Encyklopedia

description Linia 101: Plac Rodła - Police Jasienica

dodane 1.11.2008, godz. 18:55 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 16.02.2018, godz. 11:58 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

16.02.2018
Dodano informacje z lat 2007, 2009, 2012 - 13, 20015 - 2018 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.08.2010
Dodano informację o korekcie rozkładu dla 101/2 zdjęcie profilowe użytkownika X X
20.06.2010
Uaktualniono godziny pracy 101/2 w dzień powszedni, oraz 101/3 w dzień świąteczny zdjęcie profilowe użytkownika X X
04.11.2008
Dodano kilka ciekawostek i poprawiono hasło zdjęcie profilowe użytkownika Pepe Pepe
Trasa: Plac Rodła – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Pokoju – Szosa Polska – Przęsocin: Szczecińska – Szczecin: Przęsocińska – Police: Asfaltowa – Wojska Polskiego – Plac Chrobrego – Kościuszki – Jasienicka – Kuźnicka – Jasienicka – Dworcowa – Piastów – Police Jasienica Pętla

Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz większość w dni świąteczne są wykonywane bez podjazdu pod Zakłady Chemiczne (ulica Kuźnicka).

O linii 101 wspomina się już 10 listopada 1972 roku, ale tak naprawdę zaczyna kursować na trasie Plac Hołdu Pruskiego – Jasienica od 2 stycznia 1973 roku. Długość trasy wynosiła 20,7 km, przejazd trwał 42-45 minut, obsługa taborowa 8-12 autobusów z częstotliwością co 8-9 i 12 minut.

Od 1 lutego 1973 roku zwiększono ilość taboru do 16 autobusów w obsłudze porannej, które jeździły z 6-7 minutową częstotliwością, a 28 października 1975 roku zmniejszono obsługę poranną o 1 autobus z powodu braków taborowych.

9 stycznia 1976 roku zwiększono obsługę linii o 2 autobusy po szczycie. W tym czasie wprowadzono również przerwy na posiłek w Jasienicy i na Placu Hołdu Pruskiego. Wydłużono również czas kursowania linii do godziny 21:00. Na placu Hołdu Pruskiego trzymano rezerwę.

Linia 101 była linią pozamiejską i obowiązywały na niej opłaty strefowe. Opłaty za każdą rozpoczętą strefę taryfową pobierane były tak jak za przejazd całej strefy, opłaty za przejazdy pomiędzy pojedynczymi przystankami równały się opłatom za jedną strefę taryfową.

zdjęcie
W związku z wycinką drzew w ciągu ulicy Szosa Polska w dniach 15 – 28 czerwca 1978 roku linia 101 jeździ objazdem przez ulicę Nehringa, Kościelną i Stołczyńską. W związku z tym trasa przejazdu wydłużyła się do 23,7 km.

Linia na tej trasie jeździ do 19 grudnia 1986 roku. W tym okresie wydłużano trasę, zwiększano lub zmniejszano ilość taboru kursującego na linii, zawieszano niektóre kursy, zmieniano czas przelotu, brygady 101/2 i 101/5 były obsługiwane przez zajezdnię Police.

Od 19 grudnia 1986 roku przeniesiono przystanek końcowy na Plac Rodła i od tego czasu jeździ na trasie do Jasienicy właśnie z placu Rodła do chwili obecnej. Jej trasa wahała się od 22,1 – 23,1 km przelot w granicach od 45 – 50 minut, obsługa taborowa 8-9/5-7 autobusami z 12-13 oraz 15-20 minutową częstotliwością przed i po południu.

W latach 1986 – 2008 na linii w międzyczasie zmieniano rozkład jazdy, częstotliwość kursowania i postojów, przeprowadzano korektę odległości między przystankami i długości linii, wprowadzono niektóre kursy z podjazdem pod Zakłady Chemiczne. Początkowo tylko niektóre brygady obsługiwała zajezdnia Police. Od połowy lat 90-tych przejęła ją w całości. Zwiększano lub zmniejszano też ilość taboru kursującego na linii.
zdjęcie

Od 2000 roku na linię wprowadzono szczytowy autobus przegubowy, którym na stałe był Ikarus 280 741. Kilka miesięcy później dodano drugą brygadę wielkopojemną, a od 2002 roku linię obsługiwały też nowo zakupione MAN-y NL313-15. Od końcówki 2007 roku linia kursuje ulicami Ogrodniczą, Ludgardy, Zagórskiego obsługując ciągle rozrastające się osiedle Bukowo.

Linię 101 obsługuje SPPK w dni robocze czterema brygadami (+ piąta jako dodatek do Zakładów Chemicznych w porannym szczycie):

101/1 - (4:35–9:05, 13:07–17:37, brygada wielkopojemna)
101/2 - (5:10–23:37, brygada wielkopojemna)
101/3 - (4:50–22:40)
101/4 - (4:13–23:22)
101/5 - (6:00–6:44)

Brygady 2 i 4 są niskopodłogowe.

Trzy brygady są w soboty i dni świąteczne:

101/1 - (4:50–23:16)
101/2 - (4:35–23:35)
101/3 - (4:49–22:36)

Brygady 2 i 3 są niskopodłogowe.

W Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok obowiązuje świąteczny rozkład jazdy.

Od końcówki 2007 roku linia kursuje ulicami Ogrodniczą, Ludgardy, Zagórskiego obsługując ciągle rozrastające się osiedle Bukowo.

Linię 101 obsługuje SPPK w dni robocze czterema brygadami (+ piąta jako dodatek do Zakładów Chemicznych w porannym szczycie):
• 101/1 - (4:35–9:05, 13:07–17:37, brygada wielkopojemna)
• 101/2 - (5:10–23:27, brygada wielkopojemna)
• 101/3 - (4:50–22:40)
• 101/4 - (4:13–23:22)
• 101/5 - (6:00–6:44)
Brygady 2 i 4 są niskopodłogowe.
Trzy brygady są w soboty i dni świąteczne:
• 101/1 - (4:50–23:16)
• 101/2 - (4:35–23:35)
• 101/3 - (4:48–22:36)
Brygady 2 i 3 są niskopodłogowe.
W Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok obowiązuje świąteczny rozkład jazdy.
Trasa w kierunku placu Rodła wynosi 22.200 metrów, a w kierunku Jasienicy 22.550 metrów.

Konieczność demontażu elementów konstrukcyjnych estakady w dniu 16 kwietnia 2009 roku w godzinach 6:00 – 20:00 wymusiła zamknięcie dla ruchu ulicy Jasienickiej w Policach (na odcinku skrzyżowania ulic Kuźnickiej - Dworcowej). Objazd następował ulicami Kuźnicką, Piotra i Pawła. Trasą objazdową kursowały linie autobusowe 101, 111 oraz Linia Samorządowa wg obowiązujących rozkładów jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki „Police Jasienicka nż” i „Police Messer nż” w ciągu ulicy Jasienickiej.

1 września 2010 wprowadzono korektę w rozkładzie jazdy, polegającą na przesunięciu kursu 101/2 z godziny 17:53 na 17:51 (odjazd z Jasienicy) z jednoczesnym podjazdem pod Zakłady Chemiczne.

Trasa w kierunku placu Rodła wynosi 22.200 metrów, a w kierunku Jasienicy 22.550 metrów.

Z dniem 1 lutego 2012 roku wprowadzono zmiany rozkładów jazdy na liniach autobusowych 61bis, 68 i 101.

• na linii 101 obowiązuje nowy rozkład jazdy, ze skróconym czasem przejazdu (średnio o 5 minut w jednym kierunku). Linia obsługiwać będzie dodatkowy przystanek „Szosa Polska Ranczo nż” (w obu kierunkach), zlokalizowany na ul. Szosa Polska, przy granicy miasta.

Na wniosek pasażerów, od dnia 1 lutego 2013 roku, ZDiTM wprowadził korektę rozkładów jazdy na liniach autobusowych 101 i 106.

Dni robocze odjazdy z Placu Rodła

• z godziny 5:15 na godzinę 5:17,
• z godziny 5:45 na godzinę 5:40,
• z godziny 6:00 na godzinę 5:50,
• z godziny 6:49 na godzinę 6:55.

Odjazdy z pętli Police Jasienica Pętla

• z godziny 4:52 na godzinę 4:50,
• z godziny 5:55 na godzinę 6:00.

Odjazd z pętli Police Rynek

• z godziny 4:40 na godzinę 4:39.

Realizacja projektu „Rewitalizacja starych Polic – modernizacja polickiego rynku”, wymusiła w dniu 12 kwietnia 2013 roku zmianę peronów przystankowych na przystanku „Police Rynek” dla linii autobusowych 101, 102, 524 i 526.

• autobusy linii 101, 102, 524 i 526 jadące w kierunku Szczecina zatrzymują się na zewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54023).

Wykrycie niewybuchu z czasów II wojny światowej w dniu 30 czerwca 2013 roku wymusiło operacje usunięcia znaleziska. Wiązało się to z koniecznością ewakuacji mieszkańców i wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w godzinach 9:00 - 15:00.

Niewybuch znajdował się w Odrze w pobliżu Urzędu Celnego. Na czas prowadzenia akcji wydobycia niewybuchu wyznaczone zostały strefy ewakuacji mieszkańców wraz z miejscem zbiórki osób ewakuowanych i strefę wyłączoną z ruchu.

• linie 59, 101, 107 od przystanku Matejki skierowane przez ulicę Malczewskiego, Wyzwolenia nawrót na placu Żołnierza. Przystanek końcowy plac Rodła (przy Delikatesach).

Z powodu dużego natężeniem ruchu w alei Wyzwolenia i na ulicy Malczewskiego zmieniono trasy autobusów linii 68, 101, 107 i F. Do godziny 17:00 w dniu 24 grudnia 2013 roku autobusy jeździły z pominięciem odcinka alei Wyzwolenia i ulicy Malczewskiego. Pojazdy zawracały na Placu Rodła i ulicy Matejki i jechały w kierunku Polic i Osiedla Kormoranów. Nieczynny był przystanek „Malczewskiego”. Taka organizacja komunikacji miejskiej obowiązywała do odwołania w dniach 30 - 31 grudnia 2013 roku.

ZDiTM, z dniem 22 stycznia 2015 roku, zmienił lokalizacje przystanku "Ogrody Przyjaźń" nż dla autobusów linii 63, 101, 107 i 524 jadących w kierunku Polic i Skolwina. Przystanek został przeniesiony o ok. 250 metrów w kierunku bramy wjazdowej do ogródków działkowych. Autobusy zatrzymują się przy nowym peronie. Dotychczasowy przystanek został zlikwidowany.

Dnia 1 września 2015 roku uruchomiony został przystanek "Ostrowska nż" w kierunku ulicy Pokoju, zlokalizowany w ciągu ulicy Bogumińskiej przy stacji paliw Orlen. Przystanek "Staw Brodowski" w rejonie kładki przy ulicy Wilczej uruchomiony został 15 lutego 2016 roku.

15 lutego 2016 roku uruchomiony został przystanek "Staw Brodowski" w rejonie kładki przy ulicy Wilczej.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 54, 64, 77, 80, 101, 108.

• na linii 101 nastąpi zmiana sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursów:
• z przystanku "Police Rynek" do Jasienicy z godz. 4:49 na godz. 4:43;
• z Jasienicy z godz. 5:00 na godz. 4:54.

Prowadzone prace drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni na Wojska Polskiego w Policach od dnia 9 sierpnia 2017 roku, wymusiły zawieszenie przystanków autobusowych „Police Wojska Polskiego” dla linii 101, 102, 524, 526 (oba kierunki).

• linie autobusowe 101, 102, 524, 526 kursowały objazdem ulicami Asfaltową, Piłsudskiego, Mazurską, Kołłątaja, Police Rynek w obu kierunkach z pominięciem przystanków „Police Wojska Polskiego”. Na trasie przejazdu obowiązywały istniejące przystanki: „Police Mazurska Kościół” oraz „Police Kołłątaja”. Wyżej wymienione linie jeździły wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Na wiosek pasażerów z dniem 6 listopada 2017 roku nastąpiła zmiana powszedniego rozkładu jazdy. Wprowadzone zostały kursy przez ulice Piotra i Pawła w Policach (ulicami Piotra i Pawła oraz Brzozową) z placu Rodła o godzinie 4:50 oraz 5:40, natomiast z Jasienicy o godzinie 14:00, 14:30, 15:30 oraz 22:03. Przystanek „Police Piotra i Pawła” zlokalizowany został na ulicy Brzozowej w Policach.

Z dniem 1 stycznia 2018 na linii 101 w dni powszednie nastąpiła zmiana rozkładu jazdy polegająca na wprowadzeniu kursu z placu Rodła o godzinie 12:40 przez ulice Piotra i Pawła w Policach do Jasienicy.
Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych przez WPKM, MZK, oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy