Encyklopedia

Linia 522: Warszewo - Osiedle Kasztanowe

dodane przez michalSPAK; zmodyfikowane przez man

20.02.2018
Dodano informacje z lat 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 jas59
24.06.2016
Dodano informacje o zmianie trasy z powodu zamknięcia mostu Cłowego. wsad123
01.10.2009
Dodano informację o zmianie trasy linii w związku z przebudową mostów jas59

Trasa: Warszewo — Złotowska — Perlista — Szwedzka — Duńska — Szczecińska — Rostocka — Bandurskiego — Przyjaciół Ronda — Przyjaciół Żołnierza — Wilcza — Sczanieckiej — Cyryla i Metodego — Boguchwały — Asnyka — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

Historię tejże linii możemy porównać z dawną linią 204N, która kursowała w latach 90-tych ubiegłego wieku. Łączyła ona Dąbie z Zajezdnią Police, kursując po trasie bardzo zbliżonej do trasy obecnej linii 522.

zdjęcie
Rozkład jazdy linii 517 po pierwszej reformie komunikacji nocnej
1 lipca 1997 roku przeprowadzono pierwszą wielką reformę komunikacji nocnej i wówczas zaczyna kursować linia 517 łącząca Dąbie Osiedle z Placem Rodła.

W czerwcu 2000 roku rozpoczął się remont Mostu Długiego, który spowodował zmianę trasy. linia 517 została skierowana na Trasę Zamkową i kursowała tak do 23 października 2000 roku.

W czasie remontu Mostu Długiego a mianowicie 1 lipca 2000 roku przeprowadzono kolejną reformę komunikacji nocnej. Postanowiono wydłużyć linię do Osiedla Kasztanowego.

Jedna z kolejnych zmian trasy nastąpiła podczas kolejnej a zarazem ostatniej jak na razie reformy komunikacji nocnej 1 października 2003 roku. Trasa została wydłużona z Placu Rodła do pętli "Kormoranów" z kursami do pętli Warszewo.

1 października 2008 roku przeprowadzono niewielką kosmetykę godzin odjazdów. Przesunięto odjazd z Osiedla Kasztanowego z godziny 23:40 na 23:43 a z pętli Warszewo z 0:35 na 0:38.

zdjęcie
PKS Szczecin na linii 522
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Ciekawostką jest przedstawiony projekt organizacji komunikacji nocnej w 2003 roku przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Zakładał on stworzenie linii 322, która miała kursować na trasie od Basenu Górniczego do Osiedla Kasztanowego. Niestety projekt ten został do dnia dzisiejszego tylko projektem i wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie wykorzystany.

W dniu dzisiejszym linia 522 obsługiwana jest przez dwie brygady, a przewoźnikiem jest PKS Szczecin. Obsługiwana jest przez tabor solowy jak i przegubowy. Czas przejazdu z Warszewa do Osiedla Kasztanowego wynosi 52 minut, w przeciwnym kierunku czas wydłuża się o minutę, a długość trasy szacowana jest na około 30 kilometry.

Z dniem 21 września 2009 roku została zmieniona trasa linii 522 w związku z przebudową mostów wzdłuż ul. Goleniowskiej na odcinku od ulicy Lubczyńskiej do ulicy Kniewskiej - nad rzeką Chełszczącą i rzeką Żołnierska Struga. Przewidywany koniec prac i powrót na stałe trasy nastąpi 28 czerwca 2010 roku.

Linia kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Dąbie Osiedle” linia kursuje ulicami Goleniowska – Lubczyńska – Kniewska (nawrót na pętli przed Zakładami Drobiarskimi) – Kniewska – Lubczyńska i dalej po stałej trasie do Osiedla Kasztanowego według normalnego rozkładu jazdy.

Jednocześnie zostały uruchomione zastępcze przystanki w obu kierunkach są to:
- „Lubczyńska nż” zlokalizowany na ulicy Lubczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Goleniowską,
- „Kniewska” kierunek Załom zlokalizowany na peronie pierwszym pętli przed Zakładami Drobiarskimi,
- „Kniewska” kierunek Dąbie Osiedle zlokalizowany na peronie drugim pętli przed Zakładami Drobiarskimi. Na podanych wyżej przystankach będzie zatrzymywać się autobus linii 522.
W związku z tym zawieszono na czas remontu przystanki „Kniewska I” na ulicy Kniewskiej, „Stacja Doświadczalna” „Wolińska” na ulicy Goleniowskiej.

