Dobre posunięcie. Tak powinno być w Szczecinie. Tylko nie na zatłoczonych liniach typu 75, 107.