Na przyszłość proszę się upewnić, czy masz zgodę na publikację danych osobowych i adresów e-mail wszystkich osób, które wymieniłeś.