Encyklopedia

Miejski Zakład Komunikacyjny

dodane przez luki663719; zmodyfikowane przez kajetansz

25.08.2009
dodano informacje zdarzeń z 2008 roku jas59

Rok 199130 kwietnia 1991 roku firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zostaje podzielone na 3 samodzielne przedsiębiorstwa w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Świnoujściu. W związku z tym 1 sierpnia tego samego roku utworzono Zakład budżetowy Miasta Szczecina pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny. Pod jego zarządzaniem były szczecińskie zajezdnie autobusowe, tramwajowe oraz warsztaty, a także Zajezdnia Police.

Pod koniec 1991 roku MZK łącznie zatrudniało ponad trzy tysiące osób w pełnym wymiarze i prawie czterysta w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poza wymienionymi kategoriami pracowników zatrudniano również około czterystu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, w ramach umowy o naukę zawodu.

Zaraz po powstaniu, MZK Szczecin wraz z firmą "Automatyzacja i Komputeryzacja – AUTOCOMP", próbowały wdrożyć do eksploatacji karty magnetyczne zastępujące bilety papierowe. Karta ta miała być "do wszystkiego", to znaczy spełniać rolę portmonetki elektronicznej, z której płaciłoby się nie tylko za bilety w komunikacji miejskiej ale także za rozmowy telefoniczne, za tankowanie benzyny itd. Miała również spełniać rolę klucza elektronicznego. Próby testowe z nową karta trwały przez kilka miesięcy. Do tego celu zamontowano w kilku autobusach linii pośpiesznej "A" elektroniczne kasowniki. Służby kontrolerskie wyposażono w specjalne czytniki tych kart. Czytniki te miały za zadanie odczytanie danych zawartych na karcie jak również napełnienie portmonetki. Niestety próby z kartą i urządzeniami nią sterującymi nie wypadły najlepiej - duże przekłamania danych jak również brak środków na dalsze badania spowodowały, że nowoczesne jak na tamten czas rozwiązania po kilku miesiącach przestały istnieć. Kolejną istotną rzeczą w 1991 roku było pojawienie się dwóch wagonów typu 106Na, opartych na znanych konstrukcjach 105N.

Rok 1992Od roku 1992 MZK przestało być finansowane przez wojewodę z budżetu państwa, lecz tylko przez miasto. Na początku tego samego roku postanowiono powołać rzecznika prasowego. Udzielał on mediom informacje na temat firmy.

6 marca 1992 roku MZK zainstalowało w trzech składach tramwajowych z Zajezdni Golęcin popularne czerwone kasowniki KRG-1, wraz ze sterownikami. Były to składy: 1001+1002, 1005+1006 i 1009+1010. Rok później popularne czerwone kasowniki były już we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, gdyż wprowadzono taryfę czasową.

Rok 1993Także w 1993 roku zainstalowano autokomputery w autobusach z Zajezdni Dąbie, oraz Zajezdni Klonowica.

Rok 1994W 1994 roku wymieniono tory na ulicy Gdańskiej, od przystanku "Baltona" do "Energetyków". Następnie także w 1994 roku MZK przeprowadziło przetarg na zakup 16 autobusów solowych, oraz 40 autobusów przegubowych. Wszystkie dla Zajezdni Klonowica. W dniu 30 kwietnia 1994 r. komisja otworzyła oferty i przystąpiła do szczegółowej analizy. Najkorzystniejsze oferty przedstawiły Jelczańskie Zakłady Samochodowe i fiński koncern "Volvo". Taką opinię przedstawiono Zarządowi Miasta, który podjął decyzję o zakupie 16 autobusów Jelcz 120M produkcji Jelczańskich Zakładów Samochodowych i 40 autobusów przegubowych Volvo B10MA koncernu "Volvo"

Zarząd Miasta 16 czerwca 1994 r. podpisał kontrakty z dostawcami autobusów. Dostawy miały odbyć się w następujących terminach : Jelcz - październik, listopad 1994, Volvo - 20 szt. do 10 stycznia 1995 roku i 20 szt. do lutego 1995 roku, lecz wiemy, że ostatecznie termin dostaw przedłużył się.

Rok 1995


1 czerwca 1995 roku Miejski Zakład Komunikacyjny został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zarząd Komunikacji Miejskiej pełniący role organizatora i koordynatora komunikacji w mieście, oraz Miejski Zakład Komunikacyjny świadczący usługi przewozowe. 3 miesiące po tym wydarzeniu, bo 1 października wyjechał pierwszy tramwaj w nowym malowaniu zakładowym MZK - białe pudło z czerwonym tyłem i niebiesko-czerwonymi pasami na fartuchu.

Rok 199622 stycznia 1996 roku taryfę strefową zastąpiono taryfą czasową. Sprzedawane były bilety ważne przez: 10, 40 i 120 minut. Ostatecznie zmiana weszła w życie 1 kwietnia 1996 roku.

