Encyklopedia

description Tyrystor

dodane 17.04.2005, godz. 12:13 przez zdjęcie profilowe użytkownika Phobos Phobos; zmodyfikowane 20.03.2008, godz. 9:04 przez zdjęcie profilowe użytkownika djdark djdark

zdjęcie
Tyrystor to półprzewodnikowa dioda warstwowa złożona z czterech obszarów p-n-p-n. Dodatkowe doprowadzenie do obszaru trzeciego (p), zwane bramką, steruje prąd diody w podobny sposób, jak siatka pracę tyratronu. Anoda diody posiada dodatnie napięcie względem katody, toteż oba złącza p-n mają kierunek przewodzenia, zaś złącze n-p zaporowy.

Doprowadzenie dodatniego napięcia do obszaru trzeciego, wywołuje przepływ prądu dziurowego, neutralizującego złącze n-p. Powoduje to gwałtowny skokowy wzrost wartości prądu płynącego w obwodzie anody. Parametry, przy których to zjawisko następuje (napięcie i prąd w obwodzie obszaru trzeciego), noszą nazwę parametrów przeskoku. Prąd o niewielkim natężeniu, jaki po przeskoku jest potrzebny do podtrzymania zjawiska nosi nazwę prądu podtrzymania. Aby można było ponownie sterować prąd anody, należy napięcie anodowe zmniejszyć do zera lub prąd anody zmniejszyć do wartości mniejszej od prądu podtrzymania.

zdjęcie
Tyrystory znalazły zastosowania w wielu dziedzinach. Jako sterowniki prądu stałego są stosowane w stabilizatorach napięcia stałego i w automatyce silników prądu stałego. Jako sterowniki prądu przemiennego – w automatyce silników indukcyjnych i w technice oświetleniowej. Jako łączniki i przerywacze prądu stałego i przemiennego – w automatyce napędu elektrycznego, układach stabilizacji napięcia i w technice zabezpieczeń. Jako przemienniki częstotliwości – w automatyce silników indukcyjnych, technice ultradźwięków oraz jako układy impulsowe – w generatorach odchylenia strumienia elektronowego w kineskopach telewizorów kolorowych, w urządzeniach zapłonowych silników spalinowych.
na podstawie Małej encyklopedii techniki, PWN oraz Wikipedii
Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.
Zobacz też: 105N2k/2000, Konstal 106Na