Encyklopedia

Linia Samorządowa

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez jas59

18.01.2022
Dodano informacje z roku 2021 jas59
14.12.2020
Dodano informacje o przywróceniu odpłatności za przejazdy jas59
18.04.2020
Dodano informacje z lat 2018 - 20 jas59

Trasa 1:

Police "Kinga" - Piłsudskiego - Siedlecka - Szpital - Grunwaldzka - Police Rynek -Zakłady Chemiczne - Jasienica Pętla -Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - Trzebież Kościuszki - Wytwórnia Cukierków - Trzebież WOP - Trzebież PKP - Osadników - Trzebież Mała

Trasa 2:

Police "Kinga" - Tanowo - Jasienica Pętla -Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - Trzebież Kościuszki - Wytwórnia Cukierków - Trzebież WOP - Trzebież PKP - Osadników - Trzebież Mała

HistoriaW relacji Szczecin — Police do 1971 roku (od 1955) kursowała tylko jedna linia autobusowa (Gocław - Police) była to linia 52, która jeździła na trasie (Gocław - Koszalińska - Lipowa - Nad Odrą - Skolwin - Mścięcino - Police Rynek -później wydłużona do Police Osiedle), kursowała z częstotliwością ok. 40 minut. Na początku lat 60-tych uruchomiono linie autobusowe na trasach: Gocław — Glinki(65), Stocznia Szczecińska (Warskiego) - Glinki, Głębokie — Tanowo(53).

W latach 1971-72 kiedy uruchomiono Zakłady Chemiczne Police i następowała rozbudowa Polic, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie, również istniało duże zapotrzebowanie na przewozy pracowników do zakładów zlokalizowanych przy trasie do Polic (Huta Szczecin, „Superfosfat", Papiernia). Wówczas spodziewano się, że większość tych przewozów przejmie kolej. Niestety stało się inaczej. Załogi tych zakładów „wymusiły" rozszerzenie komunikacji autobusowej w kierunku Polic. Ponadto Z.Ch. Police i inne zakłady pracy uruchomiły pracownicze linie autobusowe dowożące pracowników z miejsca zamieszkania pod bramy zakładu i z powrotem. Ta forma przewozu dla pracowników była bardzo wygodna. Sytuacja taka spowodowała systematyczny spadek przewozów kolejowych. PKP systematycznie zmniejszało liczbę kursujących pociągów na tej trasie.

Z powodu dowozu dużej liczby pracowników do Z.Ch. Police w I połowie lat 70-tych powstał pomysł wybudowania na terenie Polic bazy autobusowej, która miała obsługiwać przewozy do tych zakładów i miasta Police. Bazę o pojemności 130 autobusów wybudowano i oddano do użytku 1 grudnia 1985 roku.

Powstanie Zakładów Chemicznych "Police" stworzyło związki ze społecznością lokalną- działania podejmowane wspólnie z gminą i powiatem w dużej mierze pozwoliło na rozwój Polic, było też kulturotwórczym działaniem i wspieraniem inicjatyw społecznych, działalności stowarzyszeń, organizacji kulturalnych i klubów sportowych.

TeraźniejszośćO linii samorządowej wspomina się już na początku lat 90 XX wieku (ale to tylko przypuszczenie, bo prawdopodobnie linia mogła jeździć wcześniej), kiedy to Wydział Transportu Zakładów Chemicznych "Police" dowoził pracowników do pracy autobusami " Ikarus Zemun IK 160P". Linia LS powstała z potrzeby wykorzystanie taboru oczekującego pomiędzy dowozem/odwozem pracowników do pracy. Tabor obsługujący linie samorządową stacjonował na terenie ZCH "Police".

Ikarusy Zemuny IK 160P jeździły na trasie:

trasa nr 1:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] -Trzebież: Kościuszki - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Pierwsze informacje o Linii Samorządowej ukazały się w wydanym w 1993 roku planie miasta Police, gdzie linia została wymieniona w spisie linii.

Na przełomie 1996/1997 radni Miasta Szczecina i Gminy Police podjęli Uchwałę o utworzeniu spółki z o.o. pn. Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Na przełomie stycznia i lutego 1997 Sąd Rejonowy w Szczecinie zarejestrował spółkę, której udziałowcami są Miasto Szczecin i Gmina Police. Przedsiębiorstwo powstało w oparciu o ludzi i sprzęt Bazy Autobusowej MZK w Policach.

W tamtym okresie spółka posiadała 55 autobusów /29 przegubowych i 36 solowych/ o średniej wieku ponad 9 lat. Do końca marca 1997 otrzymała 4 autobusy Jelcz 120 M. Zatrudnienie w spółce wynosiło 212 pracowników na pełnym etacie i 14 pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

1 maja 1997 SPPK przejęła od Zakładów Chemicznych linie samorządową i linie pracownicze (grudnia 1997). Zakłady Chemiczne likwidowały swoją działalność przewozu pracowników do fabryki, jak również swój tabor autobusowy. W tym samym roku spółka zakupiła 5 autobusów Ikarus Zemun IK 160P od ZCH i nadała im numery taborowe 744, 745, 746, 747 i 748. Od czasu przejęcia linii samorządowej i pracowniczych wykonawcą i organizatorem przewozów jest Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne a zleceniodawcą Gmina Police.

SPPK obsługiwała przejęte linie pracownicze 13, 14, 19, 21, 22, 23 zsynchronizowane ze sobą. W pierwszej kolejności zlikwidowano linie 24. W styczniu 2010 roku w wykazie linii nie ma już linii pracowniczych 19, 21, 22, 23 pozostały linie 13 i 14 a pojawiły się za to linie 1, 2, 3.

Od tego czasu linia jeździ na trasie:

trasa nr 1:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Z dniem 1 marca 2001 następuje częściowa zmiana trasy - linia podjeżdża pod Fabrykę Cukierków na polecenie burmistrza Polic, część kursów linii 2 wykonywana jest przez Police Rynek, a część bezpośrednio przez ulicę Piłsudskiego. Autobus kursował na trasie:

Kinga – Siedlecka – Siedlecka Szpital – Police Rynek – Police Z.Chemiczne – Jasienica /Restauracja/ – Jasienica Pętla – Jasienica Cmentarz – Dębostrów I – Dębostrów II – Niekłończyca – Uniemyśl – Trzebież Kościuszki – Trzebież Przychodnia – Wytwórnia Cukierków – Trzebież WOP – Trzebież PKP – Polna – Osadników – Trzebież Mała /powrót tą samą trasą/.

Autobus linii samorządowej kursował – w dni świąteczne i od 1.07 do 31.08 – od 1.09 do 30.06 przez Tanowo /tylko w dni powszednie/ – od 1.04 do 31.10 przez działki, Drogoradz – w dni robocze podjazd do szkoły przy ulicy Licealnej.

W okresie 22 kwietnia - 4 czerwca 2002 prowadzono remont i budowę ronda i w związku z tym między innymi zmieniono trasy linii autobusowych 102, 106, 107, 109, 111, F jak również linii samorządowej.

Od lutego 2003 zmieniono rozkład jazdy i trasę autobusu linii samorządowej. Zmiany miały poprawić komunikację między Policami a Trzebieżą oraz dojazd do Zakładów Chemicznych. Od tego miesiąca w dni powszednie autobus wykonywał do Trzebieży 17 kursów, a w dni wolne od pracy 12. Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim z dowozem pracowników do Zakładów Chemicznych, brakiem połączenia kolejowego z Trzebieżą i zmniejszeniem liczby kursów autobusów PKS w dni świąteczne. Z chwilą ograniczenia przewozów pracowniczych do kombinatu linia samorządowa wykonuje więcej kursów do fabryki.

Najważniejszą zmianą, na samorządówce, jest zmiana przystanku końcowego w Trzebieży. Zlikwidowana została pętla przy ulicy Osadników. Teraz koniec trasy jest na ulicy Portowej przy bibliotece. Część kursów autobus wykona do fabryki cukierków w Trzebieży. Częściej niż do tej pory będzie podjeżdżał przed zakłady chemiczne.

10 kwietnia 2004 następuje częściowa zmiana trasy linii 2 - część kursów realizowana jest przez Police Rynek a część bezpośrednio przez ulicę Piłsudskiego.

W związku z remontem ulic Polnej i Osadników w Trzebieży w dniach 27 luty - 31 maja 2006 zwiększono ilość kursów na trasie drugiej. Część kursów była realizowana przez Police Rynek, a część bezpośrednio przez ulicę Piłsudskiego. Linia obsługiwana była autobusami MAN i Jelcz 120MM.

3 czerwca 2007 na siedem i pół godziny zostają zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego, część ulicy Bankowej, Zamenhofa i Piaskowej w Policach, oraz droga do Siedlic w związku z organizacją imprezy „Policka Piętnastka”. Linia Samorządowa – jedzie objazdem ulicą Wyszyńskiego (przystanek końcowy w zatoce przy kościele) – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

W czasie trwania remontu ulicy Wyszyńskiego w Policach w dniach 18 kwietnia - 20 listopada 2009 zmieniono trasę linii:

trasa nr 1:

Bankowa - Grzybowa - (z powrotem: Piłsudskiego - Wyszyńskiego) - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Portowa - Kwiatkowskiego - Wytwórnia Cukierków - Kwiatkowskiego - Portowa] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

Bankowa - Grzybowa - (z powrotem: Piłsudskiego - Wyszyńskiego) - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

W dniach 28 kwietnia - 1 września 2010 remontowana była ulica Piaskowa i z tego powodu zmieniono trasy linii 103, 109, 110, 111, a na linii samorządowej wybrane kursy skierowano przez Drogoradz.

trasa nr 1:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Odrzańska (z powrotem: Zamenhoffa) - Bankowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Odrzańska (z powotem: Zamenhoffa) - Bankowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Od 1 maja 2011 roku nastąpiły zmiany dotyczące funkcjonowania Linii Samorządowej. Zmianie ulega cennik opłat na Linii Samorządowej, Linii Działkowej i Linii Plażowej. Nowe bilety jednorazowe i miesięczne dostępne są u konduktorów i kierowców od 28 kwietnia 2011 roku.

5 czerwca 2011 na sześć godzin zostały zamknięte dla ruchu ulice:
• Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bankowej,
• ul. Bankowa na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Zamenhofa,
• ul. Zamenhofa na całej długości,
• Piaskowa od ul. Zamenhofa do ul. Wyszyńskiego w Policach, w związku w związku z organizacją imprezy biegowej – XXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”. LS jeździe od ulicy Wyszyńskiego ( przystanek końcowy w zatoce przy kościele ) ulicą Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

W dniach od 23 lipca - 2 września 2012 z powodu remontu zostaje zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach. Na czas remontu została zmieniona trasa linii samorządowej kursuje ona częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie.
• w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy. Czasowo uległy likwidacji przystanki "Police Piaskowa” w obu kierunkach, oraz przystanek „Police Grzybowa” w kierunku do ulicy Wyszyńskiego.

Na czas zamknięcia ulicy Grzybowej uruchomiono przystanek zastępczy „Police Bankowa” zlokalizowany za skrzyżowaniem ulicy Grzybowej z ulicą Bankową w kierunku ulicy Wyszyńskiego.

W dniach 6 - 30 września 2012 na czas remontu ulicy Grzybowej linia samorządowa kursuje częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie.

• w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.

Czasowo uległy likwidacji przystanki "Police Piaskowa” w obu kierunkach, oraz przystanek „Police Grzybowa” w kierunku do ulicy Wyszyńskiego.

Na czas zamknięcia ulicy Grzybowej uruchomiono przystanek zastępczy „Police Bankowa” zlokalizowany za skrzyżowaniem ulicy Grzybowej z ulicą Bankową w kierunku ulicy Wyszyńskiego.

3 marca 2014 roku w dni powszednie Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło zmiany w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej.
Wprowadzony, na wniosek Rady Sołeckiej w Drogoradzu, został dodatkowy podjazd do tej miejscowości kursem z przystanku Osiedle Chemik do Trzebieży o godzinie 18:05 (Police Rynek - 18:11, Jasienica Pętla - 18:21, Drogoradz - 18:34).
I tego samego dnia na wniosek mieszkańców Trzebieży przyspieszeniu ulega kurs autobusu z Trzebieży do Polic, który dotychczas zaplanowany był na godzinę 7:05. Autobus wyrusza na trasę z przystanku Trzebież Pętla o godzinie 6:50 (Trzebież WOP - 6:54, Jasienica Pętla - 7:11, Police Rynek - 7:21). Oprócz realizacji wniosku mieszkańców powstanie skomunikowanie (dotychczas niemożliwe) z autobusami linii 101 w Jasienicy (7:24) oraz linii 103 na przystanku Police Rynek (kierunek Głębokie) o godzinie 7:31.

31 maja 2013 na dwie godziny została zamknięta dla ruchu ulica Wyszyńskiego w Policach na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Okulickiego oraz ulicy Roweckiego w związku z uroczystością odsłonięcia tablic. W związku z tym linia samorządowa pojedzie od ul. Wyszyńskiego ( przystanek końcowy w zatoce przy kościele ) – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

2 czerwca 2013 przez cztery godziny były zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bankowej, ul. Bankowa na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Zamenhofa, ul. Zamenhofa na całej długości, Piaskowa od ul. Zamenhofa do ul. Wyszyńskiego w Policach oraz drogi powiatowej na odcinku Police – Siedlice w związku z organizacją imprezy biegowej – "XXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”. Linia Samorządowa jeździła od ul. Wyszyńskiego ( przystanek końcowy w zatoce przy kościele ) – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

Statystyka rozkładowa na 2013 rok:
• w ramach Linii Samorządowej w dzień powszedni szkolny odbywa się w sumie 18 kursów z Polic do Trzebieży, 19 kursów w kierunku przeciwnym oraz jeden szkolny kurs okrężny Police - Tanowo - Jasienica - Police i jeden kurs okrężny w przeciwnym kierunku.
• 10 kursów dziennie wykonywanych jest przez Tanowo, Witorzę, Tatynię i Wieńkowo.
• 8 kursów dziennie podjeżdża pod wytwórnię cukierków w Trzebieży (po 4 w każdym kierunku).
• 4 kursy dziennie wykonują podjazd do miejscowości Drogoradz (po 2 w każdym kierunku).
• 16 razy dziennie autobus LS wykonuje podjazd pod Zakłady Chemiczne - 9 razy w kierunku Trzebieży i 7 razy w kierunku przeciwnym.
• pierwszy kurs do Trzebieży wykonywany jest o 4:20 z Osiedla Chemik (Police Kinga), ostatni zaś o godzinie 22:30. W kierunku Polic pierwszy autobus z Trzebieży odjeżdża o 5:00, ostatni zaś o 23:10.
• w soboty, niedziele i święta obowiązuje jednakowy rozkład jazdy w którym łącznie wykonywanych jest po 15 kursów w obu kierunkach i jeden okrężny Police - Jasienica - Tanowo - Police.
• w dni wolne 7 razy dziennie Linia Samorządowe przejeżdża przez miejscowości Tanowo, Witorza, Tatynia i Wieńkowo.
• w rozkładzie świątecznym 7 razy dziennie autobus podjeżdża pod wytwórnię cukierków (3 razy w kierunku Polic, 4 razy w kierunku Trzebieży).
• w dni wolne od pracy tylko 2 razy Linia Samorządowa zagląda do miejscowości Drogoradz.
• 6 kursów w rozkładzie świątecznym podjeżdża pod Zakłady Chemiczne (po 3 w każdym kierunku).
• pierwszy kurs z Polic wykonywany jest o 4:20, ostatni zaś o 22:30. W kierunku przeciwnym pierwszy odjazd następuje o 5:00, a ostatni o 23:20.
• w dzień powszedni szkolny na Linii Samorządowej pojawia się 6 autobusów (z czego tylko 2 kursują od rana do nocy), w dzień świąteczny LS obsługują 4 autobusy, z których tylko jeden jeździ od rana do wieczora.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Policach, w związku z imprezami zaplanowanymi na początek czerwca 2014 roku informowała o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z uroczystością nadania imienia rondu przy ulicy Piłsudskiego w dniu 6 czerwca 2014.

W związku z tym zamknięte zostały ulice dojazdowe do ronda. W tym czasie obowiązywać będą zmienione trasy kursowania autobusów między innymi linii samorządowej, która w kierunku Trzebieży jeździła ulicami Bankową, Przybora, Kołłątaja z pominięciem przystanków Police Rondo, Police Szpital, Police MOK, Police Grunwaldzka, w kierunku Os. Chemik jeździła ulicą Wróblewskiego pomijając przystanki Police Szpital i Police Rondo.

Ze względu na organizację imprezy biegowej – XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka” w dniu 8 czerwca 2014 zostały zamknięte dla ruchu ulice:

• Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bankowej,
• ul. Bankowa na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Zamenhofa,
• ul. Zamenhofa na całej długości,
• Piaskowa od skrzyżowania ulic Zamenhofa z Piaskową do ul. Wyszyńskiego w Policach oraz drogi powiatowej na odcinku Police – Siedlice. Linia od ulicy Wyszyńskiego (przystanek końcowy w zatoce przy kościele) jedzie ulicami Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

Pod koniec 2015 roku rozkład jazdy linii samorządowej wprowadzono do autokomputerów SRG 3000p (do tej pory ich nie było). Autokomputery sterują między innymi informacją pasażerską (kierunkowymi tablicami ).

Spółka obsługuję linie samorządową 6 brygadami w dni robocze i 5 w soboty i niedziele.
• LS/1 - 06:.00 -23:55
• LS/2 - 04:40 - 23:15
• LS/3 - 04:15 - 05:55
• LS/4 - 05:25 - 13:42
• LS/5 - 05:55 - 06:50
• LS/6 - 07:20 - 08:10
Dzień świąteczny
• LS/1 - 05:55 - 23:15
• LS/2 - 04:45 - 13:33
• LS/3 - 13:00 - 21:49
• LS/4 - 05:30 - 07:10
• LS/5 - 17:40 - 18:31

Linią Samorządową na gapę się nie pojedzie, w autobusach oprócz kierowcy jeździ konduktor. Aktualnie SPPK zatrudnia 5 osób na etacie i pięć osób na zlecenie.

Na liniach ZDiTM ich nie ma i system kontroli biletów jest mocno nieszczelny, a na LS każdy, kto jedzie, musi zapłacić, a zysk z biletów wpływa do kasy SPPK.

1 stycznia 2016 następuję korekta rozkładu jazdy i trasy przelotu w dni powszednie. Powstał dodatkowy kurs o godzinie 7:30 - Kinga - Trzebież 8:30 - Trzebież - Kinga (przyjazd 9:10).

Przyśpieszenie odjazdu z Trzebieży w dni powszednie i w dni świąteczne z godziny 22:05 na 21:55. Autobus na "Wytwórni Cukierków" będzie o 22:05 na wniosek pracowników Zakładu Dobosz.

Zmieniona została trasa przejazdu LS przez Tanowo. Autobusy kursują przez całą ulice Szczecińską (a nie jak dotychczas ulicą Policką) oraz Drogą Krajową 114. W związku z tym utworzono zostają nowe przystanki: Tanowo na żądanie oraz Tanowo Policka na żądanie w kierunku Jasienicy/Tanowo na żądanie w kierunku Polic.

Linia jeździ na trasie:

trasa nr 1:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Od 1 lutego 2016 roku nie jest już używany system Municom (nie są zgrywane dane z wykonania rozkładu jazdy), ale dalej przekazywane są rozkłady jazdy w związku z tym, że wszystkie tablice kierunkowe są z PZI "Taran" i stary system steruje tablicami kierunkowymi znajdującymi się w pojazdach autobusowych i tramwajowych. ZDiTM korzysta z nowego systemu sterowania komunikacją kupioną od hiszpańskiej grupy GMV a ich system nie ma opcji sterowania tablicami kierunkowymi.

Przy okazji warto też wspomnieć o uruchomieniu przez Gminę Police 9 lipca 2006 roku samorządowej linii plażowej jeżdżącej w ciepłe i słoneczne dni na plażę do Trzebieży (miejscowość zlokalizowana jest na północ od Polic, na skraju Puszczy Wkrzańskiej nad Zalewem Szczecińskim). Linia plażowa odjeżdża z przystanku Police Osiedle Chemik przez Police Rynek, Jasienica Pętla do przystanku Trzebież Pętla i z powrotem o określonych godzinach.

Warto również nadmienić o linii działkowej, która kursuje w okresie kwiecień - październik na trasie Police Osiedle Chemik - Jasienica Działki w określonych godzinach.

W czerwcu 1999 roku uruchomiono (zlikwidowana 1 września 2003) Linię Powiatową LP) łączącą Nowe Warpno z Trzebieżą przez Jasienicę, Osiedle Chemik, Tanowo, Dobra Szczecińska do Kołbaskowa.

Od 1 maja 2018 roku decyzją Burmistrza Polic w dni powszednie, popołudniowymi kursami, autobusy LS do godziny 18:00 będą podjeżdżać na przystanek przy Zakładach Chemicznych. Jest to reakcja na wnioski pasażerów korzystających z usług przychodni przy ZCH aby zapewnić im możliwość dojazdu lub powrotu z przychodni.

Niewybuch bomby lotniczej o wadze 250 kg z okresu II wojny w Policach w dniu 9 grudnia 2018 wymusił (od godziny 9:00 do zakończenia akcji) zmianę trasy autobusów Linii Samorządowej na odcinku Jasienica - Police Osiedle Chemik w obu kierunkach:
• Jasienica
• Piotra i Pawła
• Kuźnicka
• Rurowa
• Tanowska
• Piłsudskiego
• Wyszyńskiego

Na odcinku Trzebież - Jasienica autobusy kursowały bez zmian. Na czas usunięcia niewybuchu ewakuowano mieszkańców zamieszkałych w promieniu półtora km od znaleziska. Bomba znaleziona została w czasie robót u zbiegu ulic Tanowskiej i Siedleckiej.

Z dniem 1 stycznia 2019 przejazdy linią samorządową są bezpłatne dla wszystkich pasażerów, 20 listopada 2018 roku, Burmistrz Polic poinformował mieszkańców.

Autobusy linii zatrzymują się między innymi na przystankach na żądanie, są to: Piaskowa Szkoła, Siedlecka Dworzec, Grunwaldzka(w obu kierunkach), Kanał(w obu kierunkach), Taśmociąg (w obu kierunkach), Messer (w obu kierunkach), Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach), Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach), Dębostrów III (w obu kierunkach), Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach), Osadników nż(w obu kierunkach), MOK, Tanowo II, Wieńkowo II, Trzeszczyn, Police Starostwo. Pozostałe przystanki są przystankami stałymi.

Na wniosek mieszkańców Tatyni, Burmistrz Polic podjął decyzję, że z dniem 5 grudnia 2019 roku autobusy Linii Samorządowej będą zatrzymywać się na przystankach Trzeszczyn Las w obu kierunkach. Będą to przystanki na żądanie.

Od 1 lutego 2020 roku zmieniono rozkład jazdy Linii Samorządowej w dni powszednie, soboty i w dni świąteczne.

27 lutego 2020 roku burmistrz Polic poinformował, że zmiany dokonane w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej wynikały z sytuacji finansowej i możliwości budżetowych Gminy Police na rok 2020. Temat jest ponownie analizowany i dyskutowany w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla mieszkańców.

Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami SPPK Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z Sołtysami, którzy wystosowali petycję z prośbą o pozostawienie rozkładu jazdy tej linii w kształcie sprzed 1 lutego 2020 roku. W treści petycji zawarta była propozycja powrotu do odpłatności za przejazdy Linią Samorządową (z wyłączeniem dzieci i młodzieży szkolnej), które to rozwiązanie brane jest pod uwagę.

