"Będziemy rozmawiali z miastem o stanie torowisk na odcinku Arkońska - Niemierzyńska"

Powinni już to dawno zrobić. Teraz będą wybory samorządowe, to już obecnym władzam nie będzie się chciało tego słuchać, bo powiedzą, że teraz są wybory.

--- Teraz polubiłem 105N 1039''+1040''', pomimo wieku...