Nareszcie zdjęli starą wersję. To była chyba najgorzej wykonana reklama na tramie. Folia była praktycznie nieprzejrzysta...