Na spotkaniu z sołtysami Trzebieży, Tatyni, Dębostrowa, Drogoradza, Uniemyśla, Niekłończycy i Tanowa zostały przedstawione możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów finansowanych ze sprzedaży biletów. Nowy rozkład, uwzględniający te kursy został przekazany, z prośbą o skonsultowanie go z mieszkańcami i wypracowanie kompromisowego rozwiązania. W połowie marca zaplanowano następne spotkanie w celu ustalenia najlepszego, możliwego i akceptowalnego przez mieszkańców rozkładu jazdy.

Jednocześnie Burmistrz Polic wystosował pismo do Wojewody zachodniopomorskiego z zapytaniem o możliwość dofinansowania Linii Samorządowej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poinformowało, że zgodnie z umową z Gminą Police od 1 kwietnia 2020 roku wznowione zostały przewozy na Linii Działkowej kursującej na trasie Police – Jasienica Rodzinny Ogród Działkowy CHEMIK. Linia kursowała od kwietnia do końca października przez cały tydzień.

W porozumieniu z Zarządem ROD zmieniono również rozkłady jazdy. Linia kursowała przez cały okres o tej samej godzinie (wcześniej godziny kursowania zmieniały się w zależności od miesiąca). Na LD obowiązują takie same zasady przewozów jak na Linii Samorządowej. Wykonawcą i organizatorem przewozów jest Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Głównymi przystankami linii są: Zajezdnia SPPK, Kinga, Grzybowa, Piłsudskiego, Siedlecka/Przychodnia, Police Rynek, Jasienica/Klub, Jasienica/Działki.

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje na linii nowy wakacyjny rozkład jazdy dla linii samorządowej. Tego samego dnia przywrócono odpłatność za przejazdy LS, jednocześnie wprowadzając nowe ceny biletów jednorazowych - 2 złote i miesięcznych - 60 złotych.

Od 28 września 2020 roku z powodu budowy kolektora kanalizacji deszczowej, aż do odwołania zamknięto przejazd przez ulicę Polną w Trzebieży. Autobusy Linii Samorządowej zmierzające w kierunku Małej Trzebieży po przejechaniu przejazdu kolejowego na Kościuszki skręcały w Dworcową. W rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej/Wkrzańskiej postawiono przystanek autobusowy. Następnie autobusy skręcały w prawo, w Wkrzańską na wysokości szkoły podstawowej autobusy zatrzymywały się na kolejnym przystanku, by na skrzyżowaniu Wkrzańskiej/Kościuszki/Rybackiej odbić w lewo w Rybacką, przez którą dojeżdżały do pętli autobusowej w Małej Trzebieży. 

Od 16 lipca 2021 roku autobusy Linii Samorządowej powróciły na normalną trasę do Trzebieży przez ulice Osadników, Polną i Wkrzańską.

Lista przystanków „NA ŻĄDANIE’ obowiązujących na linii samorządowej
• Piaskowa Szkoła
• Siedlecka Dworzec
• Grunwaldzka(w obu kierunkach)
• Kanał(w obu kierunkach)
• Taśmociąg (w obu kierunkach)
• Messer (w obu kierunkach)
• Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach)
• Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach)
• Dębostrów III (w obu kierunkach)
• Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach)
• Osadników nż(w obu kierunkach)
• MOK
• Tanowo II
• Wieńkowo II
• Trzeszczyn
• Police Starostwo

Wszystkie pozostałe przystanki LS są przystankami STAŁYMI, gdzie istnieje obowiązek zatrzymania autobusu.

Mam świadomość, że opowiedziana historia linii samorządowej jest niepełna i należy jeszcze przekopać wiele materiałów z których można by ją uzupełnić. Jeśli ktokolwiek ma jakieś materiały, to zachęcam do uzupełnienia tej opowieści.

Opracowanie: Janusz Światowy na podstawie materiałów zawartych na stronach internetowych i informacji własnych, phototrans.eu, SPPK, sprawozdanie z działalności "SPPK" sp. z o.o za lata 1997 - 2001, informacji pełnomocnika prezydenta miasta ds. komunikacji pana Zbigniewa Wicika z 2003 w sprawie SKM, Encyklopedia Szczecina - suplement 2 z 2007 roku