Encyklopedia

Linia 534: Osiedle Bukowe - Wielgowo Borsucza

dodane przez michalSPAK; zmodyfikowane przez fan004

06.05.2021
Dodano informacje o objeździe man
21.02.2018
Dodano informacje z lat 2006, 2010, 2014 - 2015 jas59
16.06.2016
Dodano informacje o wydłużeniu linii do pętli Wielgowo Borsucza. wsad123
10.08.2009
Poprawiono liczne błędy i stylistykę hasła Bauer

Trasa: Osiedle Bukowe — Kolorowych Domów — Chłopska — rondo Reagana — Handlowa — Łubinowa — Handlowa — rondo Reagana — Dąbska — Zoologiczna — Niedźwiedzia — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka (z powrotem: Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Przyszłości — Szosa Stargardzka — Zwierzyniecka) — Przylesie — Przytorze — Żuka — Bałtycka — Wielgowo Borsucza

Pod koniec lat 90–tych zaczęły się prężnie rozwijać okolice Wielgowa, a co za tym idzie zwiększyły się potoki pasażerskie w tych rejonach. Z racji tego iż w rejonie nie istniała żadna linia nocna, mieszkańcy zaczęli pisać petycje z prośbą o jej uruchomienie. Ich prośby zostały spełnione 1 lipca 1997 roku, kiedy to przeprowadzono pierwsza reformę komunikacji nocnej i utworzono 16 nowych linii nocnych. Od tej pory Wielgowo, a także Kijewo obsługiwane było przez linię 516. Linia ta znacząco pokrywała się z linią 54 na odcinku od Osiedla Bukowego do Kijewa. 1 października 2003 roku, w czasie kolejnej reformy komunikacji nocnej, przenumerowano linię z 516 na 534 i pod tym oznaczeniem kursuje do dnia dzisiejszego.

1 marca 2005 roku postanowiono wzbogacić trasę linii o wjazd kieszeniowy do pętli Smierdnica na wniosek mieszkańców Jezierzyc. W związku z tym uległy zmianie godziny odjazdów z pętli Wielgowo Bryczkowskiego, które od tej pory wyglądają następująco: 0:15, 3:10 i 4:05.

Z powodu małego zainteresowania linią, we wrześniu 2005 roku okrojono ją z trzech obiegów do jedynie dwóch obiegów w ciągu nocy. Zmieniono także rozkład, który prezentował się od tej chwili następująco:Kolejne zmiany w kursowaniu linii 534 zaszły 1 listopada 2005 roku. Zmieniono wtedy rozkład jazdy, który przedstawiały się następująco:

 • z Osiedla Bukowego z godz. 3:45 na 3:13
 • z pętli "Wielgowo Bryczkowskiego" z godz. 4:05 na 3:331 lutego 2006 roku dokonała się kolejna reforma w istnieniu linii. Na wniosek pasażerów linia skierowana została w rejony Sławociesza. Od ulicy Żuka nowa trasa przebiegała ulicami Przylesie i Przytorze i potem po stałej trasie. Na nowym odcinku uruchomiono przystanki:

 • Przylesie
 • Ośrodek
 • Leśniczówka
 • Stary Szlak
 • Drwali
 • Lutyków
 • Zdunowo Dworzec


Nieobsługiwane są przystanki „Zdunowo Las" oraz „Zdunowo Szpital". Ponadto uruchomiono przystanek „Przyszłości PEKAES" w kierunku Śmierdnicy, który obowiązywał dotychczas tylko dla linii 79.

Prowadzone prace drogowe w dniach 26 lipca - 31 grudnia 2006 roku wymusiły zamknięcie dla ruchu modernizowanego odcinka ulicy Niedźwiedziej, a tym samym likwidacja przystanku ,,Jelenia” w obu kierunkach. Na czas prowadzonych robót autobusy linii 54, 84 i 534 kursowały objazdem przez ulice Tarpanową. Na trasie objazdu wyznaczono przystanki:
• Focza w obu kierunkach,
• Jelenia w obu kierunkach.

Wszystko wraca do normy 10 stycznia 2007 roku nastąpiła mała modyfikacja organizacji ruchu na pętli Kijewo. Autobusy od tej pory nie wjeżdżają na pętlę, lecz zatrzymują się na przystankach w ciągu ulicy Niedźwiedziej.

Ciekawostką był utworzony przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej projekt organizacji komunikacji nocnej, zakładający stworzenie linii 324, która niczym nie różniła się od obecnej 534. Po krótkim czasie zaniechano jednak tego pomysłu.

Czas przejazdu z pętli Osiedle Bukowe do pętli Wielgowo Bryczkowskiego wynosił 23 minuty, w kierunku przeciwnym czas przejazdu wydłużał się do 31 minut. Długość trasy od pętli Osiedle Bukowe do pętli Wielgowo Bryczkowskiego wynosi około 15 kilometrów, a w kierunku przeciwnym wzrasta do około 19 kilometrów.

Na dzień dzisiejszy linia 534 obsługiwana jest przez jedną brygadę, a przewoźnikiem jest zajezdnia Dąbie.


Na czas remontu odcinka ulicy Szosa Stargardzka w dniach 6 - 12 września 2010 roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Nitka wjazdowa do miasta została całkowicie zamknięta dla ruchu. Ruch pojazdów w kierunku centrum odbywał się lewym pasem ruchu nitki wyjazdowej z miasta. Na pasie tym usytuowany był tymczasowy przystanek autobusowy ,,Balińskiego nż” dla linii 73D, 79, G, 534 dla kierunku do miasta.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzono zmiany na liniach nocnych 522 i 534:

• na linii 534, opóźniony został dotychczasowy kurs realizowany z przystanku krańcowego Osiedle Bukowe z godzinie 23:50 na godzinę 00:06, w celu umożliwienia pasażerom przyjeżdżającym z centrum miasta linią 532 przesiadki na Osiedlu Słonecznym (przyjazd l. 532 – o godz. 00:03, odjazd l. 534 – o godz. 00:09) i kontynuowaniu podróży linią 534 w kierunku Wielgowa. W konsekwencji wprowadzenia zmian opóźnieniu ulegają kursy:

• z przystanku krańcowego Wielgowo Bryczkowskiego w kierunku Osiedla Bukowego – z godziny 00:16 na godzinę 00:32; • z przystanku krańcowego Osiedle Bukowe, dotychczasowy kurs realizowany do Kijewa opóźniany zostaje z godziny 00:50 na godzinę 1:06. Na wniosek mieszkańców z dniem 13 czerwca 2016 roku linia została wydłużona do pętli Wielgowo Borsucza.

Otwarcie węzła Tczewska przebudowie z dniem 19 czerwca 2014 wymusiło zmiany na liniach autobusowych 56, 73D/Z i 534:

• autobusy linii 534 na kursach z Osiedla Bukowego do Wielgowo Bryczkowskiego obsługują dodatkowy przystanek „Zdunowo Szpital” (słupek 73712).

Remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej wymusił zmiany w kursowaniu linii 73 D, 73 Z i 534 w dniach 27 - 30 marca 2015 roku.

• linia 534 w noce 27/28.03 do 29/30.03 kursowała na skróconej trasie: Osiedle Bukowe - Zdunowo Szpital – ZDUNOWO DWORZEC według normalnego rozkładu jazdy. W w/w noce nie były obsługiwane przystanki: Wielgowo, Wiślana, Bałtycka i Wielgowo Bryczkowskiego.

Na wniosek mieszkańców z dniem 13 czerwca 2016 roku linia została wydłużona do pętli Wielgowo Borsucza.

W związku z zamknięciem dla ruchu przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej (Zdunowo) w okresie od 8 maja (sobota) od godz. 7:00 do 9 maja 2021 (niedziela) do godz. 20:00 oraz od 14 maja (piątek) od godz. 20:00 do 17 maja 2021 (poniedziałek) do godz. 5:00 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii. Autobusy kursować będą na skróconej trasie Osiedle Bukowe – Zdunowo Szpital. Przystanek „Zdunowo Dworzec” w kierunku Osiedla Bukowego zlokalizowany będzie w ciągu ulicy Sokołowskiego (nr 73612). Nie będą obsługiwane przystanki:

 • Wielgowo,
 • Wiślana,
 • Bałtycka,
 • Bryczkowskiego,
 • Fiołkowa,
 • Wielgowo Borsucza.

Takie samo skrócenie trasy obowiązywało od godziny 20:00 9 lipca do 23:59 11 lipca 2021 roku oraz od 20:00 16 lipca do 23:59 17 lipca.

Na podstawie kalendarium KOMIS-u, schematów komunikacji nocnej, oraz informacji własnych opracował Michał Szczerbiński, aktualizacja jas59, man