Porównanie danych technicznych

Producent: Rathgeber
Model: m 4.65
Liczba członów: 1
Liczba i układ drzwi: 3 (2-2-2)
Długość: 13,25 m
Szerokość: 2,25 m
Wysokość: 2,99 m
Liczba osi: 3
Masa własna: 11 700 kg
Wysokość podłogi: 830 mm
Liczba miejsc siedzących: 26
Liczba miejsc ogółem: 119
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii