Encyklopedia

description Linia 72: Basen Górniczy - Śmierdnica

dodane 10.10.2008, godz. 18:19 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 10.02.2018, godz. 6:08 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

10.02.2018
Dodano informację z roku 2017 i o zmianie trasy i rizkładów zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
24.06.2016
Dodano informacje o zmianie trasy z powodu zamknięcia mostu Cłowego. zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123
24.06.2016
Dodano informacje o reaktywacji linii oraz późniejszych zmianach trasy. zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123
11.11.2008
Poprawiono stylistykę hasła zdjęcie profilowe użytkownika Pepe Pepe
11.11.2008
dodano informację o linii z roku 1971 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
11.10.2008
Poprawiono błędy stylistyczne w haśle zdjęcie profilowe użytkownika Pepe Pepe
Trasa: Basen Górniczy - Gdańska – most Cłowy – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka (Śmierdnica)

Historia linii sięga 2 lutego 1971 roku, kiedy to nastąpiło otwarcie linii Z na trasie Dworzec PKP Dąbie - Załom Fabryka. Linia była obsługiwana jednym autobusem w szczycie. Likwidacja linii nastąpiła 2 listopada 1971 roku z równoczesną zmianą nazwy na linię 72.

Linia 72 rozpoczyna swoją pracę przewozową 2 listopada 1971 roku na trasie Śmierdnica – Załom. Długość trasy wynosiła 14,5 km, przelot trasy przez cały dzień kursowania - 34 minuty.

Autobusy linii 72 kursowały w okresach między szczytowych następującą trasą: ze Smerdnicy drogą E-14 przez Płonię, Kijewo oraz ulicami Zwierzyniecką, Pomorską, Goleniowską, Kablową w godzinach 8:00-12:00 i 16:20-20:20. Obsługiwana była dwoma autobusami z 40 minutową częstotliwością w ciągu całego dnia.

Linia miała 5 stref taryfowych:
I - Smerdnica - Relax,
II - Relax - Zwierzyniecka,
III - Zwierzyniecka - Dąbie,
IV - Dąbie - Ogrodnictwo,
V - Ogrodnictwo - Załom.

Kursowała na tej trasie do 2 kwietnia 1973 roku.

Od 2 kwietnia 1973 roku skierowano ją na trasę Dąbie Dworzec – Śmierdnica. Długość jej wynosiła wtedy 9,1 km. Przelot trasy z Dąbia wynosił 20 minut, a ze Smierdnicy 26 minut. Obsługiwały ją dwa autobusy z 30 minutową częstotliwością w dni powszednie i świąteczne. Na tej trasie jeździła do 1 lipca 1974 roku.

Od 1 lipca 1974 roku linia 72 jeździła na trasie Basen Górniczy – Śmierdnica przez ulicę Gdańską, Przestrzenną, Emilii Gierczak, Anieli Krzywoń,, Gryfińską, Struga, Zwierzyniecką, Szosą Pyrzycką. Długość wynosiła 14 km. Przelot trasy w ciągu 30-32 minut, obsługa 2-3 autobusami z 23-35 minutową częstotliwością w szczycie i po szczycie. 3 stycznia 1977 roku nastąpiła korekta trasy. Od tej pory długość jej wynosiła 17,2 km.

25 maja 1979 roku wydłużono długość linii o 400 metrów do nowej pętli w Śmierdnicy – długość 17,6 km. Nie zmieniono czasu przelotu, częstotliwości kursowanie i obsady taborowej.

Od 24 lipca 1979 roku linia zaczęła kursować na trasie Basen Górniczy – Śmierdnica – Jezierzyce. Wydłużono trasę o 1,2 km co daje ogółem 18,8 km. Uruchomiono również linię 72 Bis, którą zlikwidowano w sierpniu tego samego roku wprowadzając kursy zlikwidowanej linii do linii 72, jako dodatkowe kursy do Jezierzyc.

17 listopada 1980 roku na wniosek szkoły nastąpiła zmiana kursów w godzinach 6:00, 7:20 z Basenu Górniczego i 5:25, 6:45 ze Śmierdnicy.

Linia 72 do Jezierzyc jeździła do dnia 17 sierpnia 1984 roku.

Od sierpnia 1984 roku linia powraca znowu na trasę tylko do Śmierdnicy. Była obsługiwana 1-2 autobusami, przelot trasy 31–33 minuty z 40-80 minutową częstotliwością w szczycie i po szczycie. Ale, że komunikacja nie może być statyczna tylko dynamiczna - okresowo dodawano kursy do Jezierzyc i do Zakładów Mięsnych. Długość trasy wydłużała się cyklicznie od 17,6 do 19,1 km.

Zmieniano częstotliwość kursowania i przelot trasy. Od 8 lutego 1993 roku linia przestaje jeździć w dni świąteczne, a od 1 października wycofano kursowanie linii przez ulicę Pomorską.

10 października 1994 roku z powodu remontu Mostu Cłowego linia kursuje przez ulicę Struga, Hangarową, Eskadrową z pominięciem Dąbia - ulica Przestrzenna została wyłączona z ruchu. 27 października remont zakończono i linia powraca na swoją stałą trasę.

Linia została zawieszona 1 lipca 1995 roku, a część taboru przekazano do obsługi linii 79.

Od 11 lutego 2002 roku linia 72 kursuje na całkowicie innej trasie, jako osiedlowa: Nehringa Pomnik - Ludgardy.

1 września 2003 roku zostaje zlikwidowana, wcześniej na okres wakacyjny zawieszona.

W pierwszym okresie (do 1978 roku) linię obsługiwała zajezdnia Klonowica, a później zajezdnia Dąbie. Wersję osiedlową z lat 2002-2003 obsługiwała zajezdnia Klonowica Autosanami H6.

Nowa odsłonaNa ulice Szczecina linia 72 powróciła 4 maja 2015 roku w relacji Most Cłowy - Eskadrowa - Przestrzenna - Emilii Gierczak - Newtona - Pomorska - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przyszłości - Pyrzycka - Topolowa - Jezierzyce. Głównym celem uruchomienia linii było zapewnienie obsługi ulicy Pomorskiej.

Linia na swojej trasie obsługiwała nastepujące przystanki:
Most Cłowy
• Lotnisko nż
• Przystań Żeglarska nż
• Camping nż
• Kolonia nż
• Przybrzeżna nż
• Emilii Gierczak
• Plac Słowiański (nowy przystanek zlokalizowany przy ulicy Pomorskiej, tuż obok komisariatu Policji)
• Letnia (nowy przystanek zlokalizowany przy ulicy Pomorskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Letnią)
• Pomorska
• Zwierzyniecka
• Kijewo Autostrada nż (tylko w stronę Mostu Cłowego)
• Balińskiego nż
• Uczniowska (Płonia)
• Przyszłości PEKAES nż (tylko w stronę Jezierzyc)
• Przyszłości PEKAES (tylko w stronę Mostu Cłowego)
• Przyszłości (tylko w stronę Jezierzyc)
• Pyrzycka
• Śmierdnica Pętla
• Topolowa Stadion nż
• Topolowa
• Jezierzyce

Na tej trasie linia kursowała do 29 sierpnia 2015 roku. Tego dnia w związku z otwarciem trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju i zakończeniem remontu pętli Basen Górniczy linia została skierowana na następującą trasę:

Basen Górniczy - Gdańska - Most Cłowy - Przestrzenna - Emilii Gierczak - Newtona - Pomorska - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przyszłości - Pyrzycka - Śmierdnica Pętla.

Linia na swojej trasie obsługuje nastepujące przystanki:
Basen Górniczy
• Księżnej Anny nż
• Lotnisko nż
• Przystań Żeglarska nż
• Camping nż
• Kolonia nż
• Przybrzeżna nż
• Emilii Gierczak
• Plac Słowiański
• Letnia
• Pomorska
• Zwierzyniecka
• Kijewo Autostrada nż (tylko w stronę Basenu Górniczego)
• Balińskiego nż
• Uczniowska
• Przyszłości PEKAES nż (tylko w stronę Śmierdnicy)
• Przyszłości PEKAES (tylko w stronę Basenu Górniczego)
• Przyszłości (tylko w stronę Śmierdnicy)
• Pyrzycka
• Śmierdnica Pętla

W związku z zamknięciem mostu Cłowego z dniem 15 czerwca 2016 roku trasa linii uległa zmianie. Od pętli Basen Górniczy kursuje przez most Pionierów, ulice Hangarową, Gryfińską oraz Anielii Krzywoń do przystanku "Emilii Gierczak". Na trasie objazdowej obowiązują przystanki "Hangarowa nż", "Bagienna", "Gryfińska" i "Klombowa".

3 sierpnia 2017 roku wznowiono ruch pojazdów po rocznej odbudowie mostu Cłowego. Linie jeżdżące przez most Cłowy w kierunku Dąbia osiedla Kasztanowego, Śmierdnicy i Wielgowa powróciły na swoje stałe trasy z przed awarii, między innymi linia "72".

Było to możliwe dzięki pozytywnym wynikom prób obciążeniowych, które umożliwiły udostępnienie przeprawy autobusom komunikacji miejskiej, rowerom, pieszym, i także samochodom. Wcześniejsze udostępnienie przeprawy spowodowane zostało odbywającymi się regatami The Tall Ships Races 2017 w dniach 5 - 8 sierpnia 2017 roku.

Ze względu na niewielkie opóźnienia wywołane złymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością prowadzenia dalej prac wykończeniowych na chodnikach obiektu (montaż barier energochłonnych, poręczy, oświetlenia itd.) samochody i autobusy poruszały się w obu kierunkach po jezdni jednym pasem, a dla pieszych i rowerów wydzielony został specjalny obustronny pas na krawędziach jezdni.

Z dniem 29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża, linia 72 zmieniła trasę przejazdu i jeździ według nowego rozkładu jazdy. Od tego dnia linia kursuje na następujących trasach:

Basen Górniczy < — > Śmierdnica
Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Pomorska — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Balińskiego — rondo Osiedlowców — Piaseczna — Pyrzycka

Basen Górniczy < — > Jezierzyce
Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Pomorska — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Balińskiego — rondo Osiedlowców — Piaseczna — Pyrzycka — Topolowa
W dni powszednie kursuje w godzinach szczytu.
Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy oraz wolvo1565 i Denis Husak.