Porównanie danych technicznych

Producent: Škoda
Model: 03 T
Liczba członów: 3
Długość: 20,1 m
Szerokość: 2,46 m
Wysokość: 3,46 m
Liczba osi: 8
Masa własna: 24 200 kg
Liczba miejsc siedzących: 42
Liczba miejsc ogółem: 155
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii