A ja stoję na stanowisku, że schematy powinny najpierw się pojawić tam, gdzie istnieje duży "rozrzut" przystanków. Tymczasem na Basenie praktycznie wszystkie przystanki są skumulowane w jednym miejscu, więc nie stanowi problemu odnalezienie tego właściwego. A co do kierunków, w którym jadą autobusy - na schematach z braku miejsca kierunki są podane dość ogólnie, więc nie stanowi to raczej większej podpowiedzi dla kompletnie niezorientowanych.

--- MAN Lion's City - Bus of the Year 2005