W pierwszej połowie tego samego roku do Szczecina sprowadzono tramwaje typu Düwag GT6. Pierwsze wagony przegubowe GT6 dotarły do Szczecina w lutym 1996 roku, jako używane pojazdy z Düsseldorfu (w czasie eksploatacji w Niemczech przeszły remonty kapitalne). Zakupiono łącznie 33 (do eksploatacji liniowej weszło 31 wagonów) 40-letnie wagony GT6, oraz 10 doczep B4. Dokonano niewielkich zmian - m. in. dodanie tylnych lamp zespolonych, oraz przestrojenia aparatury elektrycznej, które okazały się niezbędne już po pierwszym dniu eksploatacji. Trafiły one do zajezdni Niemierzyn i Golęcin. Pozwoliło to wycofać ostatnie tramwaje typu N i 4N.

1 grudnia, na szczecińskie torowiska ostatni raz wyjechał nocny tramwaj.

Rok 19971 lutego 1997 roku, ze struktur MZK zostało wydzielone przedsiębiorstwo autobusowe z Polic. Powstało Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Także w 1997 roku wykonano modernizację torowiska przy ulicy Wyszyńskiego.

Rok 1998Rok 1998 to rok drobnych zmian w kursowaniu linii autobusowych i tramwajowych. W tym roku wymieniono także torowisko w alei Niepodległości. Poza tym nic wartego uwagi się nie działo.

Rok 19991 listopada 1999 roku nastąpiło wydzielenie zajezdni autobusowych – powstało Szczecińskie Przedsiębiorstwa AutobusoweKlonowica, Dąbie oraz Centralne Warsztaty.

Rok 2000Od roku 2000 do zadań MZK nalezą już tylko:
- Świadczenie usług przewozowych w regularnej tramwajowej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Szczecina na podstawie zawartych umów z organizatorem miejskiego transportu zbiorowego.
- Prowadzenie remontów, konserwacji i modernizacji eksploatowanych obiektów, taboru i urządzeń liniowych oraz inwestycji odtworzeniowych, rozwojowych ze środków własnych i obcych.
- Zarządzanie powierzonym mieniem.

Rok 2001Rok 2001 to rok zakupu tramwajów typu Alstom 105N2k/2000. Kupiono 14 sztuk. Rozdzielono je w sposób następujący: 8 dla Zajezdni Pogodno i 6 dla Zajezdni Golęcin. Są to dość nowoczesne tramwaje, a na pewno najnowocześniejsze w Szczecinie. Wyróżnia je rozruch tyrystorowy, oraz nowocześniejsza od innych szczecińskich tramwajów ściana czołowa oraz tylna.
W 2001 roku wyjechały także tramwaje 105Ng/S wyprodukowane na podstawie pudeł zakupionych od Konstalu. Są to całkowicie nowe tramwaje zbudowane przez jeszcze wtedy prywatne przedsiębiorstwo – Centralne Warsztaty. Chociaż na początku były dość awaryjne, po dłuższej eksploatacji okazały się przyzwoite.

Rok 2002Rok 2002 to rok, w którym dokonano cięć rozkładów praktycznie wszystkich linii tramwajowych, aby "dostosować je do aktualnych potrzeb przewozowych".

Rok 2003W roku 2003 nic szczególnego w MZK się nie działo – jak co roku dokonywano kasacji powypadkowych, oraz napraw głównych wagonów. Remontowano oraz naprawiano drobne odcinki torów oraz innej infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania komunikacji tramwajowej.

Rok 2004Rok 2004 to kolejny dość spokojny rok w MZK. Do ważniejszych wydarzeń można zaliczyć przebudowę skrzyżowania al. Piastów/Mieszka I/al. Powstańców Wielkopolskich, przez którą tramwaje linii 11 i 12 nawracały przez Wawrzyniaka. W tym samym roku zamknięto także Zajezdnię Niemierzyn, przez co stacjonujące w niej tramwaje zostały przydzielone do zajezdni: Pogodno i Golęcin. Niemalże natychmiast po zamknięciu zajezdni przy ulicy Niemierzyńskiej, bo w październiku i listopadzie we wszystkich tramwajach zamontowano autokomputery SRG 3000P.

Rok 2005W roku 2005 rozpoczął się remont ulicy Krzywoustego - przez ponad cztery miesiące lina 7 kursowała przez Plac Rodła do Basenu Górniczego, linia 9 także przez Plac Rodła do Basenu Górniczego. Zawieszono linię 8, a za nią uruchomiono zastępczą linię autobusową 808. W 2005 roku zaczęło się też całe „zamieszanie” związane ze zmianą barw zakładowych MZK. Powstało kilka projektów malowania (wagony 603II, 698, 915) lecz ostatecznie zaakceptowano wersję, która powstała na wagonach 1041+1042 (barwy kremowo - czerwone z niebieskimi pasami na fartuchu).

Rok 20062006 to rok pod znakiem negocjacji MZK z BVG Berlin w sprawie zakupu Tatr KT4Dt. Testy w Szczecinie trwały na przełomie kwietnia i maja. Ponieważ nie było zastrzeżeń co do wagonów umowę na ich kupno podpisano 13 października 2006. Pierwsze Tatry zjawiły się w Zajezdni Pogodno 2 tygodnie później. Każdy wagon kosztował 500 tys. złotych – była to naprawdę niewielka suma jak na tramwaj w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo w tej cenie zawarte są podstawowe części eksploatacyjne, oraz szkolenie personelu. Pierwszy skład KT4Dt wyjechał na linie 10 listopada. W tym samym roku odbył się też przetarg na dostawę 6 doczep do wagonów 105n2k zakupionych w 2001 roku. Oferty złożyły trzy firmy: Protram, Cegielski oraz Modertrans. Przetarg wygrał ten ostatni, jednak Protram oprotestował jego ofertę. Ostatecznie zdecydowano się na ofertę firmy z Wrocławia

Rok 2007Rok 2007 to rok masowych wyjazdów motorniczych oraz kierowców zagranicę, przez co kursowanie niektórych linii tramwajowych oraz autobusowych zostaje dramatycznie ograniczone.
28 lutego tego roku zakończono też liniową eksploatację popularnych „Jamników” - wagonów Konstal 102Na. Kontynuowane są rozmowy z BVG Berlin na temat dostaw kolejnych Tatr – tym razem o 3 metry krótszych od KT4Dt. Są to wagony typu T6A2D. Pierwsze takie wagony do Zajezdni Pogodno przyjechały wieczorem 29 października 2007. Pomyślnie przeszły testy i dlatego planuje się dostawę reszty wagonów w najbliższych miesiącach. Od 13 listopada 2007 roku, do 18 grudnia 2007 roku trwały dostawy 6 "protramowskich" doczep czynnych do naszych wagonów 105N2k/2000 zakupionych w 2001 roku. Debiut liniowy pierwszych dwóch doczep miał miejsce 29 grudnia 2007 roku.

Rok 2008 • 2 stycznia nastąpiła zmiana w kursowaniu niektórych linii tramwajowych w związku z brakiem motorniczych
 • Rozpoczęcie budowy szybkiego tramwaju wypada z realizacji, gdyż miasto nie dostało środków z Unii Europejskiej
 • 31 stycznia pierwsze wagony Tatra T6A2D na trasie. Są to wagony o numerach 201 i 202 zakupione przez MZK w Berlinie
 • Zagrożenie strajkiem w MZK – brak porozumienia płacowego. 19 lutego referendum strajkowe. Za strajkiem opowiedziało się 90 % załogi
 • Od 8 marca trwają prace przy Zajezdni Golęcin wydłużające torowisko pod tzw. "trójkąt". Wydłużenie związane z remontem kanalizacji na odcinku zajezdnia GolęcinGocław (zamknięcie ulicy)
 • ZDiTM w marcu przygotował na czas ewentualnego strajku w MZK komunikację zastępczą. Były to linie 801, 803, 806, 806bis, 807, 808 i 812
 • 26 marca strajk ostrzegawczy w MZK, pomiędzy godziną 4 a 6 nie wyjechały na miasto tramwaje z zajezdni Pogodno i Golęcin
 • 23 czerwca ściągnięto z drzwi wejściowych siedziby MZK plakat informujący o pogotowiu strajkowym, co było związane z zapowiedzą powrotu do rozmów
 • 8 kwietnia nie wyjeżdżają tramwaje na ulice miasta. Nie jest to związane ze strajkiem, ale awarią zasilania 2 linii energetycznych aglomeracji szczecińskie. Sytuacja zostaje opanowana 9 kwietnia
 • od 16 kwietnia zawieszono do odwołania linię 6bis z powodu braku motorniczych w MZK, a 17 kwietnia zmieniono trasę linii 6 w związku z przebudową kanalizacji. Linia kursuje na trasie Pomorzanyzajezdnia Golęcin, a linia zastępcza 806 na trasie zajezdnia GolęcinGocław
 • trwają prace nad przekształceniem MZK z zakładu budżetowego na spółkę prawa handlowego
 • w lipcu miasto wyłożyło 16 milionów złotych na remonty torów i sieci trakcyjnej na odcinku od placu Kościuszki do ulicy Kwiatowej wraz z pętlą
 • 8 sierpnia MZK ogłosiło przetarg na „Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy zajezdni tramwajowej Pogodno”. Opracowanie to, miałoby umożliwić podjęcie decyzji o modernizacji/rozbudowie zajezdni jak również zabezpieczenie środków na ten cel. Niestety nic z tego nie wyszło, bo 10 września unieważniono przetarg związku z restrukturyzacją MZK
 • od 4 listopada na czas remontu torowiska w ciągu ulicy Sikorskiego, Ku Słońcu, Kręta/Kwiatowa wstrzymano kursowanie linii 8. Uruchomiono w jej miejsce zastępczą linię autobusową 808
 • 24 listopada podjęto uchwałę nr 274/08 o likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Zakłady Komunikacyjne, powołując na jej bazie firmę pn. „Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o”. Tramwaje Szczecińskie mają zaistnieć od 1 stycznia 2009 roku
 • 19 grudnia wyjechał zmodernizowany skład z pudłami wyprodukowanymi dla szczecińskiego MZK przez firmę "Modertrans" z Poznania.

  Rok 2009  • Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o rozpoczynają swoją działalność z dniem 1 stycznia 2009 roku
Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.