Encyklopedia

Trolejbusem po Szczecinie?

dodane przez jas59 

Kurier Szczeciński 8 sierpnia 1985 roku na swoich łamach zamieścił artykuł "Jak dojechać na Słoneczne i Bukowe?". Czytelnicy gazety zaproponowali jazdę trolejbusami.

W odpowiedzi na ten artykuł w dniu 15 sierpnia 1985 roku z przekazaniem kopii do wiadomości wiceprezydenta miasta, WPKM zdecydowanie odciął się od tego typu pomysłów mówiąc, że preferuję rozwój trakcji tramwajowej i uważa za konieczne szybkie rozpoczęcie budowy połączenia osiedla Słonecznego z Basenem Górniczym i dalej ze Śródmieściem miasta.

Sprzeciw swój uzasadniał następująca:. zdolność przewozowa tramwaju wynosi 15 tys. pasażerów na godzinę w jednym kierunku, natomiast trolejbusem ocenia się w granicach 4-5 tysięcy,
. prędkość komunikacyjna przewidywana dla tramwaju wyniesie około 25 km/h, co jest niemożliwe do osiągnięcia dla trolejbusu ze względu na duże natężenie ruchu i niedostosowanie dróg dla tego typy trakcji,
. jednostkowe zużycie energii dla trolejbusu jest znacznie wyższe.
. większe koszty zakupu taboru trolejbusowego niż tramwajowego jak również wyższe koszty eksploatacyjne,
. większa awaryjność taboru trolejbusowego i jego trwałość jest 2.5 krotnie mniejsza niż tramwajowego,
. trudności z zakupem ogumienia dla trakcji trolejbusowej, podobnie jak i autobusowej. To samo dotyczy innych części i podzespołów specjalistycznych,
. w przypadku awarii trolejbusu następuję niebezpieczeństwo porażenia prądem przy dotknięciu pojazdu,
. projektowany szybki tramwaj posiada układ bezkolizyjny, dzięki czemu uniezależniony jest od natężenia ruch kołowego oraz nawiązuje do istniejącego układu sieci tramwajowej.

Wprowadzenie dodatkowej trakcji spowodowałoby konieczność budowy nowej kapitałochłonnej specjalnej bazy trolejbusowej, która po wprowadzeniu szybkiego tramwaju byłaby nieprzydatna. Podstacje dla trakcji trolejbusowej oraz sieć trakcyjna i kablowa byłaby również nieprzydatna z chwilą wprowadzenia trakcji tramwajowej. Ponadto wymagałoby to zatrudnienia nowej grupy specjalistów w zakresie konserwacji i napraw oraz pracowników eksploatacji.

Przy przewidywanych potokach pasażerskich w godzinach szczytu sięgających rzędu 16-18 tysięcy pasażerów na godzinę w jednym kierunku, jedynym środkiem transportu będącym zaspokoić niniejsze potrzeby jest szybki tramwaj, a w przyszłości szybka kolej miejska, co spowodowałoby znaczną obniżkę kosztów rozwiązania docelowego.

Ze względu na stan zaawansowania prac projektowych/opracowane założenia techniczno - ekonomiczne/ należy dążyć do jak najszybszego rozpoczęcia tej ważnej dla miasta inwestycji komunikacyjnej.

Również w tej sprawie wypowiedziało się Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ze Szczecina, które przedstawiło swoją opinię w uzgodnieniu z WPKM na ręce wiceprezydenta Ludwika Reszki. Przedstawiono dodatkowo:

. zdolność przewozowa środków transportu takich jak trolejbus i autobus na wspomnianych odcinkach uzależniona jest nie tylko od cech trakcyjnych ale od przelotowości układu drogowego i takich miejsc jak Most Cłowy. Środki te nie mają w obecnych warunkach szans na wydzielenie pasów ruchu tylko dla nich. Tempo jazdy będzie takie jak pozostałej części pojazdów tj. stosunkowo wolne.

Z podsumowania tej opinii wynika, że:

. docelowe rozwiązanie na trasie osiedle Bukowe - Słoneczne - Basen Górniczy nie ma racji bytu ze względu na brak zdolności przewozowej,
. jako rozwiązanie doraźne, zastępcze za autobus dla jednej linii jest zbyt kosztowne z uwagi na zaplecze i infrastrukturę, przyniesie nikłe efekty z powodu warunków drogowych w jakich odbywa się transport,
. rozwiązanie doraźne spowoduje również rozproszenie środków inwestycyjnych, niezbędnych do natychmiastowej realizacji Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, który jest w stanie podołać narastającym potrzebom komunikacyjnym,
. nie stać nas na prowadzenie kapitałochłonnych inwestycji.

W zakończeniu stwierdzono, że podanie szczegółowych danych kosztowych w zakresie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wymagałoby wykonania kompleksowej analizy całego systemu komunikacji zbiorowej miasta.

Jak widać ani media ani Urząd Miasta nie podnosiły już tematu budowy trakcji trolejbusowej.
Na postawie materiałów z archiwum Tramwajów Szczecińskich sygnatura akt 35/138a, 35/150 z 1987 roku opracował: Janusz Światowy