Porównanie danych technicznych

Producent: ČKD
Model: T3SU
Liczba członów: 1
Liczba i układ drzwi: Egzemplarze z lat 1963-1976: 2 (4-4)
Egzemplarze z lat 1976-1987: 3 (4-4-4)
Długość: 14 m
Szerokość: 2,5 m
Wysokość: 3,05 m
Liczba osi: 4
Masa własna: 16 000 kg
Liczba i moc silników: 4 x 40 kW
Liczba miejsc siedzących: 36
Liczba miejsc ogółem: 95
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii