Encyklopedia

description Linia 105: Klonowica Zajezdnia - Dobra Osiedle

dodane 2.11.2008, godz. 11:15 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 19.01.2020, godz. 13:28 przez zdjęcie profilowe użytkownika man man

19.01.2020
aktualizacja zdjęcie profilowe użytkownika man man
16.02.2018
Dodano informacje z lat 2015 - 2017 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
18.12.2014
Dodano informacje o uruchomieniu linii od stycznia 2015 roku zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

Trasa: Klonowica Zajezdnia — rondo Karskiego — Żołnierska (z powrotem: Żołnierska — Klonowica — Wernyhory) — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Berzecze: Koralowa — Górna — Wołczkowo: Słoneczna — Lipowa — Dobra Szczecińska — Graniczna — Dobra Osiedle

O linii 105 wspomina się już od kwietnia 1972 roku, ale informacje na jej temat pojawiają się od 2 stycznia 1973 roku. Jest to data którą uważa się za jej powstanie. Jeździła na trasie podanej wyżej. Jej trasa:
Krzekowo – Żołnierska – Szeroka – Koralowa – Bezrzecze Pętla –Wołczkowo.
Wynosiła ona 3,3 km do Bezrzecza i 5,3 km do Wołczkowa. Przelot wynosił odpowiednio 10 i 15 minut. Obsługiwana była 1-2 autobusami z 15-25 i 30-40 minutową częstotliwością przed i po południu. 14 lutego tego roku dodano czas przejazdu do pętli na Krzekowie.

10 maja 1976 roku uruchomiono linię „D” z wykorzystaniem taboru brygady 105/2 w okresie pracy na trasie Krzekowo – Ogrody Działkowe. Długość tej linii wynosiła 4,4 km, przelot 12 minut, obsługiwana była 1 autobusem z 60 minutową częstotliwością.

Linię tą zawieszano na okres zimowy, a zlikwidowano 12 listopada 1980 roku.

W międzyczasie wprowadzano dodatkowe kursy do i z Wołczkowa dla potrzeb uczniów szkoły oraz dopasowanie rozkładów jazdy w Wołczkowie do rozkładów jazdy autobusów PKS.

zdjęcie
Od 21 grudnia 1982 roku linia 105 zaczyna jeździć na trasie Łukasińskiego (Zakłady Piekarnicze) – Bezrzecze – Wołczkowo. Długość trasy wynosiła do Bezrzecza 6 km, a do Wołczkowa 8 km, przelot trasy 17-22 w ciągu całego dnia, obsługiwana 2-3 autobusami z 15-25, 20-25 minutową częstotliwością przed i po południu.

Od 14 stycznia 1983 roku linię 105 wydłużono do Dobrej Szczecińskiej. Długość trasy wynosiła (wahała się od 12,2 – 13,6 km).

Na tej trasie jeździła do chwili jej likwidacji czyli do 1 stycznia 1994 roku.

W trakcie tego czasu linia jeździła do ogrodów działkowych w okresie letnim, a na okres zimy kursy do ogrodów były zawieszane. W okresie zimowym linia kursowała na trasie z Zakładów Piekarniczych do Dobrej Szczecińskiej.

Przed jej zlikwidowaniem obsługiwana była przez 1-2 autobusy z 33-66 minutową częstotliwością kursowania. Przelot trasy wynosił 27 minut. Była dostosowywana do potrzeb przewozowych gminy Dobra. Powodem likwidacji linii było wypowiedzenie umowy przez gminę Dobra na świadczenie usług przewozowych.

Po 21 latach z dniem 1 stycznia 2015 roku reaktywowano linie 105, która poprzednio też jeździła do Dobrej Szczecińskiej. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy w dniu 14 listopada 2014 roku pomiędzy gminą Szczecin a gminą Dobra Szczecińska w osobach prezydenta Piotra Krzystka i wójta gminy Dobra Teresę Dera. Gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach utrzymania linii.

Porozumienie międzygminne zostało podpisane w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który ma mieszkańcom Szczecina jak i Gminy Dobra, dać możliwość przemieszczania się komunikacją miejską na biletach obowiązujących wg taryfy biletowej ZDiTM.

Linia kursuje na trasie - Klonowica Zajezdnia (ul. Wernyhory) - ul. Żołnierską przez Krzekowo - Bezrzecze - Wołczkowo - Dobra Osiedle

Obsługa przystanków na trasie:
Klonowica Zajezdnia - Dobra Osiedle

Klonowica Zajezdnia
• Wernyhory
• Żołnierska
• Krzekowo
• Krzekowo Kościół
• Modra
• Wronia
• Rozmatynowa
• Zaściankowa
• Bezrzecze Koralowa
• Bezrzecze
• Wołczkowo Słoneczna nż
• Wołczkowo Kościół
• Wołczkowo Piaskowa nż
• Wołczkowo Łąkowa
• Dobra MZAZ nż
• Dobra Lawendowa nż
• Dobra Spacerowa nż
• Dobra Rondo
Dobra Osiedle.

Trasa o długości 11.450 metrów, a przelocie 26 minut.

Obsługa przystanków na trasie:
Dobra Osiedle - Klonowica Zajezdnia

Dobra Osiedle
• Dobra Rondo
• Dobra Przytulna (do 1 września 2015 roku przystanek funkcjonował jako "nż")
• Dobra Spacerowa nż
• Dobra MZAZ nż
• Wołczkowo Łąkowa nż
• Wołczkowo Piaskowa nż
• Wołczkowo Kościół
• Wołczkowo Słoneczna nż
• Bezrzecze
• Bezrzecze Koralowa
• Zaściankowa
• Rozmarynowa
• Wronia
• Modra
• Krzekowo Kościół
• Krzekowo
Klonowica Zajezdnia

Trasa o długości 10.620 metrów, a przelot w ciągu 23 minut.

W dni robocze w godzinach szczytu linia jeździ co 24 minuty, w godzinach po szczytowych co 48 minut, w pozostałym okresie oraz w dni świąteczne co 60 minut. Linię obsługuje PKS Szczecin.

30 sierpnia 2015 roku w godzinach 8:00 - 13:00 odbył się bieg XXXVI PKO Półmaraton Szczeciński, który wymusił zmiany na linii 105.

• autobusy linii 105 kursowały skróconą trasą do pętli Krzekowo z pominięciem przystanków ,,Klonowica Zajezdnia’ (na ul. Wernyhory), ,,Wernyhory’’, ,,Żołnierska’’. Na trasie objazdu był uruchomiony dodatkowy przystanek ,,Klonowica Zajezdnia’’ – usytułowany przy wyjeździe z zajezdni autobusowej SPA Klonowica.

1 września 2015 roku na wniosek Gminy Dobra wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej na trasach pomiędzy Szczecinem a Gminą Dobra a także na terenie gminy.

Linia 105 kursująca na trasie Klonowica Zajezdnia - Dobra Osiedle kursowała według zmienionego rozkładu jazdy. Autobusy jadące w kierunku przystanku Dobra Osiedle na przystanku "Dobra Rondo" zatrzymywały się w zatoce na rondzie a nie jak dotąd przed rondem.

Klonowica Zajezdnia < — > Dobra Osiedle
Szczecin: Wernyhory — rondo Karskiego — Żołnierska (z powrotem: Żołnierska — Klonowica — Wernyhory) — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Berzecze: Koralowa — Górna — Wołczkowo: Słoneczna — Lipowa — Dobra: Szczecińska — Graniczna — Szczecińska

Prace prowadzone przy przebudowie skrzyżowania ulic Mickiewicza, Żołnierską, Wernyhory i Reduty Ordona w dniach 21 - 30 września 2016 roku, wymusiły zamknięcie dla ruchu ulica Wernyhory.

• linia 105 jeżdżąca na trasie Klonowica Zajezdnia — Dobra Osiedle, od przystanku „Klonowica Zajezdnia” zlokalizowanego na ulicy Klonowica przy wyjeździe z zajezdni, jedzie ulicą Klonowica do pętli Krzekowo i dalej stałą trasą do Dobra Osiedle. Na kierunku powrotnym końcowy przystanek (dla wysiadających) wspólny z linią 60 (na wysokości wjazdu do zajezdni). Nieczynne przystanki: Klonowica Zajezdnia, Wernyhory, Żołnierska. Dodatkowe przystanki: Klonowica Zajezdnia (przy wyjeździe z zajezdni).

W związku z organizacją w dniu 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 8:00 - 14:00 biegu XXXVIII PKO Półmaratonu Szczecińskiego wprowadzono zmiany na linii 105.

• autobusy linii 105 kursowały skróconą trasą do pętli Krzekowo z pominięciem przystanków ,,Klonowica Zajezdnia’’, ,,Wernyhory’’, ,,Żołnierska’’. Na trasie objazdu uruchomiono dodatkowy przystanek ,,Klonowica Zajezdnia’’ – usytuowany przy wyjeździe z zajezdni autobusowej SPA Klonowica. Na trasach objazdu obowiązywały istniejące przystanki, a autobusy linii 53, 60, 74, 80, 105 przejeżdżały przez pętlę Krzekowo.

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych przez WPKM, MZK, oraz informacji własnych i komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy