List otwarty sedina.pl-ciąg dalszy

"Zdajemy sobie także sprawę z faktu, że Urząd nie zawsze może samodzielnie poszukiwać takich obiektów czy miejsc. Dlatego jako osoby poszukujące śladów historii Szczecina "w terenie" i posiadające dużą znajomość własnego otoczenia (dzielnicy), jeszcze raz oferujemy pomoc w zgłaszaniu obiektów, które naszym zdaniem mogą aspirować do miana zabytków, a nie są odnotowane w rejestrze. W efekcie doprowadziłoby to do sytuacji, w której jak najwięcej wartych tego obiektów będzie wpisywanych do rejestru "na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu", co byłoby naszym życzeniem."

Tak!Ja się z tym zgadzam!Moim zdaniem to jest dobrze napisany list! Może wtedy się Urząd ugnie i zgodzi się na tą propozycje!