Encyklopedia

Stycznik liniowy

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez MQ

zdjęcie
Stycznik liniowy wagonu GT6
Stycznik liniowy SUT 300 znajduje się pod stanowiskiem motorniczego. Przeznaczony jest on do załączania i wyłączania prądów roboczych, a także przeciążeń i zwarć w obwodzie głównym. Jest on jedynym zabezpieczeniem obwodu głównego wagonu 105Na/805Na.

Stycznik SUT 300 jest zespołem składającym się ze stycznika typu STT 300 i mechanicznie sprzęgniętego z nim przekaźnika nadmiarowo - prądowego typu PGA-115. Stycznik STT 300 jest jednobiegunowym magnetowydmuchowym stycznikiem elektromagnetycznym prądu stałego.

Przekaźnik PGA 115 jest elektromagnetycznym przekaźnikiem prądu stałego. Składa się z elektromagnesu z dwuuzwojeniową cewką, zwory ruchomej i zestyku pomocniczego. Zworę odciąga od rdzenia elektromagnesu sprężyna, której naciąg regulowany jest za pomocą śruby, odpowiednio do wymaganego prądu zadziałania. Zwora jest sprzęgnięta mechanizmem dźwigniowym z ruchomym stykiem stycznika STT 300. Na rdzeniu elektromagnesu przekaźnika PGA-115 znajdują się dwa uzwojenia prądowe (nadmiarowe) i napięciowe (trzymające).

Włączając lub wyłączając zasilanie cewki napędowej stycznika można nim dokonywać zamierzonych czynności załączania i wyłączania prądów roboczych. Wzrost natężenia prądu trakcyjnego płynącego przez cewkę prądową (nadmiarową) przekaźnika powyżej prądu nastawczego, powoduje przyciągnięcie jego zwory, która za pośrednictwem wspomnianego mechanizmu dźwigniowego rozwiera styki główne stycznika. Jednocześnie przełącznik przekaźnika przerywa zasilanie cewki napędowej stycznika i załącza zasilanie cewki napięciowej (trzymającej) przekaźnika. Przyspiesza to zadziałanie przekaźnika oraz przytrzymuje zworę przekaźnika po nadmiarowym przerwaniu prądu obwodu głównego, zapobiegając tzw. "pompowaniu" (cyklicznemu załączaniu i wyłączaniu zwarcia).
zdjęcie
Wyłącznik szybki
Ponowne załączenie stycznika możliwe jest po przerwaniu zasilania cewki trzymającej przekaźnika i ponownym zasileniu cewki napędowej stycznika STT-300.

Zakres nastawczy przekaźnika nadmiarowego to 550 - 750 A. W wagonach 105Na / 805Na styczniki liniowe nastawione są zwykle na 600 A. Ze względu na stosunkowo kiepskie zdolności łączeniowe zespołu SUT 300 w modernizowanych wagonach coraz szerzej stosuje się energoelektroniczne wyłączniki szybkie, niekiedy współpracujące szeregowo ze stycznikiem SUT 300.
na podstawie informacji własnych
opracował: Iwo Tondos