Porównanie danych technicznych

Producent: Protram
Model: 105NWr
Liczba członów: 1
Liczba i układ drzwi: 3 (2-2-2)
Długość: 13, 50 m
Szerokość: 2, 40 m
Wysokość: 3, 06 m
Liczba osi: 4
Wysokość podłogi: 910 mm
Liczba miejsc siedzących: 20
Liczba miejsc ogółem: 125
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii