Encyklopedia

description Linia 79: Osiedle Słoneczne - Jezierzyce

dodane 11.10.2008, godz. 18:49 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 3.04.2018, godz. 11:07 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

03.04.2018
Dodano informacje o zmianie trasy i rozkładu jazdy zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
13.02.2018
Dodano informacje z lat 2007, 2011 - 2012, 2017 i o zmianie trasy linii zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
06.12.2015
Dodano informacje o zmianie trasy linii w związku z przebudową Basenu Górniczego zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
20.06.2010
Uaktualniono godziny pracy brygad w dni powszednie i świąteczne, oraz dodano informację o czasie pracy brygady 79/1 w Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok zdjęcie profilowe użytkownika X X
23.12.2009
Zaktualizowano czas pracy brygad zdjęcie profilowe użytkownika paki paki
Trasa: Basen Górniczy – Gdańska – Most Cłowy – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – Jezierzyce

Powstała ona 17 sierpnia 1984 roku i do chwili obecnej jeździ na tej samej trasie - Basen Górniczy – Jezierzyce. Długość jej wahała się od 18,8 do 19,6 km, przelot wynosił 34-36 minut, obsługiwana początkowo przez 2/1 autobusy z 40/80-minutową częstotliwością, odpowiednio przed południem i po południu. Powstała z rozdzielenia linii 72 na 72 i 79.

Na przestrzeni tych lat zmieniała się długość trasy, dodawano kursy lub je odejmowano, następowała korekta długości pomiędzy przystankami i długości linii, przeprowadzano synchronizację z linią 72, zmieniano częstotliwość kursowania.

W czasie remontu Mostu Cłowego między 10 a 27 października 1994 roku linie skierowano objazdem przez ulice: Struga, Hangarową, Eskadrową z pominięciem Dąbia (wyłączona z ruchu ulica Przestrzenna).

1 sierpnia 1998 roku rozpoczęto remont Mostu Cłowego. Znowu linia 79 omija Dąbie i jeździ przez ulice: Struga, Hangarową i Eskadrową. Na czas tego remontu utworzono linię 83 kursującą na trasie Emilii Gierczak – Lotnisko. Po zakończeniu remontu linię tą zlikwidowano, a na swoje trasy powróciły autobusy linii 56, 62, 79 i C.

Linia 79 jest linią o bardzo stabilnej trasie. Na przestrzeni lat nie zmieniano jej ani razu (oprócz wspomnianych objazdów).

W związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla prawobrzeżnej części Szczecina w dniach 12 sierpnia – 4 września 2006 roku została zamknięta dla ruchu ulica Anieli Krzywoń na odcinku od ulicy Emilii Gierczak do ulicy Mierniczej. Objazd zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu następował przez ulicę Koszarową.

Linia 79 - kursowała w obu kierunkach, po częściowo zmienionej trasie, od przystanku „Emilii Gierczak” kierunek Jezierzyce, ulicami Emilii Gierczak – Koszarową - Anieli Krzywoń do przystanku „Klombowa” i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Emilii Gierczak” (kierunek Basen Górniczy), zlokalizowany na ulicy Anieli Krzywoń został czasowo przeniesiony na (przystanek wspólny z liniami 56, 62) ulicę Emilii Gierczak.

Linia obsługiwana jest od samego początku przez zajezdnię Dąbie.

W chwili obecnej linia obsługiwana jest w dni powszednie trzema autobusami:

  • 79/1 – (05:06 – 23:24)
  • 79/2 – (04:21 – 08:40, 14:02 – 18:19, często pojazd przegubowy)
  • 79/3 – (04:41 – 22:58)


W dni świąteczne - dwoma autobusami:

  • 79/1 – (04:52 – 23:08)
  • 79/2 – (08:02 – 17:16)


Natomiast w Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok jednym autobusem:

  • 79/1 - (04:52 - 23:08)


Trasa zarówno w kierunku Basenu Górniczego, jak i Jezierzyc wynosi 18.650 metrów.

Remont nawierzchni w dniach 24 - 25 marca 2007 roku wymusił zamkniecie ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczynową do skrzyżowania z ulicą Mostową. W związku z tym przystanek końcowy "Jezierzyce" dla linii 79 został czasowo przeniesiony w pobliże skrzyżowania ulicy Topolowej i Buczynowej (przed kościołem). Rozkład jazdy autobusów pozostaje bez zmian.

Przebudowa ulicy Struga, w dniach 27 kwietnia - 31 sierpnia 2011 roku (z możliwością przedłużenia) wymusiła wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:

• linia 79 w kierunku Basenu Górniczego od ulicy Zwierzynieckiej kursowała ulicą Pomorską i ulicą Struga (północna wspomagająca), tak jak linia 73D. Przystanek Struga nż został przeniesiony na istniejący przystanek na jezdni wspomagającej.

Kolejny etap przebudowy ulicy Struga z dniem 19 grudnia 2012 roku w sposób dynamiczny w godzinach przedpołudniowych zostanie udostępniona dla ruchu ulica Struga (jezdnia główna wjazd i wyjazd dla ruchu tranzytowego) bez możliwości zjazdu na ulicę Struga – wspomagające.

• udostępniono przejazd przez wiadukty nad ulicą Struga na wysokości ulicy Łubinowej i Jasnej. Uległy zmianie trasy jazdy linii autobusowych 65, 66, 71, 73z, 77, 79, A, B, D, E, 532.

• linie 73Z, 79 w kierunku do Wielgowa – Jezierzyc jeżdżą częściowo zmieniając trasę ulicy Struga – wspomagającą do wysokości zjazdu na jezdnię główną (w rejonie ulicy Iwaszkiewicza) i ulicy Struga do Zwierzynieckiej i dalej po stałych trasach.

• przystanek „Botaniczna” został przeniesiony do zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ulicą Iwaszkiewicza (dotychczasowa lokalizacja przed sklepem Real). Uległ czasowej likwidacji przystanek Struga nż. W kierunku Basenu Górniczego linie kursują po dotychczasowej trasie.

Zmiany ułatwiające poruszanie się po prawobrzeżu zostały wprowadzone 20 czerwca 2013 roku. Były związane z kończącą się modernizacją ulicy Struga. I tak:

• Zmienione zostały trasy autobusów linii 54 (kursy z Zakładów Mięsnych wykonywane stałą trasą – z ulicy Pomorskiej pojadą od razu w kierunku Kijewa), natomiast linie 73Z, 79 i G na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łubinową do ronda w obu kierunkach jeżdżą jezdnią wspomagającą wjazdową do miasta.

Od 1 października 2013 roku wprowadzono zmiany tras linii 73 Z i 73 D, 79 i G.

• linia 79 jeździ wg nowego rozkładu jazdy, północną (wjazdową do miasta) jezdnią wspomagającą ulicy Struga w obu kierunkach. Autobusy zatrzymują się na przystankach: „Botaniczna”– zlokalizowanym w pobliżu posesji 31a/31b, „Struga nż” (w kierunku Wiosennej) – zlokalizowanym w dotychczasowej zatoce za skrzyżowaniem z ulicą Pomorską.

Na wniosek pasażerów, od dnia 2 grudnia 2013 roku, ZDiTM na linii 79 w dni robocze przyspiesza o 3 minuty kursy w godzinach:

• z Basenu Górniczego z godziny 5:15-8:43 na godziny 5:12-8:40, za wyjątkiem kursu o godzinie 7:21, który zostanie przyspieszony o 1 minutę (7:20),
• z Jezierzyc z godziny 4:41-7:38 na godziny 4:38-7:75.

W związku z przebudową pętli na Basenie Górniczym od dnia 18 października 2014 roku zostaje ona wyłączona z eksploatacji na czas jej przebudowy. Obsługę pasażerów linii 79 przejęła tymczasowa pętla znajdująca się na ulicy Eskadrowej na wysokości lotniska w kierunku centrum. Jej trasa przebiegała następująco:

MOST CŁOWY – Eskadrowa – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – JEZIERZYCE

Z dniem 4 maja 2015 roku ZDiTM zmienił trasę linii 79, która od tej chwili kursuje na nowej trasie: na odcinku od pętli "Jezierzyce" do ulicy Struga jak dotychczas, a następnie ulicami Gryfińską, Batalionów Chłopskich, Leszczynową i Eskadrową do pętli "Most Cłowy". Na nowym odcinku trasy autobusy zatrzymywały się na przystankach:
• "Bagienna" - w obu kierunkach, wspólne z linią 65,
• "Torfowa nż" - tylko w kierunku Jezierzyc, wspólny z linią 65,
• "Zdroje Krzyżówka" - w obu kierunkach, wspólne z linią 65,
• "Hangarowa nż" - tylko w kierunku Jezierzyc, wspólny z linią 65,
• "Most Cłowy" - przystanek końcowy, dotychczasowy przystanek linii 79.

Na linii 79 nastąpiła też zmiana nazw przystanków:
• "Przyszłości" w kierunku mostu Cłowego na "Przyszłości PEKAES" (wraz ze zmianą numeru na 81312),
• "Płonia" w obu kierunkach na "Uczniowska".

Od 29 sierpnia 2015 po oddaniu do eksploatacji nowej trasy tramwajowej na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ulicy Turkusowej i wyremontowanej trasy od Mostu Długiego do Basenu Górniczego linia 79 kursuje po skróconej trasie:

RONDO UŁANÓW PODOLSKICH (Zdroje Krzyżówka) - Batalionów Chłopskich - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – JEZIERZYCE.

Trasa w kierunku Jezierzyc wynosi 12.190 metrów a w kierunku Ronda Ułanów Podolskich 12.450 metrów.

Organizacja 9 lipca 2017 roku imprezy ,,Triathlon Szczecin 2017’’ wymusiła zmiany w kursowaniu linii.

• linia 79 w kierunku ,,Ronda Ułanów Podolskich’’ jechała częściowo zmienioną trasą od skrzyżowania ulic Struga - Gryfińska - ulicami Hangarową, Eskadrową nawrót pod Mostem Pionierów i dalej ulicą Hangarową do Andre Citroena, a od przystanku ,,Jaśminowa ZUS’’ stałą trasą. Autobusy zatrzymywały się na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na ulicy Hangarowej.

Z dniem 29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża, linia 79 zmieniła trasę przejazdu i jeździ według nowego rozkładu jazdy. Od tego dnia linia kursuje na następującej trasie:

Turkusowa < — > Jezierzyce
Walecznych — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Topolowa

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku, ZDiTM zmienia trasę i rozkład jazdy linii. Wycofał linie z pętli "Turkusowa" i skierował ją od ulicy Walecznych przez ulice Pszenną, rondo Reagana i Handlową do pętli "Osiedle Słoneczne". Na nowym odcinku trasy obowiązują przystanki:
• Walecznych nż,
• Pszenna nż,
• Rondo Reagana nż,
• Osiedle Słoneczne.

Ponadto w kierunku Jezierzyc uruchomiony został przystanek "Wiosenna nż" wspólny z linią 91. W soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach porannych i wieczornych częstotliwość kursowania zwiększono do 40 minut, w pozostałym okresie nie uległa zmianie.

Od tej pory jeździ ona na trasie:

Osiedle Słoneczne < — > Jezierzyce
Handlowa — rondo Reagana — Pszenna — Walecznych — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Topolowa
Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy