Encyklopedia

Pętla autobusowa Śródmiejska (nieutworzona)

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez jas59

Zanim wybudowano pętlę autobusową na placu Rodła, wykonano projekt budowy pętli autobusowej pn: "Śródmiejska" w rejonie ulicy Borysza. Projekt powstał na zlecenie (TK-2983/78) WPKM Szczecin. Wykonał go inżynier K. Piątek z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego ze Szczecina z ulicy Dworcowej.

11 listopada 1979 roku wydano decyzję na realizację tego projektu. Była ona tymczasowa z powodu przeznaczenia tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mariana Buczka /Piłsudskiego/ Borysza na budowę centrum usługowego.

Pętla autobusowa "Śródmiejska" miała być usytuowana między ulicami Mariana Buczka, Borysza, Matejki. W początkowym okresie wjazd i wyjazd z pętli odbywałby się przez ulicę Matejki. Po modernizacji ulicy Matejki wjazd na pętlę pozostałby bez zmian natomiast wjazd odbywałby się przez ulicę Mariana Buczka w kierunki placu Rodła.

Projekt obejmował również budowę oświetlenia ulicznego, telekomunikacji, nagłośnienia placu, sygnalizację odjazdową oraz podświetlenie znaków drogowych. Projektowano również budowę kanalizacji, postawienie śmietnika i wc.

W związku z tymczasowością pętli nawierzchnie placu projektowano wykonać z płyt żelbetowych o wymiarach 3x1,5 metra na 15 cm podsypce piaskowej. Na samej pętli i stanowiskach postojowych ułożona zostałaby kostka kamienna.

Projekt pętli został opracowany w trzech wariantach. We wszystkich wariantach przyjęto, że wyjazd odbywałby się od strony ulicy Matejki, natomiast wjazd przez Mariana Buczka i plac Rodła do ulicy Malczewskiego. W pierwszym i drugim wariancie istniała możliwość zawracania i wyjazdu z pętli także przez ulicę Matejki, co byłoby możliwe po modernizacji ulicy Matejki. W każdym z wariantów przewidywano budowę po 3 perony o długości 20 metrów i szerokości 3 metrów oraz po 3 stanowiska odstawcze. Natomiast wariant 3 pętli projektowano jako przejazdowy bez możliwości zawracania.

Najbardziej korzystny byłby wariant 1, w którym w maksymalnym stopniu zostałby wykorzystany teren zarezerwowany na pętlę. Protokółem z czerwca 1979 roku przyjęto do realizacji wariant 1 z uwagami:
• poszerzenia wjazdu od ulicy Borysza i innymi ważnymi korektami dla funkcjonowania pętli.

Pętla miałaby 2 wiaty przystankowe przelotowe typu "warszawskiego". Koszty budowy wg cen z 1978 roku wyniosłyby 4.414 tysięcy złotych.

W 1983 roku architekt miejski wydał zgodę na zlokalizowanie przy ulicy Borysza czasowej pętli autobusowej (nie podając przewidywanego okresu jej funkcjonowania). Gotowe plany budowy pętli wzięły w łeb, ponieważ okazało się, jak wspomniałem wyżej - o przeznaczeniu tego terenu pod budowę centrum usługowego. Pętla ta nigdy nie powstała.

Opracowanie: tematu pętli autobusowej "Śródmiejska" przy ulicy Borysza i budowy pętli na placu Rodła na podstawie materiałów znajdujących się w archiwum Tramwajów Szczecińskich, sygnatura akt 35/149, BE-30, TI-2210 z 1979 i 1987 roku. Janusz Światowy