Porównanie danych technicznych

Producent: ČKD
Model: B3D
Liczba członów: 1
Liczba i układ drzwi: Fabrycznie: 3 (4-4-4)
Zmodernizowane: 3 (2-2-2)
Długość: 14 m
Szerokość: 2,5 m
Wysokość: 3,05
Liczba osi: 4
Liczba miejsc siedzących: 28
Liczba miejsc ogółem: 124
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii