Encyklopedia

description Linia 77: Osiedle Bukowe - Osiedle Kasztanowe

dodane 11.10.2008, godz. 6:52 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 11.02.2018, godz. 14:27 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

11.02.2018
Dodano informacje z lat 2007, 2009, 2010 - 2018 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.08.2010
Dodano informacje o czasie pracy 77/5 w Dni Powszednie, oraz 77/4 w Dni Świąteczne zdjęcie profilowe użytkownika X X
20.06.2010
Uaktualniono godziny pracy brygad w dni powszednie i świąteczne zdjęcie profilowe użytkownika X X
01.10.2009
Dodano informację o zmianie trasy linii w związku z przebudową mostów zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
26.11.2008
poprawiono rok rozpoczęcia jazdy z osiedla Słonecznego do Załomia zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
Trasa: Osiedle Bukowe – Kolorowych Domów – Chłopska – Handlowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Krzywoń – Gierczak – plac Słowiański – Racławicka – Stacyjna – Pomorska – Plac Słowiański – Goleniowska – Kniewska – Lubczyńska – Kablowa – Osiedle Kasztanowe

Linię 77 utworzono w dniu 2 kwietnia 1973 roku. Jeździła na trasie Dąbie Dworzec – Załom. Długość linii wynosiła 7,6 km. Przelot trasy z Dąbia wynosił 14, a z Załomia 17 minut. Obsługa linii jednym autobusem jeżdżącym co 36 minut. W tym czasie obowiązywał rozkład tak dla dnia powszedniego jak i świątecznego.

Na trasie z Dąbia do Załomia linia jeździła do 3 listopada 1980 roku. W tym okresie zwiększono postój na krańcówkach, przeniesiono przerwy posiłkowe do Dąbia, zmniejszono częstotliwość (40-43 minuty po szczycie rannym), zmieniono rozkład jazdy na wniosek fabryki wydłużając trasę na odcinku Dąbie Osiedle – Załom i dodając jeden autobus do obsługi linii. Długość trasy wynosiła 8,8 km. Zwiększano też przelot z Dąbia i z Załomia oraz częstotliwość kursowania,

Od 2 kwietnia 1981 toku linia 77 zaczyna jeździć na trasie Osiedle Słoneczne – Załom. Jej długość wynosiła 13,2 km. Przelot trasy z Osiedla Słonecznego wynosił 33-34 minuty, a z Załomia 34 minuty odpowiednio w szczycie i po szczycie. Obsługa linii 2-4 autobusami z częstotliwością 19-25 oraz 38-minutową w szczycie i po szczycie. Na tej trasie linia kursuje do dnia 16 grudnia 1985 roku.

Od 16 grudnia 1985 roku 77 jeździ na trasie Osiedle Słoneczne – Załom – Osiedle Kasztanowe. Długość trasy zwiększa się i wynosi 15,1 km. Przelot trasy wynosił 35-36 minut. Obsługa linii 2-4 autobusami z częstotliwością 20-40 minutową w szczycie i po szczycie. Linia oczywiście jeździła w dni świąteczne, obsługiwana była dwoma autobusami przez cały dzień z 40 minutową częstotliwością. Przelot trasy 35 minut. Linia 77 obsługę na tej trasie kończy z dniem 3 listopada 1989 roku.

Od 3 listopada 1989 roku linia 77 zaczyna kursować z Osiedla Bukowego na Osiedle Kasztanowe. Długość linii wynosiła 16,9 km, przelot trasy w ciągu 39-40 minut w dni powszednie w szczycie i po szczycie oraz w dni świąteczne. Obsługa linii 3-5 autobusami, z 18-30 minutową częstotliwością w dzień powszedni oraz 2-3 wozami, z 30-45 minutową częstotliwością w dni świąteczne.

Od 12 stycznia 1993 roku zmieniono częstotliwość kursowania na 20-30 minut z obsługą taborową 4-3 w szczycie i po szczycie, dni świąteczne pozostawiając bez zmian.

Od 10 marca 1994 roku następuje zmiana trasy linii w związku z remontem ulicy Kniewskiej. Linia jeździła objazdem przez ulice: Goleniowską i Kablową (przez 2 przejazdy kolejowe), natomiast linia C przez ulicę Lubczyńską. Ówczesny MZK zmienił trasy linii 77 i C w proteście przeciwko tragicznemu stanowi nawierzchni ulicy Kniewskiej. Miastu postawiono niemal ultimatum: autobusy wrócą na ulicę Kniewską dopiero po remoncie jej nawierzchni. Długość trasy wynosiła wówczas 14,4 km, przelot trasy 35 minut w szczycie i po szczycie, obsługa linii bez zmian.

Od 12 marca do 30 lipca 1994 roku utworzono dodatkowe połączenie linią 77 Bis do obsługi trasy przez ulicę Goleniowską i Lubczyńską w związku z remontem ulicy Kniewskiej. Po zakończonym remoncie zlikwidowano to połączenie. Na swoje stałe trasy powróciły autobusy linii 77 i C. Długość trasy wynosiła wtedy 16.120 metrów.

Od 11 kwietnia 1994 roku wprowadzono korektę odległości pomiędzy przystankami.

Na potrzeby obsługi linii 77 utworzono linię 77 Bis jako wspomagającą. Zawieszano ją i odwieszano na okres ferii zimowych i wakacji kursowała w zależności od potrzeb to do Dąbia Dworca to do Dąbia Osiedla. Później ustanowiono stałą trasę podaną niżej, kursowała ona od poniedziałku do piątku.

Osiedle Bukowe – Kolorowych Domów – Klęskowo – Osiedle Słoneczne – Łubinowa – Sanktuarium – Wiosenna – Bagienna – Gryfińska – Klombowa – Emilii Gierczak – Dąbie Dworzec

Z dniem 16 kwietnia 2007 roku na wniosek pasażerów komunikacji zmieniony został status przystanku „Stacja Doświadczalna na żądanie” na przystanek stały dla linii 77 i C.

Linia została zawieszona z dniem 3 grudnia 2007 roku.

Nowo wybudowane zatoki autobusowe w ciągu ulicy Kolorowych Domów z dniem 7 kwietnia 2008 roku, spowodowały przeniesienie przystanku „Kolorowych Domów” w kierunku ulicy Chłopskiej dla linii A, E, 65, 66, 77, 84, 531, 532, 534 do wybudowanej zatoki, przystanek o tej samej nazwie ale w kierunku pętli Bukowe dla tych linii został oddany do użytku wcześniej bo 3 kwietnia 2008 roku.

Z dniem 21 września 2009 roku została zmieniona trasa linii 77 w związku z przebudową mostów wzdłuż ulicy Goleniowskiej na odcinku od ulicy Lubczyńskiej do ulicy Kniewskiej - nad rzeką Chełszczącą i rzeką Żołnierska Struga. Przewidywany koniec prac i powrót na stałe trasy nastąpi 21 czerwca 2010 roku.

• linia kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Dąbie Osiedle” linia jeździ ulicami Goleniowska – Lubczyńska – Kniewska (nawrót na pętli przed Zakładami Drobiarskimi) – Kniewska – Lubczyńska i dalej po stałej trasie do Osiedla Kasztanowego według normalnego rozkładu jazdy.

Jednocześnie zostały uruchomione zastępcze przystanki w obu kierunkach są to:

• „Lubczyńska nż” zlokalizowany na ulicy Lubczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Goleniowską,
• „Kniewska” kierunek Załom zlokalizowany na peronie pierwszym pętli przed Zakładami Drobiarskimi,
• „Kniewska” kierunek Dąbie Osiedle zlokalizowany na peronie drugim pętli przed Zakładami Drobiarskimi. Na podanych wyżej przystankach będzie zatrzymywać się autobus linii 77.
• w związku z tym zawieszono na czas remontu przystanki „Kniewska I” na ulicy Kniewskiej, „Stacja Doświadczalna” „Wolińska” na ulicy Goleniowskiej.


Do 31 sierpnia 2010 linia 77 była obsługiwana przez 4 autobusy przegubowe z zajezdni Dąbie. Podział brygad przedstawiał się następująco:

77/1 – (4:54 – 22:27)
77/2 – (5:14 – 22:56)
77/3 – (5:34 – 23:18)
77/4 – (4:49 – 8:32, 14:09 – 17:27)

Natomiast w dni świąteczne 3 autobusami przegubowymi:

77/1 – (5:14 – 23:17)
77/2 – (8:44 – 22:37)
77/3 – (4:49 – 19:42)

Trasa w kierunku Osiedla Bukowego wynosi 16.440 metrów, a w kierunku Osiedla Kasztanowego 16.390 metrów.

Od 1 września 2010 nastąpiła korekta rozkładu jazdy, dodano jedną brygadę w dni powszednie i świąteczne, którą obsługuje tabor MAXI. Na chwilę obecną podział brygad przedstawia się następująco:

Dni Powszednie
  • 77/1 - (4:54-22:27)
  • 77/2 - (5:14-22:56)
  • 77/3 - (5:34-23:18)
  • 77/4 - (4:49-8:32;14:09-17:27)
  • 77/5 - (22:29-23:42 zadanie łączone z 534/1 tabor MAXI)

Dni Świąteczne
  • 77/1 - (5:14-23:17)
  • 77/2 - (8:44-22:37)
  • 77/3 - (4:49-19:42)
  • 77/4 - (22:29-23:42 zadanie łączone z 534/1 tabor MAXI)


Budowa i zamknięcie dla ruchu ulicy osiedlowej na Osiedlu Kasztanowym w dniach 16 - 20 kwietnia 2012 roku wymusiło jazdę autobusów linii C, 77, 522 po skróconej trasie (bez wjazdu w drogę osiedlową) bez dojazdu do stałego przystanku końcowego. Przystanek końcowy linii był zlokalizowany w zatoce wzdłuż Ogrodów Działkowych na wysokości zamkniętej dla ruchu ulicy wyjazdowej z Osiedla. Autobusy kursowały wg obowiązujących stałych rozkładów jazdy.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe, wymusiło w dniach 6, 8 i 9 lipca 2013 roku w godzinach 7:00 - 17:00, na ulicy Goleniowskiej wprowadzenie ruchu wahadłowego. Na liniach autobusowych C i 77 występowały opóźnienia w kursowaniu. Z powodu nie zakończenia prac wykonawca przedłużył termin czasowej organizacji ruchu wahadłowego do dnia 12 lipca 2013 roku.

Z dniem 1 maja 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach C i 77. Zmieniono rozkłady jazdy, czasy przejazdów pomiędzy przystankami oraz nazwy i kategorie niektórych przystanków. Zmieniono także częstotliwość kursowania linii C.

Na wniosek Rady Osiedla Kasztanowe oraz przewoźników zmieniono także czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami dla linii C i 77 w obu kierunkach.

• autobus linii 77 pokona całą trasę z Osiedla Kasztanowego na Osiedle Bukowe w ciągu 38 minut (dotychczas było 35 min), natomiast w kierunku przeciwnym w 40 min (dotychczas 36 min)

• jednocześnie zmianie uległy nazwy i kategorie przystanków. Przystanek „Załom Fabryka” otrzyma nazwę „Kablowa”. Przystanek „Załom Krzyżówka” z przystanku na żądanie zostanie przemianowany na stały, natomiast przystanek „Kniewska I” będzie przystankiem na żądanie.

9 listopada 2015 roku, ZDiTM wprowadził korektę rozkładów jazdy linii 77, 79, 93 i E.

• w dni powszednie kurs linii wykonywany obecnie w relacji Bagienna (odjazd 4:55) - Osiedle Kasztanowe wykonywany będzie w relacji Wiosenna (odjazd 4:53) - Osiedle Kasztanowe.

1 maja 2016 roku na trasie linii 66, 71, 73, 77 i 79 w kierunku ulicy Wiosennej pojawił się dodatkowy przystanek "Struga zajezdnia" na żądanie. Jest on wspólny z liniami 65, 531 i 532.

Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 54, 64, 77, 80, 101, 108.

• na linii 77 nastąpiła zmiana powszedniego, sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursu z Osiedla Bukowego z godziny 22:36 na godzinę 22:40.

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Przelotowej – Handlowej – Łubinowej i Nałkowskiej (budowa ronda) od dnia 20 lutego 2017 roku do odwołania prowadzone były prace związane z asfaltowaniem zatoki przystankowej Osiedle Słoneczne dla linii autobusowych 66, 77 i 532 zlokalizowanej na ulicy Łubinowej w kierunku ulicy Struga, nastąpiła zmiana lokalizacji przystanku (przystanek przeniesiony o około 50 m od obecnej lokalizacji w kierunku ulicy Struga).

Organizacją imprezy ,,Triathlon Szczecin 2017’’ w dniu 09 lipca 2017 roku wymusiła wprowadzenie zmiany w kursowaniu linii.

• linia 77 w kierunku Os. Bukowego jedzie częściowo zmienioną trasą od przystanku ,,Gryfińska’’ ulicami Hangarową, Eskadrową, nawrót pod Mostem Pionierów i dalej Hangarową, Struga i od przystanku ,,Bagienna’’ swoją stałą trasą.

29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła przesiadkowego autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża. Linia 77 od tej pory kursuje z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu i co 40 minut w pozostałym okresie oraz w soboty, niedziele i święta, Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy