Encyklopedia

Pętla tramwajowa Pomorzany

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez man

12.01.2020
Dodano informacje o przetargu na budowę stacji prostownikowej jas59
23.02.2019
Dodano informacje z lat 1985 i 2016 jas59
09.11.2009
Dodano informację o kursowaniu linii 8 i 8 Bis do pętli "Pomorzany". kajetansz

zdjęcie
Dwutorowa pętla "Pomorzany"
Pętla tramwajowa "Pomorzany" umiejscowiona jest przy ulicy Smolańskiej w Szczecinie, znajduje się w jednej z największych dzielnic miasta w jej południowej części, pomiędzy Odrą, autostradą, ulicami Dąbrowskiego i Mieszka I. Została oddana do użytku 23 grudnia 1961 roku. Oddanie pętli umożliwiło przedłużenie linii tramwajowej 4 od ulicy Powstańców Wielkopolskich przy szpitalu do ulicy Budziszyńskiej, co pozwoliło na uzyskanie styku pomiędzy liniami 4 i 3 na ich krańcówkach na Pomorzanach i zakończyło to budowę linii okólnej zapoczątkowanej przez tramwajarzy niemieckich.


zdjęcie
"Dwunastka" opuszcza pętlę "Pomorzany"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Pętla na Pomorzanach została zmodernizowana w latach 1974 – 1975 i została wyposażona w nową:

  • sieć trakcyjna: słupy stalowe trakcyjne oświetleniowe, zawieszenie przewodów płaskie, sztywne
  • sieć oświetleniowa: oprawy rtęciowe 400W na słupach stalowych. Zasilanie kablowe, sterowanie z sieci miejskiej
  • sygnalizacja najazdowa: zastosowano wzbudzanie inicjatorami przekaźnikowymi i impulsatorami sieciowymi
  • sygnalizacja dyspozycyjna: sterownie z pulpitu w pomieszczeniu dyspozycyjnym


Od chwili zmodernizowania jej nie przeprowadzano już kapitalnych remontów, a tylko naprawy bieżące.

zdjęcie
Przegląd taboru na pętli "Pomorzany"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
MZK Szczecin w maju 2007 roku ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej oraz remontu kapitalnego rozjazdów tramwajowych na pętli Pomorzany. 12 czerwca 2007 roku przetarg został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

zdjęcie
Jeden z trzech składów 105Na, które przeżyły rok 2015
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od powstania pętli tramwaje linii 3 i 4 kończą i zaczynają swój bieg. W 1971 roku do linii kończących swój bieg na pętli dołączyła linia 6, a 15 grudnia 1974 roku linia 11 kursująca na trasie Stocznia Remontowa (Ludowa)Pomorzany.Na samym końcu, bo 30 lipca 1985 roku dołączyła linia 12


W sierpniu 1985 roku pracownicy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych rozpoczęli roboty modernizacyjne torowisk i jezdni w ciągu ulic Smolańskiej, Chmielewskiego i Kolumba. Prace na inwestycji ciągnęły się do stycznia 1990 roku - ze zmiennym szczęściem. Albo kulały dostawy np. cementu czy innych materiałów, albo na przeszkodzie stawała stara infrastruktura podziemna nie ujęta w planach, którą trzeba było przełożyć.

Przebudowanych zostało 1809 metrów ulicy, ułożono około 450 metrów nowego wodociągu, prawie 1500 metrów gazociągu i blisko 4000 metrów nowych torów tramwajowych. Pokłosiem tej inwestycji są położone nieużywane liniowo "trzecie" tory biegnące od wyjazdu z pętli Pomorzany do przystanku Smolańska.

zdjęcie
"Największa" pętla w Szczecinie już z dodatkowym torem
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Zbudowane trzecie tory miały poprawić sytuację na zbyt małej pętli, na której trudno było znaleźć miejsce dla tramwaju i motorniczego na czas jego przerwy.

zdjęcie
Jak za dawnych lat...
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Projektant chyba nie przemyślał do końca swojego projektu z budową tego odcinka torów. Wadą tego projektu jest to, że tramwaj wjeżdżając na ten tor już nie mógł zawrócić na pętle po pasażerów. I z tego powodu jest niewykorzystywany. Możliwe byłoby użytkowanie toru, gdyby wykorzystano jednoczłonowe tramwaje dwukierunkowe, których komunikacja szczecińska nie ma.

Pętla Pomorzany to przystanek końcowy, z którego korzystają:

Na podstawie materiałów z archiwów MZK, WPKM, opracowania BPBK w Szczecinie z roku 1977 "Osiągnięcia projektowania komunalnego na ziemi szczecińskiej" i informacji własnych opracował: Janusz Światowy

aktualizacja: man