Prowadzenie prac zabezpieczających budowę w ciągu alei Niepodległości w dniach 8 - 15 lutego 2010 roku przystanek autobusowy „Niepodległości” znajdujący się na wysokości dawnej "Kaskady" dla linii A, B, C, D, G, 522, 529, 531, 532 został czasowo przeniesiony o ok. 10 – 15 metrów w kierunku ulicy Bogurodzicy. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PoIAS sp. z o.o. Rozkład jazdy autobusów pozostaje bez zmian.

Otwarcie dla ruchu tramwajowego trasy w ciągu ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej po zakończonym kapitalnym remoncie, w dniu 22 września 2012 roku wymusiło wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:

• linia 522 kursuje w obu kierunkach od przystanku „Kołłątaja” przez ulicę Kołłątaja do Ronda Sybiraków i dalej po swojej trasie, z pominięciem ulic Krasińskiego i Niemcewicza oraz przystanku „Krasińskiego”.

• autobusy zatrzymują się na przystankach „Niemcewicza” wspólnych dla linii tramwajowych 2 i 12 w obu kierunkach.

• wprowadzono skomunikowanie linii 522 w kierunku Dąbia Osiedla z linią 525 w kierunku Krzekowa na przystanku „Kołłątaja” o godzinie 4:10 we wszystkie noce. Maksymalny czas oczekiwania autobusu linii 525 wynosi 2 minuty.

Oddaniem do eksploatacji przystanków autobusowych na ulicy Warcisława (Trasa Północna) oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Rostocką, z dniem 5 listopada 2012 roku wprowadzono zmiany na liniach autobusowych 57, 68 i 522.

• 57 i 522 w kierunku Warszewa zatrzymywały się na przystanku „Kormoranów” w zatoce autobusowej na ulicy Rostockiej między skrzyżowaniami z ulicami Thugutta i Kresowa a Warcisława,

• 57 i 522 w kierunku Kołłątaja zatrzymywały się na przystanku „Kormoranów nż” – przystanek warunkowy – w zatoce autobusowej na ulicy Rostockiej przed skrzyżowaniem z Warcisława,

• 68 i 522 zatrzymują się na przystanku „Kormoranów” – przystanek końcowy w zatoce autobusowej na ulicy Warcisława, między skrzyżowaniami z ulicą Kresową a Rostocką,

• 57, 68 i 522 w kierunku Kołłątaja/Placu Rodła zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Kresowa” zlokalizowanym na ulicy Bandurskiego, za skrzyżowaniem z ulicami Thugutta i Kresowa (dotychczasowa tymczasowa lokalizacja przystanku „Kormoranów” do Kołłątaja).

• likwidacji uległ tymczasowy przystanek „Kormoranów” w kierunku Warszewa, zlokalizowany na Bandurskiego przed skrzyżowaniem z ulicami Thugutta i Kresowa.

Zmiana organizacji ruchu na Niebuszewie (ulice Asnyka, Orzeszkowej, Kołłątaja) mające na celu usprawnienie przesiadek w relacjach tramwaj - autobus - tramwaj, 4 listopada 2013 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach tramwajowych 2 i 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87, B, 522 i 523.

• ustanowiono nowy przystanek Niemcewicza zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12 w kierunku Warszewa/Skolwina

• ustanowiono nowy przystanek Niemcewicza zlokalizowany na ulicy Asnyka przed Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12 w kierunku pętli Kołłątaja

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzono zmiany na liniach nocnych 522 i 534:

• na linii 522 wydłużono ostatni kurs realizowany z przystanku krańcowego KORMORANÓW o godzinie 4:45 w celu poprawy skomunikowania z linią C w kierunku Osiedla Kasztanowego, trasa linii została wydłużona do przystanku „Brama Portowa”, która umożliwiała przesiadkę na wspólnym dla obu linii przystanku w dni powszednie (przyjazd l.522 o 5:00, odjazd l.C o 5:07).

Z dniem 15 lutego 2016 roku uruchomiono nowy przystanek Staw Brodowski w obu kierunkach dla linii autobusowych 57, 58, 59, 63, 68, 82, 101, 107, 522 i 524.

Zamknięcie mostu Cłowego w dniach 15 czerwca 2016 - 3 sierpnia 2017 roku wymusiło zmianę trasy linii. Od pętli Basen Górniczy kursuje przez most Pionierów, ulice Hangarową, Gryfińską oraz Anielii Krzywoń do przystanku "Emilii Gierczak". Na trasie objazdowej obowiązują przystanki "Hangarowa", "Bagienna", "Gryfińska" i "Klombowa".

Na podstawie Kalendarium KOMIS-u, schematu sieci komunikacji nocnej, oraz informacji własnej opracował Michał Szczerbiński, aktualizacja Janusz Światowy