Encyklopedia

description Linia E: Plac Szarych Szeregów - Osiedle Bukowe

dodane 23.11.2008, godz. 20:04 przez Bauer; zmodyfikowane 20.02.2018, godz. 10:28 przez zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123

17.02.2018
Dodano informacje z lat 2010, 2014 - 2016, 2018 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
26.10.2017
Dodano informację o zmianie trasy linii zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
Trasa: Plac Sprzymierzonych – Wojska Polskiego – Plac Zwycięstwa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – Eskadrowa – Hangarowa – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe

Linia utworzona została 10 lutego 1992 roku z powodu szybkiego rozwoju urbanistycznego prawobrzeża, a co za tym idzie zwiększenia się potoków pasażerskich między centrum Szczecina, a dzielnicami położonymi na prawym brzegu Odry. Sytuacja ta, zmusiła miasto do uruchomienia dwóch dodatkowych połączeń autobusowych w formie linii pospiesznych kursujących jedynie w dni powszednie w godzinach szczytu. Tym samym do grona istniejących już linii pośpiesznych dołączyły dwie kolejne, a jedną z nich była linia E.

Na prawobrzeżu, przystanek końcowy zdecydowano się ulokować na rozrastającym się Osiedlu Bukowym, zaś przeciwną „końcówkę” w jednym z największych szczecińskich węzłów komunikacyjnych – na Placu Rodła. Od marca 1993 roku relacja linii została jednak zmieniona, czego powodem było przeniesienie pętli z Placu Rodła na Plac Sprzymierzonych. Trasa ta obowiązuje do dziś. Trwający od czerwca do października 2000 roku remont Mostu Długiego wymógł zmianę trasy linii, która omijając wyżej wymieniony most kursowała przez Trasę Zamkową. Na mocy „wielkiej akcji cięcia rozkładów jazdy” która miała miejsce w kwietniu 2002 roku z rozkładu linii zniknęło kilka kursów. Od 12 lipca 2003 roku linia zmieniła też nieco swoją trasę, czego powodem było otwarcie dla ruchu Mostu Pionierów.

Linia obsługiwana jest taborem klasy MEGA z SPA Dąbie. Kursują na niej zarówno Ikarusy 280 i Volva B10MA jak i niskopodłogowe MAN-y NG272. Coraz częściej jednak na linii zdarzają się pojazdy 12-metrowe.


Linię obsługują następujące brygady:

-E/1 (6:31-8:29, 14:04-16:04)
-E/2 (6:41-8:39, 14:17-16:14)
-E/3 (6:51-8:50, 14:27-16:24)
-E/4 (7:01-8:59, 14:37-16:34)
-E/5 (6:12-9:11, 13:47-16:44)
-E/6 (6:22-8:19, 13:57-16:54)

Długość linii w kierunku Placu Sprzymierzonych wynosi 12,86 kilometrów przy czasie przejazdu 24 minut. W kierunku Osiedla Bukowego trasa wydłuża się do 13,27 kilometrów, zaś czas przejazdu do 25 minut.

Przebudowa ulicy Przelotowej na odcinku od ulicy Jasnej do Łubinowej/ Handlowej, od dnia 28 września 2010 roku zamknięto dla ruchu pas jezdni na kierunku Łubinowa - Jasna. Ruch odbywał się wahadłowo, jednym pasem jezdni, sterowany sygnalizacją świetlną. Czasowej likwidacji uległ przystanek „Przelotowa” dla linii A, E i 65 w kierunku Basenu Górniczego, zlokalizowany na ulicy Przelotowej. Autobusy linii A i E zatrzymywały się na pętli Osiedle Słoneczne, na peronie wspólnym dla linii 65.

• od 1 października 2010 roku objazd skierowany został od ulicy Jasnej przez ulice Lnianą i Pszenną. Ulica Lniana na czas prac była ulicą jednokierunkową na kierunku od ulicy Przelotowej do Pszennej. Autobusy w kierunku os. Bukowego kursowały objazdem ulicą Lnianą. Linie od ulicy Jasnej kursowały przez Przelotową – Lnianą – Pszenną do Chłopskiej i dalej po stałej strasie do Osiedla Bukowego. Na czas objazdu wszystkie linie zatrzymywały się na przystanku Lniana na Przelotowej oraz na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na ulicy Chłopskiej.

• w rejonie pętli autobusowej „Osiedle Słoneczne” w dniach 6 - 29 października 2010roku, ZDiTM zmienił organizację przebiegu linii autobusowych w rejonie pętli wraz ze zmianą peronów na postój autobusów. Linie autobusowe A, E, 65, 531 wjazd na pętlę od Łubinowej, wyjazd na Przelotową.

• wprowadzono też na czas remontu możliwość przejazdu na podstawie biletu okresowego na 1 linię A lub E również linią B i D z Centrum do przystanku Os. Słoneczne. Prace zakończono 22 grudnia 2010 roku.

Z dniem 2 stycznia 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na linia E, która kursowała według następujących częstotliwości:
• w dni powszednie – w godz. 6:00-9:00 i 13:40-17:20 co 12 minut,

Obsługa linii:
• SPAD tabor MAXI na brygadach 1, 4 i MEGA przegubowy na brygadach 2, 3, 5.

Obsługa taborowa:
• E/1 (06:00 - 08:53) - (13:36 - 16:31)
• E/2 (06:12 - 09:08) - (13:48 - 16:43)
• E/3 (06:24 - 08:17) - (14:00 - 16:52)
• E/4 (06:36 - 08:29) - (14:12 - 17:05)
• E/5 (06:48 - 08:41) - (14:24 - 17:17)

Rozpoczęcie przebudowy pętli autobusowo – tramwajowej na Basenie Górniczym z dniem 18 października 2014 roku, wymusiło reorganizacje komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem miasta.

• autobusy linii pośpiesznych A, A bis, B, C, D, E, G jadące w kierunku prawobrzeża, na Basenie Górniczym zatrzymywały się w zatoce na wysokości pętli.

Firma Energopol 30 marca 2015 roku oddała do eksploatacji po remoncie torowiska na przyczółkach Mostu Długiego.

• przywrócono stara organizację komunikacji miejskiej sprzed remontu. Linia tramwajowa 3 kursująca w relacji Pomorzany – Las Arkoński jeździ stałą trasą przez ulice Nową i Dworcową. Przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Bramy Portowej dla autobusów linii pospiesznych A, B, C, D, E, G i 807 był zlokalizowany na peronie tramwajowym (jak przed zamknięciem Mostu Długiego).

9 listopada 2015 roku nastąpiła korekta rozkładów jazdy linii 77, 79, 93 i E.

• na linii E opóźniono o 12 minut wykonywane w dni powszednie kursy z Osiedla Bukowego o godzinach 13:36, 14:36 i 15:36 oraz z placu Szarych Szeregów o godzinach 14:01, 15:03 i 16:03. Kursy wykonywane odpowiednio o godzinie 13:48, 14:48 i 15:48 oraz 14:13, 15:15 i 16:15.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerów w trybie natychmiastowym od dnia 5 stycznia 2016 roku do odwołania wyłączono torowisko na ulicach Gdańskiej i (inwestycja zakończona w 2015 roku przez firmę Energopol Szczecin).

Decyzja została podjęta wspólnie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i spółkę Tramwaje Szczecińskie na podstawie negatywnych wyniku badań spawów szyn torowiska na ulicach Gdańskiej i Energetyków oraz występujących licznych awarii (pęknięcia). Ekspertyza wykazała nieprawidłowości w 108 na ponad 800 spawów torowisk.

• autobusy linii pośpiesznych A, B, C, D, E i G na całych trasach obowiązuje taryfa jak dla linii zwykłych. Dodatkowo autobusy te zatrzymywały się na przystankach Merkatora, Parnica, Port Centralny Energetyków. Przystanki na żądanie. Dla pasażerów udostępniono też parking Selgrosa czynny w godzinach 6 – 22.

W dniach 16 września - 24 października 2017 w związku z remontem torowiska, po 12 latach jego eksploatacji w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki wykonywano prace związane z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej i naprawiano nawierzchnie bitumiczną w obrębie torowiska.

Z powodu tych prac została zmieniona organizacja ruchu i autobusy zostały skierowane objazdami do swoich punktów docelowych. Linia "E" z placu Szarych Szeregów na osiedle Bukowe jechała przez Obrońców Stalingradu i aleje Niepodległości do placu Brama Portowa i dalej po swojej trasie. Wyłączony został z użytku przystanek plac Zwycięstwa.

Plac Szarych Szeregów < — > Osiedle Bukowe
aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów

Przewidywano zakończenie prac na 28 października 2017 roku, ale udało się je zakończyć 24 października 2017 roku i w związku z tym linia E powróciła na swoją stałą trasę.

Linia E, po 26 latach znika z krajobrazu miasta i z dniem 29 stycznia 2018 roku przestaje kursować. Zdjęcie tej linii z rozkładu jazdy komunikacji szczecińskiej spowodowane zostało niską frekwencją pasażerów korzystających z tej linii. Jak mówi ZDiTM, z badań potoków pasażerskich wyszło, że frekwencja z roku na rok spadała, a szczególnie uwidoczniło się to w roku 2017. Podjęto więc decyzję o jej likwidacji/zawieszeniu.
Na podstawie informacji własnych opracował: Darek Krukowski, aktualizacja zgodnie z komunikatami ZDiTM Janusz Światowy