Porównanie danych technicznych

Producent: ČKD
Model: T3D
Liczba członów: 1
Liczba i układ drzwi: Fabrycznie: 3 (4-4-4)
Zmodernizowane: 3 (1-2-2)
Długość: 14 m
Szerokość: 2,5 m
Wysokość: 3,05 m
Liczba osi: 4
Masa własna: 17 000 kg
Liczba i moc silników: 4 x 43 kW
Liczba miejsc siedzących: 23
Liczba miejsc ogółem: 110
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii