Encyklopedia

Linia D: Osiedle Słoneczne - Plac Rodła

dodane przez Bauer; zmodyfikowane przez man

17.02.2018
Dodano informacje z lat 2006, 2007, 2010, 2012, 2014 - 2016 i 2018 jas59
23.11.2008
Dodano informacje z lat 1993-97 Pepe

Trasa: Osiedle Słoneczne – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Zdroje Krzyżówka – Most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Most Długi – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia – Plac Rodła

Wraz z nadejściem lat 90-tych drastycznie zwiększyły się potoki pasażerskie pomiędzy oboma brzegami Odry. Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele, do najważniejszych należały jednak dynamiczne rozbudowywanie się osiedli prawobrzeża (a co za tym idzie zwiększająca się liczba ludności) oraz zwiększenie się liczby dzieci, młodzieży i studentów dojeżdżających do szkół/uczelni położonych na lewym brzegu rzeki.

Tramwaje kursujące do Basenu Górniczego oraz autobusy istniejących już linii pospiesznych A i B były wiecznie przeludnione, co jeszcze bardziej potęgowało się w godzinach szczytu. Wobec zaistniałej sytuacji włodarze szczecińskiej komunikacji miejskiej postanowili usprawnić połączenie między centrum Szczecina, a prawobrzeżem.

zdjęcie
Ikarus 280 na pospiesznej linii D
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Jak się okazało najlepszym wyjściem z zaistniałej sytuacji było uruchomienie dwóch szczytowych linii pospiesznych z przystankami końcowymi zlokalizowanymi w ścisłym centrum miasta. Linie te kursować miały jedynie w dni powszednie, a w okresie ferii, świąt czy wakacji miały być zawieszane. Przeciwległe przystanki końcowe znajdować się miały natomiast w sercu dwóch największych osiedli prawobrzeża, a sama trasa prowadzić przez większe węzły komunikacyjne Szczecina przy zachowaniu możliwie jak najkrótszego czasu przejazdu.

zdjęcie
Na linii ekstra płatnej spotkać można najgorsze autobusy
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
I tak, 10 lutego 1992 roku na szczecińskich ulicach zagościły dwa nowe „pośpiechy”. Jednym z nich była linia D.

Przystanek końcowy na lewobrzeżu zlokalizowano na Placu Rodła. Nie miał jednak on wydzielonego peronu ani czasu na postój. Autobus zatrzymywał się na przystanku "Plac Rodła" w ciągu alei Wyzwolenia, a następnie zawracał przez plac aby zatrzymać się na pobliskim przystanku w kierunku przeciwnym. Po dokonanej wymianie pasażerów, od tej chwili trasa linii pokrywała się z trasą linii B. Na niej znajdowały się ważniejsze węzły komunikacyjne takie jak Brama Portowa, ulica Wyszyńskiego, Basen Górniczy czy krzyżówka w Zdrojach umożliwiające przesiadkę na inny autobus lub tramwaj. Przystankiem końcowym na prawobrzeżu była pętla Osiedle Słoneczne.

Od momentu powstania linia jeździła na trasie o długości 12,4 kilometrów, przy przelocie trasy 23-24 minuty. Obsługiwana zaś była 5 autobusami kursującymi co 11 minut tylko w godzinach szczytu porannego. Taki stan rzeczy utrzymał się do 7 marca 1994 roku. W międzyczasie czas przejazdu do Osiedla Słonecznego zmniejszono o jedną minutę zaś w odwrotnym kierunku zwiększono o trzy minuty, jednocześnie zwiększając obsługę linii o jeden autobus.

zdjęcie
Po upalnym dniu czas na odpoczynek
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od 5 września 1994 roku linia zaczęła kursować także w szczycie popołudniowym a obsługiwana była 6 brygadami. Częstotliwość kursowania wynosiła co 24-25 minut rano i co 10 minut po południu.

Remont ulicy Wyszyńskiego sprawił iż w okresie od 1 września 1997 roku linia zmieniła swoją trasę, która ukształtowała się następująco: Osiedle Słoneczne – Most Długi – Dworcowa – Niepodległości – Trasa Zamkowa – Most Długi – Osiedle Słoneczne. Długość trasy wynosiła 11.830 metrów z przelotem 22-23 minuty, obsługiwana była tylko 5 brygadami w szczycie porannym z 10-minutową częstotliwością. Remont ulicy sprawił iż od 1 października 1997 roku linia została zawieszona, na skutek czego brygady tej linii wzmocniły obsługę linii 71 (Osiedle Słoneczne – Niepodległości – Osiedle Słoneczne) i dodatku na linii 65.

zdjęcie
Wbrew pozorom na tej linii często można spotkać Volvo
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Wcześniej, remont Mostu Długiego w 2000 roku też wymógł pewne zmiany w trasie kursowania linii. Z dniem 1 września gdy linię przywrócono po wakacyjnej przerwie, D skierowano do Placu Rodła przez Trasę Zamkową. Sytuacja ta trwała do 23 października 2000 roku.

Kwietniowa akcja cięcia rozkładów jazdy w 2002 roku objęła także linię D. Od tej chwili kursowało na niej sześć brygad.

Trwało to do 3 grudnia 2007 roku, gdy z powodu braków kadrowych zdecydowano się zlikwidować jedną z brygad. Wybór padł na brygadę "szóstą" ponieważ wykonywała najmniej kursów w ciągu dnia, co nie było zarazem zbyt odczuwalne dla pasażerów. Wskutek tego zlikwidowane zostały kursy z Osiedla Słonecznego (14:35 i 15:35) oraz z Placu Rodła (15:03 i 16:03).

zdjęcie
Jeden z najgorszych dąbskich Ikarusów na linii D
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Linia przez cały okres istnienia obsługiwana była autobusami zwykle klasy MEGA z zajezdni Dąbie autobusami przegubowymi.

Była jeszcze jedna zmiana trasy, związana z budową Mostu Pionierów Miasta Szczecina po którym D zaczęło kursować od 12 lipca 2003 roku. Wcześniej trasa przebiegała przez ulicę Eskadrową i Most Cłowy.

zdjęcie
Wczorajszy debiutant dziś ponownie pojawił się na linii D
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od 20 sierpnia 2012 roku przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Bramy Portowej zlokalizowany był na torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Wyszyńskiego i od tatmej pory jest przystankiem wspólnym dla linii tramwajowych oraz linii autobusowych pospiesznych. Przejazd autobusów pospiesznych na odcinku Most Długi – Wyszyńskiego – Brama Portowa odbywa się bus pasem po torowisku – zjazd na jezdnię w ciągu Brama Portowa - Niepodległości. Jednocześnie uległ likwidacji przystanek dla tych linii autobusowych w zatoce autobusowej.


2 stycznia 2014 roku ograniczono kursowanie linii D w dni powszednie do częstotliwości co 12 minut.

29 stycznia 2018 roku  w związku z otwarciem pętli Turkusowa i reorganizacją linii kursujących po prawobrzeżu linia D została zawieszona. Jednak nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek jeszcze miała powrócić na szczecińskie drogi.

Na podstawie wiedzy własnej opracował: Darek Krukowski
uzupełnienie na podstawie komunikatów ZDiTM: Janusz Światowy

aktualizacja: man