Encyklopedia

Linia 901 (TNŻ): Warszewo - Jaworowa Las

dodane przez bartez; zmodyfikowane przez man

25.11.2020
Dodano informację o zawieszeniu linii od 30.11 man
04.10.2020
dodano informacje o zmianach na linii man
19.01.2020
nowy numer linii man

Trasa: Warszewo — Perlista — Szwedzka — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa Las
 

Linia 901 została uruchomiona jako linia 99 1 września 2018 roku. Linia uruchomiona jako "Transport na żądanie" kursuje w godzinach 6:00-17:00 w dni powszednie. Obsługiwana jest przystosowanymi do tego celu busami przez PKS Szczecin.

Dany kurs widniejący w rozkładzie jazdy realizowany jest gdy minimum na 20 minut przed jego rozpoczęciem wpłynie telefoniczne zgłoszenie od pasażera.

Linia obsługuje wąskie uliczki Warszewa i Osowa, gdzie puszczenie nawet najmniejszego autobusu miejskiego nie jest możliwe. Celem jest zebranie i dowiezienie zainteresowanych pasażerów w miejsce dogodnej przesiadki na autobusy kursujące z pętli Warszewo lub Osów.

Jak informował ZDiTM od września do połowy listopada 2018 roku z nowych linii w ramach Transportu na Żądanie skorzystało blisko 7000 osób.

Od 19 listopada 2018 uczniowie z Osowa mają lepszy dojazd do swoich szkół. Organizator komunikacji w mieście wprowadził dodatkowe kursy w relacji:

Warszewo — Jaworowa Las ulicami: Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa.

Na trasie uruchomiono przystanki: Warszewo (przystanek końcowy), Szwedzka, Warszewo Szkoła, Północna, Królowej Śniegu, Bajkowa, Andersena, Osów, Pod Urwiskiem, Miodowa Leśniczówka, Głębokie, Jaworowa, Jaworowa Szkoła, Kokosowa, Jaworowa Las (nowy przystanek końcowy).

Linia na wydłużonej trasie wykonuje 4 kursy dziennie, tylko w dni nauki w szkołach: z Warszewa o godzinie 7:48, 13:45, 14:40, 15:40, z Jaworowej Las o godzinie 8:10, 14:05, 15:02, 16:00.

Jednocześnie na trasie linii (Warszewo — Osów) został zmieniony rozkład jazdy w dni powszednie w dni nauki w szkołach. Ma to związek z wydłużonymi kursami do ulicy Jaworowej. 

1 stycznia 2020 roku miały miejsce dwie zmiany dotyczące linii. Przenumerowano ją z linii 99 na linię 901, skrócono czas jej kursowania i zaprzestano obsługi linii w inne dni niż powszednie.

W związku z przebudową ulicy Andersena, Północnej i Wapiennej od 28 września 2020 roku skrócono trasę linii na odcinku Jaworowa Las Warszewo do tymczasowego przystanku „Północna”, zlokalizowanego w ciągu ulicy Chłodnej oraz zawieszeniu kursowania linii na odcinku Warszewo — Północna — Warszewo.

Tydzień później, 5 października 2020 nastąpiły kolejne zmiany w funkcjonowaniu linii 901. Pozwoliły one na objęcie transportem na żądanie odcinka wyłączonego z obsługi komunikacji miejskiej z powodu prac na ulicy Andersena. Zmiany między innymi ułatwiły dotarcie uczniom do szkoły.

Wydłużenono trasę linii na odcinku OsówPółnocna do pętli „Podbórz” (nr 47512), umożliwiając pasażerom przesiadkę do autobusu linii 87 oraz
zmianie planu realizacji linii 901 polegającej na korekcie godzin wybranych kursów i zmniejszeniu ich ilości (co jest spowodowane wydłużeniem trasy).

Dodatkowo obsługiwane są przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Miodowej - „Wymarzona”.

Od 30 listopada 2020 w związku z brakiem zajęć w szkołach oraz niewielką frekwencją, do odwołania zawieszone zostało kursowanie linii 901.