Encyklopedia

Podstacja prostownikowa Szafera

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez MQ

Położona na obrzeżach osiedla Zawadzkiego - Klonowica przy ulicy Szafera przy nowo wybudowanym rondzie Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ, znajdującym się na styku ulic Romera, Szerokiej i Modrej. Wybudowano ją w ramach przebudowy ulicy Szafera wraz z budową torowisk i pętli Osiedle Zawadzkiego w latach 2019 - 2021 przez firmę Eurovia Polska SA, wg projektu architektonicznego wykonanego przez Elektroprojekt S.A Łódź z października 2017 roku.

Wybudowano stację prostownikową wraz z placem manewrowym służącym również obsłudze zbiorników podziemnych systemu kanalizacji deszczowej w pobliżu.

Podstacja, to obiekt bezobsługowy (bez pomieszczeń pracy), jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem płaskim pełnym jednospadowym. Powierzchnia użytkowa obiektu, to 199,4 m2, zabudowy 229,7 m2, natomiast kubatura budynku wynosi 994,8 m3. Zewnętrzne wymiary budynku w rzucie 11,38x20,17m, wysokość budynku od terenu do krawędzi ogniomurów 5,30 metra, wysokość technologiczna pomieszczeń budynku 4,00 metry.

Budynek posadowiono na ławach fundamentowych o wymiarach 0,4 x 0,8 metra. Zastosowano w stacji system zdalnego i lokalnego sterowania i nadzoru pracy stacji, oparty na sterownikach mikroprocesorowych, który jest systemem o strukturze rozproszonej, dostosowanym do trakcji tramwajowej, w skład którego wchodzą sterowniki zainstalowane w rozdzielnicy średniego napięcia. Stacja prostownikowa trakcyjna zasilana dwoma liniami kablowymi SN-15kV oraz linią kablową nn.-0,4kV.

Układ funkcjonalny budynku podstacji składa się z pomieszczeń:

• hali głównej - w której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne (rozdzielnice i zespoły transformatorowe kompaktowe);
• pomieszczeń socjalno - sanitarnych (dyżurka, korytarz, umywalnia, natrysk i w.c).

Nowa stacja prostownikowa niezbędna do zasilania trakcji napowietrznej znajdującej się w ciągu ulicy Szafera, jak też pętli Osiedle Zawadzkiego, a przyszłościowo zasilająca nowo budowaną trasę tramwajową i ulicę biegnącą równolegle do ulicy Szerokiej nowym śladem obrzeżami Krzekowa do dotychczasowej pętli przy ulicy Żołnierskiej, która ma być zlikwidowana, a od niej dotrze dalej skrajem Pogodna do ulicy Sosabowskiego.

Opracowanie: Janusz Światowy na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez Elektroprojekt S.A Łódź