Porównanie danych technicznych

Producent: ČKD
Model: RT6N1
Liczba członów: 3
Liczba i układ drzwi: 6 (1-2-2-2-2-1)
Długość: 26,28 m
Szerokość: 2,44 m
Liczba osi: 6
Masa własna: 32 850 kg
Liczba i moc silników: 4 x 102,5 kW
Liczba miejsc siedzących: 46
Liczba miejsc ogółem: 309
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii