Do artykułu wkradły się nieścisłości, wynikające zapewne z faktu, że artykuł powstał głównie na podstawie rozmowy przeprowadzonej przez telefon.

Otóż autobus najprawdopodobniej nie trafi od razu na Niemierzyn, ponieważ trzeba dokończyć jego odbudowy o brakujące elementy. Po drugie, od kilku miesięcy w Warszawie jeździ odbudowany taki sam model autobusu San H-100 (ściągnięty od wojska, gdzie służył za gabinet dentystyczny na kołach).

Pozdrawiam.