Porównanie danych technicznych

Producent: ČKD
Model: RT8D5M
Liczba członów: 3
Liczba i układ drzwi: 5 (2-2-2-2-2) po obu stronach
Długość: 30,3 m
Szerokość: 2,5 m
Liczba osi: 8
Masa własna: 47 000 kg
Wysokość podłogi: 900 mm
Liczba miejsc siedzących: 74
Liczba miejsc ogółem: 274
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii