Encyklopedia

description Linia F: Plac Rodła - Police Wyszyńskiego Polana

dodane 24.09.2008, godz. 19:22 przez zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ; zmodyfikowane 15.03.2020, godz. 13:10 przez zdjęcie profilowe użytkownika man man

19.01.2020
aktualizacja linii zdjęcie profilowe użytkownika man man
03.09.2019
Dodano informację o skierowaniu linii do pętli "Police Wyszyńskiego Polana" zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ
08.10.2016
Dodano informacje o przywróceniu kursowania linii. zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123
20.09.2014
Dodano informację o zmianach od 1.09.2014 zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ
24.03.2012
Dodano informację o zmianie rozkładu jazdy z 1.03.2012 zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ
14.08.2010
Dodano informację o korekcie rozkładu jazdy z 1.09.2010 oraz uaktualniono dane o obsłudze taborem niskopodłogowym zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ
27.09.2008
Poprawka błędu merytorycznego dotyczącego pierwotnego rozkładu jazdy po uruchomieniu linii na stałe zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ

Trasa: Plac Rodła - aleja Wyzwolenia - Malczewskiego - Matejki - Gontyny - Sczanieckiej - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska - Pokoju - Szosa Polska - Przęsocin: Szczecińska - Szczecin: Przęsocińska - Police: Asfaltowa - Piłsudskiego - Wyszyńskiego - Police Wyszyńskiego Polana

Linia F była pierwszą podmiejską pospieszną linią autobusową. Jej trasa dokładnie pokrywała się z trasą linii zwykłej 107, jednakże autobusy zatrzymywały się na mniejszej liczbie przystanków.

zdjęcie

Testy linii

Przymiarki do uruchomienia pospiesznego połączenia do Polic trwały od przełomu pierwszego i drugiego kwartału 1994 roku. Od początku linia planowana była jako linia wspomagająca, kursująca wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu. W rozkładzie datowanym na 7 kwietnia 1994 roku (nigdy nie wdrożonym) można znaleźć 7 brygad, kursujących z częstotliwością ok. 10 minut i obsługiwanych przez zajezdnię w Policach.

Pierwszy autobus linii F pojawił się na trasie dopiero dwa miesiące później - 6 czerwca 1994 roku. Wówczas rozpoczęto dwutygodniowe testy linii (do 17 czerwca) w celu zweryfikowania poprawności założeń eksploatacyjnych, a także, aby sprawdzić, z jakim zainteresowaniem pasażerów spotka się nowa linia. Z pierwotnego rozkładu pozostawiono tylko dwie brygady (2 i 6), kursujące z częstotliwością ok. 35 minut i obsługiwane przez zajezdnię Klonowica. Mimo okrojonego rozkładu linia spotkała się z tak dużym zainteresowaniem pasażerów, że testy przedłużono o tydzień - do 24 czerwca.

W czasie testów kursy z placu Rodła były wykonywane w godzinach 5:09-8:44 i 13:42-16:37, a z osiedla Chemik w godzinach 5:41-9:20 i 14:20-17:17. Autobusy zatrzymywały się na przystankach:

 • Plac Rodła (peron wspólny z linią 107),
 • Sczanieckiej,
 • Komuny Paryskiej,
 • Hoża nż,
 • Pokoju,
 • Mazurska nż,
 • Piłsudskiego Wiadukt,
 • Piłsudskiego,
 • Piłsudskiego - PCK (tylko w kierunku placu Rodła),
 • Wyszyńskiego,
 • Osiedle Chemik.

Granica strefy taryfowej znajdowała się pomiędzy przystankami "Pokoju" i "Mazurska".

Linia uruchomiona na stałe

zdjęcie
Wyniki testów spowodowały, że 1 września 1994 roku linia została uruchomiona na stałe. Nie zdecydowano się na wprowadzenie pierwotnego rozkładu jazdy. Liczba brygad została zmniejszona do 5 (wszystkie obsługiwane przez zajezdnię Police), a częstotliwość do 14 minut. Kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:57 i 13:10-18:34, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:26 i 13:39-19:10.

6 października 1994 roku nastąpiła tymczasowa zmiana rozkładu - dwie brygady (2 i 5) przejęła zajezdnia Klonowica. W tym czasie kursy z placu Rodła były wykonywane w godzinach 5:27-9:26 i 12:39-19:10, a z osiedla Chemik w godzinach 5:27-9:39 i 13:10-18:45. Taki rozkład obowiązywał do 28 października 1994 roku. Po tym terminie powrócono do pierwotnego rozkładu z 1 września 1994 roku. Obowiązywał on aż do 29 sierpnia 1997 roku.

W międzyczasie, 1 lutego 1996 roku, zlikwidowano taryfę strefową.

1 września 1997 roku przyniósł nowy rozkład ze zwiększoną do 13 minut częstotliwością kursowania. Zmiana ta odbyła się kosztem długości postojów na pętlach, więc liczba brygad nie zwiększyła się. Kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:57 i 13:10-18:09, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:32 i 13:43-18:42.

Już 19 września 1997 roku nastąpiła pierwsza zmiana - na trasie linii uruchomiono dodatkowy przystanek "Mścięcino Krzyżówka". Prawdopodobnie w tym samym czasie przystanek "Hoża" zmienił swój status z warunkowego na stały.

Nowo uruchomiony przystanek najwyraźniej nie cieszył się dużym powodzeniem, gdyż już 2 lutego 1998 roku zlikwidowano go.

Spadek znaczenia

zdjęcie
Czas przejazdu niewiele różniący się od czasu przejazdu linią 107 oraz wysokie opłaty za przejazd spowodowały powolne zmniejszanie się znaczenia linii F. W ślad za tym przyszły pierwsze ograniczenia w rozkładzie jazdy. Rozkład jazdy, który wszedł w życie 25 czerwca 2001 roku, skrócił okres kursowania linii. Od tego dnia kursy z osiedla Chemik były wykonywane w godzinach 5:27-8:40 i 13:10-16:50, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:12 i 13:43-17:23.

Marzec 2002 roku przyniósł kolejne ograniczenia okresu kursowania, jednak w tym przypadku było to spowodowane głównie ograniczonym budżetem nowo powstałego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Po wprowadzonych 11 marca 2002 roku korektach kursy z osiedla Chemik realizowano w godzinach 5:27-8:29 i 13:10-16:37, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:02 i 13:43-17:15.

zdjęcie
25 września 2002 po raz kolejny skorygowano rozkład jazdy. Tym razem nie zlikwidowano kursów, lecz wybrane kursy z placu Rodła zostały przeniesione na dotychczasowy peron rezerwowy, przy wejściu głównym hotelu Radisson-SAS. Zmiana ta podyktowana była uruchomieniem dodatkowych kursów na linii 107 i jednoczesnym postojem dwóch autobusów tej linii przy peronie.

4 maja 2004 roku nastąpiła pierwsza od momentu uruchomienia linii korekta jej czasu przejazdu. Było to spowodowane coraz większym ruchem ulicznym i tworzącymi się zatorami na trasie linii. Przy okazji kilka kolejnych kursów zostało przesuniętych na peron rezerwowy na placu Rodła.

zdjęcie
W 2004 roku zadecydowano również o corocznym zawieszaniu linii F na okres wakacji szkolnych.

Drastyczne ograniczenie

Wciąż spadające znaczenie linii F i zwiększające się linii 107 spowodowało podjęcie decyzji o drastycznym ograniczeniu częstotliwości kursowania linii F i zwiększeniu w zamian ilości kursów na linii 107. We wprowadzonym 1 września 2004 roku rozkładzie jazdy widniały już tylko 3 brygady, kursujące co 24 minuty i obsługiwane przez SPPK. Kursy z osiedla Chemik były wykonywane w godzinach 5:27-8:48 i 14:02-16:26, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:22 i 14:40-17:04. Równocześnie z wprowadzeniem tego rozkładu jazdy ponownie uruchomiono dla linii F przystanek "Mścięcino Krzyżówka", a na placu Rodła przystanek linii F został na stałe przeniesiony na dawny peron rezerwowy.

zdjęcie
Korekta nowego rozkładu jazdy nastąpiła już 1 października 2004 roku. Wówczas to zlikwidowano ostatni obieg w porannym szczycie, a w zamian uruchomiono dodatkowy w szczycie popołudniowym. Po tych zmianach kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:32 i 13:34-16:29, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:04 i 14:16-17:04.

Następną korektę wprowadzono dwa miesiące później, 1 grudnia 2004 roku. Polegała ona na niewielkim przesunięciu godzin odjazdów kilku kursów. Okres kursowania nie zmienił się.

Powyższy rozkład jazdy obowiązywał do 4 września 2006 roku. Wówczas wprowadzono korektę godziny odjazdu jednego kursu oraz przekwalifikowano przystanek "Mazurska" z warunkowego na stały.

zdjęcie
Znacząca zmiana rozkładu jazdy została wdrożona 3 września 2007 roku. Jej wprowadzenie miało być powiązane z planowaną akcją zmiany rozkładów jazdy na wszystkich liniach pospiesznych (ostatecznie wprowadzono zmiany tylko na liniach F i C). Nowy rozkład jazdy nie zmienił częstotliwości kursowania, ani nie wprowadził zmian w ilości kursów. Zmienił się nieco okres kursowania (kursy z osiedla Chemik w godzinach 5:26-8:34 i 13:47-16:38, a z placu Rodła w godzinach 6:10-9:05 i 14:28-17:17), a ponadto po raz kolejny skorygowano czasy przejazdu na linii.

1 września 2008 roku wprowadzono korektę rozkładu, która spowodowała ujednolicenie nazw przystanków z linią 107. Następna korekta miała miejsce 1 września 2010 roku. Wówczas zmieniono godzinę odjazdu jednego kursu.

Zawieszenie linii

zdjęcie
1 września 2014 roku nastąpiło zawieszenie kursowania linii F. Decyzja ta związana była z jednoczesnym wprowadzeniem zmian na linii A. Wybrane kursy linii A wykonywane były na trasie Osiedle Bukowe - Police Osiedle Chemik, zastępując dotychczasowe kursy linii F. Tabor obsługujący linię F został przeniesiony na linię A. Ponadto kursy do Polic obsługiwała również zajezdnia Dąbie. Częstotliwość i godziny kursowania pozostały takie same jak na linii F.

Z powodu trwającego remontu torowiska w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej oraz tworzących się przez to korków, połączenie linii A i F na wydłużonej trasie odnotowywało bardzo poważne opóźnienia.

zdjęcie
Taki stan rzeczy utrzymywał się do 2 marca 2015 roku, kiedy po protestach mieszkańców oraz władz Polic zdecydowano się na przywrócenie kursowania linii F na trasie obowiązującej przed zawieszeniem. Przystanek końcowy na placu Rodła zlokalizowany został na peronie wspólnym z linią 107. Tym samym zakończył się okres regularnej obsługi prawobrzeża przez autobusy z zajezdni w Policach.

1 lipca 2018 roku autobusy linii F wycofane zostały z pętli Police Osiedle Chemik i skierowane do nowo wybudowanej pętli Police Wyszyńskiego Polana, zlokalizowanej przy wjeździe do Polic od strony Siedlic. Od tego czasu linia obsługiwana była przez 3 brygady w porannym szczycie i 4 w szczycie popołudniowym.

zdjęcie
2 stycznia 2020 roku kursowanie autobusów linii F zostało zawieszone. Powodem zaistniałej sytuacji były cięcia w rozkładach jazdy. Linia została zawieszona "do odwołania", ale na razie nic nie wskazuje, aby "eFka" miała powrócić na szczecińsko-polickie ulice.

na podstawie danych ZDiTM Szczecin, informacji własnych, swiatowy.org oraz przy współpracy z Pawłem Pieńkowskim

aktualizacja: man

Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.