomieszczenia socjalne dla obsługi /pokój do spożywania posiłków dla 12 osób, pomieszczenia kuchennego podgrzewania posiłków regeneracyjnych i napojów, magazynek z przebieralnią, wc z umywalką i bieżącą wodą/,
• pomieszczenia dla pogotowia technicznego z warsztatem /z łazienką, wc i podręcznym magazynkiem/,
• poczekalnia dla 50 osób,
• zapewnienie systemu łączności przewodowej wewnętrznej pomiędzy dyspozytornią a pomieszczeniami i przystankami /sygnalizacja odjazdowa/,
• zalecono aby budynek z pomieszczeniami dla dyspozytorów znajdował się na wyższym poziomie około 6 metrów nad poziomem terenu, aby zapewnić widoczność całej pętli.

Z projektowanej budowy pętli tramwajowej w tym rejonie, wybudowano tylko budynek dyspozytorni, który był użytkowany przez jakiś czas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania a w tej chwili stoi opuszczony i niszczeje szabrowany przez złomiarzy. W nowych opracowaniach już nie wspomina się o pętli na Łasztowni, gdyż trasa szybkiego tramwaju ma prawdopodobnie biec przez centrum na Gumieńce czy Krzekowo /przeprowadzono remonty torów i założono nową trakcję napowietrzną/.

Ostatni akordNa przełomie listopada i grudnia 2010 roku został rozebrany budynek dyspozytorni przy planowanej niegdyś pętli tramwajowej. W pejzażu miasta istniał
prawie trzy dekady. Starsi mieszkańcy miasta nazywali go "trzecim grzybkiem" ( grzybek na Bramie Portowej i przy Baltonie na ulicy Gdańskiej).

Miejsce po dyspozytorni w przyszłości będzie przeznaczone pod rondo, które ma powstać w tym miejscu. Na razie ma tu być skwer. Miasto równiez myśli zrobić tu parking dla planowanego tymczasowego "namiotu" opery szczecińskiej. Czas pokaże co będzie.

Na podstawie materiałów znajdujących się w archiwum Tramwajów Szczecińskich
sygnatura akt TJ-221, 35/308, 35/381 z lat 1974 – 95 i wiedzy własnej opracował: Janusz Światowy