Moim skromnym zdaniem to to jest najladniejsza 102 ka :D