Polityka transportowa Szczecina została ostatnio określona poprzez Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie na lata 2004-2013. I co ? I nic. Może potrzebny nowy plan ? Opisane są zadania na poszczególne lata. Można porównać co zaplanowano i co zrealizowano w roku 2004 i 2005. Od wielu lat miele się coraz nowe plany, ekspertyzy, za które miasto płaci, po to by prawie nic nie realizować. Reasumując : chory temat, oklepany na wylot !