Encyklopedia

Podstacja

dodane przez X; zmodyfikowane przez X

Zadaniem podstacji trakcyjnej jest przetwarzanie prądu przemiennego, zwykle o napięciu 15, 20 lub 30 kV, na prąd stały o napięciu 600V. Obniżenie napięcia odbywa się za pomocą transformatorów, natomiast przetwarzanie prądu - przekształtnikami krzemowymi.

Linie zasilające wprowadza się do rozdzielni podstacji poprzez wyłączniki mocy wysokiego napięcia - do szyn zbiorczych. Z szyn zbiorczych rozdzielni prąd trójfazowy płynie do pierwotnych uzwojeń transformatorów. Transformatory tak obniżają napięcie, aby po jego wyprostowaniu w przekształtnikach wynosiło ono 600 V.

Rozdzielnie, a głównie transformatory, są umieszczone zwykle poza budynkiem podstacji na otwartej przestrzeni. Dla ochrony tych urządzeń od przepięć wskutek wyładowań atmosferycznych na liniach zasilających wysokiego napięcia są stosowane odgromniki.

Ochronę przed zwarciami i przeciążeniami, mogącymi powodować uszkodzenie urządzeń, przejmują zabezpieczenia ochronne nadmiarowe, wyłączniki samoczynne lub bezpieczniki topikowe.

Z transformatora prąd o obniżonym napięciu przepływa do przekształtnika, w którym jest przekształcony w prąd stały. Przekształtniki są umieszczone w budynku podstacji za ogrodzeniami, chroniącymi obsługę przed niebezpieczeństwem dotknięcia części pozostających pod napięciem. Drzwi do ogrodzenia z przekształtnikami można otworzyć dopiero po odłączeniu wysokiego napięcia od wszystkich części znajdujących się wewnątrz ogrodzenia.

Z przekształtnika prąd przepływa kablem do rozdzielni prądu stałego 600 V, a z rozdzielni zasilaczami do sieci trakcyjnej. Sieć trakcyjna składa się z sieci jezdnej i sieci powrotnej, którą są szyny toru tramwajowego. Obwód prądu zostaje zamknięty poprzez tabor i dalej za pomocą kabla powrotnego łączy szyny z szyną minusową podstacji
na podstawie:Trakcja elektryczna
opracował: Romanas
sprostowanie: alat57
Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.