Encyklopedia

Linia F: Plac Rodła - Police Wyszyńskiego Polana

dodane przez MQ; zmodyfikowane przez man

19.01.2020
aktualizacja linii man
03.09.2019
Dodano informację o skierowaniu linii do pętli "Police Wyszyńskiego Polana" MQ
08.10.2016
Dodano informacje o przywróceniu kursowania linii. wsad123
20.09.2014
Dodano informację o zmianach od 1.09.2014 MQ
24.03.2012
Dodano informację o zmianie rozkładu jazdy z 1.03.2012 MQ
14.08.2010
Dodano informację o korekcie rozkładu jazdy z 1.09.2010 oraz uaktualniono dane o obsłudze taborem niskopodłogowym MQ
27.09.2008
Poprawka błędu merytorycznego dotyczącego pierwotnego rozkładu jazdy po uruchomieniu linii na stałe MQ

Trasa: Plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Przęsocińska — Police: Asfaltowa — Piłsudskiego — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Wyszyńskiego — rondo Majdańskiego — Wyszyńskiego — Police Wyszyńskiego Polana

Linia F była pierwszą podmiejską pospieszną linią autobusową. Jej trasa dokładnie pokrywała się z trasą linii zwykłej 107, jednakże autobusy zatrzymywały się na mniejszej liczbie przystanków.

zdjęcie
Informacja o opłatach za przejazd testowaną w 1994 roku pospieszną linią F

Testy linii

Przymiarki do uruchomienia pospiesznego połączenia do Polic trwały od przełomu pierwszego i drugiego kwartału 1994 roku. Od początku linia planowana była jako linia wspomagająca, kursująca wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu. W rozkładzie datowanym na 7 kwietnia 1994 roku (nigdy nie wdrożonym) można znaleźć 7 brygad, kursujących z częstotliwością ok. 10 minut i obsługiwanych przez zajezdnię w Policach.

Pierwszy autobus linii F pojawił się na trasie dopiero dwa miesiące później - 6 czerwca 1994 roku. Wówczas rozpoczęto dwutygodniowe testy linii (do 17 czerwca) w celu zweryfikowania poprawności założeń eksploatacyjnych, a także, aby sprawdzić, z jakim zainteresowaniem pasażerów spotka się nowa linia. Z pierwotnego rozkładu pozostawiono tylko dwie brygady (2 i 6), kursujące z częstotliwością ok. 35 minut i obsługiwane przez zajezdnię Klonowica. Mimo okrojonego rozkładu linia spotkała się z tak dużym zainteresowaniem pasażerów, że testy przedłużono o tydzień - do 24 czerwca.

W czasie testów kursy z placu Rodła były wykonywane w godzinach 5:09-8:44 i 13:42-16:37, a z osiedla Chemik w godzinach 5:41-9:20 i 14:20-17:17. Autobusy zatrzymywały się na przystankach:

 • Plac Rodła (peron wspólny z linią 107),
 • Sczanieckiej,
 • Komuny Paryskiej,
 • Hoża nż,
 • Pokoju,
 • Mazurska nż,
 • Piłsudskiego Wiadukt,
 • Piłsudskiego,
 • Piłsudskiego - PCK (tylko w kierunku placu Rodła),
 • Wyszyńskiego,
 • Osiedle Chemik.

Granica strefy taryfowej znajdowała się pomiędzy przystankami „Pokoju” i „Mazurska”.

Linia uruchomiona na stałe

zdjęcie
Linia F odjeżdżająca jeszcze z peronu linii 107
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Wyniki testów spowodowały, że 1 września 1994 roku linia została uruchomiona na stałe. Nie zdecydowano się na wprowadzenie pierwotnego rozkładu jazdy. Liczba brygad została zmniejszona do 5 (wszystkie obsługiwane przez zajezdnię Police), a częstotliwość do 14 minut. Kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:57 i 13:10-18:34, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:26 i 13:39-19:10.

6 października 1994 roku nastąpiła tymczasowa zmiana rozkładu - dwie brygady (2 i 5) przejęła zajezdnia Klonowica. W tym czasie kursy z placu Rodła były wykonywane w godzinach 5:27-9:26 i 12:39-19:10, a z osiedla Chemik w godzinach 5:27-9:39 i 13:10-18:45. Taki rozkład obowiązywał do 28 października 1994 roku. Po tym terminie powrócono do pierwotnego rozkładu z 1 września 1994 roku. Obowiązywał on aż do 29 sierpnia 1997 roku.

W międzyczasie, 1 lutego 1996 roku, zlikwidowano taryfę strefową.

1 września 1997 roku przyniósł nowy rozkład ze zwiększoną do 13 minut częstotliwością kursowania. Zmiana ta odbyła się kosztem długości postojów na pętlach, więc liczba brygad nie zwiększyła się. Kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:57 i 13:10-18:09, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:32 i 13:43-18:42.

Już 19 września 1997 roku nastąpiła pierwsza zmiana - na trasie linii uruchomiono dodatkowy przystanek „Mścięcino Krzyżówka”. Prawdopodobnie w tym samym czasie przystanek „Hoża” zmienił swój status z warunkowego na stały.

Nowo uruchomiony przystanek najwyraźniej nie cieszył się dużym powodzeniem, gdyż już 2 lutego 1998 roku zlikwidowano go.

Spadek znaczenia

zdjęcie
Jedynie słuszna linia jednego z administratorów KOMIS-u
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Czas przejazdu niewiele różniący się od czasu przejazdu linią 107 oraz wysokie opłaty za przejazd spowodowały powolne zmniejszanie się znaczenia linii F. W ślad za tym przyszły pierwsze ograniczenia w rozkładzie jazdy. Rozkład jazdy, który wszedł w życie 25 czerwca 2001 roku, skrócił okres kursowania linii. Od tego dnia kursy z osiedla Chemik były wykonywane w godzinach 5:27-8:40 i 13:10-16:50, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:12 i 13:43-17:23.

Marzec 2002 roku przyniósł kolejne ograniczenia okresu kursowania, jednak w tym przypadku było to spowodowane głównie ograniczonym budżetem nowo powstałego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Po wprowadzonych 11 marca 2002 roku korektach kursy z osiedla Chemik realizowano w godzinach 5:27-8:29 i 13:10-16:37, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:02 i 13:43-17:15.

zdjęcie
"Deskorolka" na "pośpiechu"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
25 września 2002 po raz kolejny skorygowano rozkład jazdy. Tym razem nie zlikwidowano kursów, lecz wybrane kursy z placu Rodła zostały przeniesione na dotychczasowy peron rezerwowy, przy wejściu głównym hotelu Radisson-SAS. Zmiana ta podyktowana była uruchomieniem dodatkowych kursów na linii 107 i jednoczesnym postojem dwóch autobusów tej linii przy peronie.

4 maja 2004 roku nastąpiła pierwsza od momentu uruchomienia linii korekta jej czasu przejazdu. Było to spowodowane coraz większym ruchem ulicznym i tworzącymi się zatorami na trasie linii. Przy okazji kilka kolejnych kursów zostało przesuniętych na peron rezerwowy na placu Rodła.

zdjęcie
3032 na "eFce"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W 2004 roku zadecydowano również o corocznym zawieszaniu linii F na okres wakacji szkolnych.

Drastyczne ograniczenie

Wciąż spadające znaczenie linii F i zwiększające się linii 107 spowodowało podjęcie decyzji o drastycznym ograniczeniu częstotliwości kursowania linii F i zwiększeniu w zamian ilości kursów na linii 107. We wprowadzonym 1 września 2004 roku rozkładzie jazdy widniały już tylko 3 brygady, kursujące co 24 minuty i obsługiwane przez SPPK. Kursy z osiedla Chemik były wykonywane w godzinach 5:27-8:48 i 14:02-16:26, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:22 i 14:40-17:04. Równocześnie z wprowadzeniem tego rozkładu jazdy ponownie uruchomiono dla linii F przystanek „Mścięcino Krzyżówka”, a na placu Rodła przystanek linii F został na stałe przeniesiony na dawny peron rezerwowy.

zdjęcie
Komunikacja miejska bywa kolorowym urozmaiceniem zimowego krajobrazu
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Korekta nowego rozkładu jazdy nastąpiła już 1 października 2004 roku. Wówczas to zlikwidowano ostatni obieg w porannym szczycie, a w zamian uruchomiono dodatkowy w szczycie popołudniowym. Po tych zmianach kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:32 i 13:34-16:29, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:04 i 14:16-17:04.

Następną korektę wprowadzono dwa miesiące później, 1 grudnia 2004 roku. Polegała ona na niewielkim przesunięciu godzin odjazdów kilku kursów. Okres kursowania nie zmienił się.

Powyższy rozkład jazdy obowiązywał do 4 września 2006 roku. Wówczas wprowadzono korektę godziny odjazdu jednego kursu oraz przekwalifikowano przystanek „Mazurska” z warunkowego na stały.

zdjęcie
Taka wygoda nie zawsze była standardem na linii F. Czy po wakacjach to się zmieni?
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Znacząca zmiana rozkładu jazdy została wdrożona 3 września 2007 roku. Jej wprowadzenie miało być powiązane z planowaną akcją zmiany rozkładów jazdy na wszystkich liniach pospiesznych (ostatecznie wprowadzono zmiany tylko na liniach F i C). Nowy rozkład jazdy nie zmienił częstotliwości kursowania, ani nie wprowadził zmian w ilości kursów. Zmienił się nieco okres kursowania (kursy z osiedla Chemik w godzinach 5:26-8:34 i 13:47-16:38, a z placu Rodła w godzinach 6:10-9:05 i 14:28-17:17), a ponadto po raz kolejny skorygowano czasy przejazdu na linii.

1 września 2008 roku wprowadzono korektę rozkładu, która spowodowała ujednolicenie nazw przystanków z linią 107. Następna korekta miała miejsce 1 września 2010 roku. Wówczas zmieniono godzinę odjazdu jednego kursu.

Zawieszenie linii

zdjęcie
W szczytowym wariancie linia A ma jedną z najdłuższych tras w szczecińsko-polickiej komunikacji
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
1 września 2014 roku nastąpiło zawieszenie kursowania linii F. Decyzja ta związana była z jednoczesnym wprowadzeniem zmian na linii A. Wybrane kursy linii A wykonywane były na trasie Osiedle Bukowe - Police Osiedle Chemik, zastępując dotychczasowe kursy linii F. Tabor obsługujący linię F został przeniesiony na linię A. Ponadto kursy do Polic obsługiwała również zajezdnia Dąbie. Częstotliwość i godziny kursowania pozostały takie same jak na linii F.

Z powodu trwającego remontu torowiska w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej oraz tworzących się przez to korków, połączenie linii A i F na wydłużonej trasie odnotowywało bardzo poważne opóźnienia.

zdjęcie
Fajny kierowca w fajnym wozie
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Taki stan rzeczy utrzymywał się do 2 marca 2015 roku, kiedy po protestach mieszkańców oraz władz Polic zdecydowano się na przywrócenie kursowania linii F na trasie obowiązującej przed zawieszeniem. Przystanek końcowy na placu Rodła zlokalizowany został na peronie wspólnym z linią 107. Tym samym zakończył się okres regularnej obsługi prawobrzeża przez autobusy z zajezdni w Policach. Wówczas, na trasie linii F uruchomiono również przystanek „Matejki”.

Tuż po standardowym powrocie po wakacjach, 3 września 2018 roku autobusy linii F wycofane zostały z pętli „Police Osiedle Chemik” i skierowane do nowo wybudowanej pętli „Police Wyszyńskiego Polana”, zlokalizowanej przy wjeździe do Polic od strony Siedlic. Od tego czasu linia obsługiwana była przez 3 brygady w porannym szczycie i 4 w szczycie popołudniowym.

Z powodu ograniczeń finansowych, 2 stycznia 2020 roku kursowanie linii F zostało zawieszone do odwołania.

na podstawie danych ZDiTM Szczecin, informacji własnych, swiatowy.org oraz przy współpracy z Pawłem Pieńkowskim

aktualizacja: man

Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.