Encyklopedia

description Linia 109: Police Rynek - Police Tanowska Szkoła

dodane 9.11.2008, godz. 16:09 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 26.01.2020, godz. 23:59 przez zdjęcie profilowe użytkownika man man

17.02.2018
Dodano informacje z lat 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 i 2016 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

Trasa: Police Rynek – Plac Chrobrego – Grunwaldzka – Batorego – Szkolna – Słoneczna – Kołłątaja – Mazurska – Piłsudskiego – Grzybowa – Piaskowa – Wyszyńskiego – Piłsudskiego – Tanowska – Licealna – Police Szkoła

Linia kursuje w dni nauki szkolnej do godziny 18. Niektóre kursy są wykonywane z podjazdem do Prywatnego Liceum (Police, ulica Licealna).

1 marca 1985 roku nastąpiła zmiana numeru linii 68 na numer 109. Jej długość wynosiła w początkowym okresie 5,9 km, przelot trasy trwał 15 minut. Obsługiwana była 4 brygadami z 10-13 minutową częstotliwością kursowania. Od 5 grudnia tegoż roku dodano 1 brygadę jeżdżącą po południu z 40-minutową częstotliwością

5 maja 1986 roku obsługę linii przejmuje zajezdnia Police. Nastąpiła również zmiana częstotliwości kursowania na 9-18 i 11-12 minut przed i po południu. Przelot trasy zwiększono do 18 minut w ciągu całego dnia.

zdjęcie
1 września 1987 roku wydłużono trasę linii o 1,7 km w związku z zamknięciem dla ruchu ulicy Krasickiego. Długość trasy wynosiła 7,6 km przelot 22-23 minuty, tą samą ilością taboru obsługującego linię z 13-14 i 54 minutową częstotliwością, odpowiednio przed i po południu. Od 11 lutego 1992 roku zmieniono również charakter linii ze stałej na szczytową.

16 maja 1994 roku nastąpiła korekta odległości pomiędzy przystankami i długości linii. W tym czasie wynosiła od 6.140 – 6.420 metrów. Od 26 czerwca 1994 roku linia jest zawieszana na okres wakacji i przywracana po ich zakończeniu. Linia 109 w soboty i święta nie kursuje. Jest też zawieszana na okres ferii zimowych.

Na liniach 101,106, 107, 109, 111 i 524 nastąpiło ujednolicenie nazw przystanków z nazwami wprowadzonymi wraz z nowym rozkładem jazdy linii 103 z dniem 1 października 2007 roku, dodając słowo Police do przystanków znajdujących się na terenie Polic i przyległości.

Od początku powstania linii 109 w trasie linii nie następowały żadne zmiany z wyjątkiem czasowych objazdów. Do 3 grudnia 2007 roku obowiązywały wariantowe kursy do Siedlic, tego dnia zastąpiła je nowo-utworzona linia 110.

Linię obsługuje SPPK czterema brygadami ze wspólnymi kursami innych linii:

109/1:
(5:54–6:53) - jako linia 111
(6:59–7:50) - jako linia 109
(8:00–8:35) - jako linia 111
(8:45–14:00) - jako linia 109
(14:01–14:35) - jako linia 110
(14:45–15:26) - jako linia 109

109/2:
(6:24–8:06) - jako linia 109
(12:55–14:39) - jako linia 110
(14:46–16:11) - jako linia 111

109/3:
(6:15–7:29) - jako linia 106
(7:35–8:50) - jako linia 109
(9:00–9:41, 13:09–14:15) - jako linia 111
(14:05–16:26) - jako linia 109

109/4:
(6:54–7:35) - jako linia 110
(7:45–9:11, 12:14–18:25) - jako linia 109

Długość podstawowej trasy linii 109 w kierunku Police Rynek wynosi 6.440 metrów, a w kierunku Police Szkoła 6.600 metrów.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Policach, w dniach 18 kwietnia - 21 listopada 2009 roku na liniach 103, 106, 107, 109, 110, 111, F, 524 i 526 wymusiła zmiany tras i rozkładów jazdy.

• autobusy linii 109, 111 i 526 będą kursowały objazdem od ulicy Piłsudskiego, ulicami Bankową i Zamenhofa do ulicy Piaskowej i dalej bez zmian. Objazd obowiązywał dla obu kierunków. W obu kierunkach nieczynne były przystanki: "Police Wyszyńskiego", "Police Osiedle Chemik" i "Police Piaskowa Szkoła".

Na trasie objazdu dla obu kierunków uruchomiono przystanki: "Police Bankowa" przy skrzyżowaniu ulic Bankowej i Wyszyńskiego oraz "Police Zamenhofa" przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Zamenhofa. Dotychczasowe kursy linii 109 w relacji Police Rynek - Police Osiedle Chemik były wykonywane na trasie Police Rynek - Police Bankowa z nawrotem od przystanku "Police Bankowa" ulicami Bankową, Wyszyńskiego, Piłsudskiego i PCK do ulicy Bankowej i dalej przez ulicę Zamenhofa jak w pozostałych kursach. W tym okresie zmieniały się trasy objazdów ze względu na etapowanie prac.

W dniach 28 kwietnia - 1 października 2010 roku z powodu remontu została zamknięta dla ruchu ulica Piaskowa w Policach. Termin zakończenia prac może ulec zmianie. Na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 109, 111.

• linie 103, 109, 111 kursowały w obu kierunkach częściowo zmienioną trasą, od przystanku „Osiedle Chemik” ulicami: Wyszyńskiego (nawrót jak linia 107 przy Centrum Handlowym „Kinga”) – Bankową – do ulicy Grzybowej i dalej po stałej trasie, wg normalnego rozkładu jazdy. Czasowo uległy likwidacji przystanki „Piaskowa Szkoła” i „Piaskowa” na ul. Piaskowej.

1 marca 2012 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, F i 524.

• na liniach 109, 110 i 111 uruchomiono przystanek "Police Kołłątaja" (wspólny z linią 103). Przystanek będzie obowiązywał jedynie w kierunku osiedla Chemik/Siedlic.

W dniach 6 - 30 września 2012 roku z powodu dalszego remontu, znowu została zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach.

• na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 109, 110, 111. 524, 526 i Linii Samorządowej. Prace wykonywała jak wcześniej firma FDO Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Police.

Linie 103, 109, 110, 111, 524, 526, Linia Samorządowa kursowały częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie. • w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami: Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.

Uroczystość nadania imienia rondu przy ulicy Piłsudskiego odbyła się w dniu 6 czerwca 2014 roku w godzinach w godzinach 10:45 - 11:45. Wymusiło to, zamknięcie ulic dojazdowych do ronda. W tym czasie obowiązywały zmienione trasy kursowania autobusów:

• linia 103, 109 kursowała ulicami Przybora i Bankową z pominięciem przystanków Police Grzybowa w kierunku do starych Polic oraz Police Przybora w kierunku Kingi.

Prace prowadzone w Policach na ulicy Grunwaldzkiej, w dniach 29 - 30 września 2016 roku wymusiły zmiany na liniach 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524 i 526. W związku z tym zamknięta została dla ruchu ulica Grunwaldzka w Policach na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kościuszki.

• linie 109, 110 i 111 — zostały wycofane z ulic Mazurskiej, Kołłątaja, Szkolnej, Batorego i Grunwaldzkiej i jechały Wojska Polskiego. Kursy były wykonywane z pominięciem przystanków „Police Grunwaldzka”, „Police Szkolna”, „Police Kołłątaja”, „Police Mazurska Kościół”. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywały się na przystanku „Police Wojska Polskiego” (wspólny z linią 101).

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin, oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy