Encyklopedia

Linia 901 (TNŻ): Warszewo - Jaworowa Las

dodane przez bartez; zmodyfikowane przez man

25.11.2020
Dodano informację o zawieszeniu linii od 30.11 man
04.10.2020
dodano informacje o zmianach na linii man
19.01.2020
nowy numer linii man

Trasa: Warszewo — Perlista — Szwedzka — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa Las
 

Linia 901 (wówczas jeszcze jako linia 99) została uruchomiona 1 września 2018 jako kolejna linia autobusowa kursująca w ramach „Transportu na żądanie”. 

Linia łączyła pętlę „Warszewo” z pętlą „Osów” kursując wąskimi uliczkami: Wapienną – Północną – Andersena i Miodową, gdzie puszczenie autobusu miejskiego o standardowych wymiarach 10/12 metrów nie byłoby możliwe.

Na linii uruchomiono przystanki:

  • „Warszewo”,
  • „Szwedzka”,
  • „Wapienna (Warszewo Szkoła)”,
  • „Północna”,
  • „Królowej Śniegu”,
  • „Bajkowa”,
  • „Andersena”,
  • „Osów”.

Na trasę linii 901 były wysyłane busy Mercedes-Benz Sprinter z zajezdni PKS Szczecin. W dni powszednie kursy były wykonywane w godzinach 6:00-22:00, zaś w soboty, niedziele, święta, Wielkanoc Nowy Rok i Boże Narodzenie w godzinach 9:00-19:00.

Dany kurs widniejący w rozkładzie jazdy był realizowany, gdy minimum na 20 minut przed jego rozpoczęciem wpływało telefoniczne zgłoszenie od pasażera.

Według informacji ZDiTM, od września do połowy listopada 2018 roku z nowych linii w ramach „Transportu na żądanie” skorzystało blisko 7000 osób.

19 listopada 2018 wybrane kursy w dni nauki w szkołach od pętli „Osów” zostały wydłużone ulicami Miodową-Zegadłowicza i Jaworową do pętli „Jaworowa Las”. Linia na wydłużonej trasie wykonywała 4 obiegi dziennie; z Warszewa o godz. 7:48, 13:45, 14:40 i 15:40, a także z pętli „Jaworowa Las” o godz. 8:10, 14:05, 15:02 i 16:00.

Linia na nowej trasie obsługiwała przystanki: „Pod Urwiskiem”, „Miodowa Leśniczówka”, „Głębokie”, „Jaworowa”, „Jaworowa Szkoła”, „Kokosowa”, „Jaworowa Las”.

Jednocześnie na trasie linii (Warszewo Osów) został zmieniony rozkład jazdy w dni powszednie w dni nauki w szkołach.

1 stycznia 2020 roku miały miejsce dwie zmiany dotyczące linii. Zmieniono jej numer z 99 na 901, skrócono czas kursowania i zaprzestano obsługi linii w inne dni niż powszednie.

W związku z przebudową ulicy Andersena, Północnej i Wapiennej od 28 września 2020 roku skrócono trasę linii na odcinku Jaworowa LasWarszewo do tymczasowego przystanku „Północna”, zlokalizowanego w ciągu ulicy Chłodnej oraz zawieszono kursowanie linii na odcinku Warszewo — Północna — Warszewo.

Tydzień później, 5 października 2020 nastąpiły kolejne zmiany w funkcjonowaniu linii 901. Pozwoliły one na objęcie transportem na żądanie odcinka wyłączonego z obsługi komunikacji miejskiej z powodu prac na ulicy Andersena. Zmiany między innymi ułatwiły dotarcie uczniom do szkoły. Wydłużono trasę linii na odcinku OsówPółnocna do pętli „Podbórz” (nr 47512), umożliwiając pasażerom przesiadkę do autobusu linii 87 . Do tego dokonano zmianę rozkładu linii 901 polegającą na korekcie godzin kursów i zmniejszeniu ich ilości (co było spowodowane wydłużeniem trasy). Dodatkowo obsługiwane były przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Miodowej - „Wymarzona”.

Od 30 listopada 2020 w związku z brakiem zajęć w szkołach oraz niewielką frekwencją, do odwołania zawieszone zostało kursowanie linii 901.