Encyklopedia

description Linia 880 (Linia Specjalna)

dodane 28.10.2015, godz. 10:26 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 2.11.2017, godz. 15:53 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

02.11.2017
Dodano informacje o kursowaniu linii w 2017 roku zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
03.11.2016
Dodano informacje o trzeciej odsłonie kursowania linii zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
Odsłona pierwsza:
Linia uruchomiona w dniach 31 października i 1 listopada 2015 roku kursowała na trasie:

Police Osiedle Chemik – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Papieża Pawła VI – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Santocka – Karola Miarki

Linia jeździła wg specjalnego rozkładu jazdy, obsługiwana przez 12 autobusów przegubowych z 10-minutową częstotliwością w godzinach 9:00 – 18:00, w tym 5 autobusów z SPPK i 7 autobusów z PKS Szczecin.

Linią tą, ZDiTM wstrzelił się w oczekiwania pasażerów tego rejonu miasta jak i Polic. Chodzi o bezpośrednie połączenie Cmentarza Centralnego z osiedlem Książąt Pomorskich i Policami.

Odsłona druga:
Linia 880 jako linia specjalna uruchomiona została w noc sylwestrową 2015/16. Autobus wykonał dwa kursy; pierwszy około godziny 0:30 i drugi po zakończeniu imprezy na Jasnych Błoniach, około godziny 1:40, trasą linii 67, a dalej od przystanku a od przystanku "Sczanieckiej" trasą linii 107 do Osiedla Chemik. Wszystkie przystanki posiadały status „na żądanie”.

Odsłona trzecia

Po raz trzeci linia została uruchomiona także na Wszystkich Świętych w dniach 29, 30 października i 1 listopada 2016 na trasie:

Police Osiedle Chemik <-> Karola Miarki

— Przęsocin — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Papieża Pawła VI — al. Wojska Polskiego — Traugutta — Santocka

Na trasie jeździło 29 i 30 października 6 brygad a 1 listopada 12 brygad obsługiwanych przez SPPK "Police" i PKS Szczecin według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 10 minutową w godzinach 9:00 - 18:00.

Brygady na linii - 29 i 30 października 2016

• 880/1 - 09:22 - 17:06 - Police
• 880/2 - 09:17 - 18:33 - PKS Szczecin
• 880/3 - 10:05 - 17:46 - Police
• 880/4 - 09:55 - 13:13 - PKS Szczecin
• 880/5 - 10:45 - 18:26 - Police
• 880/6 - 10:35 - 19:53 - PKS Szczecin

Brygady na linii - 1 listopada 2016

• 880/1 - 09:07 - 16:56 - Police
• 880/2 - 08:53 - 18:13 - PKS Szczecin
• 880/3 - 09:35 - 17:16 - Police
• 880/4 - 09:17 - 18:33 - PKS Szczecin
• 880/5 - 09:55 - 17:36 - Police
• 880/6 - 09:37 - 18:53 - PKS Szczecin
• 880/7 - 10:15 - 17:56 - Police
• 880/8 - 09:55 - 19:13 - PKS Szczecin
• 880/9 - 10:35 - 18:16 - Police
• 880/10 - 10:15 - 19:33 - PKS Szczecin
• 880/11 - 10:22 - 19:43 - PKS Szczecin
• 880/12 - 10:35 - 19:53 - PKS Szczecin

Odsłona czwarta

Uruchomiono ją w dniach 28 - 29 października i 1 listopada 2017 roku. Jeździła wg. specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 20 minut w godz. 9-18, a 1 listopada co 10 minut w godz. 9-18.

Brygady na linii - 28 i 29 października 2017

• 880/1 - 09:22 - 17:06 - Police
• 880/2 - 09:45 - 17:26 - Police
• 880/3 - 10:05 - 17:46 - Police
• 880/4 - 10:25 - 18:06 - Police
• 880/5 - 10:45 - 18:26 - Police
• 880/6 - 11:05 - 18:45 - Police

Brygady na linii - 1 listopada 2017

• 880/1 - 09:07 - 16:56 - 779 - Police
• 880/2 - 09:22 - 17:06 - 781 - Police
• 880/3 - 09:35 - 17:16 - 788 - Police
• 880/4 - 09:45 - 17:26 - 780 - Police
• 880/5 - 09:55 - 17:36 - 783 - Police
• 880/6 - 10:05 - 17:46 - 784 - Police
• 880/7 - 10:15 - 17:56 - 773 - Police
• 880/8 - 10:25 - 18:06 - 778 - Police
• 880/9 - 10:35 - 18:16 - 785 - Police
• 880/10 - 10:45 - 18:26 - 787 - Police
• 880/11 - 10:55 - 18:36 - 782 - Police
• 880/12 - 11:05 - 18:45 - 786 - Police

Trasa linii z Karola Miarki do Polic Osiedle wynosiła 20770 metrów, pokonywana w czasie 48/49 minut, a w odwrotnym kierunku wynosiła 20640 metrów pokonywana w czasie 47/48 minut. Do obsługi linii 1 listopada wystawiono Solarisy Urbino 18.
Na podstawie komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy